Forkortelser brugt i skibslisten

Opdateret 2023-10-26

Nogle af forkortelserne er brugt i de indtastede oplysninger i skibsdatabasen.
Nogle er kun brugt her, mens hovedparten af forkortelserne er de i søhistorisk kartotek på Museet for Søfart anvendte.
Også fra Frederik Frederichsens og Rosendahls kartoteker er der anvendt forkortelser.
For at forhindre for mange forskellige for samme begreb har jeg bestræbt mig på at bruge de allerede eksisterende fra øvrige baser, men enkelte kilder er noteret med forskellige forkortelser i basen.


Link til skibslistens oversigtssider med valg til enkeltskibsposter samt forklaring til skibsoplysningerne.


Forkort. Kildetitler og forklaring på forkortelserne
1828for Fortegnelse over de med Kjendingsflag forsynede danske Skibe, ca. 1828.
200aar 200 år på havet - Søforsikring fra 1786 til 1986, Hafni, af Sven Stigø [BogID=281]
1-m. Enmastet fartøj
2-m. Tomastet fartøj
3-m. Tremastet fartøj
4-m. Firemastet fartøj
A Anmeldt i Skibsregistret
A. Schneider: Danmarks Handelsflaade 1871 Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 udgivet med Bemyndigelse. Efter Officielle og andre Kilder ved A. Schneider
A. Schneider: Danmarks Handelsflaade 1873 Danmarks Handelsflaade i Aaret 1873 efter Officielle og andre Kilder ved A. Schneider
Add. 215, 4o, Kbh. 1781 Forteignelse over de Skiibe og Fahrtøyer som herfra Staden farer paa Couffardie… ved Slutningen af Aaret 1781
Add. 216, 4o, Kbh. 1784 Forteignelse over de Skiibe og Fahrtøyer som herfra Staden farer paa Couffardie… ved Slutningen af Aaret 1784
Add. 217, 4o, Kbh. 1789 Forteignelse over de Skiibe og Fahrtøyer som herfra Staden farer paa Couffardie… ved Slutningen af Aaret 1789
Afg. afg. Afgang, afgået
Agerbeck Kort og ukunstlet Beskrivelse over de vigtigste Begivenheder, som ere hendte mig
Altona 2 IVg1 + side Staatsarchiv Hamburg, Dienststelle Altona. Attesten Protokolle
Am. Neptune The American Neptune
AND + 01.. Viser hvilken rulle en tegning er placeret i med et H&S registernr. vist i feltetnoter.
Anderschou 1971 Slægten Anderschou og dens tilknytning til søen.
Anderson: Last Surv. The Last Survivors in Sail
Ank. ank. Ankomst, ankommet
APM Rederiet A.P. Møller, København, inkl. tidligere navne som Mærsk-Line etc.
Archiv f. S. Archiv for Søvæsen (fortsat i Nyt Archiv for Søvæsen)
Asiatisk Comp. Skibe, som farer fra København og tilhører det Asiatiske Compagni
b. / B. bygget
B2. Beskadiget, havareret i WW2.
Bastrup C. Bastrup, 1919: "Den Ostindiske Sejlation og Handel a. 1622-1732, i Danmarks Søfart & Søhandel
bb bagbord.
BB bulbstævn, længde inkl. bulbstævn.
Behrend: Haandskrifter Katalog over det Kongelige Biblioteks Haandskrifter vedrørende Dansk Personalhistorie, Kbh. 1925
Behrendt: Middelfart Middelfart Havn gennem 100 Aar
Beretn. om Redningsvæs. Beretning om det danske Redningsvæsens Virksomhed 1859ff
Bergens Sjøf. Foreningen Bergens Sjøfartsmuseum, årshefte 1928ff
Berl.T. Berlingske Tidende
bes. besætning
BEVAR bevaringsværdigt skib
Bg. bybbet / byggenr.
BGS bugserfartøj, slæbebåd
bh. bulkhead = skot - her om vandtætte skotter
Black Jens Clausen Black - 8. september 1836-1936
BLAN blandet og mærkeligt
Blicher: SS Samlede Skrifter I-XXXIII
Bobé Louis Bobé, 1938: "Den Grønlandske handels og kolonisations historie indtil 1870, indledning nr. 2 til Diplomatorium Groenlandica 1492-1814", 1938, i Meddelelser om Grønland / bd. 55, hft. 2
BOG-xx årbog fra H&S med årstal og efterstillet sidetal
Bombebøssen Peter Norden Sølling og Sømandsstiftelsen Bombebøssen, af O.C. Nielsen, 1936
Bossen 1800-årenes sejlskibe hjemmehørende i Sønderjylland samlet af N.L. Bossen
BPL boreplatform
BR. bestyrende reder i rederiselskaber
Br. bredde
Br.p.sp. bredde på spant
Brandt: Schaff. Arbeit Schaffende Arbeit und bildende Kunst I-II
Brantevik sejlskibe 1871 Skeppslista för Brantevik i Skutor och sjöfolk, om Branteviks segelsjöfart
Brown's Flags Brown's Flags and Funnels
Bruhns Er. Kaptajn Hans Bruhns Erindringer
BULK bulkcarrier, massegodsskib
BV Bureau Veritas Klassifikationsselskab
Byhistorie http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/skibsfart1787/skibe.aspx?hjemhavnID=292. Link til oversigt over skibe aktive 1787
Carl Træk af dansk Skibsfarts Historie
CarolineCaroline og de andre, Fornyelsen i dansk småskibsfart efter Krigen, 1995
Clemmensen Danske interiørtegninger fra rococo til klunketid
Clemmensen: Møbler Møbler paa Clausholm, Langesø, Holstenshus
CONT containerskib
CONVOY Hague, Arnold, 2000: The Allied Convoy System 1939-1945, Vanwell, Canada
Cortemünde Henviser til Ny kgl.Saml. 388. 4o. J.P. Cortemündes dagbog fra Ostindiefart 1672-1675 med skibet OLDENBORG
csd closed shelterdæk skibstype
DA, Skibsbygning Dansk Skibsbygning, Organ for Dansk Skibsbygnings Industri og Skibsfremdriftsmaskiner 1920-1922
Da. Museer Danske Musser, Aarbog for Dansk kulturhistorisk Museumsforening
Da. Vest. Dansk Vestindien 1666 - 1917.
DAFRA, DaFra Det Dansk-Franske Dampskibsselskab A/S
DaFra 2005 Dansk-Fransk - skibene fra A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, af Johannesen, Ole Stig
DaHak Danske Handelskompagnier 1616-1843, af Feldbæk, Ole
Damgaard To protokoller tilhørende vragfisker Sigurd Damgaard, Hirtshals. Oplysninger om moderne vrag ikke medtaget (kun til 1900)
Dampflåde 1842-1866 Danmarks Handels-Damp-Flaade 1842-1865/66, manuskript
DAn.Træ Danske Træbyggede motorsejlere, udgaver 1972-1978 fra Søhistorisk Forening
Dania Dania - Tidsskrift for folkemål og folkeminder
Danmarks Handels-Flåde i Aaret 1883 Danmarks Handels-Flåde i Aaret 1883
Danmarks Handels-Flåde i Aaret 1885 Danmarks Handels-Flåde i Aaret 1885
Danmarks Handelsflåde i Aaret 1887 Danmarks handelsflåde i Aaret 1887. Skibslisten.
Danmarks Handelsflåde i Aaret 1889 Danmarks handelsflåde i Aaret 1889. Skibslisten.
Danmarks Handelsflåde i Aaret 1891 Danmarks handelsflåde i Aaret 1891. Skibslisten.
Danmarks Handelsflåde i Aaret 1893 Danmarks handelsflåde i Aaret 1893. Skibslisten.
Danmarks Handelsflåde i Aaret 1895 Danmarks handelsflåde i Aaret 1895. Skibslisten.
Danmarks Handelsflåde i Aaret 1897 Danmarks handelsflåde i Aaret 1897. Skibslisten.
Danmarks Handelsflåde i Aaret 1899 Danmarks handelsflåde i Aaret 1899. Skibslisten.
Danmarks Handelsflåde i Aaret 1901 Danmarks handelsflåde i Aaret 1901. Skibslisten.
Danmarks og Norges Speil 1771 Danmarks og Norges samt Hertugdømmerne Slesvig og Holsteens Speil 1771
Dk Skibsf. 1951 Danmarks Skibsfart i Tekst og Billeder 1951
Dannebrog Hundrede år under Dannebrog af Bo Bramsen, 1983
Dannebrog 1993 The Dannebrog Fleet 1883-1993 af Søren Thorsøe m.fl., 1993
Dannemarks Speil 1767 Dannemarks Speil eller Efterretning om den Verdslige Stand 1767
Dansk Søfartstidende Dansk Søfartstidende
Dansk Søulykkestatistik Dansk Søulykkestatistik
Dansk Tillægs-Skibsliste 1881 Dansk Tillægs-Skibsliste, efter Udgivelsen af den Officielle Skibsliste af 1879 og indtil den 8de Septm. 1881 inkl.
Danske Pantheon Danske Pantheon. Et Portraitgalleri for Samtiden
Danske Studier Danske Studier
DanTræ Danske træbyggede motorsejlere 1972 med ændringer til 1978, udg. Søhistorisk Forening
DAS Dansk almindeligt Skibsregister
Da.Vest. Dansk Vestindien 1666-1917
Db. dybde i last
depl. deplacement
Deuntzer J.H. Deuntzer, 1908: Af Det asiatiske Kompagnis Historie
df. danske fod a 31,39 cm
DHI + bindnr. Dansk Søfarts Historie bind 1-7 (Der kan nok også findes enkelte fork. DSH)
DillSk. + årgang Dansk illustreret Skibsliste
DIS Dansk internationalt Skibsregister
Ditzel Optegnelsesbog begyndt af M.A. Ditzel i familieeje.
Ditzel: Levned Kaptajn og fyrskibsfører Lorentz Andersen Ditzels levnedsbeskrivelse 1790-1865
DkSfT Dansk Søfarts Tidende
DL Kong Christian den Femtis Danske Lov, udg. af
DMA-Register Oplysninger fra Søfartsstyrelsens digitale skibsregister
DNH Danmark-Norges Handelsflåde 1650-1700
Dragoer Holm-Petersen og Kaj Lund, Sømænd og skibe fra Dragør, Borgen, s.a.
Dragør V. Holms liste 1866ff Liste: Skibe over 100 Tons med Hjemsted i Dragør fra 1866
DSA Deutsche Schiffahrtsarchiv, årbog 1975-, udgivet af Deutschen Schiffahrtsmueum, Bremerhaven
DSKulturarv Den sejlende kulturarv - Dansk Historisk Skibsregister, 2009, Skibsbevaringsfonden
Dybde m. dybde moulded, i last
dybg. dybgang
DWt dødvægt i tons (oftest a 1016 kg.)
DYK dykkerfartøj
Dædalus Teknisk Museets årsbok, Stockholm
e egen liste af byggenumre, årstal etc.
EAC Rederiet østasiatisk Kompagni
Eckhardt-Hansens kartotek et af ingeniør J. Eck-Hansen, Humlebæk udarbejdet kartotek over tegninger og modeller af danske orlogsskibe i RA og OM
ELI Elisabeths kartotek. Søhistorisk kartotek på H&S
EMIG emigrantskib
Erhvervsh. Erhvervshistorisk årbog, Erhvervsarkivet, 1949 og løbende
f engelske feet a 30,48 cm
F1Forlist pga. krigshandling i WW1. F1.B. Borteblevet under WW1, muligvis pga. krigshandlinger.
F2Forlist pga. krigshandling i WW2
Faber: London Danske og norske i London og dens Kirker
Fanøskibe 1826 Fortegnelse over skibe i havnen i Nordby og Sønderho nytår 1826.
Fataburen Fataburen udgivet af Nordiska Museet
Fgl.v.M. Færgeløbet ved Middelfart af Chr. Behrendt, Middelf.Avis Bogtr. 1926
FiFa100 Danske fiskerfartøjer gennem 100 år, Torben A. Vestergaard, 1986
Firmast Danske firmastkonnerter, F. Holm-Petersen, 1989
FISK fiskefartøj
Feldbæk 1969 Feldbæk, Ole: India Trade under the Danish Flag 1772-1808, Studentlitteratur.
Feldbæk 1980 Feldbæk, Ole + Justesen, Ole, 1980: Kolonierne i Asien og Afrika, Politiken.
Feldbæk 1986 Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København.
Flensborg skibslister + årstal Hæfter med afskrifter fra Flensborgs skibslister foretaget af Kanallots Hans Fries, Brunsbüttelkoog, afskrevet 1967-1968
Flg. Flagbogen, Dansk Skibsliste (ses i Frederichsens arkiv som Flb.)
FlSF. Flådens Skibe og Fartøjer 1945-1995, Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, 1998
Flydedokken Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Anders Vigen, 1922
Folkogf Folk og fartøjer - fra Sydyn og øerne, Ole Mortensøn (edt.) 1997
forl. forlænget
forlis1970 Hansen, Henrik L.: Beretninger om danske skibsforlis siden 1970, Marstal Søfartsmuseum, 2009
Forordn. og Breve I Kong Christian den Femtes Forordninger og Aabne Breve, som paa Prent ere udgangne fra Lovens Publication dato 1683 indtil 25 Augusti 1699.
Forordn. og Breve II Kong Friderich den Fierdes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1699-1710
Forordn. og Breve III Kong Friderich den Fierdes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1711-1720
Forordn. og Breve IV Kong Friderich den Fierdes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1721-1730
Forordn. og Breve IX Kong Friederich den Femtes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1750-1756
Forordn. og Breve V Kong Christian den Sjettes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1730-1736
Forordn. og Breve VI Kong Christian den Sjettes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1737-1742
Forordn. og Breve VII Kong Christian den Sjettes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1743-1746
Forordn. og Breve VIII Kong Friederich den Femtes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1746-1749
Forordn. og Breve X Kong Friederich den Femtes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1756-1764
Forordn. og Breve XI Kong Friederich den Femtes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for 1765, Kong Christian den Syvendes do. 1766-1768
Forordn. og Breve XII Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for Aar 1769-1772
Forordn. og Breve XIV Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for Aar 1776-1780
Forordn. og Breve XV Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og Aabne Breve for Aar 1781-1784
FORSYN forsyningsskibe, supplyskibe
Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsten hjemhørende Fartøier…1843 Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen hjemmehørende Fartøier af 10 Commerce-Læster og derover; over Fyrene paa de danske Kyster; samt over Lods- og Toldklarerings-Stationerne 1843
Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsten hjemhørende Fartøier…1845 Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen hjemmehørende Fartøier af 7 Commerce-Læster og derover; over Fyrene paa de danske Kyster; samt over Lods- og Toldklarerings-Stationerne 1845
Fortegnelse over de med Kjendingsflag forsynede danske Skibe 1829 Fortegnelse over d Kjendingsflag forsynede danske Skibe 1829
Fortegnelse over Skibe henhørende til den Danske Orlogs- og Handelsflaadet, 1869 Fortegnelse over Skibe henhørende til den Danske Orlogs- og Handelsflaade, med de dem givne Kjendings-Signaler i det nuværende System. Første Udgave, 1869
Fortegnelse over Skibe henhørende til den Danske Orlogs- og Handelsflaadet, 1870 Fortegnelse over Skibe henhørende til den Danske Orlogs- og Handelsflaade, med de dem givne Kjendings-Signaler i det universelle System. Liste No. 2, 1870
Fortegnelse over Skibe henhørende til den Danske Orlogs- og Handelsflaadet, 1871 Fortegnelse over Skibe henhørende til den Danske Orlogs- og Handelsflaade, med de dem givne Kjendings-Signaler i det universelle System. Liste No. 3, 1871
Fortid og Nutid Fortid og Nutid, Tidsskrift for Kulturhistorie og Lokalhistorie
Fr.-borg amt + årstal Fra Frederiksborg Amt, Aarbog udgivet af Frederiksborg Amts historiske Samfund
Frem Frem ad søvejen - danske skoleskibe... Holger Munchaus Petersen, 1988
France Mar. La France Maritime, fondée et dirigée par amé dée Gréhan I-IV, 1852-1853
Fred. Fra Frederik Frederichsens skibslister
FTF fritidsfartøj
FY fyrskib
FyensStift. Fyens Stiftstidende
Fyr-fyrskibe Danmarks fyrtårne og fyrskibe af Ove Hermansen, 2011
FyrskibMH-P Fyrskibe ved Danmarks port mod vest af Morten Hahn-Petersen, 1991
Fy.årb. Fynske årbøger, udg. af Hist. samf. for Fyns Stift, I ff 1939ff
Færøerne, færøsk
Færgefarten Færgefarten, Dansk Færgehistorisk Selskabs tidsskrift
Fåbg. B.A. Et af sparekassedirektør Jørgensen udarbejdet kartotek, forbedret af cand.pharm. H. Brandt, over skibe hjemmehørende i Fåborg 1800-årene
FaabSkib Faaborgs skibsfart 1800-1920, Ole Mortensøn, 1979, Høst
Garde Den dansk-norske Sømagts Historie 1700-1814, Kbh
Garde32 Efterretninger om den danske og norske Søemagt I-IV, Kbh.
GAS gastankskib
GL Germanischer Lloyd, klassifikationsselskab
Gl. by årbog Købstadmuseet Den gamle by, årbog 1927ff
Grove Grove-Stephensens materiale om Dansk Kapervæsen 1807-1814, MfS bibliotek
Grüner Mercantil Calender, udg. af Grüner i 1850-1860'erne.
Gru.bib Gruelunds Bibel, avisudskrifter 1843-1867
H1.Havareret i eller kort efter WW1 af krigsmæssige årsager.
H2.Sejlede i hjemmeflåden under WW2.
H&S Udklipssamling + gruppe fartøj spec. H&S Udklipssamling + gruppe fartøj spec.
H&S Udklipssamling + gruppe personalia H&S Udklipssamling + gruppe personalia
H&S årsberetning 1930-1940 H&S årsberetning 1930-1940, Handels- og Søfartsmuseet
H. Fries: P. Bendixen Møller Materiale tilhørende Kanallotse Hans Fries, Schoofstrasse 12, 2212 Brunsbüttel. P. bendixen Møller skibe
Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg + årstal Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg, årbog
Handels-Tid. Handels- og Industri-Tidende
HansenT2.Thorkild Hansen Slavernes skibe, 1968 / GB 1972
HCAndersen-Collin H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin I-VI
Helsingør Avis Helsingør Avis
Hendriksen: Kbk.Bill. Kjøbenhavnske Billeder fra det nittende aarhundrede
HanP Materiale i HanP. manus om Jacob Petersen på H&S.
Hetland Dampskibsselskabet Hetland A/S 1925-1950
Hgør rådstueprot. Helsingørs rådstueprotokoller1682-1728
Himmerland Fra Himmerland og Kjær Herred. Aarbog udg. af Hist. Samf. for Aalborg Amt
Hist. Ts. Historisk Tidsskrift
Hjs. hjemsted, skibets hjemhavn
H.dim. hovedimensioner
Holk: Provincial-Lex Provincial-Lexicon over Dannemark og Hertugdømmene Schlesvig og Holsteen, 1778
HolmJ Jacob Holm, en dansk storkøbmand, af Johannes Lehmann, Kbh. 1944
HOLM89 Danske firmastskonnerter
Holm-P.: Fanø Fanø-sejlskibe: beretninger og breve fra de hvide sejls dage
Holm-P.: Fjernøstl. Farv. Under Sejl i Fjernøstlige Farvande
Holm-P.: Svendborg Træk af Skibsfartens Udvikling i Svendborg Toldsted
Holm-P.: Ærø Ærø-Sejlskibe
HOR Horisont, magasin udgivet af Handelsflådens Velfærdsråd
Hovedd. hovedimensioner
Hoved-Skibsregistreringsprotokol 1867-1870 Hoved-Skibsregistreringsprotokol påbegyndt 1867.
H/S hjulskib
HSM Skibsværftet og firmablad for Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri
Hude E.W.v.d. Hude & Søn 1852-1952
HVAL hvalkogeri, hvalfangerskib
Høgstrøm: Taasinge Taasinge paa Niels Juels Tid, Svendborg Amts hist. Samf. 1916
H-ør Avis 1840-1849 Helsingørs Avis 1840-1849
H-ør Avis 1856-1878 Helsingørs Avis 1856-1878
Høyers = Dragør-skibe 1800-1900 Dragør-skibe, -skippere og -redere, ca. 1800-1900, kartoteket udarbejdet af Poul E. Høyers, Blegerstræde 1, Dragør
Høyers kilder 1858-1885 Remarks on the Chart showing the Strandings in the Danish Waters During 1/1 1858 - 31/12 1885 by J.S. Hohlenberg, Copenhagen 1887
Høyers kilder 1859-1900 Beretning om Redningsvæsenets Virksomhed
Høyers kilder 1874-1879 Fortegnelse over de i Femaaret fra den 1ste Januar 1874 til den 1ste januar 1879 af Hovedregistret paa grund af Forlis udslettede danske Skibe.
Høyers kilder 1893-1900 Statistisk Oversigt over de i Aaret 1893-1900 fra danske Skibe i Danske og fremmede Farvande og for fremmede Skibe i Danske Farvande indtrufne Søulykker
ID / ID=Identifikationsnummer for både skibe og for kilder fra eget bibliotek
ID491Svendborg Søfarts Historie siden 1253, Erik Møller Nielsen, 2003 [ID=491] også bogkat. [ID=7524]
ID670 Fra galeoth til galease, Anders Monrad Møller, Fiskeri- & Søfartsmuseet, 1981 [ID 670]
ID675 Danske Skibsportrætmalere, Hanne Poulsen, Kunstbogklubben, 1985 [ID 675]
ID677 Skibsportrætmalere, F. Holm-Petersen, Skand.Bogf., 1967 [ID 677]
ID3475 Människor och båtar i Norden, Sjöhistorisk Årsbok 1998-1999 [ID 3475]
ID3476 Søklar med skoleskibet DANMARK, Knud Fischer, 1999 [ID 3476]
ID3477 Great Classic Sailing Ships, Kenneth Giggal, 1994 [ID 3477]
ID3478 En Newfoundlandsfarers erindringer, Knud Gudnitz, 1986 [ID 3478]
ID3479 De Sejlede ud fra Marstal, F. Holm-Petersen, 1988 [ID 3479]
ID3480 De Danske kongers skibe, Steen Steensen, 1972 [ID 3480]
ID3481 Med sejl damp og motor - Bornholmske skibe ca. 1850-1976, Erik Pedersen [ID 3481]
ID3482 Krydstoldvæsenet - Det sejlende toldvæsen 1824-1904, Robert Svalgaard, 1983 [ID 3482]
ID3483 Langfarer fra Marstal, F. Holm-Petersen, 1975 [ID 3483]
ID3484 Fælles kræfter - Danske dampskibe indtil 1870, III, H. Munchaus Petersen, 1986 [ID 3484]
ID3486 Skibe og søfolk fra Svendborgsund, F. Holm-Petersen, 1963 [ID 3486]
ID3489 Rudkøbing skibe, Emil Gotfredsen, 1972 [ID 3489]
ID3490 Danske sejlskibe, B.v. Munthe af Morgenstierne, 1948 [ID 3490]
ID3493 Det Sydfynske Øhav, Morten hahn-Pedersen et al., 1986 [ID 3493]
ID3494 Søfartssamlingerne i Troense, Morten Hahn-Pedersen, 1985 [ID 3494]
ID3495 Skonnerten MARILYN ANNE - en skole til søs, 1987 [ID 3495]
ID3496 Sejlskibskår - En sømands betragtninger fra tiden derude, Anonym forfatter, 1990 [ID 3496]
ID3497 Maritime minder fra Marstal og Ærøskøbing, F. Holm-Petersen, 1979 [ID 3497]
ID3498 Maritime minder fra Svendborgsund, F. Holm-Petersen, 1978 [ID 3498]
ID3499 Maritime minder fra Fanø, F. Holm-Petersen, 1980 [ID 3499]
ID3500 Maritime minder fra Limfjorden, F. Holm-Petersen, 1982 [ID 3500]
ID3501 Maritime minder fra Grønlandsfarten, F. Holm-Petersen, 1981 [ID 3501]
ID3502 Søfolk og skibe fra Thurøbund, F. Holm-Petersen, 1993 [ID 3502]
ID3503 Ribes skibsfart efter 1850, Alan Hjorth Rasmussen, 1971 [ID 3503]
ID3504 Havrebarkerne, Finn Ole Boye, 1992 [ID 3504]
ID3505 Barbados for ordre, F. Holm-Petersen, 1991 [ID 3505]
ID3506 The Clipper Ship, Frank Knight, 1973 [ID 3506]
ID3654 Sejlskibssøfolk fra det sydfynske Øhav, Ole Mortensøn, 1987, [ID 3654]
ID4065 Søens Folk 1 Skibsdreng og letmatros, 1985 [ID 4065]
ID4066 Søens Folk 2 Sejlskibsmatros og tømmermand, 1985 [ID 4066]
ID4067 Søens Folk 3 Dampskibsmatros og kvartermester, 1986 [ID 4067]
ID4068 Søens Folk 4 Fyrbøder og maskinmester, 1986 [ID 4068]
ID4069 Søens Folk 5 Skibskok og messedreng, 1987 [ID 4069]
ID4070 Søens Folk 6 Sejlskibskaptajn, 1987 [ID 4070]
ID4071 Søens Folk 7 Skibsfører og skipper, 1988 [ID 4071]
ID4072 Søens Folk 8 Dampskibskaptajn, 1988 [ID 4072]
ID5717 Kinafarere, Asmussen [ID=5717]
ID7977 Under Sejl, Erik Gøbel [ID=7977]
Ill.Tid Illustreret Tidende I og ff.
Imago Mundi Imago Mundi. A Review of Early Cartography
Indfl. Indflaget, indkøbt til Danmark
INSP inspektionsfartøj
I-O-MAN Isle of Man
IS isbryder
JA Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv I-VI (1891)
Jac. Holms arkiv. Afskrift af seddelregister, udført af forfatteren Kay Larsen (i firmaet Jacob Holm & Sønners arkiv)
JAT Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, tillægsbind I-VI (1905)
Jens Mallings Samlinger Jens Mallings Samlinger
JL J. Lauritzens rederier
Juel Jørgen H. Barfod, 1963: Orlogsflåden på Niels Juels tid 1648-1699
Juel-Hansen, E. Skibsjournalerne i danske Handelsskibe gennem Tiderne
k. købt af
KABEL kabelskib
Kalundborg 1813 Liste over de i Callundborg Kiøbstads Havn hiemmehørende Skibe i Aaret 1813.
KAP kapsejladsfartøj
Kay Larsen: Danmarks Kapervæsen Danmarks Kapervæsen
Kay Larsen: Dansk Søfart og dens Mænd Dansk Søfart og dens Mænd
Kay Larsen: Dragør Dragør
Kay Larsen: Kaper Danmarks Kapervæsen 1807-1814
Kbh. skibsreg. 1817-1865 Kjøbenhavns Skibsregister fra 1817-1865; (populært) Tykke Peter / Bibelen.
Kbh.Dipl. Kjøbenhavns Diplomatarium
Kbhvns Adressekont. Eftr. Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger (udkom sporadisk fra 1706 og blivende fra 1759 til 1908
KEH Knud E. Hansen, skibskonstruktør, skibstegnestue
kend. kendingsbogstaver, signalbogstaver, kaldesignal. I forbindelse med dimensioner betyder forkortelsen kendingsmål = hoveddimensioner
Kgl.Octr. Sø-Ass. Protokol med forsikringsbegæringer 1729-1730 af Det kgl. Octroyerede Sø-Assurance Comp.
Kina Tove Clemmensen og Mogens B. Mackeprang, 1980: Kina og Danmark 1600-1950
Kirck Et helsingørsk Handelshus, i Fra det gamle Helsingør
Kirkeskibsmat. + top. + nr. Kirkeskibsmateriale i kapsler på H&S, ordnet efter Dansk Folkemindesamlings topografiske system, dog også ordnet alfabetisk efter kirkens navn.
KLAMP Erik Møller Nielsen, 2000: Fra klamp til konstruktion
Klem Skibsbyggeriet i Danmark og hertugdømmerne i 1700-årene
Kls. kommercelæst, commercelæst
Koch Kurt Koch, 1929: Danske Dampskibs Selskabers Historie, Maritimt Forlag
Kolding Kolding Sejlskibe - Ludvig Thomsen, 1933
KOP-1/2/3.. Hvis et skib har flere navne i sit levnedsløb har første navn koden ORG-0, og de efterfølgende KOP-1 osv. Det muliggør visning i samme skærmbillede af alle navne. Har skibet kun haft et navn er koden ORG-N.
Kornitzer Kapt. Erwin Kornitzers efterladte kartotek over skibe fra Hamborg osv. i Museum für Hamburgische Geschichte
Korsør 1813 Fortegnelse over De i Corsøer Kiøbstad hiemmehørende Fartøyer for Aaret 1813
KR. korresponderende reder for rederiselskaber
Krarup Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter I (1929) og II (1935)
KRIG krigsskib, orlogsskib, flådefartøj
Krigsforlis Fortegnelse over krigsforlis og krigshavarerede danske skibe 3. september 1939 - 31. december 1949. Listen indeholder referencer til Søulykkesstatistikken for pågældende år.
Krigsforlis 1914-1918 Samling af Søforklaringer over krigsforliste danske Skibe i Aarene 1914-1918
Kromann: Fanø-Sømænd Fanø-Sømænd i Storm og Stille (I)
KSB Københavns Skibssalgsbureau
Kulturen Kulturen En årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige
Kunst-Top. Schl.-Holst. Kunst-Topographie Schleswig-Holstein
Kure Oplysninger fra pastor Kure, Assens
KvaseD Kvaser og kvasefart fra Drejø og Svendborgsund, Thorvald Markert, 1985
KvaseL Kvaser og kvasefart fra Læsø, Arne Stoklund, 1985
Københavns Skibs-Register 1800-1856 Københavns Skibs-Register 1800-1856
KØLE køleskib, fryseskib
L.A. Sjælland, Kbh. Amt, breve, Dragør + årstal Københavns Amt. Breve fra diverse embedsmænd og particulaire personer 1750-51 og 1752-53.
L.A.Kbh.skipperl.gen.mandt. 1702-1741 General Mandtall over Skipper Laugs Brøderne som ultimo December Ao. 1702 vare udi Skipper Lauget udi denne Kongl. Residence Stad Kiøbenhafn, saavelsom de der siden dend Tiid udi Lauget som Skippere Indtagne.
L.A.Kbh.skipperl.gen.mandt. 1702-1741 General Mandtall over Skipper Laugs Brøderne som ultimo December Ao. 1724 vare udi Skipper Lauget udi denne Kongl. Residence Stad Kiøbenhafn, saavelsom de der siden dend Tiid udi Lauget som Skippere Indtagne.
L.A.Kbh.skipperl.mandt.rulle + årstal Københavns Skipperlav. Mandtalsruller over Skipperlaugets Interessenter.
L.A.Kbh.skipperl.mandt.rulle 1825-ca.40. Mantals Rulle over alle Skippere i Lauget som vare i Lauget fra 1825. Alfabetisk Register over Alle Skippere i Lauget som levede i Aaret 1825 i Novbr. Maaned og Senere.
L.O. Marstal 1815-1852 Fortegnelse over de i Marstal hjemmehørende Skibe 1815-1852.
L.O. ærøskøbing 1779-1848 ærø Stad- og Landrets Arkiv, Fortegnelse over Skibe hjemmehørende i ærøskøbing 1779-1848.
Lange Fra Roskildefjord til Mississippi. En Udvandrers Breve til Hjemmet 1841-1851.
Larsen, Kay Efter Kay Larsens løse noter
Lassen: Kolding Havn Kolding Havn. Et historisk-teknisk Tilbageblik
LDS lodsfartøj, lodsskib
Lehmann: østen Til østen under Sejl
Lgd. længdemål med efterfulgt enhed
Lgd.o.a. længde overalt, skibets største længde
Lgd.o.st. længde over stævnene
Lgd.pp. længde mellem perpendikulærerne
LGT lægter
Lind: C4 orlogsflåde; Lind Om Kong Christian den Fjerdes Orlogsflaade, i Tidsskr.f. Søvæsen, XXV, 1890, p.315ff
Link: Flensburg Flensburgs Ûberseehandel von 1755 bis 1807.
Lloyd's Flags Lloyd's Book of House Flags & Funnels
Loll.-F. Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1913ff
LR Lloyd's Register, klassifikationsselskab
LST lastskib, fragtskib, almindeligt handelsskib, når anden type ikke kendes.
m moulded.
Magnusson En islandsk Eventyrer Arni Magnussons Optegnelser, i serien Memoirer og Breve, bind XXVIII
Malling Fra Jens Mallings samling.
Malmö Malmöhus Fornminneförening, årsskrift
Mariner's Mirror Mariner's Mirror
Marstal skibe 1895-1915 Havarier, strandinger og drukneulykker efter Marstals toldbøger 1895-1915. Manuskript
MarTraf. Netbase Maritime Traffic: http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/
Mat. materialer
MC. Mercantil-Calender - med efterstillet årstal.
Mehr: Hanstholm Livet på Hanstholm, Skildring af egn og personer
Memoirer og Breve Serieudgivelse, se bemærkninger
Mercantil Calender for 1852 Mercantil-Calender for 1852, udg. Haldur R. Grüner
Mercantil Calender for 1853 Mercantil-Calender for 1853, udg. Haldur R. Grüner
Mercantil Calender for 1854 Mercantil-Calender for 1854, udg. Haldur R. Grüner
Mercantil Calender for 1855 Mercantil-Calender for 1855, udg. Haldur R. Grüner
Mercantil Calender for 1856-57 Mercantil-Calender for 1856-1857, udg. Haldur R. Grüner
Mercantil Calender for 1858-59 Mercantil-Calender for 1858-1859, udg. Haldur R. Grüner
Mercantil Calender for 1860 Mercantil-Calender for det danske Monarchie 1860, J.W.E. Winther og Alb. Kaarup
Mercantil Calender for 1862 Mercantil-Calender for det danske Monarchie for 1862, udgivet af Julius Erichsen
Mercantil Calender for 1867 Mercantil-Calender for Kongeriget Danmark, 1867, udg. af Alb. Kaarup og J.W.E. Winther
Mercantil Calender for 1869 Mercantil-Calender for det danske Monarchie 1869
Merc-Cal. Mercantil Calender + årgang
Meyer, Kiel Segelschiffbau und Segelschiffahrt an der Kielser Förde im 18. und 19. Jahrhundert,
MHT Marinehistorisk Tidsskrift
Mir. Miramar Ship Index, net-database
M.K. + A.B.C Marinens Kortsamling, Designation A, B, C, Rigsarkivet
M.K.NA. Marinens Kortsamling, Rigsarkivet, ny aflevering
MM Mariners' Mirror, tidsskrift
MOR Renæssancens fartøjer, Ole Mortensøn, 1994 [ID668]
MOWT Ministry of War Transport, London. Myndighed ansvarlig for allokering af al skibsfart under engelsk kontrol under WW2.
Ms Erik Andersen Konsul, grosserer Erik Andersens levnedsløb, manuskript
MunchausIII Munchaus Petersen, Holger, 1986: Danske Dampskibe indtil 1870 III, F&S, Esbjerg
Nakskov Skibstømrere Festskrift for Skibstømrernes Fagforening ved 25-AarsJubilæet : 1913- 1. juli - 1938
Nat-mus.arb. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark = Nationalmuseets Arbejdsmark
Nautik Medlemsblad for søfartshistorisk Forening
Nautisk Almanak Nautisk Almanak
NavHist hjemmesiden Naval history om den danske orlogsflåde
Navigasjonen Navigasjonen gjennom tiderne, katalog Norsk Sjøfartsmuseum
Navig-blad Dansk Styrmandsforenings medlemsblad og endnu efter sammenlægningen med skibsførere til navigatørbladet som det fortsættende medium
Neptuniana Neptuniana, Maritime Curiosa
Newport News 20 The Mariners' Museum. A History and Guide. Museum Publication No. 20, 2. print. 1953
NJUF Niels Juels Flåde
No. Norge, norsk
No. Sjøf. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, årsberetning
Nordfries. Jahrb. 77 Nordfriesisches Jahrbuch 1977.
Norske seilskuter Norske seilskuter
Nr. Tornby Uddrag af Indberetningsprotokoller fra Nørre Tornby Redningsstation 1854-1944
NSbladet NSbladet, Nakskov Skibsværft
NV Norske Veritas, klassifikationsselskab
Nyborg Avis Nyborg Avis. Gamle Aargange
Nykøbing Sj. og Rørvig 1813 Specification over de i Nykøbing Kjøbstad og Rørvig hiemhørende Fartøyer for Aaret 1813
Nyt Archiv f.S. Nyt Archiv for Søvæsen, Anden Række, I (1842) ff
Nyt Archiv f.S.2 Nyt Archiv for Søvæsen, Anden Række, I (1846) ff
næ. navnændret, omdøbt
Nørreg. Guldkysten Vore gamle tropekolonier - Guldkysten, bind 8
OBO Oil-Bulk-Ore carrier
Oehlenschlägers Erindringer Oehlenschlägers Erindringer I-IV, Oehlenschläger
Oesau Schleswig-Holsteins Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17.-19. Jahrhundert
Oesau: Hambg. + sidetal Hamburgs Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17.-19. Jahrhundert
Officiel Fortegnelse over Skibe 1872 Officiel Fortegnelse over Skibe henhørende til den danske Krigs- og Handels-Flaade der ere tildelte Kjendings-Signaler 2' Udgave, 1872
Officiel Fortegnelse over Skibe 1874 Officiel Fortegnelse over Skibe henhørende til den danske Krigs- og Handels-Flaade der ere tildelte Kjendings-Signaler 3' Udgave, 1874
Officiel Fortegnelse over Skibe 1875 Officiel Fortegnelse over Skibe henhørende til den danske Krigs- og Handels-Flaade der ere tildelte Kjendings-Signaler 4' Udgave, 1875
Officiel Fortegnelse over Skibe 1878 Officiel Fortegnelse over Skibe henhørende til den danske Krigs- og Handels-Flaade der ere tildelte Kjendings-Signaler 5' Udgave, 1878
Olafsson III Islænderen Jon Olafssons Oplevelser som Ostindiefarer under Christian IV
Olsen Olsen, Frederik, 1908: Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og Christian VIII
Olsen-Ostind. Vore gamle tropekolonier - Dansk Ostindien 1616-1732, bind 5
Om Redningsvæs. i Dmk. Om Redningsvæsenet i Danmark, dets Oprindelse, Organisation og Virksomhed indtil Udgangen af Aaret 1857
omb. ombygget
oph. ophugget
Opium The Opium Clippers, Basil Lubbock, 1933 / 1967, BSF
opl. oplagt
ORG-N / ORG-0 Hvis et skib har flere navne i sit levnedsløb har første navn koden ORG-0, og de efterfølgende KOP-1 osv. Det muliggør visning i samme skærmbillede af alle navne. Har skibet kun haft et navn er koden ORG-N.
Orlogsv. Skibsbygning og Maskinvæsen ved Orlogsværftet 1692-1942
osd. open shelterdæk skibstype
Otte Provinsmatadorer fra 1700-årene, reder-, købmands- og fabrikantfamilien Otte i Ekernförde i økonomi og politik 1700-1770, af Lars Henningsen
overt. overtaget
PA passagerskib, passagerfartøj, færge
paddle Transatlantic Paddle Steamers, Philip Spratt. BSF, 1951
Pers. Ts Personalhistorisk Tidsskrift
Plan Planmæssig ankomst, danske dampskibe indtil 1870 (I) af Holger Munchaus Petersen, F&SM, Esbjerg, 1983
P&T Post- & Telegrafvæsenet / Postvæsenet
pp. perpendikulærerne
PRAM pram og lægter
Prior Danske Dampskibe fra 1819-1871
Probst Christian 4s flåde, Marinehistorisk skriftserie
PROD Produkttankskib
psolar Oplysninger fra forsker Peter Solar
pt. partial, partiel
PTV. Hjorth-Nielsen, P., 1932: Det danske Post- og Telegrafvæsen, Kbh.
Pv/24 Generaldirektoratet for Postvæsenet: Det kongelige Danske Postvæsen gennem 300 aar 1624-1924, 1924
R registreringsdato i Skibsregistret
R.A. Rigsarkivet
R.A. Bogense + årstal R.A. Bogense. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1797.
R.A. D 100 a Rigsarkivet, konstruktionstegninger fra 1700'erne, uordnede i mapper, betegnet aI osv. med blyant betegnet HS + nr.
R.A. Da. Kanc. Rigsarkivet. Danske Kancelli og de andre beslægtede Institutioner (Bjørn Kornerup), udg. af Rigsarkivet (Vejledende Arkivregistratur I), 2. udg. København 1943.
R.A. Div Skibsmålebreve 1703-1744 Rigsarkivet Diverse Skibsmålebreve 1703-1744.
R.A. Fredericia + årstal R.A. Fredericia. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1753, 1770, 1794-1796, 1799, 1801, 1808.
R.A. Gtoldk. og KK. H. og K-fag 1828-1835 + toldsted + årstal Rigsarkivet Generaltoldkammeret og Kommerce Kollegiet. Handels og Konsulatsfagst. Nr. 1682-1683. Fortegnelse over de i Dk og S-H. hjemmehørende skibe 1828-1835
R.A. Holbæk og Rørvig 1731-1733 R.A. Holbæk og Rørvig told- og konsumtionsregnskab, pk. 10, 1731-1733.
R.A. Kerteminde + årstal R.A. Kerteminde. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1733, 1735, 1753, 1759, 1761-1763
R.A. Komm-Koll. 959. Da. Skibe 1806-1815, 1817 Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsten hjemmehørende Skibe i Aarene 1806-1815, 1817, 1830-1835
R.A. Komm-Koll. 959. Flensborg + årstal Fortegnelse over de i Flensborg og St. Jørgensby hjemmehørende Skibe. Lister 1798, 1801, 1806, 1808, 1813, 1814.
R.A. Lat. pas 1818 Rigsarkivet udstedte latinske pas år 1818
R.A. Lister over skibe hj. i hertugdømmerne 1746-1755 + by + årstal Rigsarkivet Kommercekollegiet I.C.S. V.A. II. S.317 Tabelvæsen. Lister over skibe hjemmehørende i Hertugdømmerne 1746-1755
R.A. Mar. Kort. Des. A... + nr. Rigsarkivet Marinens Kortsamling, Designation A. (B., C.), + nr.
R.A. Marstal + årstal R.A. Marstal. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1755-1760
R.A. Middelfart + årstal R.A. Middelfart. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1760
R.A. Målebreve. Provinsen A + bynavn og årstal R.K.C.A.a.VI.9. Indkomne Breve om Skibsmaaling, med Kopier af Maalebreve, fra Toldstederne i Provinsen, efter Plakaten af 20. Aug. 1726. A. Danmark minus Jylland.
R.A. Målebreve. Provinsen B + bynavn og årstal R.K.C.A.a.VI.9. Indkomne Breve om Skibsmaaling, med Kopier af Maalebreve, fra Toldstederne i Provinsen, efter Plakaten af 20. Aug. 1726. B. Jylland
R.A. Nakskov + årstal R.A. Nakskov. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1671, 1673, 1685
R.A. Nyborg + årstal R.A. Nyborg. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1705, 1711, 1752
R.A. Nykøbing F + årstal R.A. Nykøbing F. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1675
R.A. Nysted + årstal R.A. Nysted. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1674, 1763, 1770
R.A. Odense + årstal R.A. Odense. Toldregnskab. Hjemmehørende skibe 1762, 1802
R.A. Orl. Afl. 1945 Rigsarkivet Orlogsværftets aflevering 1945
R.A. Orl. Afl. 1945 + nr. i læg Tegninger af Skibe m.m. Orlogsværftets Aflevering 1945.
R.A. Rentek. 1703-1744 R.A. Rentekammeret. Diverse Skibsmålebreve 1703-1744
R.A. Rev. Rgskbr. århus + årstal R.A. Rev. Rgsk. Aarhus Regnskaber pr. Told og Konsumtion m.v. 13 B. 1 Antegnelser m.v. 1654-1700
R.A. Rudkøbing + årstal R.A. Rudkøbing toldregnskab, hjemmehørende skibe 1671, 1673, 1676, 1681, 1685
R.A. Rudkøbing + årstal R.A. Rudkøbing toldregnskab, hjemmehørende skibe 1763 + 1767
R.A. Samsø + årstal R.A. Samsø toldregnskab, hjemmehørende skibe 1653-1720
R.A. Skibe 1825-1827 Rigsarkivet. Generaltoldkammer og Kommercekollegie Handels- og Konsulatssager, nr. 1681: Fortegnelser over de i Kgr. Danmark og Htgd.Slesvig og Holsten hjemmehørende Skibe for Aarene 1825-1827.
R.A. Skibsliste København 1797-1815 Forskellige titler på skibslister fra R.A.
R.A. Skibsmåling Gen.Told. & Komm.Koll. Akter angaaende Skibsmaalingen og Skibsregistreringen 1826-1866
R.A. Stat. Tab. over Skibsfarten .. i Danmark og Norge 1746-96. Horsens Extract af ----- Told-Bog pro Anno ------ i henseende til de under dette Told-District hiemmehørende Fahrtøyer
R.A. Stat. Tab. over Skibsfarten .. i Danmark og Norge 1746-96. Islandsfart 1781 Læg i pakke med referencetitlen omhandlende skibsekspeditioner til Island 1781.
R.A. Stat. Tab. over Skibsfarten .. i Danmark og Norge 1746-96.... Extract af ----- Told-Bog pro Anno ------ i henseende til de under dette Told-District hiemmehørende Fahrtøyer
R.A. Stat. Tab. over Skibsfarten .. i Danmark og Norge 1746-96.... Extract af ----- Told-Bog pro Anno ------ i henseende til de under dette Told-District hiemmehørende Fahrtøyer
R.A. Stat. Tab. over Skibsfarten .. i Danmark og Norge 1746-96.... Køge til Rørvig Extract af ----- Told-Bog pro Anno ------ i henseende til de under dette Told-District hiemmehørende Fahrtøyer
R.A. Stat. Tab. over Skibsfarten .. i Danmark og Norge 1746-96.... Skelskør til århus Extract af ----- Told-Bog pro Anno ------ i henseende til de under dette Told-District hiemmehørende Fahrtøyer
R.A. Stat. Tab. over Skibsfarten .. i Danmark og Norge 1746-96....København Extract af ----- Told-Bog pro Anno ------ i henseende til de under dette Told-District hiemmehørende Fahrtøyer
R.A. Stubbekøbing + årstal Hjemmehørende skibe i R.A. Toldregnskab 1697, 1699, 1704, 1733
R.A. Svendborg + årstal R.A. Svendborg toldregnskab, hjemmehørende skibe 1683, 1690, 1727, 1738.
R.A. tegn. på Uregistrerede tegninger på R.A., som H&S har ladet affotografere 1959-1960
R.A. Toldlstr. Skibsmaalings- og Reg.sager B + nr. Pakke i Rigsarkivet. Toldlstr. Skibsmaalings- og Registreringssager. Akter til Cirkulærer, Forordninger, Instruktioner, Love m.v.
R.A. Vordingborg + årstal R.A. Vordingborg toldregnskab 1757, 1758, 1759, 1760.
R.A. ærøskøbing + årstal R.A. ærøskøbings Toldregnskab Hjemmehørende Skibe 1757, 1758, 1759, 1767.
R.A. Aarhus + årstal R.A. Aarhus toldregnskaber Pk. 25 1785-1796
R.A.As. Komp. skibsprot. + nr. Rigsarkivets samling af skibsprotokoller og -journaler fra Asiatisk Kompagnis ekspeditioner til Ostindien og Kina, med protokollens nummer efter Rigsarkivets registrant.
Raben: Sønderborg skipperlaug Sønderborg Skipperlaug og et Brudstykke af Byens Søfartshistorie i Fra Als of Sundeved VIII, 1934
Rasch + Sveistrup 1948 Asiatisk Kompagni i den florissante periode 1772-1792, Gyldendal
REDNING redningskutter, redningsskib, kystredningsbåd
REF referencebilag, der er indlagt i basen for referencer og mindre tekster og lister.
Reg. registreret
REG- Registreringen er gjort fra kopier af skibenes registreringsblad i Skibsregisteret. Kopierne er placeret i et antal kartoner (fx REG-01 / REG-02) samt et efterfølgende løbenummer (fx REG-02-0883). De var ikke alle registreret ved min pensionering fra Museeet 2019.
Ring A. Skibbygmester Jørgen Ring Andersen og Hustru Jensine Marie f. Fisker, samt deres Slægt . En Mindebog
Roos Prisonen. Danske og norske krigsfanger i England 1807-1814
RORO rollon-rolloff skibstype
Rosen, Rosendahl Fra Rosendahls samling. To serier med skibsoplysninger. Serie 1 er fra Hovedskibsprotokollen 1868-1892. Serie to er bredere, men ikke ført længere op til nutiden.
Rudkøbing Rudkøbing Havns historie, af Chr. Kiilsgaard, Rudkøbing 1947
Rühmann Die Entwicklung der Burger Schiffahrt i Dithmarschen - Blätter der Heimatgestaltung, XV (1939) 21 ff
Røder H.C. Røder, 1974: De sejlede bare, Høst
s. / Solgt solgt til
SA 1124:50 Håndskrift med oplysninger om forlis og strandinger 1867 ff.
Saml. af særtr. frd. Samling af særtrykte forordninger 1613-1657
SAND sandpumper, sandsuger
Schedule Schedule of Danish Ships and Vessels Captived subsequent to the 1st December 1807 and...
Schlaikier Aabenraa Søfarts Historie
Schlegel: Dän. Reisebeschr. Dänische Reisebeschreibungen, Kbh. 17799
Schneider = (Flg.1871) og (Flg.1873) - Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 og 1873 udgivet med Bemyndigelse. Efter Officielle og andre Kilder ved A. Schneider
Schou: Nordjy. skibsfart Nordjysk Skibsfart og dens Mænd (med udklip og fotos) (ms)
Schovelin Fra den danske Handels Empire 1-2, Nordisk Forlag, 1899 (Julius Schovelin)
Schultz: C.A. Jensen C.A. Jensen I-II
Schultz-L. Et foreløbigt og ufuldstændigt forarbejde til en grønlandsk skibsregistrant af Schultz-Lorentzen
stb. styrbord
StD1 / StilD1 Fra Sejl til Diesel, bind 1, udgivet 1951, Holm-Petersen & A. Rosendahl
StD2 / StilD2 Fra Sejl til Diesel, bind 2, udgivet 1952, Holm-Petersen & A. Rosendahl
StD3 / StilD3 Fra Sejl til Diesel, bind 3, udgivet 1952, Holm-Petersen & A. Rosendahl
StD4 / StilD4 Fra Sejl til Diesel, bind 4, udgivet 1953, Holm-Petersen & A. Rosendahl
Sejr: Aarhus Havn Træk af Aarhus Havns Historie
SFS Søfartsstyrelsen
Sjöhist. årsbok Sjöhistorisk årsbok, udg. af Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.
Skelskør 1813 Fortegnelse over de i Skielskiør Kiøbstad i Aaret 1813 hjemmehørende Skibe eller Fartøyer
Skibsf-blad Den Almindelige Danske Skibsførerforenings medlemsblad indtil sammenlægningen med styrmænd til navigatørbladet (Navig-blad)
Skibsreg.ED Skibsregistreringer kopieret fra registrerets seneste papirudgave inden lagt på edb ca. 1990
SKOLE skoleskib
Smeden Smeden. Kulturbilleder fra Tiden omkring århundredeskiftet.
SMH sejlskib med hjælpemotor. Et sejlskib klassificeres her, så snart det har en propeller.
Smith: Holbæk En dansk købstadshavn fra middelalder til nutid - Holbæk skibsbro - Holbæk havn
sp. spant
Specification DFDS Specification etc. af Det forenede Dampskibsselskabs Dampskibe
Sprog og kultur I ff Sprog og kultur I ff. århus 1932 ff.
SR SR-bilag, mindre omfattende oplysninger indlagt i referencebasen
SR-bilag + nr. SR-bilag til søhistorisk registratur
SR-bilag 1955:0665 SR-bilag for Helsingørskibe mellem 1690-1710 fra H'ørs Rådstueprotokol 1682-91, 1692-1709 og 1709-28
St. A. Kbhn. + koncept + årstal Stadsarkivet Københavns rådhus, 1. sekretariat.
St. A. Kbhn. 1776-84 Protokol over Skibsbygningen, Københavns Stadsarkiv.
St. A. Kbhn. prot.pap. + årstal Stadsarkivet Københavns rådhus, Protokolpapirer
St. A. Kbhn. prot.pap. + årstal Stadsarkivet Københavns rådhus, Protokolpapirer
St. A. Kbhn. prot.pap. + årstal Stadsarkivet Københavns rådhus, Protokolpapirer
St. A. Kbh. Skibslister 1816ff Stadsarkivet København, Skibslister fra 1816 og fremefter.
St. A. Kiel 4169 Stadt-Archiv Kiel, kte Nr. 4169 Erteilung von Bielbriefen, Band II: 1803-1824.
St. A. Kiel 4170 Stadt-Archiv Kiel, kte Nr. 4170 Erteilung von Bielbriefen, Band I: 1761-1798.
St. A. Kiel 4195 + folio Stadtarchiv Kiel, aktstykke nr. 4195: søpas o.lgn. fra 1854-1855
St. A. Kiel 6711 + folio Stadt-Archiv Kiel, arkivbind nr. 6711: skibscertifikater m.v. 1776-1853, søpassager
St. Flensbg. + år og side Arkivsag A 313, Fasc. 1, 1. Teil, Stadtarchiv Flensborg
St.-A. Eckernf. 1713 Stadtarchiv Eckernförde Schiffszertifikate 1713, VI, C 1.
St.-A. Eckernf. 1742-99 Stadtarchiv Eckernförde Beilbriefe 1742-99, VI, C 5.
St.-A. Eckernf. 1776-90 Stadtarchiv Eckernförde Schiffszertifikate 1776-90, VI, C 2.
St.-A. Eckernf. 1800-11 Stadtarchiv Eckernförde Beilbriefe 1800-11, VI, C 6.
St.A.Kbh. Stadsarkivet i København
Stadtarchiv Flensburg Nr. 326 Stadtarchiv Flensburg Nr. 326: Akta betreffend Schiffsbau, Schiffzimmerleute in Flensburg 1609-1863
Starcke Bodenhoff Giertrud Birgitte Bodenhoff's Mysterium
StD Fra Sejl til Diesel 1-4
Stege 1813 Fortegnelse over De i Steege Told District hiemmehørende Fartøjer i aaret 1813
STF stenfisker
Sv. Seglare Svenske seglare och motorseglare. En samling monografier m.m.
Sv. turistf. Svenska Turistföreningens årsskrift
Sveistrup 1943 "Det almindelige Handelskompagni 1747-1774" i Meddelelser om Grønland, Bd. 131, nr. 9, 1943
Svendbg. amt Svendborg Amt. Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund
Sver. Sjöf.-mus. årsbok Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, årsbok
SVN Søværnet
SWR1 Livserindringer 1, Sophus Waldemar Rasmussen, 2008, MK 30 [10379]
SWR2 Livserindringer 2, Sophus Waldemar Rasmussen, 2008, MK 30 [10380]
Sydfyn Den sydfynske Sejlskibsfarts Historie, Johannes Olsen, 1932 [ID=0114]
Szymanski: HH Die Hamburger-Harburger Dampschiffahrt im Jahre 1853
Søens Verden Søens Verden
Søfart Søfart
SøJå Sønderjydske årbøger + årgang og side
SøkSted Søkortets Stednavne I-II, August Grandjean, 1943ff.
Sølling Dansk Sømandsliv. Kapt. Søllings Optegnelser
Sølver Ankre Om Ankre
Sølver Obelisk Obelisk-Skibe
Sølver Puntlandet Puntlandets Genopdagelse c. 1500 f.c.
Sønderborg skipperlaug + år De i Sønderborg hjemmehørende skibe som er ført i skipperlaugets lister i årene 1862, 1865-1867 og fra 1870 til 1921
Sønderborg skipperlaug 1864-1920 Sønderborg Skipperlaug 1864-1920
Sønderj. årb. Sønderjydske Aarbøger
Sønderjyske skibstabeller Sønderjyske skibstabeller
Sørensen 1997 Glimt fra de Dage, der gik, Christian L. Sørensens Erindringer 1894-1928, udg. 1997 ved Erik Gøbel
Søulyk Dansk Søulykkesstatistik
Thisted Amt Historisk Aarbog for Thisted Amt
Thomsen Kolding Sejlskibe
Thomsen: Skibsbyg. Holbæk Skibsbyggeriet ved Holbæk Havn 1855-1874. Skibe og Skippere.
Thorsen Rønne Søfarts Historie
Thorvaldsens Porttrætbuster Thorvaldsens Porttrætbuster
Timmermann Kartotek over Altona skibe, udarbejdet omkring 1955, Altonaer Museum
Timmernabben Timmernabben - Skutor och skeppsbyggeri under 100 år, Bernt åhlund, 1980
TK tankskib, kan have efterstillet cement, kemikalie, produkt m.fl.
Topsøe-J. Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1932 I-II
Tortzen + bindnr.Søfolk og skibe 1939-1945 1-4, Christian Tortzen, 1985
TS Vandbygn. 1908-48 Tidsskrift for Tjenestemænd ved Statens Vandbygningsvæsen
TSBEV Gruppesignatur for træskibe, bevaringsværdige skibe etc.
TS.f.S. / TfS / TsfS Tidsskrift for Søvæsen
Tur.-for. Turistforeningen for Danmarks årbøger
Tving Træk af Grønlandsfartens Historie, R. Tving, Grønlandske Selskabs Skrifter XIII, 1944 [ID=85]
Ty Tyskland, tysk
U2Sejlede i udeflåden under WW2
Ude og Hjemme Ude og Hjemme
udg. udgivet, udgave
udst. udstedt
Uident. uidentificeret skib eller person etc.
Unda maris Unda maris, svensk tidsskrift
Vends. årb. Vendsysselske Aarbøger
Vesti. Vestindien
VGTroper + bindnr. Vore gamle Tropekolonier, bind 1-8, 2. udg., 1966-1967
Vict. Hansen En dansk Søofficer, Kontreadmiral Victor Hansens Minder
Vik Vikingen, oplysninger er fra tidsskriftet
Vikingen + år + side Vikingen
Vikingen 1949 Vikingen 1949 - Skibet
Vikingen, årsh. Særhæfte af Vikingen, Oversigt over dansk skibsbygning og skibsfart
vl vandlinje
Vordingborg 1813 Fortegnelse over hiemmehørende Fartøier i Vordingborg Kiøbstad Aar 1813
Weber Fra Hjulskibenes Dage
WW1 Første verdenskrig
WW2 Anden verdenskrig
Zimmer Av viceadmiral Frederic Zimmers optegnelser 1717-1756 (ved Oberst A. Zimmer)
Øresunds-Lister 1/1 1800-31/12 1800 + 1/1 1801-31/12 1801 Øresunds-Lister 1/1 1800-31/12 1800 + 1/1 1801-31/12 1801
Åbenrå 165,a-c Aabenraa Byarkiv XI nr. 165a,
Åbenrå 165,d-e Aabenraa Byarkiv XI nr. 165d,
Åbenrå mus Fortegnelse over skibsbilleder i Åbenrå museum, skrevet 1937 af Knud Klem
Åbenrå mus. prot. 1957 Inventarliste i protokol 1957, over genstande ejet af Åbenrå museum ved beg. af 1957.
Årb.Odense Aarbog for historisk samfund for Odense og Assens amter