OVERSIGT FOR DOMÆNET JMARCUSSEN

Dokumentlinks til domænets afsnit

H I S T O R I E S I D E R
HISTORISKE ARTIKLER

Indledning til historie
Regentlister specificeret
Kronologi Dokument om tidsbegreber
Syvårskrigen (på engelsk)
Det Britiske Parlament (på engelsk)
Om Gibbon og Romerrigets Fald
Somerset House London
USAs Borgerkrig hovedpunkter
Nationalmuseets Klunkehjem
Kronologiliste middelalderbegivenheder
(under opbygning)
Regentlister og genealogier for fyrster
Romerske og latinske navne med moderne ækvivalenter (under opbygning)
Folkevandringsfolkeslag
(under opbygning)
Ordliste for hjemmesiden
eksklusive den maritime ordbog
 


PERSONPROFILER

Indgang til nogle litterære og historiske
biografier
samt småtekster om:
Joseph Hilaire Pierre Belloc
Roger de Coverley
Walter Savage Landor
Plato
Claudius Ptolomæus
KIRKEHISTORISKE ARTIKLER

Religionshistoriske tekster indledning
Kirkearkitektur
Religiøse skrifter indledning
Koncilier
Oxfordbevægelsen

ARKITEKTURHISTORISKE ARTIKLER

Arkitekturhistorie fra Grækenland til Gotikken
delt op i syv tekster - kronologisk adgang herfra.
M A R I T I M E   S I D E R
MARITIME ARTIKLER
Førstemeridianens historie
Bredde og længde
Portolankort
Pilotkort
Distancemål til søs
Kronologi, tidsenheder, kalendere
Nulmeridiankonferencen 1884
Kartografisk historie
S Ø K O R T
NAUTICAL CHARTS
Kortnummerliste registreringsnummer indgang
Foliooversigt
Kortoversigt - alle kort farvandssorteret

Skibsliste alle danske erhvervsskibe 1986-2005;
M A R I T I M   O R D B O G
Konkordansindgang
Engelsk stikordsindgang
Dansk stikordsindgang
INDEKS TIL HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBØGER
D I V E R S E   S I D E R
Litteratursiderne indledning
Læsegruppens indgangsside
Læsegruppens program
Charing Cross Road 84 litteraturliste for bogen
-
Retur til forsiden.
Opdateret d. 26.11.2011. Jørgen Marcussen.