Detaljerede oplysninger om skibet:

            

Søge ord :  
ID-nummer Skibsnavn
Kend.bogstav. OUVY Sam-kode SAM-0677 Rig-Maskine Skonnert 3-m. / SMH Brugstype SKOLE
BRT 110 NRT 57 DW - Klstr. -
BT - NT - IMO - Byg.nr. -
Byg.år 1925 Værft Skibsbygmester Edvard Hansen. Reg.nr. E-333. Byg.by Marstal Byg.land Danmark
Dimension 88,2 x 22,4 x 8,9 feet (kend.). dybde i last 8,9 feet (kend.). 26 x 6 x 2 meter (kend.) Maskine Sejl. Slettopskonnertrigning 3-m. Fra 1933 2-m. + Diesel fra 1933 på 110 iHK Hein & Sønner motor, Randers. Senere 121 iHK motor.
TeknikMat. kravel af eg og fyr. 1 dæk, 3 master, senere 2 master.
Person-info-
Reg.by Nyborg / København Reg.land Danmark Omdøbt fra MARSTAL ACTIV Omdøbt til -
Rederi Næ. 1979 eller 1980 til ACTIV. Solgt 1981 Tvindskolerne, Nyborg Søfartsskole ved rederiet Thomas Brocklebank AmbA., Tvind, Ulfborg. Rederi
før - efter
Forlist 1983-02-01 i Nordsøen i dårligt vejr, pga. uerfarent sømandskab og ringe vedligeholdelse.
ReferencerRTF-arkivalier. KOP-2. H&S registr.H&S 1996:1071.
Bemærkninger(H&S 1996:1071 = RTF-arkivalier) Oplysninger om forlis 1983-02-01. (Fred.) p.107: Data. (Flg. 1984) (Forlis 1970) p.191 Forlist 1983-02-01 i Nordsøen og 8 personer omkom.
Tidligste år
 
1980 Seneste år
 
1983
Reference : Drøftelse af surring af rundholter i vikingeskibsmodel.
Reference : Drøftelse af rigning og surring af rundholter i vikingeskibsmodel. Svar på 1946:0001.
Reference : Søkortarkivets historie i to versioner fra 1784-10-22. Søkortarkivets signet fra oprettelsen.
Reference : Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen.
Reference : Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen.
Reference : Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen.
Reference : Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen.
Reference : Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen.
Reference : Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen
Reference : Dansk Dampskibsrederiforening og dens Virksomhed.
Reference : Oversigt over handelsflådens størrelse, udesejleres tonnage, forlis og omkomne under WW2 fra Rederiforeningens medlemmers flåde.
Reference : Kort brev om foreningens stiftelsesdata.
Reference : Korte data for rederiet J. Lauritzens stiftelse, antal skibe, Søfartsskolen, Søfartsklubben og Søfartens Bibliotek, antal bøger.
Reference : Høgenæb
Reference : Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter priviligerede Danske Statstidende for 31. December 1811.
Reference : Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter priviligerede Danske Statstidende for 31. December 1811.
Reference : Oplysninger vedrørende Skonnertbrig NEPTUNUS
Reference : Oplysninger vedr. M/S HELVIGs Tjeneste i den engelske Orlogsflaade under Krigen 1940-1945.
Reference : Søfartsforhold 1939-1945
Reference : Isbrydernes Virksomhed fra D. 31-12-1939 til 13-4-1940
Reference : Timeliste for de ved Jyllands Vestkyst opmaalte Baade, Joller og Pramme.
Reference : Beskrivelse af familieforhold for slægten Amondsen - Amundsen - Amonsen.
Reference : Fortegnelse over Fartøjer over 100 Tons hjemmehørende i Dragør.
Reference : 4m Bark FREDERICK BILLINGS
Reference : Brev om fhv. kaptajns modelskibsbygning og ophængning af disse som kirkeskibe.
Reference : Brev om fhv. kaptajns modelskibsbygning og ophængning af disse som kirkeskibe.
Reference : Anmodning om det på auktion af Postmuseet indkøbte maleri af Jacob Petersen afhændes til H&S.
Reference : Afslag på anmodningen om det på auktion af Postmuseet indkøbte maleri af Jacob Petersen afhændes til H&S.
Reference : 43138. Vedr. Eltangskibet.
Reference : 43138. Vedr. Eltangskibet.
Reference : Reparation og drøftelse vedrørende maleri af dampskibet GORM, der forliste i vistnok 1887 og erstattedes af et nyt GORM, der efterfulgtes af et tredje GORM i Carlske rederier.
Reference : Kaptajn Sødring sejlede på hvalfangst med norsk hvalfanger. Forbindelse til norsk skibsreder Stephansen i Arendal.
Reference : Spørgsmål om ceremonier som dystløb og fastelavnsoptog i havnebyer.
Reference : Dystløbene i Kerteminde.
Reference : Rejse med H/S CALEDONIA 1823.
Reference : Forespørgsel om krejerbåde i søen i 1600-tallet i forbindelse med slægtsforskning af Grundtvigslægten fra Nykøbing Sj.
Reference : Oplysning om fund af stammebåd fra boplads. Under konservering
Reference : Budskabet fra Polarhavet.
Reference : Oplysninger fra modelbygger af bornholmsk fiskefartøj ege. Tre brev, et udateret, et dateret 1939-03-07, et uden indledning. En tegning vedlagt i brev.
Reference : Svar på forespørgsel om farve på grønlandsfarere. Udateret tidspunkt.
Reference : Sejltegning (ikke vedlagt)
Reference : Bjergningen af Mandskabet (26 Mand) fra 3mastet Skonnert EUGENIE af Granville den 8. April 1899 under en haard Storm i Atlanterhavet.
Reference : Bjergningen af Mandskabet (26 Mand) fra 3mastet Skonnert EUGENIE af Granville den 8. April 1899 under en haard Storm i Atlanterhavet.
Reference : Beskrivelse af fiskekutter til brug for modelbygning.
Reference : Paa de danske Kyster er følgende Fyr: (1807) Løwenørn.
Reference : Fyrtaarnet paa Fakkebjerg paa Langeland.
Reference : Christiansø Fyranlæg.
Reference : Galionsfigurerne på Skagen Hotel sat til salg.
Reference : Brev om to fakler, H&S gerne vil se. De har været brugt inden elektrisk lys kom på havnen i Århus.
Reference : Elvebåter.
Reference : Elvebåter.
Reference : Fyr med Petroleumsglødebrænder.
Reference : Fyr med A.G.A. Acetylengasinstallation.
Reference : Fyr med Blaugas og Pintsch Glipapparat.
Reference : Fyrskib med Blinkfyr
Reference : 3-mastet Skonnert ALBERT af Marstal.
Reference : Sildebaaden HEJMDAL Nyborg bygget i Nordenhuse 1870.
Reference : Aalekvasen MINNA bygget i Stralsund 1872.
Reference : Ålekvasen DE 13 SØSKENDE bygget paa Fejø 1911.
Reference : Oplysninger om navnestof og fiskepladser nedfældet af fiskere i Furreby og rundt Hirtshals. Stednavneudvalget og lærer Skødsholms kort. Givet til H&S. Andet brev dateret 1939-11-07
Reference : Tilbud om at bygge modeller i fremtiden fra modelbygger, der lige har gjort THERMOPYLÆ.
Reference : Brev om da Danmarks ældste træskib bygget 1794, tidligere kaldet DE FIRE BRØDRE. Anmoder om bidrag eller overtagelse til H&S.
Reference : KRONPRINCESSEN
Reference : GRANT
Reference : Oplysninger om slægtsforhold for Claessen, Borries og van Deurs samt deres forhold og ejendomme i Helsingør.
Reference : Invitation to private view.
Reference : Invitation to opening.
Reference : Astrolabus.
Reference : Udskrift af Bog for Søforhør og Søforklaringer ved Sø- og Handelsretten i København.
Reference : Omkomne og mistede skibe under WW2.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Museer og Publikum.
Reference : Museer og Publikum.
Reference : Motorskibet SIAM, ØK.
Reference : Fornyelse af den danske Smaaskibsflaade
Reference : Dansk Skibsfart 1946
Reference : Flagføring fra Kompagniernes Skibe
Reference : Midlertidigt Reglement angaaende Brugen af Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn.
Reference : Placat angaaende Tilladelse til at benytte Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn.
Reference : Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon
Reference : Kronologi over Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon fra 1848 til 1884
Reference : Oplysninger om to skibe, ANITE og MEXICO, og en kaptajn, men uden årstal
Reference : Træskibsbyggeriet i Helsingør. Et historisk Tilbageblik, udarbejdet paa Grundlag af Optegnelser af Underdirektør paa Skibsværftet i Helsingør Valdemar Jørgensen
Reference : Skibsoplysninger i brev på side to af tre, men side et mangler.
Reference : Skibsoplysninger i brev på side tre af tre, men side et mangler. Se skibsdatabasen. ELSA og VALDIVIA.
Reference : S/S THOMAS ROYS
Reference : Fuldskibet CECROPS af Aabenraa
Reference : Udseendet af Broncealderens Skibe
Reference : Silkedannebrogsflag.
Reference : Karantænevæsenet i København
Reference : Skibsoplysninger
Reference : Esbjerg-skibe J. Lauritzen
Reference : Esbjerg-skibe J. Lauritzen
Reference : SKANDIA af Marstal
Reference : Opmålinger
Reference : Rederiet H.C. Christensens Flaade 1838-1938
Reference : Marsvinejægerlauget
Reference : Flensborgskibe
Reference : Flensborgske Skibe, opbragt i England eller Göteborg 1807-1814.
Reference : Opdagede en Søfarende fra Helsingør Amerika 20 Aar før Columbus? Uddrag af Hans Pothorst's Historie
Reference : Hjuldampskibet MERCURIUS
Reference : Skibsfund i Kolding Fjord
Reference : Forsøg paa at rekonstruere nordiske Oldtidsskibe
Reference : Et dansk Slaveskibs Hændelser
Reference : J. Lauritzens skibe
Reference : Jagten DE FIRE BRØDRE = ANNA af Vejle
Reference : Fanøoplysninger om skibe og søfolk ca. 1800-1910
Reference : Fortegnelse over Skibe Rederiet Melchior har ejet
Reference : Forespørgsel om hjulskibet CALEDONIA
Reference : Tegning af bugserfartøj
Reference : Rederiet Dannebrog
Reference : M/S DANFJORD
Reference : GEYSIRs historie
Reference : Skibstyper og teknisk udvikling
Reference : Uddrag af Katalog over Den nordiske Industri- og Kunst-Udstilling i København 1872
Reference : Oplysning om anlæg af værft i Nakskov
Reference : Gokstadskibet
Reference : Osebergskibet
Reference : Biografi, Skibsfører Mathias J. Kolster
Reference : Skibsbygmester Niels Bonnesen.
Reference : Skibsbygmester Lambert Bonnesen.
Reference : Færgesager vedk. Vemmenæs-Rudkøbing og Vindeby-Svendborg 1790-1839
Reference : Nogle oplysninger om SVEA og om Helsingør - Hälsingborg overfarten
Reference : Liste over portolaner fra H. Winther, Berlin
Reference : Christian d. VII's Hofdansemusikinspektør
Reference : Fartøj af særegen konstruktion, set i Københavns havn 1803
Reference : Studierejse til europæiske Søfartsmuseer og andre Museer
Reference : Familieoplysninger om Møller og Rehling, Helsingør
Reference : Afskrift af Fortegnelse over skibe bygget på Brødrene Mortensens skibsværft i Holbæk 1856-1874
Reference : Fregatten CRONPRINTZ CHRISTIAN's rejse til Kina 1730-1732
Reference : Direktørboligen til Vulcanværftet i Korsør
Reference : Et lille Kapitel af Burmeister & Wain's Historie 1873-1879
Reference : Skibsliste for Ærøskibe 1894-1939
Reference : Optegnelser om grosserer Oluf Andersen
Reference : Oplysninger om CALEDONIA
Reference : Oplysninger om cand. Theol. Peter Rubek Hagelund, missionær i Trankebar.
Reference : Agent Duntzfeldts Flaade 1797.
Reference : Købmand von Pahlens skibe 1797.
Reference : Madam Bodenhoffs skibe 1797.
Reference : Den grønlandske Handels skibe 1797.
Reference : Asiatisk Kompagnis skibe 1797.
Reference : Agent Erichsens skibe 1797.
Reference : Etatsråd de Conincks skibe 1797.
Reference : Vi kan - utstillingen 1938, Oslo.
Reference : Le Commerce Francais dans la Baltique depuis le XVIme siecle jusqu'a la mort de Louis XIII (1643).
Reference : Le Commerce Francais a Elseneur sous Louis XIV (1643-1715).
Reference : Skibsreder Adolph Harboes Flaade 1883.
Reference : View of Calcutta from Garden Reach.
Reference : View of Calcutta from Garden Reach.
Reference : Norske Løve, digt.
Reference : Inskription paa gammel engelsk rosa-gylden Punchebowle.
Reference : Konsul A. Andersens Virke inden for Redningsvæsenet.
Reference : Bådfundet i Odder.
Reference : Om Limfjordsoverfarterne.
Reference : Litteratur om ferskvandsfiskeriet i Koldingegnen.
Reference : Forespørgsel om hvalfangst 1634.
Reference : Skibsbyggeriet i Aalborg i det 19de Aarhundrede.
Reference : Sild, udførsel af saltede sild fra Aalborg.
Reference : Om Aalefiskeriet i Limfjorden.
Reference : Limfjordsfiskeriet i det 16ende Aarhundrede.
Reference : Om Fiskegarns lovlige Indretning, Opsyn med Limfjordsfiskeriet.
Reference : Om færgebroen i Ålborg.
Reference : Om færgebroen i Ålborg.
Reference : Om pontonbroen i Ålborg.
Reference : Angaaende Lambert Bonnesen.
Reference : Angaaende Lambert Bonnesen.
Reference : Brugen af Pindekompas.
Reference : Oplysninger om Overkonstruktør Frederik Ludvig Marius Ortmann.
Reference : Flag. Beskrivelser af nationalflag fra fransk værk 1772.
Reference : Schiffe, die in Schwedisch Pommern gebaut und nach Dänemark verkauft worden sind.
Reference : Kontreadmiral M.O. von Bille, Direktor preussische Seefahrtschule zu Danzig 1817-
Reference : Oplysninger om fiskeriet i Gilleleje.
Reference : Oplysninger om kaptajn Carl Theodor Koch, perlefiskerchef for Laboen Badjo.
Reference : Det Danske Afrikanske Kompagni.
Reference : LYSAKER II af Oslo.
Reference : Kort historie for Danmarks tekniske Museum.
Reference : Premier-Lieutenant de Falsen meddeler erobring af engelsk fregat THE SAFEGUARD.
Reference : Biografiske Notitser om Fader efter hans egne Optegnelser ved H. Wigelsen.
Reference : Praktisk Skibsbygning.
Reference : Afskrift efter kæmner R. Brandorffs Beretning om Skibsfundet ved Erritsø.
Reference : S/S og H/S GREAT EASTERN.
Reference : Om kinesisk djunke AMOY.
Reference : Om H.P. Priors forhold til Tietgen.
Reference : Biografiske oplysninger Philip Christian Fuglede, 1748-1816.
Reference : Kendingsbogstaver norske skibe ca. 1850.
Reference : Skibsoplysninger, værftsoplysninger.
Reference : Norrøn litteratur, oplysninger om visse ord.
Reference : Ship-model LA BELLE ESPERANCE.
Reference : French Galleon.
Reference : Bådeoptog, Faaborg, den 30te Januarii.
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0233-0238
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0239-0244
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0245-0250
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0251-0256
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0257-0262
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0263-0268
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0269-0274
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0275-0280
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0281-0286
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0287-0292. Fiskefartøj.
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0293-0298. Fiskefartøj.
Reference : Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0299-0304
Reference : Kronborg Museets Aarsberetning 1932-33 side 9. Bark KONGEN AF DANMARK maleri ubekendt
Reference : Oplysninger om inskription på SAMSON af Ærøskøbing
Reference : The Sewall Big Four. III The SUSQUEHANNA
Reference : Oplysninger om slægten van Deurs i Helsingør
Reference : Oplysninger om skibet WIBECHE FRIEDLIEB
Reference : Om dæksbåden DE 7 BRØDRE af Gilleleje
Reference : Historie om færgeoverfart med Virksundfærgen
Reference : Inskriptioner på genstande på Gilleleje Museum
Reference : Sindets Fornøyelse Lyckelig stillet Ved Een Liden Fuglesang
Reference : Lerkar i bådform
Reference : Holger Danske under Kronborg
Reference : Kogehuset i Assens Havn
Reference : Kogehuset i Assens Havn
Reference : Hertugdømmernes tonnage 1855
Reference : Fortegnelse over 90 nørrejyske redningsmænd, af hvem H&S har fotos
Reference : Prøvetur med JACOB HENRIKSEN
Reference : Ny M-båd til Det Østasiatiske Kompagni fra Nakskov Skibsværft.
Reference : Peter Willemoes-Minder.
Reference : Fortegnelse over Sejlskibe byggede af Mester E.C. Benzon.
Reference : Fortegnelse over Genstande i Holmens Arsenalsamling.
Reference : Gamle ladnings- og befragtningsdokumenter.
Reference : Krogen - Kronborg.
Reference : Blæsten over Danmark - Skibets Fremdrivning ved Vinden.
Reference : Niels Rydberg, en dansk Storhandelsmand fra Oplysningstiden.
Reference : Af det ældre danske Vejvæsens Historie - generalvejkommissionens Virksomhed.
Reference : Af en Ingeniørs Liv før Ingeniørernes Tid.
Reference : Færgesteder
Reference : Fiskeriet i vore Farvande
Reference : Helsingør
Reference : Blade af det ældste helsingørske Dampskibsselskabs Historie
Reference : Admiral Poul Løvenørn, en Foregangsmand indenfor dansk Samfærdsel
Reference : Fortegnelse over Skibsbilleder i Aabenraa Museum
Reference : Oplysninger om skonnert MARIE af Ribe
Reference : Indskrift på fajancekrus
Reference : Oplysninger om Carl Gotfred Undén
Reference : Everter og evertgaleaser. Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsten hjemmehørende Fartøier 1845
Reference : Philip Christian Fuglede
Reference : Oplysninger om SALVATOR MUNDI
Reference : Redningsbaads Tjeneste
Reference : Foredrag om tunfisk
Reference : En storkøbmand fra Fr. II.s tid
Reference : Hvalkogeriet THORSHÖVDI Burmeister & Wain's nybygning nr. 691
Reference : Gamle Strandinger
Reference : Gamle Strandinger
Reference : En Ostindiefarer, der maatte vende om i Kattegat
Reference : To Julestrandinger paa Vestkysten 1873 - Et Blad af Bjergningsvæsenets Historie
Reference : En sørgelig Stranding ud for Krage i 1859. Af en Øjenvidnes Beretning.
Reference : En voldsom Orkan og dens Følger
Reference : Stranding ud for Lønstrup 1863-10-19
Reference : En Tragedie paa Havet 1863-01-23
Reference : Den prøjsiske bark WOHLFAHRT's Forlis paa Talstrup Strand
Reference : Forlisene af SUNDENES MINDE, ZWEI GEBRÜDER, ANNA CATHARINA, MARIANE MARIE, LØVENDAL og AURORA
Reference : Forliset af GAZELEN 1867-11-07
Reference : Forlisene af CARNO, BJARKA og KAREN MARIE
Reference : Stettiner-briggen MENTORs Forlis paa Nørlev Strand 1859-02-06
Reference : Fiskeres Kamp
Reference : Chresten Steensen fra Løkken
Reference : Ekspeditionsskibet DANMARK af København...
Reference : The British Convict Ship SUCCESS
Reference : Praktische Erfahrungen mit neuen Scherbrettern
Reference : Deutsche Fischereifahrzeuge I - Die Entwicklung des deutschen Heringsloggerbaues
Reference : Grunsätzliches Form des Breitenscherbrettes im Schleppnetzgeschirr.
Reference : Fischdampfer für eine Ladefähigkeit von etwa 4.300 Korb.
Reference : Ein neuerer Heringslogger
Reference : SR-bilagene 1950:1307 til 1336 er 1992-07-19 flyttet til SA-kolonier, Ostindien af KL.
Reference : Vragfund i Grønnehave ved Helsingør.
Reference : Oplysninger om sejlskibsfører Henrik Olsen, 1840-1922.
Reference : Modtaget maleri af ANNE & MATHIAS
Reference : Stabelafløbning af M/T METTE MÆRSK
Reference : Prøvetur med M/T METTE MÆRSK
Reference : Aflevering af M/S MATHILDE MÆRSK
Reference : Aflevering af M/S LEOVILLE
Reference : Søsætning af M/S BLACK HAWK
Reference : Aflevering af M/S BLACK HAWK
Reference : Aflevering af M/S KLINTHOLM
Reference : Fotografi af nybygning M/S GERTRUD KATHRINE
Reference : Søforhør Nr. 106/1945 om S/S LILY
Reference : J. Lauritzens Søfartsskole fejrer sit 10-års jubilæum.
Reference : Manuskriptkort over Dynekilen
Reference : Planer for nyt norsk søfartsmuseum, folder.
Reference : Personoplysninger om kontreadmiral Johan Emil Victor Hansen
Reference : Skibscaptain Søren Brinch Hansen
Reference : Selvbiografi for S.L. Nørby, Nordby
Reference : Brev om familiens tilstand
Reference : Aflevering af M/S AGNETE MÆRSK
Reference : Prøvetur med M/T GERD MÆRSK
Reference : Prøvetur med M/S HULDA MÆRSK (III)
Reference : Prøvetur med M/T JANE MÆRSK
Reference : Prøvetur med M/S LEXA MÆRSK (IV)
Reference : Prøvetur med M/T NELLY MÆRSK
Reference : Søsætning af M/T VALKYRIEN MÆRSK
Reference : Prøvetur med M/T VALKYRIEN MÆRSK
Reference : Under bygning for rederiet SOLNÆS
Reference : Repræsentationstur med M/S KRONPRINSESSAN INGRID efter forlængelse
Reference : Søsætning af M/S JESSIE STOVE
Reference : Aflevering af M/S JESSIE STOVE
Reference : Aflevering af M/S BLACK HERON
Reference : Søsætning af M/T TANK PRINCE
Reference : Prøvetur med M/T TANK PRINCE
Reference : Søsætning af M/T IRLAND
Reference : Aflevering af M/S KLINTHOLM
Reference : Søsætning af M/S RIBERHUS og AXELHUS
Reference : Søsætning af M/S BELLA DAN
Reference : Aflevering af M/S BELLA DAN
Reference : Aflevering af M/S TESSA DAN
Reference : Søsætning af M/S INDUS
Reference : Søsætning af M/S GULLFOSS
Reference : Prøvetur med M/S TASCO
Reference : Aflevering af M/S FRUIT MONARCH
Reference : Søsætning af M/S FERNSEA
Reference : Aflevering af M/S FERNSEA
Reference : Prøvetur med M/S JYTTE SKOU
Reference : Store Nordiske Telegrafselskabs skibe
Reference : Aflevering af M/S PIAST
Reference : Søsætning af M/S BLACK HERON
Reference : Paa Togt med Krydseren VALKYRIEN Vinteren 1899-1900 under Ækvator
Reference : Sømandsfester
Reference : Sømandstro
Reference : Linjedaab
Reference : Bernt Jensen Mørch
Reference : Et fiskerimuseum i Helsingør
Reference : Fortegnelse over vandmøller i Ribe og Vejle amter.
Reference : Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935
Reference : materiale til Kort over danske Besiddelser ved Aar 1800
Reference : Charlottenburg - Gallionbild
Reference : Gamle Dok.
Reference : Danmarks Søfart, Handel og Industri - Skibsmæglerfirma Heckshers Eftf.
Reference : Byggeoplysninger, dubletter, for skibe bygget i udlandet m.v.
Reference : Jespers Guldskib
Reference : Betænkning vedrørende J.F. Cortemündes Orientalske rejse 1672-1675
Reference : Hønsning ved båkebestigning
Reference : Vejledning for kirkelig betjening ombord.
Reference : Andagtsbog - svensk
Reference : Christian Tullin Boalth, Guvernementssekretær, 1767-1822.
Reference : Fregatten MERIDIAN og fregatten ANTOINETTE
Reference : Museumssamarbejde
Reference : Dampskibsfart 1850. Statistik efter Fdrl.
Reference : Dampskibsfart København - Helsingør
Reference : Forslag om Anskaffelse af en Damp-Iisbaad af Jern til Store-Belt
Reference : Helsingør færgelavsartikler 5/4 1630
Reference : Helsingørs færgevæsen, Lavsartikler og reglement foreslået af Kommissionen af 10/8 1787
Reference : Helsingørs færgevæsen, Bemærkninger i betænkningen fremsat af kommissionen af 10/8 1787
Reference : Tabel over forholdet imellem det helsingørske Færgelavs Taxter af 3/5 1803, Færgelavskommissionens Forslag af 5/8 1807….
Reference : Anordning for Helsingør færgelav af 10/9 1811
Reference : Taxt for Færgelauget i Helsingør
Reference : Sagen mod færgelavsinspektør, kaptl. I.M. Dodt?
Reference : Lavets ansøgning til kongen af 30/8 1819 om en anden bestyrelse af lavet
Reference : Færgevæsen Helsingør 1829
Reference : Sagen ang. Paketfarten Helsingør - Helsingborg
Reference : Paketfarten Helsingør - Helsingborg 1833/34 RA
Reference : Helsingørs Færgevæsen 1835
Reference : Instrux for inspektøren ved Helsingørs færgelav
Reference : Lavsartiklerne af 12/5 1685, personalet
Reference : De helsingørske Færgebaade
Reference : GEORG STAGE (I)
Reference : Kofoed. Hans Peter, slægtsoplysninger
Reference : En kort Oversigt over Fyrvæsenets Historie i Danmark
Reference : Sprogø Fyr
Reference : Sildebaaden THORA
Reference : Kadrejerjolle fra Dragør
Reference : Horngjæver - fiskefartøjer på Vestkysten
Reference : Paa Togt med Orlogsskonnerten INGOLF til Dansk Vestindien og Sydamerika 1897-98
Reference : Forklaring til foto af færgemænd i København
Reference : Er vore danske kulturværdier tilstrækkelig sikrede?
Reference : Med Isbaad over Storebælt i forrige Aarhundrede
Reference : Nyborg Stadsret og Nyborgs Privilegier - Bidrag til Middelalderens Kultur- og Retshistorie
Reference : Nogle oplysninger om Nyborg omkring 1770
Reference : Oplysninger om det håndtegnede pergamentkort 1947:0628
Reference : Afslutning på Søfartsskolen i Kogtved
Reference : Galjonsprydda tankmotorfartyget BELLONA på provtur från Götaverken
Reference : Nybygning nr. 114 - M/T FRIMAIRE
Reference : Søsætning af nr. 670 M/S INDUS
Reference : Afleveringen af nr. 670 M/S INDUS
Reference : Søsætningstale holdt ved M/S JEPPESEN MÆRSK 1951-08-09
Reference : Overtagelse af LILLA DAN
Reference : Prøvetursmeddelelse for Ålborg Værfts nr. 91 M/S NORDLYS
Reference : Søsætning af M/F SAINT-GERMAIN
Reference : Aflevering af M/F SAINT-GERMAIN
Reference : Beretning om S/S STORAA
Reference : AIS - Automatic Identifikation System
Reference : AIS - transponders
Reference : Automatisk identifikation - et system og dets vej til målet
Reference : There is no second
Reference : The AMVER Organization
Reference : Everything ship-shape in this galley - Beha's aboard
Reference : Automatisk styring af skibe
Reference : A New Gyro Pilot
Reference : Use of Automatic Pilots - Heading Control Systems
Reference : Et fast holdepunkt
Reference : Special design of anchors used for open-sea mooring buoys
Reference : Danforth anchors
Reference : Agteranker vist på fotos firet ud af klys
Reference : Chain Cable Stopper
Reference : Lashing and industrial chains
Reference : Practical Sailor
Reference : The lost art of operating with stern anchors
Reference : Anchors
Reference : Ankerets anatomi
Reference : Anchor chain and fittings dimensions
Reference : Om Ankre
Reference : Dansk Verdensrederi blev paa 50 Aar Nordens største
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Mærsk-flåden 1988
Reference : Mr. A.P. Møller's 60 Motor Ships
Reference : Maersk Line Wharf at New York
Reference : 1904-2004 Sådan begyndte det i det små…
Reference : Performance of Work on Board Danish Ships
Reference : Værd at vide om blodbåren smitte og seksuelt overførte sygdomme
Reference : Worth knowing about blood-borne infection and veneral diseas
Reference : Sikkerhed og sundhed på handelsskibe - risikovurdering
Reference : Værd at vide om vaccinationer og rejseprofylakse til søfarende
Reference : Arbejdspladsbrugsanvisning ved arbejde med stoffer og materialer om bord i skibe
Reference : Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe
Reference : Ergonomi ved faste arbejdspladser om bord i handelsskibe
Reference : Hviletid til søs
Reference : Rest periods at sea
Reference : Brug af personlige værnemidler om bord i skibe
Reference : Det maritime sundhedsvæsen
Reference : The Use of Personal Protective Equipment on Board Ships
Reference : Sikkerhedsarbejde om bord i skibe
Reference : Safety Activities on Board Danish Ships
Reference : Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe
Reference : Transport af kræftfremkaldende stoffer og materialer som last om bord i skibe
Reference : Farlige stoffer og materialer om bord i skibe
Reference : Arbejdets udførelse om bord i skibe
Reference : Dangerous Substances and Materials on Board Danish Ships
Reference : Hiv o' høj - Værd at vide om HIV
Reference : Hiv o' høj - information about HIV
Reference : Navigatøren som sygdoms- og skadebehandler
Reference : Alkohol til søs og hvorfor ikke
Reference : Årsberetning 2000 fra Søfartens Arbejdsmiljøråd.
Reference : Kodenummererede produkter. Skema.
Reference : The Treasure of 1622
Reference : Planetmaskinerne på Ole Rømers Museum
Reference : Nordlys og lidt om danske resultater i det geofysiske år
Reference : Solens geofysiske virkninger
Reference : Natthimmelens lys - specielt i nordlysområder
Reference : Stjernernes navne
Reference : Stjärnornas namn
Reference : Stjernebildene
Reference : The Tercentenary of The Royal Observatory at Greenwich
Reference : Since when have we known that the Earth is a Globe
Reference : The Earth but a Satellite of the Sun
Reference : Nautical Astronomy: Past, Present and Future
Reference : Småplaneterne
Reference : Research Project 354: Disinfection of Ballast Water MIN 21
Reference : Ballast water management
Reference : Ballast - baglast
Reference : The History of the Barometer
Reference : Originaltegninger til hæftet Barometre
Reference : Foto af baroskop
Reference : Vurdering af barometer med beskrivelse fra
Reference : Baroscopet
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : The Barnacle.
Reference : Titler til søs i handelsflåden - nogle bemærkninger
Reference : Matroser til den dansk-norske flåde 1770-1802
Reference : Spændende over verdenshavene
Reference : Død ved ankomsten
Reference : Undervandsfænomen
Reference : Havbølger
Reference : Bør en vejrudsigt også indeholde en bølgeforudsigelse
Reference : Baadsmandspibens oprindelse
Reference : Om bådsmandspiben
Reference : Signaler med bådsmandspiben
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådens størrelse i BRT og TDW i 1958-04-01
Reference : Flådens størrelse i BRT og TDW i 1961-04-01
Reference : Flådens størrelse i BRT og TDW i 1963-04-01
Reference : Flådens størrelse i BRT og TDW i 1964-04-01
Reference : Vi sejlede ad Congofloden
Reference : Consol
Reference : Om Corioliskraften og dens historie
Reference : Coriolis og Corioliskraften
Reference : Tidevandstabeller
Reference : Kaptajn Voss og drivankeret
Reference : 50 meter under havets overflade
Reference : Ækvatordåben - forslag til ceremonier
Reference : Linjedåb
Reference : Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1954-1955
Reference : Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1955-1956
Reference : Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1956-1957
Reference : Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1957-1958
Reference : Danmarks Skibskreditfond lånevilkår
Reference : Danmarks Skibskreditfond beretning og regnskab 1962
Reference : Danmarks Skibskreditfond beretning og regnskab 1964
Reference : Danmarks Rederiforening - Dansk Skibsfart 86
Reference : Artikler i Dansk nautisk almanak 1955-1983
Reference : Coasterfarten med skipperforeningen ved roret
Reference : Ordreafgivelse på tankskib til Odense Staalskibsværft
Reference : Endnu et kæmpetankskib til Esso
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : Danmarks rederiforening - Dansk Skibsfart i 1954
Reference : Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1956-05-24
Reference : Danish shipping during the post-war period
Reference : Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1963-05-09
Reference : Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1965-05-20
Reference : Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1966-05-18
Reference : Danmarks Skibskreditfond lånevilkår
Reference : Danmarks Skibskreditfond indleder nu sin virksomhed
Reference : Decca Transar RADAR-anlæg
Reference : Två nya decca-kedjor i norr
Reference : The first Canadian Chain Opening - Swedish Chain
Reference : Decca Navigator News September 1958 News on chains
Reference : Decca Navigator News - Spanish chain
Reference : DFDS - motorskibet C.F. TIETGEN forlænget
Reference : DFDS - motorskibet HANS BROGE forlænget
Reference : DFDS - motorskibet KRONPRINS OLAV under bygning
Reference : DFDS - motorskibet PRINSESSE MARGRETHE under bygning
Reference : Flådestatistik
Reference : DFDS - motorskibet ALABAMA
Reference : Flådestatistik
Reference : Årsberetning og Regnskab for 1960.
Reference : Flådestatistik
Reference : DFDS - motorskibet KONG OLAV V
Reference : Nyt passagerskib til DFDS Esbjerg-Harwich rute
Reference : Flådestatistik
Reference : Flådestatistik
Reference : DFDS har kontraheret fire nye skibe til indenrigsfarten.
Reference : Årsberetning og Regnskab for 1965.
Reference : Årsberetning og Regnskab for 1966.
Reference : The Metrication of Navigation
Reference : Finding Distance - The Barr & Stroud Rangefinders
Reference : Finding Distance - The Haecke Rangefinders
Reference : Finding Distance - The Fiske Rangefinders
Reference : Finding Distance - Not knowing Height
Reference : Siriometer, siriusvidde og parsec
Reference : Hovedmotorerne til det nye passagerskib til Sverige Amerika Linien.
Reference : M/T SIAM Owner EAC, generalarrangement
Reference : Aalborg Værft A/S afleverer i dag sin nybygning nr. 107
Reference : Nybygning nr. 116 - M/S ILE MAURICE, aflevering
Reference : Nybygning til A/S Det danske Kulkompagni
Reference : Nybygning bestilt
Reference : Afleveringsmeddelelse for M/S JEPPESEN MÆRSK
Reference : Søsætning af M/S JEPPESEN MÆRSK
Reference : C.K. Hansen overtager tankskib fra Aktiebolaget Lindholmens Varv, Gøteborg
Reference : Søsætning af M/S BENNY SKOU på B&W
Reference : Rederiet Ove Skous Nybygning m.s. BENNY SKOU
Reference : Søsætning af M/S PATAGONIA til EAC
Reference : Prøvetur med M/S PATAGONIA til EAC
Reference : Søsætning af M/T ELISABETH MÆRSK
Reference : Prøvetur med M/T ELISABETH MÆRSK
Reference : Søsætning af m.b. GRANE
Reference : Prøvetur med m.b. GRANE
Reference : Nyt skib til rederiet J. Lauritzen - VILMA DAN
Reference : Dieselmotorfærge til Statsbanernes Storebæltsoverfart
Reference : Nyt skib til rederiet J. Lauritzen søsat
Reference : Note documentaire pour M. Henning Henningsen
Reference : Brig SOVEREIGN af København
Reference : Oplysninger om slægten Farrer 1745-1865
Reference : Modeller af orlogsskibe i H&S
Reference : Kaptajnerne Löffgren
Reference : Et skib GAASEN gik fra København
Reference : Håndskreven navigationsbog i Marstal
Reference : Danske Skibsfund fra Oldtiden
Reference : Navnet Pining i museets arkiver.
Reference : Ostindisk personalia
Reference : Mariner's Astrolabe
Reference : Oplysninger fra værket Dannemarks Speil 1767
Reference : Skippere i Ålborg
Reference : Skippere i Løgstør
Reference : Skippere i Kolding
Reference : Ansatte ved Holmen
Reference : Ansatte ved Handelsselskaberne
Reference : Ansatte ved Asiatiske Compagnie
Reference : Ansatte ved Kgl. Octr. Alm. Handels-Compagnie
Reference : Middelfart Købstad
Reference : Kolding Købstad
Reference : Ansatte ved Kgl. Octr. Alm. Handels-Compagnie
Reference : Ansatte ved Kgl Ober-Skatte-Direktion
Reference : Ansatte ved Kgl. Octr. Søe-Assurance-Kompagnie
Reference : Kolding Købstad, skippere
Reference : Liste over arkivalier fra RA udtaget til fotografering.
Reference : Oplysninger om Niels Rydberg og hans ejendom i København
Reference : Afleveringsmeddelelse for SILJA DAN
Reference : Søsætning af NERMA DAN
Reference : Aflevering af NERMA DAN
Reference : Søsætning af MAGDALA
Reference : Aflevering af MAGDALA
Reference : Søsætning af NICOLINE MÆRSK
Reference : Aflevering af NICOLINE MÆRSK
Reference : M.sk. LILLA DAN, rederiets nye øvelsesfartøj.
Reference : Søsætning af CHARLOTTE MÆRSK
Reference : Prøvetur med CHARLOTTE MÆRSK
Reference : Søsætning af ROSA MÆRSK
Reference : Aflevering af ROSA MÆRSK
Reference : Aflevering af M/S KLINTHOLM
Reference : Søsætning af M/S BASTHOLM
Reference : Søsætning af M/S BIRKHOLM
Reference : Prøvetur af finsk skib fra svensk værft.
Reference : Prøvetur af brasiliansk skib fra svensk værft.
Reference : Fortegnelse over danske modelbyggere.
Reference : Afskrift af kartotekskort i KL-kartotek.
Reference : Søforklaring fra NORSKE LØVE
Reference : Lars Hansen Swane personalia
Reference : Afskrift fra Personalhist. Tidss. XI Række, bd. 2, pp.145ff om Hauch-Fausbøll.
Reference : Skibe bygget i Marstal omkring 1800. Efter skibslister 1811-1821
Reference : Skibe bygget i Marstal af Bagerslægten
Reference : Skibsbilleder i forskellige samlinger
Reference : Nogle erindringer fra mit barndomshjem som tillige giver et bevis paa hvor besværlig det var at rejse dengang, end som det er nu om stunder.
Reference : En gammel Troenseskippers Betragtninger
Reference : Oplysninger om skibsbygmester Niels Troensegaard
Reference : Skibsførere som levede i Troense mellem 1840 og 1860
Reference : Manuskript til et kapitel i Danmark og Havet. Skrevet af BvM Morgenstierne med titlen fra fregat til dieselmotorskib
Reference : Søforklaring fra NORSKE LØVE
Reference : Liste over fotografer i Helsingør, de er udtaget af Bjørn Ochsners bog om samme emne, der findes på H&S bibliotek.
Reference : Oplysninger om Niels Hansen Gram i afskrift fra KL kartoteket.
Reference : Oplysninger om flere sejlskibe 1850-1900
Reference : Oplysninger om nybygning TORØSAND
Reference : Oplysninger om nyt skib M/T ESSO HERMOD
Reference : Oplysninger om motoren i et nyt skib M/T ESSO HERMOD
Reference : Søsætningsmeddelelse for M/S KONGEDYBET
Reference : Afleveringsmeddelelse for M/S KONGEDYBET
Reference : Søsætningsmeddelelse for M/S ESTRID TORM
Reference : Afleveringsmeddelelse for M/S ESTRID TORM
Reference : Ordremeddelelse for M/S KISTA DAN
Reference : Søsætningsmeddelelse for M/S KISTA DAN
Reference : Afleveringsmeddelelse for M/S KISTA DAN
Reference : Søsætningsmeddelelse for M/S GRETA DAN
Reference : Afleveringsmeddelelse for M/S GRETA DAN
Reference : Købmandstypen gennem tiderne.
Reference : Versuch, altnordische Schiffe nachzubauen.
Reference : Rejsegilde på værftsbygning.
Reference : Afleveringsmeddelelse for KIRSTEN SKOU.
Reference : Krogen - Kronborg.
Reference : Karmeliterklosteret og St. Marie Kirke.
Reference : Uddrag fra bog om spil i land i Norge.
Reference : Nybygningsmeddelelse om M/S ALSSUND
Reference : Søsætning af udenlandsk skib fra B&W.
Reference : Søsætningsmeddelelse for M/S DELOS
Reference : Søsætningsmeddelelse for DORTHE MÆRSK
Reference : Afleveringsmeddelelse for DORTHE MÆRSK
Reference : Afleveringsmeddelelse for NELLY DANIELSEN + KETTY DANIELSEN
Reference : Søsætningsmeddelelse for FICARIA
Reference : Afleveringsmeddelelse for FICARIA
Reference : Afleveringsmeddelelse for HANNE SVEN
Reference : Afleveringsmeddelelse for JACOB JEBSEN
Reference : Afleveringsmeddelelse for KAREN MÆRSK
Reference : Søsætningsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra Odense Staalskibsværft.
Reference : Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra Odense Staalskibsværft.
Reference : Søsætningsmeddelelse for PRETORIA
Reference : Afleveringsmeddelelse for PRETORIA
Reference : Afleveringsmeddelelse for PRIMULA
Reference : Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W.
Reference : Søsætningsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W.
Reference : Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W.
Reference : Generalarrangementsspecifikationer
Reference : FORTUNA skoleskib
Reference : Om brugen af olie til bølgedæmpning.
Reference : Beskrivelse af gamle fyrformer.
Reference : Fakkebjerg Fyr 1804.
Reference : Claudius Clavus' kort
Reference : Skibe fra Nordby
Reference : Opmåling af Havbaad fra Hvide Sande
Reference : Opmåling af Kaag fra Limfjorden
Reference : Blandt Sardinfiskere i Bretagne
Reference : Landskab og Folk i Bretagne
Reference : Fyrenes slukning under 1808-krigen.
Reference : Aaben Baad Sju Brøder
Reference : Båtenn Sjubrøders Forlis i Kattegat den 10 Marts 1857
Reference : Målebrev for båden SJUBRØDER
Reference : Målebrev for båden SYV BRØDRE
Reference : Oplysninger om tysk 3-mastet skib, der var en model i Berlin i 1912. Uden tilknytning til Danmark.
Reference : Det Store Skib = Jespers Guldskib
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Reference : Om værftet første bygning SØRIDDEREN
Reference : Biilbrev for Krydsjagt XXV
Reference : Skibsbygmester S.P. Bech, Rønne
Reference : Tabel over de i Helsingør Kiøbstad hjemmehørende Fartøier for Aaret 1781
Reference : Hornbækskibe 1807, Nykjøbing Kiøbstad 1814
Reference : Samtlige baade og Baadeiere i 9de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835
Reference : Samtlige baade og Baadeiere i 10de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835
Reference : Samtlige baade og Baadeiere i 11te Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835
Reference : Samtlige baade og Baadeiere i 8de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1839
Reference : Samtlige baade og Baadeiere i 11te Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1839
Reference : Helsingør, Kjendingsbogstav A, fartøjsliste
Reference : Domsafsigelse i afskrift over priseaffære i 1808 for skibet HELENE CHARLOTTE
Reference : Oplysninger om briggen PRINS CHRISTIAN FREDERIK AF DANMARK
Reference : Fundet af russisk vrag ud for Tornby 1944.
Reference : Modeloplysninger om YELLOW CARVEL, 1480
Reference : Modeloplysninger om GREAT MICHAEL, 1511
Reference : Foto og oplysning om en New Foundlandsbaad
Reference : Korrekturtryk af artikel: De norske museumsmenns utdannelse. Et overblik og noen kjetterske meninger.
Reference : Kopieret artikel af Nils Cleves om svenske museumsansattes uddannelse. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde.
Reference : Kopieret artikel af Gösta Selling om svenske museumskurser. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde.
Reference : Kopieret artikel af Axel Steensberg om konserveringsforhold i 1950. Ingen oplysning om kilde.
Reference : Kopieret resume af artikel af Bengt Bengtsson om metoder til at beskytte sølv mod svärtning. Forældet. Ingen kilder angivet.
Reference : Kopieret resume af artikel af Erik Andren om Några synspunkter på museal byggnadsvård i Sverige. Ingen kilder angivet.
Reference : Kopieret resume af artikel af Halvor Vreim om Problemer ved flytning av gamle bygninger. Ingen kilder angivet.
Reference : Kopieret resume af artikel af K. Uldall om Principper ved flytning og udstyrelse af gamle bygninger. Ingen kilder angivet.
Reference : Kopieret resume af artikel af Jørn Rubow om Nyere synspunkter over for malerikonservering. Ingen kilder angivet.
Reference : Opfordring til at indsamle sømandstraditioner i Sverige. Afsender Lund Universitets Folkminnesarkiv. Forældet, kortfattet uden vidensindhold.
Reference : Timeseddel for modelarbejde, men der mangler oplysninger, så tallene kan bruges til noget. Kan ikke relateres til et budget over en modelbygning.
Reference : Afleveringsmeddelelse fra rederiet for BENNY SKOU
Reference : Kortfattet omtale af Cortemündebogen, nærmest et lille referat uden vidensindhold.
Reference : Flådeliste 1975
Reference : Danmarks Rederiforening - en kort historie om bygningen
Reference : 400 Years of the East India Compagny
Reference : The Influence of Echo Sounding
Reference : Ekkolodde-Apparater
Reference : Atlas ekkolod
Reference : Horisontal lokalisering ved 2000 m langt rækkende ultralyd-impuls
Reference : ELAC Lodar
Reference : Bådelektronik 92
Reference : Divers reveal Nelson's blast from the past
Reference : Fadeværkets Udtagelse og Behandling
Reference : Bekendtgørelse angående transport til søs af farligt gods.
Reference : The Future of the Knot as a Unit of Speed
Reference : The Future of the Knot as a Unit of Speed
Reference : Ship Speed Measurement
Reference : Dansk skibsfart gennem 1000 år
Reference : A 17-knot passenger and car ferry
Reference : ABSALON on the left.
Reference : AF CHAPMAN - en af de sidste.
Reference : Velkomstbrochure for besøg på ALBERT MÆRSK
Reference : The M.S. ALICE TORM
Reference : Some Service Results with the ANDORRA and ANCONA.
Reference : The bridge-controlled, 15,000 bhp 12765 ton d.w. Cargo Liner ANCONA
Reference : No Watchkeeping Engineers Required on New Cargo Liner.
Reference : The 16-knot Motor Tanker ANNAM
Reference : The Dutch-built ANNE BØGELUND for Danish Owners
Reference : M/S ARABIAN REEFER Beskrivelse.
Reference : Julekort med skibsbillede
Reference : Which way to automate Danish cargo liner series points the way
Reference : Ny reeferbåd til rederiet J. Lauritzen.
Reference : Forenagterskonnert BONAVISTA
Reference : En uheldig rejse
Reference : 55 grader til vinden
Reference : CAROLINE - en pryd af genbrugt jernskrot
Reference : t/t CAROLINE MÆRSK Prøvetur
Reference : The story of Henry Bell's COMET
Reference : Den sidste klipper
Reference : Program for gæstesejlads
Reference : Skibskatastrofer og pludselig død - DEFENCE & ST. GEORGE.
Reference : Skattejagt gav guld og skeletter - DEFENCE & ST. GEORGE.
Reference : Kommandør Charles Dudley Pater - et historisk vidne - DEFENCE & ST. GEORGE.
Reference : Det store sølvrøveri
Reference : JL præsenterer m/s DITLEV LAURITZEN
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Ny Vandbåd til Det Forenede Bugserselskab A/S
Reference : Søsætning af m.s. CHASTINE MÆRSK
Reference : Søsætning af m.s. CHASTINE MÆRSK
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Stabelafløbning af m.t. HELENE MÆRSK
Reference : Overtagelse af m.t. HELENE MÆRSK
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Ny ordre på SOFIE MÆRSK
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Ny epokgörande dieselmotor från Götaverken.
Reference : Der er sagt om Vesterhavsfiskerne, at de altid tror paa, det skal gaa godt.
Reference : Overtro om bord
Reference : Skibsregistreringslister, Helsingørregistreringer
Reference : Danske krigsfanger i England 1807-1814
Reference : Museumsgenstandes brug i den daglige undervisning
Reference : Oplysninger vedrørende kaptajn M.P. Olsen fra Hornbæk
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Vi overlevende Passagerer og Besætning fra det engelske Dampskib ARCTIC
Reference : Burger Werften
Reference : KONGEN AF DANMARK - Bestik-Bog for Reisen til og fra Cina
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse, specifikationer
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Brand om bord på
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : ENGLAND - Largest Passenger Ship in the North Sea Service
Reference : Trials of the 32,190-ton ESSO AALBORG
Reference : Derfor kæmpede Carlsen for sit synkende skib
Reference : Virksomhedsberetning for 1955
Reference : Virksomhedsberetning for 1956
Reference : Virksomhedsberetning for 1959
Reference : Virksomhedsberetning for 1963
Reference : Virksomhedsberetning for 1964
Reference : Virksomhedsberetning for 1965
Reference : Virksomhedsberetning for 2008
Reference : Forsidebillede af GEORG STAGE den 2. april ved Amaliehaven
Reference : Kongens stolthed på havnens bund
Reference : Danmarks smukkeste skonnert
Reference : HALMØ 1900 salgsbrochure
Reference : HALSSKOV og færgeleje postkort
Reference : The Danish ferry HALSSKOV
Reference : Med briggen HVALFISKEN for 100 år siden
Reference : Det første af de nye kystskibe afleveret til rederiet J. Lauritzen
Reference : The twin-screw motor tanker IRLAND
Reference : Prøvetur m.t. JANE MÆRSK
Reference : A 20½-knot Passenger Ship
Reference : Jagten Jensine får nyt liv
Reference : An Anglo-German built Passenger-car Ferry
Reference : Aflevering nybygning nr. 221 - Bøjekutter JENS SØRENSEN af København
Reference : Two 2,400-tons Ice-strengthened Vessels
Reference : The JOSEPH CONRAD
Reference : Min danske forelskelse
Reference : JUTLANDIA runder Gibraltar
Reference : Fregatten JYLLAND, fuldriggeren, træsejlskibet
Reference : Guide til Fregatten JYLLAND
Reference : Juleaften på fregatten JYLLAND
Reference : JL præsenterer M/S JØRGEN LAURITZEN
Reference : Det andet kystskib til rederiet J. Lauritzen søsat.
Reference : In Commemoration of Launching KATE MÆRSK
Reference : Danish shipyard delivers first in series
Reference : Nybygning nr. 171 m.s. KIRSTEN SKOU for rederiet Ove Skou København
Reference : Nybygningsmeddelelse, søsætning
Reference : Nybygning fra Helsingør til DSB
Reference : The latest Danish Train Ferry
Reference : M/S KONG OLAV V nybygning nr. 135 Prøvetur søndag den 2. juli 1961
Reference : LARS MÆRSK - et containerskib
Reference : LILLA DAN brochure
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : The Polar Expedition Ship MAGGA DAN
Reference : MARTHAS fædre på besøg i Svendborg
Reference : MARY ROSE samling
Reference : Ny Cargoliner til Rederiet Ove Skou
Reference : Fonde redder MIRA fra at rådne op
Reference : The East Asiatic Co.'s M.S. MOMBASA
Reference : Tegning af NELLEBLADET
Reference : Noahs ark
Reference : NORGES sidste stund - og opgøret efter forliset
Reference : S/S NORGEs forlis - Danmarkshistoriens værste
Reference : A 21,5-knot Passenger Ship
Reference : Jeg stod til rors da PREUSSEN strandede
Reference : Prøvetur m.s. RITA MÆRSK
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Generalarrangement og tegningsbrochure
Reference : 99-årig sejler med unge
Reference : SKJELSKØRs program
Reference : A 5,5 £ Million Investment in Danish Bacon Shipments
Reference : Extensive Tests of Supercharged Engine
Reference : Maleri af skonnert SOPHIE af Sønderho
Reference : STAR OF INDIA - en af de sidste
Reference : En gravsten på havets bund
Reference : THOON KRAMOM Danmarks sidste lastførende fuldskib
Reference : Da fremskridtet gik til bunds
Reference : Vejret og TITANIC
Reference : TITANICs kurs mod bunden
Reference : Om Kap over Atlanten
Reference : En verden gik under
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : A 19-knot Passenger / Car Ferry for Gedser-Travemünde Service
Reference : Largest double-ender joins busy Scandinavian link
Reference : Oplysninger om skonnert VIGILANT
Reference : Iron Warrior
Reference : WINSTON CHURCHILL
Reference : Søsætningsmeddelelse for OLIVIA MÆRSK
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Vordende hovmestre.
Reference : Afslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved
Reference : Den største skibskatastrofe i dansk skibsfarts historie
Reference : Christen Jensen Welding 1750-1786
Reference : Oplysninger om Michael Christophersen Møller
Reference : Oplysninger om Fr. Vilh. Berg, etatsråd og toldkæmner
Reference : Brev fra Johannes Beldring fra Mandal i Norge
Reference : Uddrag af logbog fra skonnertbriggen ANNA, forlist 1875
Reference : Danske krigsfanger i England 1807-1814
Reference : Uddrag af inventarlisten for ostindiefareren DEN GODE HENSIGT 1780
Reference : Meddelelse om historik over L.R. Sjöström i Råå
Reference : Liste over skibe bygget i Ærøskøbing 1770-1827
Reference : Oplysning om S/S ROTA
Reference : Oplysninger om skibstømrer Charles Vilhelm Emil Hansen
Reference : Oplysninger om Iver Jensen Borger, sejl-, flag- og kompasmager 1755
Reference : Helsingørske skibe mellem 1690 og 1710
Reference : Hvordan skal adoptionsarbejdet gribes an?
Reference : St. Hansdag paa Vagtskibet, Briggen MØEN
Reference : Hollandske skibes udsmykning i 1650'erne og senere
Reference : Skrueblade af Nylon
Reference : Regarding Nylon Blades
Reference : Københavnske rederier i 1800'erne og deres skibe
Reference : Skabeloner til skibsbygning
Reference : Rapport fra undersøgelserne i Vadehavet
Reference : Rapport vedrørende mulig bjærgning af vrag ved Jordsand.
Reference : Beretning om S/S ALEXANDER KAMBUROFF m.fl. i Odessa havn i 1919
Reference : Tryksag med tekst og digt om brudepar Niels Welling og Rebecca Frorop 1703
Reference : Oplysninger om Niels Welling overstyrmand på
Reference : Om skibsbyggeriet i Danmark i 1700-tallet.
Reference : Vise fra Rullegilde i Marstal 1893
Reference : Skibsdåb
Reference : Liste der Schiffsbaumeister in Flensburg in der 1.Hälfte des 19. Jahrhunderts
Reference : Statens hædersgave til danske sømænd
Reference : Nyt motorskib til Rederiet J. Lauritzen
Reference : Bark LAUZANNEs navigationsgrej
Reference : Fartøjsudvikling - fra båd til skib, diverse papirer
Reference : De første dieselskibe
Reference : TORM's Marina Class - Panamax Bulk Carriers
Reference : Bulk carrier design considerations
Reference : Design of ore carriers
Reference : Udvikling af coasteren - Carolineren
Reference : Gaffelriggen ud fra Colin Archertypen
Reference : Bevaringsværdige kulturskatte - Colin Archers både
Reference : Considerations governing container ship design
Reference : Sea-Land Service - specially built American container ships
Reference : The Open ship -cargo handlng and ship design
Reference : BELL PIONEER - gennemskåret tegning af containerskib
Reference : Den wallisiske skarnbasse - coracle
Reference : Windjammere under monsunen - om dhows
Reference : Artikler om udviklingen i gastankskibe
Reference : Om hjulskibets renæssance - flere artikler
Reference : Husbåd - hus eller båd
Reference : Hydrofoilbåter - hydrofoilskip
Reference : Det Norske Veritas om bärplansbåtar
Reference : Die Entwicklung der Tragflügelboote
Reference : Tegning til kystfartøj til grønlandske farvande
Reference : Danske skibe i specialfart
Reference : Baltimores stolthed
Reference : Frugtjagernes saga
Reference : Artikler om køleskibsudvikling
Reference : The Birth of the Liberty Ship
Reference : Luftputefartøyet - en interssant nyskapning
Reference : Ore and oil carrier udvikling og typer, diverse artikler
Reference : The Periagua: A traditional workboat of the New York / New Jersey Area
Reference : Der Hopper-Bagger Seine Geschichte, Entwicklung und Arbeitsweise
Reference : Das Problem des Schutzdecker- / Volldecker-Typs
Reference : Grand Banks Schooners
Reference : Snekkerstensjollen
Reference : Dansk tankskibsfart
Reference : Danske sejlskibe i petroleumsfart
Reference : Tankskibets barndom
Reference : Olietransport i dag og i morgen
Reference : Maskinanlæg i tankskibe
Reference : Trunkskibe og turretskibe
Reference : Fortidens drivkraft til søs søges omsat i ny teknologi
Reference : The New Buoyage System
Reference : The New Buoyage System
Reference : IALA
Reference : New Buoyage Guide - Guide to IALA
Reference : Seezeichensysteme im Ostseeraum
Reference : The New Canadian Buoyage System - IALA B
Reference : Bekendtgørelse om afgivelse af melding for skibe med en mastehøjde over 35 m ved passage af Drogden gravede rende
Reference : Trafiksepareringssystemer, dybvandsruter og gennemsejlingsruter i danske farvande
Reference : Favnemålet i forskellige lande omkring 1790
Reference : Søetatens flagføring i 1700-tallet. Vimpel, flag og gøs, fløj og vager
Reference : Grønt og grått - nasjonalfargerne i 1814
Reference : Bådklubsflag og standere i farver.
Reference : The River Danube - An Examination of Navigation on the River
Reference : Hvor godt flyver en flyvefisk?
Reference : Lloyd's of London, forsikringsselskabet
Reference : Forurening til søs med olie
Reference : Oil Pollution at Sea
Reference : Olieforureningsproblemet
Reference : Olien må ikke komme i havet
Reference : Skibsfremdrivning
Reference : Early Lighthouses
Reference : The Lighthouse Services
Reference : 165 år siden Danmarks første fyrskib blev udlagt + Fyrskibene i Danmark
Reference : Fyrskibene redede mange menneskeliv
Reference : Winstanley of Eddystone - An ingenious man and his tower...
Reference : Kgl. dansk Fyrvæsen
Reference : Fra aaben ild til roterende linser
Reference : Det første fyrskib under dansk flag
Reference : Fyrskibe midt i byen
Reference : New Light on Eddystone
Reference : Fyr- og Vagervæsenet - Personale- og stationsfortegnelse 1954-55
Reference : Takstregulativ for Helsingør Færgevæsen
Reference : Some problems relating to loading and discharging facilities for ferries
Reference : Ferry Services being operated between European ports in 1965
Reference : Changing requirements of the North Sea ferry trade
Reference : Fra bæltsmakke til motorfærge lidt historie om Storebæltsoverfarten
Reference : Storebæltsoverfarten og Storebæltsfærger
Reference : De interskandinaviske ruter over Skagerak og Kattegat 1960-61
Reference : Færge-klenodie skal til historisk engelsk havn M/F SJÆLLAND
Reference : Exit Storebælt
Reference : Trængslen på Øresund
Reference : Med båt til kontinentet Skipsruter og ruteskip over Skagerrak
Reference : Om begrebet føring. Korrespondance med hr. Arnold
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Fastelavnsbåd i Århus SLUPPEN 1901
Reference : Mønt fundet under masten på galeasen HELLE
Reference : Instrumentmagere på Føhr
Reference : Innungsartikeln 1743 für Schiffs Zimmer-Gesellen in Altona
Reference : Skibsbygning for 1500 år siden
Reference : Sejlede germanerne i det gamle skib eller drog romerne til søs i det?
Reference : Het utrechtse Schip.
Reference : Stikprøve af vrag optaget ved Hårbølle havn SV for Møn.
Reference : Sømandshjemmet Bethels 50-års jubilæum 1906-03-18 til 1956-03-18
Reference : Udtog af Martin Hansens erindringer nedskrevet 1925
Reference : Artikler for skibstømrersvendenes sygelade i Altona, konfirmeret af Christian VII den 15. aug. 1800.
Reference : Skibsbygningskontrakt 1785 mellem skibsbygger Lars Andersen Schmidt, Troense, og Niels Larsen, Rudkøbing
Reference : M/S ABSALON kontraheret. Søsat 1955-01-27. Afleveret 1955-07-13
Reference : Bygning 56 GROLLEN specifikationer
Reference : Afleveringsmeddelelse for m.f. PRINSESSAN MARGARETHA
Reference : Afskrift af Brev fra Count T. Sano On Board s.s. CELTIC. Vedr. det japanske sværd.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse, udenlandsk skib
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Skibsoplysninger for ANN-IDA.
Reference : Skibsoplysninger for
Reference : Skibsoplysninger for
Reference : Skibsoplysninger for
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Endnu en coaster afleveret til Rederiet J. Lauritzen.
Reference : Nyt polarekspeditionsskib til Rederiet J. Lauritzen
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Nyt isforstærket fragtskib til rederiet J. Lauritzen
Reference : Fortegnelse over skibsbyggerlavets arkiv
Reference : Dæksbåden eller Jagten DANMARK
Reference : Dæksbåden eller Jagten DANMARK. Kopier af målebreve
Reference : Biografiske oplysninger om havnefoged ved Gammel Strand, skipper Bærent Bærentzen 1790-1864
Reference : Skikke ved søsætning og navngivning af skibe
Reference : Vragfund fra slaget 1658-11-08 i Øresund.
Reference : Et besøg i Mallorcas Søfartsmuseum
Reference : Oplysninger om stiftelsen den 1956-09-27 af Søfarendes Teateraftener
Reference : Fund af ege i Gram
Reference : Træskibsbygning i Helsingør i ældre tid
Reference : Plan af Rasmus Møllers skibsværft i Fåborg
Reference : Afslag på at overtage model af FORTIDENS PRYD
Reference : Tabulæ Amalfitanæ
Reference : Het utrechtse Schip.
Reference : Liste over Nakskov Skibsværfts nybygninger nr. 1 til 143
Reference : Litteratur om hollandske fliser
Reference : Rapport om identifikation af model i Sø- og Handelsretten
Reference : THALA DAN's søsætning
Reference : Nyt polarskib leveret til rederiet J. Lauritzen - FRIDA DAN
Reference : Prøve på Schiffsregister 1739-1801
Reference : Zwei Bilder Harburger Raddampfer
Reference : Skuldelev - Skibet - En redegørelse for det hidtil fremkomne materiale.
Reference : Billeder fra den sidste kølhaling i Europa. HARRIS af Marstal
Reference : Model behoenerbrik ORION
Reference : Listefortegnelse over modeller der findes i Lorens Hansens skibsmodelsamling, Marstal
Reference : Nyt polarskib afleveret til rederiet J. Lauritzen - HELGA DAN
Reference : Ny Reeferbåd leveret til rederiet J. Lauritzen
Reference : Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole
Reference : Den gloerfeldtske gård i Helsingør
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Stabelafløbning af s.t.s. HIMA, Nybygning136
Reference : Søsætning for Dansk-Franske D/S
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Gallionsfigurer
Reference : Garnering af ballast, information om garnering
Reference : GEE the first hyperbolic navigational aid
Reference : Lukket for det varme vand - Golfstrømmen
Reference : The Gulf Stream
Reference : Den danske handel på Grønland
Reference : Kreiselkompass und Selbsteuer in der Handelsmarine
Reference : Der Plath-Gyrokompass Typ C
Reference : Der Kreiselkompass, Uddrag fra bog fra 1918
Reference : Kiel - von Handels- und Industri Amt der Stadt Kiel - om gyrokompas
Reference : Anschütz & Co. - Der Kreisel als Steuermann
Reference : Das Anschütz-Selbsteuer
Reference : Die Entwicklung des Kreiselkompasses
Reference : Schiffe ausländischer Handelsflotten, ausgerüstet mit Anschütz-Kreiselkompassen, Selbsteuer und Kursschreiber
Reference : Gyroscopets Anvendelighed i Marinen
Reference : Sperry Gyroskop-Kompasset. Principperne og deres praktiske anvendelse.
Reference : Gyro Equipment - Sperry
Reference : The Development of the Gyrocompass - Inventors as Navigators
Reference : What is ... a ring laser gyro?
Reference : Die Geschichte der Binnenschiffahrt unter besonderer Berücksichtigung der Schiffahrt auf der Oder, dem Finow-Kanal und dem Grossschiffahrtsweg
Reference : Med barken VALKYRIEN til Østen 1852
Reference : Nyt polarskib afleveret til rederiet J. Lauritzen.
Reference : Sammandrag av Vasa-kommitténs rapport beträffande de tekniska, organisatoriska och ekonomiska förütsätningarna att lyfta och omhändertaga skeppet Vasa.
Reference : Jagt RACHEL af København
Reference : Hollændernes Undsætning af Kjøbenhavn 1658, foredrag
Reference : Oplysninger til foredraget SR-bilag 1958:0780
Reference : Oplysninger til foredraget SR-bilag 1958:0780
Reference : Hollandsk tekst om våbenoplysninger
Reference : Kaptajn Lorentz Andersen Ditzels levnedsbeskrivelse, 1790-05-23 - 1865-02-02
Reference : Gallionsfigurer, artikel til HSM-blad
Reference : Tilegnet Hrr. Skibs Capitain Peder Thonning ved hans Afreise fra Trondhjem 1821-08-27
Reference : Kort Efterretning om hvorledes Kongens Fødselsfæst helligholdes sidst 28de Ianuvari 1810 af de Danske Krigsfanger paa Fangeskibet BAHAMA
Reference : Limfjordskågen
Reference : Om krejerter
Reference : Oplysninger om plantageejer i Vestindien Jens Michelsen Bech, 1720-
Reference : Skibsfund fra søslaget i Øresund 1658
Reference : Nyt polarekspeditionsskib til rederiet J. Lauritzen
Reference : Nyt polarskib søsat til rederiet J. Lauritzen
Reference : Ny reeferbåd leveret til rederiet J. Lauritzen
Reference : Nyt skoleskib søsat
Reference : Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole
Reference : Skibe bygget af Nakskov Skibsværft 1920-1958
Reference : Postjagten ØRNEN
Reference : Tabel over Antallet paa de i Danmark og Hertugdømmerne hjemmehørende Skibe, samt over disses totale Lastedrægtighed i 1828
Reference : Fortegnelse over de tegninger som findes på Esbjerg Museum, fortrinsvis fiskerbådstyper, hvor af en stor del er fra A/S Raun Bybergs skibsbyggeri, Esbjerg, disse er deponerede
Reference : Juletræ i mastetoppen
Reference : Juletræ i mastetoppen
Reference : Helsingør og Omegn
Reference : Festspil på Kronborg
Reference : Kaperiet i Danmark
Reference : OBS*****************
Reference : Diverse udskrifter om sømandsliv på halvark
Reference : Rederiet J. Lauritzens nye skoleskib FENJA DAN
Reference : The Swedish man o'war VASA, her disaster in 1628 and the 17th century salvage operations on her wreck
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Ny Cargoliner til Rederiet Ove Skou
Reference : Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Nyt polarskib søsat
Reference : Nyt polarskib og skoleskib overtaget af rederiet J. Lauritzen.
Reference : Kendingsbogstaver for skibe i begyndelsen af det 19. århundrede
Reference : Rasmus Møllers skibsværft, byggede skibe fra 1869 til 1928
Reference : Første finskbyggede B&W-motor prøvekørt.
Reference : M.A.N. Diesel Engines at the Hanover German Industrial Fair
Reference : Sikkerheden til søs
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Ny Type Fragtskib med Maskinen Agter
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : S/S NORDFARER, Dampskibsselskabet Norden
Reference : Nyt polarekspeditionsskib til rederiet J. Lauritzen.
Reference : Søsætning af en ny kølebåd til rederiet J. Lauritzen.
Reference : Ankerlökken MacGregor AB pressemeddelelse om nye luger
Reference : Rederiet J. Lauritzen har overtaget endnu et polarskib
Reference : Søsætning af polarskib til Rederiet J. Lauritzen
Reference : Fregattens JYLLANDS restaurering - opfordring til bidrag
Reference : Rekvisition af 26/2 1812 over 32 Dragør-Skibes Tvangsrejse under Krigsforhold med Brænde til den kgl. Brænde Commission.
Reference : Marabu Special-Zeichengeräte Brochure. Skabeloner
Reference : Et interessant arkæologisk fund på Helsingør skibsværft
Reference : Sammendrag af VASA-kommittens rapport beträffande de tekniska, organisatoriska och ekonomiska föutsätningarna att lyfte och omhändertaga skeppet VASA
Reference : VASA-fynden
Reference : VASA-fyndet
Reference : Forskarbragd avslöjar märkliga rön om dykarkonsten i stormaktstidens Sverige
Reference : Afskrift af gravskrift på kirkegården ved Christiansborg, Accra, Ghana
Reference : Underdirektør Valdemar Jørgensens Erindringer
Reference : Afskrift af litteratur om hollandske fliser
Reference : Kirkeskibsskik i Finland, tekster fra film
Reference : Notater om tyske åledrivkvaser i Danmark, med henblik på opmålingen og modellen af åledrivkvasen MINNA af Kragenæs bygget 1872 i Stralsund
Reference : Liste over tyskbyggede åledrivkvaser i Danmark
Reference : Dansk intermezzo i den russisk-japanske krig (1904)
Reference : Det blå Danmark 1950-2000
Reference : Skibe og traditioner - artikel om sømandsskæbner og skibstyper
Reference : Træskibenes udvikling
Reference : Relation om det andet oc store Søe-Slag som er holden i Øster-Søen imellem Falsterboe oc Stefvens den 1. Julii Anno 1677...
Reference : Navigators - American West - Shackleton - Lindbergh - Apollo 11
Reference : Saa kjæmped de Helte + Katten af tønden eller Slaget på Reden + Slaget på Reden - en stjernestund + Meteorologiske aspekter
Reference : Danske værfters serie-byggeri for tysk regning under 2. Verdenskrig
Reference : Maritim iværksætter i uldjydernes by - herning shipping as
Reference : Landets ældste er 200 år - Hecksher & Søns Eftf.
Reference : På vandet i 100 år - Havnens Motorfærge 1904-2004
Reference : De københavnske bro- og bolværkskommissioner 1756-1956
Reference : Rederitonnage per 1963-04-01 - Myren
Reference : Rederitonnage per 1955-04-01 - Myren
Reference : Rederitonnage per 1958-04-01 - Myren
Reference : Skibet gennem tiderne - artikelserie (ukomplet) med fokus på Nakskov.
Reference : Indtægtsforvaltning, fra 1. august kan sørfarende indtegne sig som medlemmer i Bikubens Interessekontor
Reference : Helsingør udstødsgas-turbotryklader.
Reference : De ser for lidt til hinanden - hustrusejlads
Reference : Hvalfangerlogerne
Reference : Sidste kapitel af dansk hvalfangst
Reference : Prøvestenen, København
Reference : Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Katalog I. Samlingerne indtil omkring 1850.
Reference : Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Katalog I. Samlingerne indtil omkring 1850. Med genstandsnumre.
Reference : Forskellige planer for udstillingerne på Kronborg
Reference : Manuskript med rettelser og tilføjelser til planerne og udkastene i REF-03-0411/0412
Reference : Vaabentilstand imellem den Danske Regiering og Admiral Sir Hyde Parker, sluttet den 9 April 1801
Reference : Bekanntmachung. Feuer auf Anholt
Reference : Bekanntmachung. Feuer auf Lindesnes
Reference : Bekanntmachung. Feuer auf Nakkehoved und Schlossturm Cronburg
Reference : Bekanntmachung. Feuer auf Giedser Odde
Reference : Helsingør Avis med oplysninger om forsøg med redningsbåd i Woolwich.
Reference : Vedtægter for Foreningen til Søfartens Fremme + regnskaber for 1952 samt medlemsfortegnelse pr. 31. december 1952.
Reference : På hvalfangst i Tuborg Havn
Reference : Jubilæumsnummer med historisk oversigt over IMCO - IMOs gerninger.
Reference : Transponders: a response to Donaldson - IMO Numbers on the hull.
Reference : IMOS skibsnummersystem
Reference : Circular Letter No. 1886/Rev.2 IMO ship identification number scheme
Reference : Bomærketegning fra ESSO NYBORG
Reference : Bomærketegning fra BENNY SKOU
Reference : Bomærketegning fra KGH, rederiafdelingen.
Reference : Bomærketegning fra DFDS, PARAGUAY
Reference : Afskrift om Birkerødpræsten Henrich Gerner
Reference : The Inter-Governmental Maritime Consultative Organization
Reference : Co-ordinating Technical Developments - IMCO and its Work
Reference : Auf dem Wege zur zwischenataatlichen Seeschiffahrtsorganisation
Reference : Et af de første IMCO-problemer for Haager-domstolen
Reference : Den internationale arbejdsorganisation og søfarten
Reference : Feriehjemmet Aggershøj i Marstal og Brinchly ved Roskilde Fjord - Beretning og regnskab 1954
Reference : Årsberetning og regnskab for året 1956-1957
Reference : Årsberetning og regnskab for året 1957-1958
Reference : Weather and Navigation - The Baltic Ice Code.
Reference : Statens Istjeneste
Reference : Elektronhjerner styrer bygningen af de nye danske statsisbrydere
Reference : Litteraturliste for emnet isbryder og isbrydning
Reference : Isbryderen DANBJØRN
Reference : Den livsnødvendige kortlægning af havisen.
Reference : Hvor langt kan et isbjerg drive med strømmen?
Reference : Fotos af is ved Grønland og ispassage af Langebro København
Reference : Overisning af skibe
Reference : To slags is
Reference : Meddelelse fra Søværnets operative Kommando om istjeneste samt om isberetninger for vinteren ....
Reference : Visioner om Arktis i 2030
Reference : Terminologies for Ice, Navigation and Ship Design
Reference : A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 1 No. 1
Reference : A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 1 No. 2
Reference : A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 2 No. 1
Reference : Paper and Brass - A Catalogue of an Exhibition
Reference : A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 2 No. 3
Reference : A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 3 No. 1
Reference : A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 3 No. 5
Reference : Den historiske Modelsamling paa Holmen
Reference : Special Vessels for Ice-filled Waters
Reference : The J. Lauritzen Lines Polar Fleet
Reference : Udvidelsen af søfartsskolen
Reference : Service to all nations - alle JL-skibe tegnet i Københavns Yderhavn
Reference : Afslutning på Kogtved Søfartsskole.
Reference : Rederiet J. Lauritzens tandlægeordning
Reference : Rederiets tandlægeordning
Reference : Two 2,400-tons Ice-strenghtened Vessels
Reference : Nyt skib til Rederiet J. Lauritzens polarflåde søsat
Reference : Afslutning på Kogtved Søfartsskole.
Reference : Kjærbøl contra det frieste danske erhverv
Reference : THALA DAN's søsætning
Reference : Nyt polarskib søsat til rederiet J. Lauritzen
Reference : Tonnageoplysning for rederiet JL
Reference : Nyt polarskib søsat
Reference : ERIKA DAN ankommet Antarktis
Reference : Tonnageoplysning for rederiet JL
Reference : Tonnageoplysning for rederiet JL
Reference : JETTA DAN oplæringskurser for ny besætning
Reference : JETTA DAN tekniske detaljer
Reference : Tankskibet m.t. JETTA overtaget af rederiet J. Lauritzen.
Reference : Tonnageoplysning for rederiet JL
Reference : Tonnageoplysning for rederiet JL med skibsliste
Reference : Skæbnemødet på Strandvejen... familien er efter 18 års kamp kommet til magten igen, næsten.
Reference : Journal Index for Journal of Navigation Vol. 1 - 15, 1948-1963
Reference : På krydstogt med DFDS til Vestindien og Vestafrika
Reference : Mr. Blundevil His Exercises...
Reference : The Atlantic Cable
Reference : Udlægning af verdens første transoceane telefonkabel begynder i år
Reference : Kabelschiffe
Reference : Overdragelse af en kopi af Bergens-staven til museet.
Reference : Evighedskalender på tobaksdåse.
Reference : To fotos af måneviser, replica af JKJ
Reference : Der er forskel på jævndøgn
Reference : Sejlskibenes oldboys synger på sidste vers
Reference : Et nyt Kosangas-skib i fart
Reference : Nyt tankskib til A/S Kosangas
Reference : Kanaler og Fyrtaarne - Fra Kejserkanalen til Panama, fra Faros til Eddystone
Reference : Den gamle Ejderkanal
Reference : Kielerkanalen
Reference : Balboa - Pacific terminus of the Panama Canal
Reference : Amsterdam-Rhin-kanalen med Europas største sluser
Reference : Corinth Canal - an ancient dream that finally came true only some 100 years ago
Reference : Kiel dens havne og dens kanal
Reference : The Administration of the Kiel Canal
Reference : Kiel Canal's Sixty Years
Reference : The Kieler Howaldtswerke a Help to Shipping
Reference : Panamakanalen 40 år - Det første skib sejlede gennem kanalen i 1914
Reference : Verkehr durch den Panama-Kanal
Reference : Verkehr durch den Panama-Kanal
Reference : Where Ships Climb Mountains - The Welland Canal
Reference : SOO-slussarna, världens mest frekventerade fyller 100 år
Reference : My subject is The Great Lakes-St. Lawrence Seaway
Reference : Den nye St. Lawrence-kanalen og avgiftsspørgsmålet
Reference : The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - What about Tolls ?
Reference : The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Tolls - No Tolls ?
Reference : Work on the St. Lawrence 75% Completed
Reference : Rekordtrafik på St. Lawrence Seaways
Reference : The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Equipment of Vessels, 1960.
Reference : The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Regulations
Reference : The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Statistics
Reference : The St. Lawrence Seaway - Great Lakes
Reference : Suez Canal Company - Increased volume of traffic
Reference : Suez Canal - The Suez Artery
Reference : Suez Canal Company - Increased volume of traffic
Reference : Suez Canalkonferensens facit
Reference : Suez Canal Dues & Development Plans
Reference : Suez Canal - Suezkanalens rydning
Reference : Suez Canal - Some Reflections - Development
Reference : Westinform Suez Canal Tanker Traffic
Reference : Suez Canal
Reference : Suezkanalen fylder 100 år
Reference : Kanalen der løb ud i sandet
Reference : Suez The canal before the crisis
Reference : Suez Canal - The Reopening of the Suez Canal
Reference : Skibsregistrerings-Bureauet: Fortegnelse over danske Fartøier 1846-1911
Reference : Tyske fiskere, som har fået dansk indfødsret 1850-1915
Reference : Antonio Jacobsen 1850-1921 - read at the Fall Meeting of the steamship historical society of America, Mariner's Museum, 1946-10-12
Reference : Oplysninger om skib SAMUEL af Kbhvn., bygg. Piteå 1803 til brygger Hans Peter Kofoed...
Reference : Baagø fyr i Lillebælt, posttjeneste mellem Assens og Sydslesvig
Reference : Fastelavnsbåden i Kolding i slutningen af 1800-tal
Reference : Hovedregistrerings Journalen for Kgr. Danmark 1868-1894: dæksbåden MARGRETHE af Esbjerg ex KALIFEN
Reference : Skibsoplysninger for ELEONORA SOPHIE
Reference : Skibsoplysninger for GREV THOTT
Reference : Skibsoplysninger for fregatten ST. JAN
Reference : Skibsoplysninger for fregatten ANNA.
Reference : Skibsoplysninger for fregatten ROEPSTORFF
Reference : Om tekister
Reference : Størrelser og specifikationer på de internationale signalflag
Reference : Lidt om slægten Troensegaard
Reference : Ærøskøbing Skipper- og Enkers- Understøttelseskasse. Afskrift af manuskript.
Reference : Die Geschichte der Binnenschiffahrt auf der Oder, dem Finowkanal und dem Oder-Havel-Kanal
Reference : An Arabian Sea Chart of the Middle Ages
Reference : Erhard Etzlaubs træskårne kort 1492 over pilgrimsvejen til Rom.
Reference : Jean Rotz and the Marine Chart, 1542
Reference : Jean Rotz and the Marine Chart, 1542
Reference : The Origin of Portolan Charts
Reference : Olaus Magnus and the Compass on Hvitsark
Reference : Omkring et par tidlige kort over Tranquebar
Reference : Waghenaer Sjøkart fra 1592 over Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat
Reference : Fem kart over norskekysten i Sveriges Sjöatlas
Reference : Bergenskipperen Matthis Ibsen som kartograf og kunstner
Reference : Hollendernes innsats i utformingen av de eldste sjøkarter over Nordsjøen og Norges kyster.
Reference : East and West Encounter at Sea
Reference : Passionate projections- Mercator, Review
Reference : Verdensbillede i opbrud - Abraham Ortelius - Theatrum orbis terrarum
Reference : A History of the Dutch Nautical Chart
Reference : Polish Cartography in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
Reference : Korrespondance om kartografen Jan Doeticum
Reference : The Early History of Great Circle Sailing
Reference : Pedro Nunes' Discovery of the Loxodromic Curve 1537
Reference : The Earliest Printed Sea Charts 1485-1569
Reference : Inventing the flat earth - Columbus
Reference : Danmarks første søkortdirektør døde som en skuffet mand
Reference : Nogle Hovedpunkter i Nordeuropas Kartografi
Reference : Tidlige danske søkort
Reference : Det kongelige danske Søkort-Arkiv gennem 175 år
Reference : Efterretninger for Søfarende, første udgave genoptrykt.
Reference : 200-årsdagen for Søkort-Arkivets oprettelse
Reference : Et er et søkort at forstå - et andet skib at føre
Reference : Ny statslig styrelse - Kort- og Matrikelstyrelsen oprettet
Reference : Status for søkort i Danmark
Reference : Søkortene på vej ud i offentlig licitation
Reference : Nova delineatio grønlandiæ antiqvæ
Reference : Sailing Directions of the North Atlantic Viking Age (from about the year 860 to 1400)
Reference : Eskimoiske Kaart af Træ
Reference : Eskimoisk kartografi
Reference : Eskimo Maps from Greenland
Reference : Kort, myter og fortællinger
Reference : The Vinland Map
Reference : The Vinland Map
Reference : Vinlandskort fra 1440 er falsk, mener forskere
Reference : Cartography of the Undersea Arctic Region
Reference : DFDS indsætter Containerskibet RIBERHUS paa Ruten København-Horsens-Vejle
Reference : DFDS indsætter Containerskibet AXELHUS paa Ruten København-Horsens-Vejle
Reference : Containers indvendige Maal og Bæreevne
Reference : Fra de gamle Sejlskibes Tid
Reference : En Sejlads i Isen med en af de gamle Grønlandsfarere
Reference : Jeg blev bidt af Østen og var straks fortabt!
Reference : De søgående handelsfartøjers historie frem til vikingetiden samt i middelalderen
Reference : Seamen's Church Institute, New York, USA - Danish Room and Marine Museum
Reference : Julekort fra ØK med billede af Københavns Red 1794, signeret af Prins Axel
Reference : Skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing Falster - En foregangsmand i dansk skibsbygning
Reference : Rapport til Danmark om forliset af barken FORENINGEN
Reference : Peder Mattesons gång - fællessang med fire vers
Reference : Annonce indrykket af Kochs Dampskibsexpedition om Skrue-Dampskibet RHODA
Reference : Fremstilling af Skibsbygmester P. Jørgensens borgerlige Virksomhed
Reference : Bønder som skippere. Takkebrev for bog om emnet.
Reference : Store Bjørns skib HELGA
Reference : Dampskibsforbindelser med Nordamerika - Thingvalla-Selskabets HEKLA
Reference : Snekkersten Jollen
Reference : Indberetning fra en Rejse til det nordlige sjælland Aar 1806
Reference : Om forlis ved Grenå af skib fra Hornbæk med to mand om bord.
Reference : Færgelavets afvisning af kritisabel handlen for skib, der forliste ved Humlebæk.
Reference : Søulykke paa Rheden. Kollision mellem svensk og norsk skib.
Reference : Lyst og Kapsejlads i Danmark før og Nu
Reference : Flagføring ved hvalfangst fra danske skibe i 1784-1867
Reference : Afskrift af Topografica. Sønderborg By. 1757-1853. Papirer vedr. et skibsbygningsværft i Sønderborg.
Reference : Skibsbyggeriet i Nyborg
Reference : Særudstilling på Handels- og Søfartsmuseet sommeren 1960: Poul Løvenørn, 1751-1826, dansk fyrvæsens og søopmålings organisator
Reference : Slægten Boalth
Reference : The Mariner and the Albatross
Reference : Engelbrekt Jørgensen, slægtsoplysninger fra datterdatter
Reference : Engelbrekt Svedstrup, slægtsoplysninger fra søster
Reference : Citat om skabelonmager i Nyboder.
Reference : Brev om skibskurver, skabeloner til tegning af skibskurver.
Reference : Opfordring til at danne en forening for bevarelse af gamle skibe.
Reference : Lerkrukker om bord på sejlskibe.
Reference : Om det bergenske dannebrogs flag med løve i midten.
Reference : Korrespondancesager angående assurancegodtgørelse for de af fjenden tagne skibe og ladninger 1809-1811
Reference : The Evolution of the English Nautical Chart
Reference : Changing the Admiralty Chart
Reference : The Organisation of Hydrographic Information for Englsih Navigators - Five Hundred Years of Sailing Directions and Charts
Reference : Charting the Seas - review of The Admiralty Chart by Rear Admiral G.S. Ritchie, 1967
Reference : Charting the Seas - review of The Admiralty Hydrographic Service 1795-1919 by Vice-Admiral Archibald Day
Reference : The Admiralty Chart I - discussion on the Admiralty Chart Part 1
Reference : The Admiralty Chart II - discussion on the Admiralty Chart Part 2
Reference : The Admiralty Chart III - discussion on the Admiralty Chart Part 3
Reference : The Admiralty Chart IV - discussion on the Admiralty Chart Part 4
Reference : The Admiralty Chart V - discussion on the Admiralty Chart Part 5
Reference : The Admiralty Chart VI - discussion on the Admiralty Chart Part 6
Reference : Matthew Fontaine Maury, 1806-1873 - Pathfinder of the Seas
Reference : Blade med meteorologiske og hydrologiske data for Nordsøen udtaget af Pilot Book The North Sea
Reference : Frågebok för uppteckning av städernas traditioner
Reference : Danmark på verdenskortet - Udstilling af Danmarkskort på KB
Reference : Artikel i Søfart om Weilbachs søkortafdeling
Reference : Notes on the Use of LORAN-C Charts
Reference : Admiralty Chart 2649 - A Chart adapted for use with Radar
Reference : Chart of Zones and Seasonal Areas - Load-Line Chart
Reference : Placat angaaende at Bøger, indbundne og uindbundne, saavelsom Land- og Søe-Carter skal være toldfrie udi Danmark og Norge
Reference : Navigational Globes: Ancient and Modern
Reference : The Use of Globes in Navigation
Reference : Kæmpegloben fra Gottorp
Reference : De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster
Reference : Lodsbøger i Oldtiden og Middelalderen
Reference : The Oldest Mediterranean Pilot
Reference : The Earliest Original English Seaman's Rutter and Pilot's Chart
Reference : Ocean Routing Charts
Reference : Great Britain's Coasting Pilot
Reference : A Brief History of Sailing Directions
Reference : Sailing Directions of the North Atlantic Viking Age (from about the year 860 to 1400)
Reference : The Organisation of Hydrographic Information for English Navigators - Five Hundred Years of Sailing Directions and Charts
Reference : Astronomical Background to the International Meridian Conference of 1844
Reference : The International Prime Meridian Conference, Washington, October 1884
Reference : The Tercentenary of the Royal Observatory at Greenwich
Reference : John Flamstead and the Origins of the Greenwich Astronomical Observatory
Reference : Førstemeridianens Historie
Reference : The Prime Meridian
Reference : The Gentleman of Jamaica
Reference : Edward Wright - Mathematician and Hydrographer
Reference : Tracing til kortrettelser fra Admiralty
Reference : Vejledning til Benyttelse af Storcirkelkortet
Reference : Early Charts and the Origin of the Compass Rose
Reference : Early Units of Measurement and the Nautical Mile
Reference : Map Projections used in Polar Regions
Reference : II - Calculating the Meridional Parts
Reference : Early Time and Distance Measurement at Sea
Reference : The Development of Admiralty Notices to Mariners and Radio Navigational Warnings
Reference : The Shape of the Earth
Reference : Surveying Deep-Draught Routes
Reference : Metric Admiralty Charts
Reference : Over Reliance on Nautical Charts
Reference : Collecting Digital Data on H.M. Survey Ships
Reference : Political Aspects of the Charting of the Seas
Reference : Banded Contour Charts
Reference : The Nautical Chart
Reference : Nautical Chart Standardization
Reference : Coordinate Systems: How to Get Your Position Very Precise and Completely Wrong
Reference : Standard Global Reference Datum
Reference : IAIN FANS Working Group on Geodetic References in Navigation
Reference : Developing International Specifications for Future Nautical Charts - Possibilities and Pitfalls
Reference : Updating Sea Charts and Navigational Publications
Reference : Transas kom ind fra øst med ECDIS
Reference : Søkortsystem godt modtaget
Reference : Elektronisk søkort
Reference : Differences between RCDS and ECDIS
Reference : Elektroniske søkort
Reference : Digital Charting, Now and in the Future
Reference : Glossary of ECDIS-related Terms
Reference : Danish Automatic Fire Alarm Installation DAB
Reference : Udstillingen Tobak.
Reference : Skibe bygget i Marstal af Bagerslægten
Reference : Rundetårns kikkert
Reference : History of the Telescope
Reference : Prismekikkerten har hundrede års jubilæum
Reference : Who invented the Telescope?
Reference : Danske kirkeskibe
Reference : Kirkeskibe - traditionen med at ophænge kirkeskibe lever i Danmark
Reference : JYLLAND som kirkeskib i danske og nordiske kirker
Reference : Hvor kommer kirkeskibet i Brædstrup kirke fra?
Reference : Bekendtgørelse om anerkendelse af klassifikationsselskaber for skibe.
Reference : Freeboard and the Classification Socities Conference
Reference : Historien om Lloyd's Register of Shipping
Reference : Lloyd's Register of Shipping
Reference : The Danish Committee of Lloyd's Register
Reference : Lloyd's Register of Shipping Two Hundred Years
Reference : Lloyd and his Coffee House
Reference : A Lloyd's Register Centenary
Reference : Lloyd's Register - Annual Report 1955
Reference : Lloyd's Register - Annual Report 1956
Reference : Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1958
Reference : Ændring i Lloyd's Register of Shipping's regler for afholdelse af klasseeftersyn
Reference : The Register Book in 1962
Reference : Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1964
Reference : Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1965
Reference : Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1967
Reference : Det Norske Veritas formål og virke - klassifikasjonsselskapet 100 år
Reference : Det Norske Veritas 100 år
Reference : Fire år i Dansk-Vestindien 1912-1917
Reference : Tranquebar
Reference : Negerslaver - en gruppe uden rettigheder
Reference : Ghana's Golden Coast
Reference : Oversigt over skibsbyggeriet ved og i Nakskov
Reference : Højstærede Consul. Vi danske Skibsførere paa Siamesiske Skibe...
Reference : Til Kongen - anbefaling for konsul F.C.C. Købke, Bangkok. Indleveret af kaptajn Torm.
Reference : Samlinger af galionsfigurer - tilføjelse til artiklen om samme
Reference : Bekjendtgørelse - Fyrskib udlagt på Læsø Trindel
Reference : Neptun med treforken - Fra gud til symbol
Reference : Med det danske dampskib TOVELIL fra Hamborg til Manaus
Reference : Beretning om kaptajn Fritz Reinwald
Reference : Beretning om kaptajn Kaare Trojel
Reference : Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on Ships...
Reference : Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on Ships...
Reference : Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on the German 5-masted full rigger PREUSSEN
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : ERIKA DAN ankommet til Antarktis.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Opdateringsmeddelelse om udvikling af motorer
Reference : Tekniske detaljer omskibet
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved.
Reference : Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved.
Reference : Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved.
Reference : Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Tale ved afleveringen af værftsdirektøren.
Reference : Afleveringsmeddelelse for fiskefartøjer til Frankrig, bygget på Ørskov med Alpha dieselmotorer
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Direktør J.M. Barfoeds tale ved navngivningen
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Motoroplysning om B&W-motor i engelskbygget skib til norsk reder.
Reference : Motoroplysning om B&W-motor i spanskbygget skib til spansk reder.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Dansk skib sætter ny rekord på St. Lawrence - HELGA DAN
Reference : Propagandachef Ulrik Knigge kan den 16. marts fejre 25 års jubilæum...
Reference : Præsentationsbrochure for Svendborg Værft
Reference : Præsentationsbrochure for ståltrawler
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Minelæggeren SJÆLLAND - oplysning om tidligere skibe af samme navn
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Aflevering, liste over hovedleverandører
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr.
Reference : Telegram for udsættelse af aflevering grundet maskinhavari.
Reference : Telegram for endelig overtagelse af skib.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : 10 skibe med B&W-motorer skal bygges til Rumænien.
Reference : Nye B&W Alpha dieselmotorer på fiskerimessen i Forum.
Reference : Et dansk-britisk industrisamarbejde har 50-års jubilæum.
Reference : B&W afleverer stort brasiliansk passagerskib efter endt reparation.
Reference : Britisk bulk carrier forlænges på B&W
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Ny dansk færge med B&W Alpha Dieselmotor
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : B&W Alpha dieselmotor i Grønlands største fiskefartøj
Reference : Ny B&W motor i fransk trawler
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Med gæsteliste.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Direktør Niels Muncks tale ved navngivningen.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Gæsteliste.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Gæsteliste.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Gæsteliste
Reference : Canadiske stålkuttere på 280 t.dw. med B&W Alpha dieselmotorer
Reference : B&W dieselmotor i Frankrigs største handelsskib
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Ministerpræsident Hrustjov på besøg. Fruen navngav skibet.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Aflevering af M/T BERGECHIEF med en B&W motor på 21.000 eHK.
Reference : B&W forlænget skib på kun otte arbejdsdage.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Samt gæsteliste.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Fiskeskib med B&W-motorer til Rumænien.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Were Compasses used in Antiquity?
Reference : The Birth of the Compass
Reference : Jan van Straet (Stradanus) and the Origins of the Mariner's Compass
Reference : The Mechanism of China's South-pointing Carriage
Reference : Forsøg på at fastslå oprindelsen af det første væskekompas.
Reference : Om usædvanlig gradinddeling af kompas
Reference : Jean Rotz and the variation of the Compass 1542
Reference : Naval Compasses in 1707
Reference : The Admiralty Compass Observatory
Reference : An Evil So Pregnant with Mischief: Some Influential Ups and Downs in the Development of Navigation Equipment and Practice.
Reference : The Ship's Compass by G.A.A. Grant et al. - review
Reference : Alexander Neckham and the Pivoted Compass Needle
Reference : Lord Kelvin and His Compass
Reference : The Mystery of Captain Lane's Compass
Reference : The Graduation of Compass Cards
Reference : The Binnacle at the Conn
Reference : Operating, Maintaining and Testing Magnetic Compasses
Reference : Mariner's Compass, &c. 1876, 18th December, No. 4876 - Letters Patent
Reference : Bekendtgørelse vedrørende Undersøgelse af Kompasser
Reference : Bekendtgørelse om undersøgelse af kompasser
Reference : Edward J. Johnson and the early History of Ship Magnetism
Reference : Ny kompaspæl i Københavns havn
Reference : Transmitting Magnetic Compass, K&H type
Reference : The Flux Valve Detector Unit - fluxgatekompas Sperry type.
Reference : The Evolution of the Modern Electronic Compass
Reference : Navigating ashore
Reference : Kalenderbilleder af tidlig gyrokompas og autopilot, om bord på FREDERIK VIII
Reference : Das Selbsteuer, Abteil B.
Reference : Unserer Eisener Steuermann auf der FREDERIK VIII - hvilket ikke er verificeret.
Reference : Foto af leidarsteinnkompasrekonstruktion
Reference : Kopi af tegning af nathus fra
Reference : Foto af nathus fra Søfartsmuseet i Amsterdam.
Reference : Billede fra kalender af nathus med specielle elektriske korrigeringsmidler under kuglerne
Reference : Tegninger af VIKING nathus og VIKING grydekompas og VIKING reflektorkompas.
Reference : Diverse fotos og billeder af kompasroser og sladrekompasser.
Reference : Fire fine fotos af Christian IVs rejsekompas i sølvdåse, åben, af rosen, rosens bagside, instrumentet på låget.
Reference : Fire fine fotos af deviaskop med transversalinddelinger til prøvning af kompasroser.
Reference : Tre fotos af pejlkompas Rasmus Koch, deviaskopinstrument med inklinationsnål, eskadresejlads pejlinstrument.
Reference : Register over de i Iver C. Weilbachs arkiv beroende kompasroser.
Reference : Register over de af Iver C. Weilbach producerede kompasser fra 1927 til 1986.
Reference : Nogle kopier af kompasroser inkl. nogle med H&S registreringsnumre.
Reference : Larsenkompasset eller det retvisende magnetkompas
Reference : Angivelse af Kompasretninger
Reference : Kompasretningernes benævnelse
Reference : Ming-dynastiets fald og Holbergs Danmark
Reference : The South-Pointing Needle
Reference : The History of the Magnetic Compass
Reference : The Binnacle
Reference : Lieutenant Silas Bent's Device to Eliminate Variation Correction in the Magnetic Compass, 1849
Reference : Magnetkompasset. Kortfatte artikel om dets udvikling.
Reference : Kompasretning. Kortfatte artikel om fremgangsmåden.
Reference : Det er vådt, det er beskidt, det er historie.
Reference : Havets kulturskat er i fare.
Reference : Frihavnen 100 år - Jubilæumsnummer
Reference : Koøjer - kortfattet information om ordet koøje.
Reference : The Refrigerated Fleet - statistics on tonnage and passengers
Reference : Cooling of Cargo Ship Accomodation.
Reference : Skibs-køleanlæg - Marine Refrigerating Plants
Reference : Kølelastskibe og kølelaster
Reference : Refrigeration at Sea
Reference : Specialfremstillede køle- og fryseanlæg
Reference : Borebiller- midler mod træødelæggende organismer
Reference : Cargocaire affugtningsanlæg om bord på M/S MOMBASA
Reference : Danish Shipping - Lecture given at the 24th International Economic Course in Denmark
Reference : Foto af logglas
Reference : Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåder tilgang og afgang i 1950.
Reference : Skip under bygging og bestilt pr. 1. januar 1951. Statistikker.
Reference : Opmålinger af diverse både
Reference : Moderne dieselmotorer med særligt henblik på skibsmotorer, disses drift og vedligeholdelse.
Reference : Fra søfartsby til dansk kunstnermekka + Kjerteminde Skipper- og Ligbærerlaug.
Reference : Tobaksmuseet i Odense, katalog.
Reference : Ladby-skibets anker og ankerkæde.
Reference : Bekendtgørelse om laste- og lossemidler m.m.
Reference : Bekendtgørelse nr. 993 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe
Reference : Forskrifter om transport til søs af farligt gods
Reference : Ny lastsikringsmanual - Cargo Securing Manual
Reference : Fragtvognsskibe - interessant nydannelse inden for Amerikas kystfart - kan den danske småskibsfart få sit come back?
Reference : Fragtvognsskibe - mellem USA og Europa bliver nu virkelighed
Reference : Rationel transport over sø og land - ny transportmetode i USA
Reference : Moderne losse- og lasteteknikk
Reference : Cargo Handling in Ports
Reference : New Loading and Discharging Gear for Unitized Cargo
Reference : Palletisation - A note on through movement units for sea and land transport
Reference : Eine vollmechanisierte Umschlagsmethode in Kopenhagen
Reference : The fork lift truck is the master of the ship
Reference : Einträger-Krane und Einträger-Verladebrücken mit aussermittiger Last
Reference : A study of cargo containers
Reference : Unitized Cargo Transportation
Reference : For palletized cargoes - the 6833 ton d.w. BOOKER VANGUARD
Reference : The Bipod Mast
Reference : Atlas-Werke Mast Cranes
Reference : Neuere Entwicklungen und Erfahrungen beim Umschlag von Stückgütern
Reference : A New Cargo Handling System
Reference : Thrige Taarn-vippekraner
Reference : Svingende bomme med automatisk manøvrering - System Hallén
Reference : The Handling of Heavy Cargo
Reference : Largest British-made Ship's Derrick
Reference : Special Heavy-lift Arrangement on the Motor Cargo Ship ADVENTURER.
Reference : Bordkraner
Reference : A New Cargo-handling Gear Accessory
Reference : Banana elevator foto
Reference : 180 ton lifting gear on the BENARTY
Reference : Hallén Derricks, Stülcken derrick, Thomson crane
Reference : 20-knots cargo liner with 300-ton heavy lift derrick
Reference : Sværvægtsbomme, fotos
Reference : The Swedish Designed Hallén swinging derrick
Reference : Use of cranes on board ship
Reference : Conveyor-type unloading units for bulk carriers
Reference : Special cargo-handling gear
Reference : Kontrakt til bygning af orlogsskibet NORSKE LØVE
Reference : Jernbetonskibe. Oversættelse af regler for
Reference : Eine Bronzeprora aus der Mosel bei Trier
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Porcelænsbowle med inskription i Skotland.
Reference : Skipperskeer
Reference : Mandskabets antal, Rudkøbing Magistrats Arkiv, Havnekommissionens breve 1776-1833.
Reference : Omkomne Rømøsøfolk
Reference : Forliste Rømøskibe
Reference : Skibe efter Skibslisterne fra 1834, 1842, 1844-1852, 1854-1855, 1857, 1860 og 1862.
Reference : Navne m.m. på Sønderborg skibe, som er funden i Sønderborg Skipperlaugs protokoller og skibslister.
Reference : Havnelisten fra 1805 med anløb i afskrift.
Reference : WHIM Greathouse. En orientering
Reference : Uddrag fra Guvernører, Residenter, Kommandanter og Chefer ... i de tidligere danske Tropekolonier, side 63
Reference : Mc Evoy, Christopher. Kay Larsen: Dansk Vestindiske og Guineiske Personalia og Data, KB Ny kgl. Saml. 3240 4o
Reference : Rigaskeer
Reference : Bristol & Sweden: Some Delftware Connexions
Reference : Punchbowle fra Helsingør - Punschskålar från Helsingør.
Reference : Henry Wright, skibsklarerer, Helsingør
Reference : Rebslagersvendenes Regler, naar de holder deres Krodag.
Reference : Brev til Erik fra faderen. Samt transskription af brevet.
Reference : Bilbrev for bygningen af briggen ANNA.
Reference : Bilbrev for bygningen af skonnerten MARGRETHE af Fåborg
Reference : Contract og Skibsrulle - ansættelse af mandskab.
Reference : Bygning af fiskerbåd 1845
Reference : Verfügung. dass auch den Schiffern, die sich auf dem Lande in den Herzogthümern nicht wirklich niedergelassen haben, wie überhaupt....
Reference : Placat hvorved Skoveierne i Hertugdommene Slesvig og Holsteen opfordres, til ikke at foretage Hugst til eget Brug af saadanne Egetræer, som kunne indeholde vigtigt Skibstømmer...
Reference : Artikel om St. Clemens og St. Nikolai oversat fra H&S årbog 1950 til tysk
Reference : Da sømændene begravede den døde hest
Reference : Jul på søen - Sømandens jul i tusind år.
Reference : Kvinder, præster og Jonas'er om bord.
Reference : Skibsskiøde 1887
Reference : Skibsførere i Troense 1840-1880 og senere
Reference : Fra de gode gamle dage - En Troenseskippers erindringer
Reference : Nereiden - Die Töchter des Meeresgottes Nereus.
Reference : Sirenen - gudinder i søens verden.
Reference : Slægten Mathiesen fra ca. 1650 til 1940.
Reference : Ruiner fra dansk tid - Indberetning om Dansk Guinea
Reference : Drei Marinemaler des neunzehnten Jahrhunderts
Reference : Landsmålsarkivets frågelista M 201 - Bondeseglationen
Reference : Landsmålsarkivets frågelista M 93 - Båtar och båtbygge
Reference : Odense som Skibsværftsby
Reference : Inventarliste til en 3-mastet Skonnert
Reference : En russisk Haandsrækning i 1848.
Reference : Beretning om Anders Johannesen Langballe, postfører Storebælt 1794-1819
Reference : Levnedsberetning indsendt i anledning af udnævnelse til ridder af Dannebrogsordenen.
Reference : Nationalmuseets udgravning af vikingeskibene i Roskilde Fjord - Meddelelser fra udgravningen nr. 4, 6 og 7.
Reference : Oplysninger om kaptajn Hans Olsen 1849-12-29 til 1907-12-28
Reference : Breve fra og til Jansen, der sejlede udenrigs.
Reference : Tremastet topsejlsskonnert A.H. FRIIS
Reference : Farvelagte tegninger eller malerier og fotografier af Flensborgskibe i Handels- og Søfartsmuseet.
Reference : DE TRE SØSTRE, galease af København
Reference : Kalundborg Bys Auktionsprotokol 1722-1757 No. 1. 270a. Auktion over MARGARETHA CATHARINA
Reference : Reuben Chappell 1870-1940 Ship Portraitist
Reference : ANE CATHRINE og vadehavssejladsen
Reference : Liste over dansk-norske priser opmålt i England.
Reference : Skonnertbriggen IDA af Thisted
Reference : Briggen INDUSTRIE af Thisted
Reference : Ellingåskibet
Reference : Die Fischerei des Weichsel-Haffs - Ein kulturhistorisches Denkmal in Nordpolen.
Reference : Kort Rids af Holmens Historie i ældre Tider
Reference : Oplysninger om sejlads på sejlskibe for afsender.
Reference : M/S LANGELAND
Reference : A/S Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute
Reference : SPODSBJERG
Reference : LARS JØRGENSEN
Reference : CHRISTINE
Reference : Jordomsejling med Fregatten GALATHEA (I)
Reference : Udvandrerskibet NORGES Forlis og Undergang den 28. Juni 1904
Reference : Fregatten JULIANE MARIEs brand 1796
Reference : Notater om skonnerten PRINDSESSE CAROLINE
Reference : Skibsredere paa Taasinge, saavel som korresponderende
Reference : Liste over Taasinge Kaptajner
Reference : Liste over Taasinges skibsbygmestre
Reference : De i Sønderborg hjemmehørende Skibe som ere ført i Skipperlaugets lister o årene 1862, 1865-1867 og fra 1870 til 1921.
Reference : Person- og navneforklaring til Langelands Avis 1850-1855.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Statens Skibstilsyn giver grønt lys for hidtil største gummiredningsflåde fabrikeret herhjemme.
Reference : Det nye danske Viking ekkolod
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Två nya typer av dieselmotorer från Götaverken
Reference : Götaverkens nya experimentverksted och varmförråd
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Tale ved navngivning af nybygning 779
Reference : Skibsoplysning for nybygning 774
Reference : B&W Alpha-motor i britisk slæbebåd
Reference : B&W Alpha-motorer i store ståltrawlere
Reference : Ny B&W Alpha-motor på Fiskerimessen
Reference : Ny B&W Alpha dieselmotor
Reference : Fra hestegange til moderne B&W Alpha motorer
Reference : B&W Alpha ny type motor 400-24 VO
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Direktør Niels Munck bliver 60 år
Reference : Stor britisk motorordre til B&W
Reference : Danskbyggede ståltrawlere til Frankrig
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse. Liste over hovedleverandører
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Om en forening til gamle skibes bevaring
Reference : Ny færge med B&W Alpha motorer til canadisk rederi
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Canadiske stålkuttere på 280 t.dw. med B&W Alpha dieselmotorer
Reference : Containere, containertransport, artikler og containertyper.
Reference : Lastberegnere, Load Master, Lodicator, strees finder, loading calculator
Reference : The Evolution of Navigation Lights for Ships
Reference : Danish nautical and optical instruments
Reference : Loddehjul til instrument fra Lyth.
Reference : Ancient lead circles and sounding-leads from Israeli coastal waters
Reference : Diverse om lodlinens afmærkning
Reference : The THOMAS NELSON and BENJAMIN CHEW
Reference : De krigsbygdde amerikanske handelsskip
Reference : Libertyfartygens efterkrigshistoria
Reference : Progress at the Port of Liverpool
Reference : Der Hafen Liverpool
Reference : Der Hafen von Liverpool
Reference : Helsingør lodseri fylder 175 år
Reference : Lodsvæsenet i England - og - Lodsoldermænd
Reference : Leidsagnarmadr - vikingetidens lods
Reference : An outline history of marine pilotage in Britain
Reference : Lodslejderoplysninger
Reference : An Account of a new Machine calles the Marine Surveyor, contrived for the Mensuration of the Way of a Ship in the Sea,...
Reference : Log - article on early methods (manuscript)
Reference : Development of the Nautical Log, Technical Paper No. 5
Reference : A Brief History of Nautical Logs to A.D. 1800.
Reference : The Development of the English and the Dutchman's Log
Reference : Chapman's English Log + The English and the Dutchman's Log
Reference : A Two-Component Electromagnetic Ship's Log
Reference : SAL-loggen
Reference : Om tidlige logge og Thomas Walker
Reference : The Iron Ship - Speed Measurement.
Reference : Undéns patent log
Reference : Beretningen om A.C. Sparrevogn's loggeuhr
Reference : Hollandske tobaksdåser med kalender og logtabel
Reference : Milevognen - Skibshodometre
Reference : Moderne Logapparater
Reference : The Port of London
Reference : London Shipping Companies - Great and Small
Reference : Port of London - Guidebook
Reference : Fiskernes Fastelavnsoptog 1894 + vise
Reference : Dagbog over kutter UNNA, L.53, rejse april-maj 1949 fra Thyborøn i Danmark til Montevideo i Uruguay af Christian Olesen
Reference : Schleswig-Holsteins Walfang in alter Zeit
Reference : Vedtægter for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Reference : Museumsmæssige og hermed beslægtede opgaver i Helsingør kommune
Reference : København og Nordsjælland Museer 15. juni til 15. september 1950
Reference : Oplysninger om cand.theol. Iver Pedersen Hagelund, 1712-1788.
Reference : Det 20. århundredes pirater + Starten på alle sørøverhistorier
Reference : Færgen STOREBÆLTs kapring november 1944 og den tyske gengældelsesaktion
Reference : Tegning af østerfarerknar og 1-mastet kogge.
Reference : Lübeck - et hanseatisk erhvervscentrum.
Reference : Lübecks Hafen vor und nach dem 2. Weltkriege
Reference : Anordning om fortsat gyldighed af visse i medfør af lovgivningen om forholdsregler til skibsfartens betryggelse udfærdigede bestemmelser
Reference : Bekendtgørelse om forholdsregler til skibsfartens betryggelse
Reference : Bekendtgørelse om kontrol med fremmede skibe i dansk havn
Reference : Bekendtgørelse om fortsat gyldighed af visse i medfør af lovgivningen om forholdsregler til skibsfartens betryggelse udfærdigede bestemmelser
Reference : Meddelelse angående de i sømandsloven af 7. juni 1952 indeholdte bestemmelser om afholdelse af forhør i henhold til sømandsloven
Reference : Bekendtgørelse af søloven
Reference : Vejledning om sømandsloven af 1973
Reference : Sømandens ret og pligt
Reference : The Seaman's Rights and Duties, engelsk oversættelse af Sømandens ret og pligt
Reference : Vejledning om besætningens retsstilling over for udenlandske havnestaters myndigheder
Reference : Vejledning til brug for søforklaring ved danske domstole
Reference : Fatter Jahn's sølov
Reference : Notat om engelsk lov og begrebet Statutory Instruments
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Nybygningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Nybygningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Reparationsmeddelelse
Reference : Reparationsmeddelelse, Besøg af førende brasiliansk shipping-mand
Reference : Stigende eksport af B&W ALPHA dieselmotorer
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætning paa Odense Staalskibsværft A/S af m.t. SVENGULF MÆRSK
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Rationalisering - en DFDS kommentar
Reference : Den ny Danske Sømandskirke i Yokohama indvies!
Reference : Svar på brev om H/S KÖNIG CHRISTIAN VIII efter udkommet artikel
Reference : Liste over danskbyggede træskibe over 20 BRT bygget før 1920 registreret i Danmark pr. 1. november 1967.
Reference : Om emnet storbåde i Grønland
Reference : Beretning om rejse til norske og svenske museer.
Reference : Afskrift af de i Rektor ved Skolen i Ribe Lorens Hanssen i 1806 fra S. Elmenhoff i Fredericia udkomne Bog Grønlandsfarerne i Aaret 1777, ... hvalfangerskibe ...
Reference : Oplysninger om slægten Willerup med Holmens Billedhugger, figurer på Knippels Bro m.v.
Reference : Sender hermed et Tilbageblik over Lods og Fyrvæsenet igennem snart 60 Aar
Reference : Angående lodsgallioten ved Thyborøn kanal
Reference : Från slavskeppsflagg til trofé.
Reference : The Sainsbury, Port St. Mary, Punch Bowl, 1851
Reference : Abbreviated History of the Sovereign Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - The Grand Priory of Dacia. The Danish and the Maltese Flag
Reference : Lidt om Nydamskibet - I anledning af nogle skibsrester fundet i Sorø Akademis museum
Reference : Vesterhavsbåd fra 1720. Model opmålt af Chr. Nielsen
Reference : Havbåd fra Hvide Sande, bygget ca. 1850 af bådebygger Jens Lausten Stadil
Reference : Beretning om nybygget skib i Vordingborg
Reference : CATHARINA af Svendborg og CATHARINA af Flensborg
Reference : JUBELFESTEN, efter 1804 kaldet DEN NYE JUBELFEST
Reference : JOHANNE af Augustenborg
Reference : Thyge Bøyesen - Boyesen, skibscaptain.
Reference : Niels Carl Nielsen Bådebygger på Fejø
Reference : Brev med hilsen til ven.
Reference : Sønderborg Rådhus - model af barken NICOLINE
Reference : Slægtsoplysninger om personer aktive i Vestindien.
Reference : Totalforlis ved Anholt nogle tal og overvejelser
Reference : Hark Olufs sonderbare Abenteuer oder verwunderliches Schicksal in der Türkei, 1790
Reference : Færgefarten over Limfjorden.
Reference : Litteratur og oplysninger om karvstokke
Reference : Strandinger på og ved Rømø, oversigt
Reference : CERES brig oplysninger om skibet.
Reference : FRIEDERIKE WILHELMINE brig
Reference : JUPITER bark
Reference : Rederiet J. Lauritzens skibe 1940
Reference : Skibsskøde på galeasen CATRINA MAGRETHA
Reference : Skibsskøde på galeasen EBENEZER
Reference : Oplysninger om DFDS skibet ULVSUND
Reference : En engelskmand på Christianshavn - Potters Gård
Reference : Om fregatten NEPTUN købt af Jacob Holm & Sønner, København 1843
Reference : Slægtsoplysninger for Jes Jessen, Hans Peter Jessen, Carl Jessen, Frederik Christian Jessen og Carl Frederik Jessen
Reference : Thisted Amtsavis 1843-06-01: Skibsfartsoplysninger fra avisen afskrevet. Bl.a. hjulskibet MARTELLO
Reference : Om fundet og bevaringen og museet for Bremerkoggen fundet 1962.
Reference : Helsingør Statshavn
Reference : Om det strandede russiske transportskib NIEMEN
Reference : Fregatten RIO VOLTA af København - oplysninger om
Reference : Slægtsoplysninger om Rasmus Pedersen Skov og Rasmus Rasmussen Skov 1798-1854
Reference : Record at the SF M Museum - My experience as seaman from 1904 - Niels C. Rønberg
Reference : Record at the SF M Museum - My experience as seaman from 1904 - Niels C. Rønberg
Reference : My experience as seaman from 1910 - Niels C. Rønberg
Reference : Address from the Governor on restauration of old ships in SF
Reference : Slægtsoplysninger om Hans Christian Nyholm, 1838-1905, skibsreder
Reference : Slægtsoplysninger om skibsreder Bruhn, Åbenrå, 1862
Reference : Oplysninger om to modeller på H&S: BRIGIT MÆRSK + CHASTINE MÆRSK
Reference : Oplysninger om to modeller på H&S: BRIGIT MÆRSK + CHASTINE MÆRSK
Reference : Report January 1969 ... underwater work carried out by the Bureau of maritime archaeology etc...
Reference : Oplysninger på tysk om 3-mastet skonnert EROS ex EBENEZER, bygget 1918
Reference : Skibe beregnet til kongens brug.
Reference : Oldest Ship Afloat. Built here, will return - om VIGILANT fra Dansk Vestindien
Reference : Barbareskerne - Middelhavets skræk af Henningsen
Reference : List of Newbuildings from Nakskov Skibsværft
Reference : Drivkvase K 1213 DE TRE BRØDRE af Kalvehave
Reference : Das Schiff BARON KRAG-JUUL-WIND von Kopenhagen 1778
Reference : Slægtsoplysninger om Charles Poulsen 1888-1952
Reference : Sønderborgskibe 1864-1920
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Lindø Report - Tankers for the Livanos Group
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse med gæsteliste.
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse med gæsteliste.
Reference : Søsætningsmeddelelse for to skibe
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse med leverandørfortegnelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelsens gæsteliste.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Åbent hus om bord på RASMINE MÆRSK under udrustning på Lindøværftet. pressemeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Teknisk beskrivelse af Lindø nr. 21 M/T STAVIK
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Teknisk beskrivelse af T/T TEXACO COPENHAGEN
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Det hidtil største tankskib indsættes nu i Texacos hastigt voksende flåde
Reference : Reparationsmeddelelse for skib på B&W
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Teknisk beskrivelse af frysefartøj.
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Jugoslavisk værft bygger Europas største ore-oil carriers og bliver samtidig B&W-millionær
Reference : Flagskib for B&W-dominans i supertankerne
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Motordiagram for
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse med navneliste for gæster.
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : B&W ALPHA motor i største danskbyggede sidetrawler
Reference : B&W ALPHA dieselmotorer i Danmarks første fiskefabriksskib
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse - gæsteliste
Reference : Japanske færger med B&W-dieselmotorer
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : 50. B&W-skib til Sovjetunionen
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse - gæsteliste
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætning af den første af otte nye cargolinere til DFDS' Atlant-trafik.
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse - gæsteliste
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Nyt skib med B&W-motor til Philippinerne
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : To store nybygningsordrer til B&W's skibsværft
Reference : B&W afleverer halv boreplatform
Reference : B&W har fået ordre på det største skib som Polen hidtil har kontraheret i udlandet.
Reference : Meddelelse om status for motorfabrik, dampafdeling og skibsværft per juli 1969.
Reference : Beretning om tyfon i kinesisk havn Swatow.
Reference : Skibsportrætter i Svendborg Museum.
Reference : Westland Sea King save 35 lives in two major shipwrecks
Reference : Slægtsoplysninger om Hans Sørensen Seistrup 1814-1886
Reference : Kort over HVALFISKENS rejse til Grønland i 1859
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse og om tre nye færger
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Ombygning af THALA DAN
Reference : Ombygning af THALA DAN
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Fortegnelse over billeder med skibe og færger i Nykøbing M.
Reference : A List of the Crew and Passengers, arrived in the Ship THERESA of Apenrade
Reference : Oplysninger om MMS 1056 og om en skibsklokke.
Reference : Skibsoplysning
Reference : Tegning og målingsbrev for THUNBERG
Reference : Skibsliste for rederiet Chr. Simoni, Ålborg i 1836-1911
Reference : Slægtsoplysninger om Christensen Raae 1705 til ca. 1800
Reference : Afleveringsmeddelelse
Reference : Om første Flensburg regatta i 1855
Reference : Salon fra s/s STOREBJØRN, inventar og løse genstande nedtaget til H&S i 1975.
Reference : Tegning af S.S. ELLWIRON
Reference : Udskrift af Skibsregistret for skonnert LOUISE
Reference : Oplysninger om vraget af DORCAS
Reference : Om Robbefangere og kommandører
Reference : Vejkort over Helsingør med reklamer.
Reference : An Evening in Australia - The sojourn of Captain John Lort Stokes, surveyor of the brig HMS BEAGLE
Reference : Convergence - Beware of the Sign
Reference : Owed to The Ancient Hydrographer
Reference : The Accuracy of the Depth Information of the Nautical Chart
Reference : Radar til brug i handelsmarinen.
Reference : Et kirkeskib til Jelling Kirke.
Reference : Kongelige yachter og kongelige yachtsmænd
Reference : The Baltic and White Sea Conference Coal Charter, 1921, formular
Reference : The Baltic and International Maritime Conference German Coal Charter 1957
Reference : Report No. 5 - Bulk pioneer
Reference : Container couplings
Reference : European barge Carrier System
Reference : Pioneer - multi-carrier-system
Reference : Om remanent Magnetisme
Reference : Bøg og hvidløgstræ - Olaus Magnus og magnetisk bøgetræ
Reference : On Pole Position.
Reference : On Pole Position - Chasing the Pole.
Reference : Geomagnetiska kartor och observationer
Reference : Jordmagnetismen
Reference : Malstrtøm - The legend and the reality
Reference : Malere i røg og damp - historiemaleri - marinemaleri
Reference : Mangrover - mellem hav og land
Reference : Maskinmesteruddannelsen.
Reference : Mastekran i Polen
Reference : The Raft of MEDUSA
Reference : Fortegnelser over skibsmedicinkisters indhold
Reference : Anordning om lægeundersøgelse af søfarende
Reference : Træk af meteorologiens historie, del 1 og 2
Reference : Whatever the Weather - The work of the Meteorological Office
Reference : Pilot Charts - Routeing Charts
Reference : Fortidens forudsigelser - meteorologi
Reference : Sømandens vejrforudsigelser - meteorologi
Reference : Vejrkort fra DMI.
Reference : De sidste tusind års temperatur
Reference : Skriftlige kilder vedrørende sundhed på Handels- og Søfartsmuseet
Reference : Verzeichnis von Ärzteheften mit Bedienungsvorschriften über den Gebrauch von Schiffsarzneikisten im H&S
Reference : Medizin und Seefahrt.
Reference : Fiskeri og krigsgas
Reference : Surgeons of the MARY ROSE - The practice of surgery in Tudor England
Reference : The Seaman's Pioneer Doctor - Or how English sailors came to be called Limeys
Reference : Kulde - rådgivningspjece fra Søfartens Hygiejnekomite
Reference : Om sjømannsmedisin
Reference : Førstehjælp til kuldeofre på søen
Reference : Kort vejledning i førstehjælp
Reference : Opslag om Førstehjælp ved elektricitetsulykker
Reference : Map of Oceanic Areas where the number of observations is inadequate
Reference : Satellitter varsler cykloner. NASAs meteorologiske satellitter til stor hjælp ved lokalisering af uvejr.
Reference : The Ocean Weather Service
Reference : The Ocean Weather Service - Correspondance.
Reference : Passioneret skibsmodelbygger
Reference : Sølaugets Bevilling af 13.februar 1784
Reference : Den gamle modelbygger fortæller
Reference : Modelforsøg med skibe
Reference : Lidt om skibsmodeller - halve som hele
Reference : Modelbyggeri - af professionelle firmaer
Reference : Flaskeskibe - flere artikler.
Reference : Automation in Danish-owned Vessels
Reference : Guide til H&S
Reference : Guide til museet
Reference : Særudstilling Hvad gamle tegninger og modeller fortæller om træskibsbygning
Reference : Fiskerimuseet i København
Reference : Guide til museet
Reference : National Maritime Museum
Reference : Søfartssamlinger ved Svendborgsund i Troense.
Reference : The National Maritime Museum
Reference : Mystic Seaport - and the origins of freedom
Reference : A Diesel-driven Bucket Dredger
Reference : Ekstra tillæg til afregningsbogen, januar 1953
Reference : Handels- og Søfartsmuseets faglige og videnskabelige arbejde
Reference : Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåter - tilgang og avgang 1948
Reference : Skolernes adoption af skibe
Reference : Havnevæsen - havnepenge, rutefart indenrigs.
Reference : Skibet Danish Shipbuillding Exhibition - Copenhagen - Denmark, guide.
Reference : Skibet Danish Shipbuillding Exhibition - Copenhagen - Denmark, tegning over standpladser.
Reference : Slaveoprøret på PATIENTIA 1753, artikel
Reference : Med hollænderne i Helsingør - Lille Amsterdam
Reference : Afsløringen af Sønderho-monumentet i Sønderho
Reference : The History of the Gas Turbine
Reference : Maihak Indicator - reklame for genstande, der haves på H&S.
Reference : 50 Years of H&W - B&W Collaboration
Reference : B&W annonce med motorfoto
Reference : TITAN oil separators
Reference : Motorsammenligning med tegninger
Reference : The VØLUND Diesel Engine
Reference : Fra sejl til gasturbiner - Skibe og maskineriet i Flåden gennem 75 år
Reference : Global Positioning System - GPS. Indlagt unøjagtighed ophørt.
Reference : Et Spørgsmaal, vedkommende de gamle Nordmænds oversøiske Fart.
Reference : Læsø Rende og Svitringen
Reference : Climatological Analysis of Old Norse Sailing Directions for North Atlantic Routes
Reference : Solarsteinn - Beskrivelse i anledning af magister C.L. Vebæks fund ved Vatnahverfi ved Igalikofjorden, Østerbygden, Grønland, i sommeren 1951.
Reference : Vikingenes verdensbilde, skipsbygging og navigasjon
Reference : Navigation i vikingetid
Reference : Yderligere undersøgelser af mulighederne for at navigere i vikingetid ved hjælp af instrumenter
Reference : Undersøgelse af grundlaget for navigation og sejladser i vikingetid
Reference : Evidence for the location of Vinland the Good in the Western Gulf of St. Lawrence area: Conclusions from the meteorological and oceanographic facts.
Reference : Outline of the Nordic nations including their origin, culture and achievements, also their ships, voyages, settlements and social/political structures.
Reference : Den magnetiske retningsviser blev til kompasset
Reference : Resultater af empirisk forsøg med ca. 2000 år gammel metode til konstatering af breddegrad ved solens skygge fra gnomon...
Reference : Vikingenavigation
Reference : Vikingernes navigation på Nordatlanten
Reference : Indispensable Instruments - navigation instruments
Reference : A Note on the Kamal
Reference : A Brief History of Sailing Directions
Reference : A Brief History of Ancient Chinese Sailing Directions
Reference : The Metrication of Navigation
Reference : Great Britain's Contribution to Hydrography During the Nineteenth Century
Reference : International Cooperation in Hydrography - udgivelse af søkort.
Reference : Journey across Antarctica - antarktisk ekspedition med dansk skib
Reference : Oplægsholdepunkter til foredrag om navigationens historie over seks lektioner.
Reference : Fortidens Navigationsinstrumenter
Reference : Beskrivelse over en forbedret Geographisk og Nautisk Vægt
Reference : Das älteste niederdeutsche Navigationsbuch von Jacob Alday aus dem Jahr 1578
Reference : The Pelorus - pejlskivens engelske navn
Reference : The Development of Admiralty Notices to Mariners and Radio Navigational Warnings
Reference : The New Abridged Nautical Almanac
Reference : The Universal Sea and Air Navigation Tables and the a and b Almanac
Reference : Navigation: where it all began
Reference : The Instruments of Navigation
Reference : De elementære navigationshjælpemidler
Reference : Sources of Latitude error in English sixteenth century navigation
Reference : A Brief description of the major second world war navigational aids
Reference : Captain Vancouver and the Lunar distance
Reference : The navigational background to 1492
Reference : Early navigation: the human factor
Reference : Billede af renæssanceskib, hvor navigation foregår på dækket og instrumenter ses.
Reference : The emergence of nautical astronomy in Portugal in the XVth century
Reference : A study in 18th century Anglo-German relations
Reference : The role of time in navigation
Reference : The Development of Navigation
Reference : The Navigator in Antiquity
Reference : The Sailor in the Middle Ages
Reference : The Dawn of Modern Navigation
Reference : Columbus's Method of Determining Longitude: An Analytical View
Reference : Early Portuguese Navigation
Reference : First Round the World: 1519-1522
Reference : A Log-Book of Magellan's Voyage 1519-1522
Reference : A Voyage from Blackwall to Southampton in 1582
Reference : De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet, del 1 og 2
Reference : An Outline History of Marine Pilotage in Britain
Reference : Sources of Latitude Error in Englsih Sixteenth Century Navigation
Reference : Early Dead Reckoning Navigation
Reference : Five Century of Dead Reckoning
Reference : The Early History of Great Circle Sailing
Reference : An Historical Review of the Ex-Meridian Problem
Reference : Navigating the OSTERLEY 1758-1760
Reference : The Russian Fleet's Navigational Aids in the Baltic Sea during the Eighteenth and Nineteenth Centuries
Reference : Navigation in Congested Traffic Areas
Reference : The Instruments of Navigation
Reference : The Navigation Collection at the Science Museum
Reference : Plane Sailing or Horizontal Navigation
Reference : The Requirements for Radio Aids at Sea
Reference : The second international meeting on radio aids to marine navigation New York and New London
Reference : The ground in the Western Approaches
Reference : The Haven Finding Art
Reference : All plain Sailing
Reference : The River Danube - An Examination of Navigation on the River
Reference : The use of two Decca chains to obtain accurate fixes at long ranges
Reference : Bottle post and other drifts
Reference : The double altitude problem
Reference : Surface Navigation in High Latitudes (flere artikler)
Reference : The navigational requirements for ocean cable laying
Reference : The navigational work of the Nautical Almanac Office
Reference : The foundation and early development of the Nautical Almanac
Reference : The Bicentenary of the Nautical Almanac
Reference : The almanacs - yesterday, today and tomorrow
Reference : The nautical almanac and the changing role of HM Nautical Almanac Office
Reference : Nevil Maskelyne, the Nautical Almanac and GMT
Reference : John Thomas Towson 1804-1881 - His contributions to navigation
Reference : Højdemetoden til bestemmelse af astronomiske stedlinier
Reference : Astronomisk Stedlinieberegning - Højdemetoden
Reference : A voyage of navigational investigation
Reference : Navigators and mathematical practitioners in Samuel Pepys's day
Reference : Pedro Nunes' discovery of the loxodromic curve 1537
Reference : Arctic navigation past, present and future
Reference : The Norse merman as an optical phenomenon
Reference : Polar mirages as aids to Norse navigation
Reference : Loran-A og Loran-C
Reference : Navigationstabeller, diverse, anmeldt og omtalt i flere notitser
Reference : Breddesejlads i kompagnitiden.
Reference : Almanakhistorie i artikel i DNA: I anledning af en 300-års fødselsdag
Reference : 125 Jahre Nachrichten für Seefahrer
Reference : GPS - Artikel med oversigt over anlæg, system, nøjagtighed m.v.
Reference : The plain navigators's guide to GPS
Reference : Use of electronic aids to navigation
Reference : GPS er blevet mere præcis.
Reference : Galileo: A European satellite navigation system
Reference : Galileo's defining moment
Reference : The Death of Decca, Decca Navigator 1957-1971
Reference : Eurofix and its developments
Reference : More power to the people: selective availability is switched off
Reference : Maritimt differentiel GPS-radionavigationssystem
Reference : Nybygningsudstyr, søkort og publikationer som leveret til danske skibe i perioden 1970-2004
Reference : Ordrebøger fra Iver C. Weilbach for nybygningsudstyr m.v. leveret til værfter og rederier i perioden 1939 til 1993
Reference : The Port of New York - The World's greatest Port
Reference : New York Harbor Terminal Map
Reference : Port of New York - Special Supplement
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1957-04-01
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1958-04-01
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1961-04-01
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1963-04-01
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1964-04-01
Reference : Ikaros-Line - linekastningsapparat
Reference : Line Throwing gun model 52, Instructions for use.
Reference : A Guide to Marine Distress Flares
Reference : Bryggvinge signal Man over Board signal
Reference : Samlemappe med oplysninger om Nautisk Prøvekammer, sekstantprøvebord, kompasprøvestand
Reference : Vedtægter for Foreningen til Søfartens Fremme
Reference : Den florissante tid, artikel til Havet omkring Danmark.
Reference : Kronborgmuseets Aarbog 1947 - en anmeldelse
Reference : Nogle Ærøskøbingskibe bygget før 1850. Skibsliste
Reference : List of Shipbroker-firms and Shipping-firms in København
Reference : Følgebrev for beretning 1958-1959. Do for 1959-1960 med beretninger vedlagt.
Reference : Følgebrev fra fremsendt beretning for 1958-1959
Reference : Beretning for 1958
Reference : Medlemsblad for Søfartshistorisk Forening med omtale af årsmøde m.v.
Reference : Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole i Kogtved ved Svendborg.
Reference : Arbejdsplan for udstillingen International Ship-Equipment.
Reference : Ærøskøbing Skipper- og Enkers Understøttelseskasse 1837-1937
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1957
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1958
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1961
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1963
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1964
Reference : List of Members and general information on a West Indies Cruise - Port-au-Prince, Cristobal, San Blas Islands and Havana
Reference : Sankta Barbara, helgen for artillerister m.fl.
Reference : Beretning om sejlads som messedreng med KISTA DAN i 1956
Reference : Bartolomé og indianerne - beretning om B. de las Casas
Reference : Var fast målmand på skibets fodboldhold - Marie Finnes karriere til søs og senere.
Reference : Admiral Fitzroy and the Fitzroy barometers
Reference : Flamsteed - the sailor's friend - he charted 20,000 stars
Reference : Australia's greatest surveyor - Matthew Flinders - The noblest... of Cook's successors
Reference : Matthew Flinders, hydrographer
Reference : Matthew Flinders and ships magnetism
Reference : The graphical records of Matthew Flinders's voyage to Terra Australis
Reference : Ved Knud E. Hansens død - Eneren inden for international skibsbygning
Reference : Shipwrecks in the Revolutionary and Napoleonic Eras, 1793-1815. Causal factors and comments.
Reference : Hydrographic Surveys by Officers of the Navy under the later Stuarts
Reference : The Quest for Pelorus - pejleskive - ordets oprindelse.
Reference : The Discovery of an Early Bearing-Dial - pejlskiven fundet på Grønland
Reference : Admiral Sir Francis Beaufort
Reference : Vitus Bering and his Sea
Reference : Columbus the Navigator ?
Reference : The Navigating Manual of Columbus
Reference : The graphical records of Matthew Flinders' voyage to Terra Australis
Reference : Matthew Flinders, Hydrographer
Reference : Matthew Flinders and ship magnetism
Reference : Edmund Gunter 1581-1626
Reference : Edmond Halley Nautical scientist
Reference : Målegalskab i 1700-tallet
Reference : John Harrison and his Timekeepers
Reference : Kronometrets oprindelse
Reference : Han kender Danmark i krabbe-perspektiv
Reference : 25 år i selskab med Danmarks søfartsminder
Reference : 35 travle arbejdsår for Det Forenede
Reference : Særudstilling på H&S om Poul Løvenørn
Reference : Ferdinand Magellan - He led five ships on an unparalleled voyage
Reference : Matthew Fontaine Maury
Reference : Matthew Fontaine Maury and the introduction of oceanography to the Netherlands in the second half of the nineteenth century
Reference : Det kunne ikke være anderledes - om Jens Oszadlik og hans karriere til søs
Reference : Laurits Pedersen, byhistoriker i Helsingør, mindeord
Reference : I.S. Pontoppidans sejlskibsrederi i Helsingør
Reference : Piri Reis: Admiral Extraordinary
Reference : John Seller's The Sea Gunner 1691 - reprint advert.
Reference : En provinsmatador fra 1700-årene - slægten Otte fra Eckernförde
Reference : Jordomsejling med tegneblok - Friderich von Scholtens tegninger på H&S særudstilling.
Reference : En sømands beretning - N.S. Skouenborg
Reference : Kommandør Peter Norden Sølling - et 200 års minde
Reference : Lidt om slægten Troensegaard
Reference : Den moderne Tietgen - kronik om C.F. Tietgen
Reference : Prøvetursskema for deltager i prøvetur med Lindø nr. 146
Reference : Katalog og prisliste over spil, stoppere, pumper, koøjer m.v.
Reference : Brev om pindekompassets brug og indretning.
Reference : Samlelæg om pirateri og pirater
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1957
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1964
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1963
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1961
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1958
Reference : Hvad foregår der på en prøvetur
Reference : Samlelæg med oplysninger om fremdrivningsskruer
Reference : Rotterdam's new harbour plans + Europoort - ny storhamn i Euripas jättehamn + Die Nachkriegsentwicklung des Rotterdamer Hafens
Reference : En Lydpejler til Navigationsbrug
Reference : Toplis' Reciproscope
Reference : Et skib bliver til - navigationsudstyr
Reference : Are you blind to radar?
Reference : Radar reflectors, radar beacons and transponders as aids to navigation
Reference : The development of shipborne navigational radar
Reference : Radar chart-matching devices
Reference : Fifteen years of marine radar
Reference : An overview of the development and introduction of ground radar to 1945
Reference : Seks udklip om radarens tilstand og modelomtale i magasiner.
Reference : Radarnavigation og kollisioner
Reference : Decca Radar 212 - datablad og brochure
Reference : Decca Radar TM707 m.fl. True Motion - datablad og brochure
Reference : Decca Radar TM707 m.fl. True Motion - datablad og brochure
Reference : Decca Radar TM46 True Motion - datablad og brochure
Reference : Radiopejlinger - kort indføring i at tage radiopejlinger og rette dem samt transportør til udsætning af samme
Reference : Chart of Radio-beacons English Channel - North Sea - Baltic Sea
Reference : Marine radio position fixing systems - Decca + Consol + Loran + Radiopejling
Reference : Radio Aids to Navigation
Reference : Microwave Course beacon
Reference : Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 160 af 4. marts 1940 angående radioanlæg og radiotjeneste i skibe til betryggelse af sikkerheden på søen.
Reference : Bekendtgørelse om radioanlæg og radiotjeneste i skibe.
Reference : Livsnerven til søens folk - Tekster no. 3
Reference : GMDSS - udstyr og uddannelse
Reference : The GMDSS is fully implemented - Maritime distress and safety communications enter a new era
Reference : Navigational safety - the implications of the new Navtex system
Reference : Reklamesider med fotos af Mufax instrument og radiopejlerantenne med kompasstand på monkey island
Reference : Admiralty digital list of lights - brochure with overview
Reference : Satellite Compass Model SC-60 brochure med data
Reference : Børsen side 1-2 med flere søfartsartikler om: dansk Amerikalinje, sømandsskoler, udbytte til Dansk-Franske D/S, VIKING ombygges til skole, to skibe på grund
Reference : Havets husmænd gik sammen og satte kurs mod de syv have - Rederiforeningen for mindre skibe 100 år
Reference : Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1954 til 31. marts 1955
Reference : Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1955 til 31. marts 1956
Reference : Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1956 til 31. marts 1957
Reference : Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1957 til 31. marts 1958
Reference : Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1958 til 31. marts 1959
Reference : Slå et reb
Reference : The rope machines of Mystic
Reference : Bekendtgørelse angående bemandingen af redningsbåde i visse passagerskibe
Reference : Brochureblade for diverse Viking redningsmidler
Reference : Det danske kystredningsvæsen
Reference : Redningsmateriellet - Et skib bliver til
Reference : Hvorfor ikke oppustelig redningsflåde?
Reference : Ikaros faldskærmsraket - indhold og kemikalier, datablad
Reference : Fra roredningsbåden til den luftbårne
Reference : Forlad skibet! - redningsmidlerne om bord
Reference : George William Manby Life Saver
Reference : Lægemiddelfortegnelse til redningsbåde og -flåder
Reference : Øjeblikkelige forholdsregler og yderligere instruktioner - til brug i redningsflåde
Reference : The evolution of rocket-based maritime rescue systems in the first half of the nineteenth century
Reference : M.P. plasticredningsbåden - datablade
Reference : Forskellige udklip med redningsmidler med fotos og data.
Reference : Forskellige indlæg om flagdiskrimination
Reference : Bekendtgørelse om sejlads gennem Østbroen og Vestbroen i Storebælt
Reference : The practicability of commercial sail
Reference : Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet
Reference : Bekendtgørelse om sikkerhedstjeneste i skibe
Reference : Bekendtgørelse angående særlige sikkerhedsforanstaltninger i skibe
Reference : Kopi i farver af maleri af Skipperlaugets gård i Lille Kongensgade 33
Reference : Forskellige artikler om skibsfartsstatistikker, fragtklausuler og konkurrencesituationen
Reference : Forskellige artikler om skibsmåling, tonnage, skibstyper -målingsproblemer
Reference : Marstal Navigationsskole.
Reference : Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole.
Reference : Diverse artikler om lugearrangementer i moderne skibe
Reference : Trends in tug Design
Reference : Stabelafløbning, teori og teknik
Reference : Stabilisatorer - diverse artikler om typer og teknik
Reference : Styremaskiner - forskellige artikler og oplysninger, bl.a. Svendborg styremaskinen.
Reference : Støjproblemer i skibe - flere artikler
Reference : Provinsen til søs - skibsfart ved Svendborgsund, skibsbygning m.v.
Reference : A Treatise on Meteorological Instruments - Sympiesometer samt flere artikler om samme
Reference : Fundats og programmer for teateraftener for Danmarks søfartsskolers elever m.v. til 1958
Reference : Beretninger m.v. for Hygiejnekomiteens arbejde i de nævnte år
Reference : Beretning og regnskab samt side med Børge Mikkelsen
Reference : Søfolkenes Mindehotel indvielsen 1954-12-20
Reference : Sømandshjemmet Bethels 50-års jubilæum
Reference : Beretning og regnskab for 1955
Reference : Beretning og regnskab for 1956
Reference : Beretning og regnskab for 1958
Reference : Beretning og regnskab for 1961
Reference : Beretning og regnskab for 1955
Reference : Beretning og regnskab for 1964
Reference : Beretning og regnskab for 1965
Reference : Hvordan bliver jeg radiotelegrafist i handelsflåden? Hvervefolder.
Reference : Hvordan kommer jeg til søs? Vejledning for unge mennesker der vil sejle i handelsflåden.
Reference : En spæd begyndelse - sømandskirken i New York
Reference : Sejlføring og vindpres - sejlenes stilling - artikel og teori
Reference : Manoeuvring large ships in shallow water I-II
Reference : A new larboard helm rule for power-driven vessels
Reference : Studies on interaction at sea
Reference : Improved manoeuvrability and ship efficiency
Reference : Handling ships in narrow waters
Reference : Collision in the English Channel 1955-1961
Reference : Sikkerheden ved Rejser paa Havet
Reference : Bekendtgørelse om søvejsregler, den tidligste i Danmark?
Reference : Vejledning om skibslys og signalfigurer
Reference : The Evolution of Navigation Lights for Ships
Reference : Two hundred years of collision regulations
Reference : Amending the collision regulations
Reference : The separation of traffic at sea
Reference : Radar and the rule of the road at sea
Reference : Routing at sea 1857-1977
Reference : Lessons from some collisions and groundings at sea
Reference : Advanced tank cleaning systems for the marine industry
Reference : Søgrænser - territorialfarvand
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1957
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1958
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1961
Reference : Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1963
Reference : Facts about TORM - New York brochure
Reference : The work of Trinity House + artikel Trinity House fra Compass 1973.
Reference : The McIntosh parallel ruler
Reference : A slice of history, the Battenberg course indicator
Reference : Gunters regnestok
Reference : Navigatøruddannelsen i Danmark - diverse brochurer og artikler.
Reference : Ferskvandsgeneratorer - samlelæg
Reference : Rustbeskyttelse og maling og vedligeholdelse
Reference : Worldwide Weatherrouteing
Reference : Hälterung der Seitensteuer der Wikingerschiffe
Reference : Vindpåvirkninger på skibe - moderne vinddrevne skib - vindstyrketabel
Reference : Vinkelmålingsbilag, tegninger og artikler om gamle instrumenter
Reference : Vinkelmålingsbilag, tegninger og artikler om gamle instrumenter
Reference : Værft diverse: Faaborg patentophalingsbedding, kamel fra Amsterdam Mar.Mus., Svendborg Værft lukker, sideværts afløbning
Reference : Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for B&W
Reference : Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Helsingør Værft
Reference : Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Nakskov Skibsværft
Reference : Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Odense Staalskibsværft
Reference : Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie.
Reference : Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie.
Reference : Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie.
Reference : Become friend of the World Maritime University.
Reference : Østersøens Port - Kronborg, Helsingør, Øresundstolden - Udstilling på Kronborg og H&S
Reference : Øresundstolden på Christian 4.'s tid
Reference : Beretning og regnskab for Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service
Reference : Tonnagestørrelser, skibsofficerslister m.v. fra ØK
Reference : Vejleder gennem Kronborg, Handels- og Søfartsmuseet, Karmeliterklostret og Sct. Marie Kirke, Marienlyst Slot, Sct. Olai Kirke og Raadhuset
Reference : Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåter.
Reference : Et maritimt Kulturbillede fra omkring Aarhundredeskiftet 1700-1800: Søofficerer, Klubliv, Puncheboller.
Reference : Lanterner - natbillede med alle skibslanterner
Reference : Dagsignaler og manøvreregler på sejlende skibe
Reference : Fuldrigget skib CHRISTIANSHAVN - billedreproduktion
Reference : Skoleskibet DANMARK på kalenderbillede, tegnet af Rolf Kühl
Reference : Brigg aus Flensburg JUNO - kalenderbillede
Reference : Brigg aus Kiel DOROTHEA um 1857 - kalenderbillede
Reference : Schonergaleasse aus Rendsburg NEPTUN - kalenderbillede
Reference : Brigg aus Blankenese ELITE - kalenderbillede
Reference : Schoner aus Aalborg ALPHA - kalenderbillede
Reference : Brigg aus Apenrade COURIER - kalenderbillede
Reference : Jacht aus Möllenort CHRISTINE - kalenderbillede
Reference : The GEORG STAGE at Tenerife - kalenderbillede
Reference : Kort over Dragør Byeplan paa Amager. Opmaalt 1811 af N. Lyngbye
Reference : 20.000 tons floating dock built 1957
Reference : Flytedok. Løfteevne 12.000 tons tilhørende A/S Framnæs Mek. Værksted
Reference : Modeltegninger for fragtskibe til museet
Reference : Plan for et bådhus for museet.
Reference : Tegninger af en hvalfangerbåd 1817-1872
Reference : Tegning af topsejlsskonnert LAURA af Skælskør
Reference : Genoptryk af planche med skibstyper
Reference : M/S FENJA DAN tegning fra værft, generalplan med kapaciteter
Reference : Tegning af Reeferbåd som fx ARABIAN REEFER fra 1957
Reference : Danske Skibstegninger fra det 15. Aarhundrede
Reference : Major differences in rates of occupational accidents between different nationalities of seafarers
Reference : Portrætter og erindringer om cheferne for Handelshuset Niels Ryberg og om søkaptajn Frederik Lütken ved Øresunds Toldkammer og hans slægt
Reference : Brev vedrørende Malling Hansens skrivekugle og et medfølgende brev om samme.
Reference : Sønderjydske Byers Indsats i Skibsfarten i Sejlskibenes Storhedstid
Reference : Rammerne strammer for Kielerkanalen
Reference : Theophilus Hansen's model drawings (eng.)
Reference : Vedr. T.A. Andersen og sønnen Skifter Thomas Juul Andersen skibsværft i Aabenraa, 1831-1862 og 1862-1871.
Reference : En fuldkommen sikker Ankerplads - Historien om Rørvig toldsted og søfarten fra Isefjorden 1680-1903
Reference : Placat angaaende Tilladelse til at benytte Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn
Reference : The Maritime Folk Art of A. De Clerck
Reference : SØRIDDEREN - skibet som ikke ville dø
Reference : Til Rigsraadet - Dampskibet GLÜCKSTADT tabt i krig
Reference : Historien bag PANAMA
Reference : HAAKON HAAKONSENs forlis den 20. december 1903
Reference : Galionsfigurer - Skagen
Reference : Sønderjyde på de store have
Reference : How our reefer trade started
Reference : Kgl. agent Jørgen Bruhn - søfart og søfolk fra Aabenraa 1781-1858
Reference : Til søs med ROLF 1858-1863
Reference : Rederiflag og skorstensmærker
Reference : Bygning af en ny tørdok for Helsingør Skibsværft
Reference : Tekniske oplysninger til pressen - Værftets nybygning nr. 136
Reference : Søsætning af MÆRSK SERVER og MÆRSK SUPPORTER
Reference : Nybygninger - 1399 BRT singledecker - 3025 TDW
Reference : Nyt fra rederiet BEWA LINE, aflevering af nybygninger
Reference : Breve og bilag fra personale, om nybygninger og skibsbygningstrends 1992-2000
Reference : Beretning om værftets muligheder.
Reference : Danske Rederes Retsværn Regnskab og Beretning for 1970
Reference : Afleveringsmeddelelse og søsætningsmeddelelse
Reference : Beretning om dansk sømandskirke i fremmede havnes virksomhed i året 1969-1970
Reference : Talerne ved frokosten på Hotel Marienlyst ved m.s. STAFFORDs stabelafløbning.
Reference : Ny containerbåd til DFDS
Reference : DFDS øger containertrafikken med stykgods over Nordsøen
Reference : DFDS' nye baconbåd prøver rampeanlæggene.
Reference : Søsætning af skoleskibet for DFDS - LABRADOR
Reference : Søsætning og aflevering af MICHIGAN
Reference : Søsætningen af den første automobilfærge til Mols-Linien
Reference : To nye Middelhavsbåde til DFDS navngivet i dag. IBIZA og MALLORCA.
Reference : Afleveringsmeddelelse med taler ved navngivningen med gennemgang af skibsnavnene
Reference : DFDS præsenterer m.s. PRINSESSE MARGRETHE
Reference : Afleveringsmeddelelse for DOVNSKLINT
Reference : Søsætningsmeddelelse og afleveringsmeddelelse for ASA-THOR
Reference : Aflevering af færgen NAJADEN til DSB
Reference : Afleveringsmeddelelse for TOBITRADER
Reference : Beretning for 1/4 1970 til 31/3 1971 samt udvidet avisservice til danske søfarende.
Reference : Nybygning nr. 110 m.s. BACCARAT prøvetursmeddelelse.
Reference : Cargoliner til Polish Ocean Lines afleveret.
Reference : Afleveringsmeddelelse for DORRIT HØYER
Reference : 68.900 tons tankskib til Rederiet J. Lauritzen.
Reference : Nybygning nr. 182 - PERSIAN REEFER
Reference : Nybygning nr. 177 - ITALIAN REEFER
Reference : Kosan Kontakt med flådeliste.
Reference : Afleveringsmeddelelse for MARIANNE THOLSTRUP
Reference : Mercandia Nyt med fragtmarkedsoplysninger og flådepositioner fra 1971.
Reference : Mercandianybygninger, meddelelser om disse.
Reference : Afleveringsmeddelelse for METTE MOLS
Reference : Afleveringsmeddelelse for MIKKEL MOLS
Reference : Nakskov Skibsværfts nybygningsmeddelelser.
Reference : Afleveringsmeddelelse for SYDHAVN
Reference : Tegning af coastertype fra Nordsøværftet.
Reference : Pressemeddelelser for nybygningerne 14 og 15, FERNCREST, FERNCASTLE
Reference : Pressemeddelelser for nybygningerne 30 og 32: ESSO COPENHAGEN og ESSO SKANDIA.
Reference : Pressemeddelelser for nybygningerne 33, 35 og 36: TEXACO DENMARK, TEXACO COPENHAGEN og TEXACO NORWAY.
Reference : Odense Staalskibsværft, 20-siders introduktion til værftets historie med billeder.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Nybygningsmeddelelser for EDITH NIELSEN, LENE NIELSEN, LOTTE NIELSEN og BETTY NIELSEN
Reference : Forklaring om Rasmus Christensens Fond og 4. maj-kollegiet i Marstal.
Reference : Nybygningsmeddelelser for RØNLAND
Reference : Nybygningsmeddelelser for KIS SKOU
Reference : Nybygningsmeddelelser for TEGLHOLMEN
Reference : Nybygningsmeddelelser for LOTTE SKOU
Reference : Nybygningsmeddelelser for ÆGIR til Island.
Reference : Isbryderen DANBJØRN og ISBJØRN.
Reference : Beretning vedrørende fiskeriundersøgelsesskibet BIOLOGENs forlis.
Reference : Nybygningsmeddelelse for bugserbåden CYKLOP.
Reference : Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne
Reference : Personlig beretning om handelsskibe og især Svitzers skibe under Anden Verdenskrig og lige efter
Reference : Bjergningen af M/S LEVANT af Gdynia paa Rejse Gdynia-Antwerpen/Palæstina-Tyrkiet med en Ladning paa 1560 tons Stykgods.
Reference : M.s. THALATTA af Tønsberg. Strandet i 1948 paa Suadiva Atols, Maldive islands, med en stykgodsladning paa 6800 tons.
Reference : En indbjergning af nødstedt skib i Indiske Ocean.
Reference : En bjergning med M/S SVITZER i Januar md. 1967.
Reference : Dagbogsoptegnelser fra min rejse med oceangående slæbebåd m/s SVITZER JARL fra den 26-03-1981 til 08-05-1981. Bramming - La Specia - Bramming.
Reference : Flådeliste fra Svitzer per 1. januar 1982.
Reference : Beretning for 1970.
Reference : Handelsflådens Kursuscenter - Maritime uddannelser.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Generel beskrivelse med fotos og forklaringer.
Reference : Søsætningsmeddelelse.
Reference : Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : Meddelelser om udenlandske nybygninger fra værftet.
Reference : Afleveringsmeddelelse.
Reference : A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise - Et Redningskorps på havet.
Reference : Management of the Port of Saint Thomas, Danish West Indies, during the nineteenth and Early Twentieth Centuries.
Reference : Vedtægter for Det Forenede Dampskibsselskabs Pensionskasse, stiftet 1. januar 1901.
Reference : Beretning og regnskab for 1969.
Reference : Passager- og automobilfærgen TREKRONER
Reference : Diverse brochurer om ansættelsesforhold i JL.
Reference : Safety First til søs - sikkerhedsbrochure fra JL.
Reference : DANWOOD ICE Drillship, JL. databrochure.
Reference : DAN DUCHESS, Drillship, JL. databrochure.
Reference : Tjenesteaftale blanket uden udfyldning.
Reference : Det Østasiatiske Kompagni Pensionsregulativ for pensionsforsikrede skibsofficerer.
Reference : Hustrurejser med Det Østasiatiske Kompagnis skibe
Reference : The EAC Preventive Maintenance and Spare Parts Control Systems - How it works - Pictures and Prints.
Reference : The EAC Lines - M/S ARANYA - afleveringsmeddelelse.
Reference : KIL Posten - firmablad, 2 stk.
Reference : Firmabrochure for RAL
Reference : Præsentation af Kalaallit Niuerfiat - Grønlands Handels nye regionspassagerskib M.S. SARFAQ ITTUK bygget hos Ørskovs Staalskibsværft A/S.
Reference : M/S HEERING KIRSE Capacity Plan, tegning 149-000-S.11A.
Reference : Maersk Drilling - a new factor offshore.
Reference : The Unit Load - delivers big savings to shippers.
Reference : Rapport til FLS fra arbejdsgruppen om DIS 15/9 1988 v/PF (AB på studierejse).
Reference : Sømandsliv på langfart og i hjemlige farvande.
Reference : Hvidbog om skibsfartens konkurrencesituation.
Reference : Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister
Reference : Dansk søfart i krise - det handler om 15-20 milliarder kroner.
Reference : DAMASK Rapport om danske maskinmestres kvalifikationer.
Reference : Baltwhite Timber Scheme - Minimum Rates of Freight in the Baltic and White Sea Timber Trades.
Reference : Jubilæumshæfte 40 år 1942-1982 Coasterfarten.
Reference : Københavns Skibssalgs-Bureau Årbog
Reference : Worldwide Shipsale kataloger for skibssalg.
Reference : Otto Danielsen kataloger for skibssalg.
Reference : Otto Danielsen kataloger for skibssalg.
Reference : Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner.
Reference : Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner.
Reference : Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler.
Reference : Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler.
Reference : Skøde på salg af ABSALON.
Reference : Hovedbog, kontosammendrag maj 1912 til juni 1927.
Reference : Hovedbog, kontosammendrag juli 1918 til december 1926.
Reference : Protokol for salgsemner af dampskibe.
Reference : Protokol for salgsemner af træskibe.
Reference : Protokol for salgsemner af jernskibe.
Reference : Protokol for provisioner optjent i Otto Danielsen mellem 1950 og 1959.
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet ADELE.
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet ADELE.
Reference : Kassebog for Otto Danielsen fra april 1944 til marts 1946.
Reference : Kassebog for Otto Danielsen fra april 1946 til januar 1948.
Reference : Kassebog for Otto Danielsen fra september 1951 til december 1955.
Reference : Kassebog for Otto Danielsen fra april 1952 til november 1952.
Reference : Hovedbog for Otto Danielsen fra april 1944 til december 1953.
Reference : Hovedbog for Otto Danielsen fra januar 1953 til december 1959.
Reference : Revisionsprotokol for Otto Danielsen fra november 1952 til april 1979.
Reference : Generalforsamlingsprotokol for Otto Danielsen fra februar 1952 til april 1979.
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet AFRICA.
Reference : Skibsregistreringsudskrift samt brev købekontrakt for salg til udlandet af AGATHE.
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet AGGERSBORG.
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Skøde på salg af af lille jagt på 9,87 NRT.
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Artikel om Gedser-Warnemündeoverfartens to færger.
Reference : Vedrørende M/S DISKO dykkerrapport fra Holsteinsborg.
Reference : Map of Coast Stations open to Public Correspondence.
Reference : Flattop barge system, markedsføringsmateriale med planer og kapaciteter. Med flere dokumenter.
Reference : Prospektet med kapacitet og udstyr for OD skibe bygget mellem 1960 og 1971.
Reference : ESTRUP en bramsejlsskonnert fra 1879.
Reference : ASTRÆA - En marstaller i Newfoundlandfart m.v.
Reference : H/S HERMOD - detaljer og historie i manusform.
Reference : HJEJLEN - verdens ældste dampskib;
Reference : IRIS - historie og foto (dublet) af skibet i Ålborg;
Reference : Skonnerten JOHN blev det sidste større træskib bygget på Bornholm.
Reference : KIEL, hjulskib, et ark med detaljer og historie.
Reference : OBERON et stort sejlskib - artikel.
Reference : SIF af Marstal - Fod på eget dæk. Artikel REF-16-1435.
Reference : Fanøbarken SØRINE.
Reference : S/S THORVALDSEN - en kort detaljehistorie og en tegning.
Reference : Dampskibet TITANIA - en kort historie.
Reference : VENNER af Sønderho - et jernalderskib fra Fanø - artikel.
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Survey Report for S.S. GLOUCESTERBROOK - Superficial Inspection Afloat.
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokumenter på salg af skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet.
Reference : Salgsdokument for skibene:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Udskrift af Skibsregistret.
Reference : Salgsdokument m.fl. dokumenter for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Medlemsbevis for forsikret dæksbåd AURORA af København.
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet ex BETOINE:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for sandpumperen:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet CAJE bygget Groningen 1909.
Reference : Værdiansættelse, vurdering af skibet efter det er leveret tilbage fra Brasilien efter WW2;
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : KSB-kartotekskort med flere oplysninger. KSB besigtelsesrapport for taksationsforretning, liste over manglende inventar.
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet, der er en nybygning uden navn.
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet ex DUISBURG:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Dansk Nationalitets- og Maalingsattest af 1916-06-17
Reference : Generalarrangementstegning for skibet ABSALON.
Reference : Generalarrangementstegning for skibet AES.
Reference : Diverse tegning og beregninger samt nogle breve omsalg for skibet AES.
Reference : KSB kapacitetsplan og foto af skib AFRICAN COAST.
Reference : KSB Kapacitetsprospekt for skibet
Reference : KSB Kapacitetsprospekt for skibet
Reference : KSB generaltegning for skibet
Reference : tegning for skibet: Kapacitetsplan, ombygningsplaner og foto.
Reference : tegning for skibet bygget til Island:
Reference : Kapacitets- og generaltegning for skibet:
Reference : Generalarrangement for
Reference : Kapacitetsplan for
Reference : Generalarrangement, tekniske detaljer og salgsprospekt af skibet (KSB-12-0013)
Reference : Generalarrangement I og II
Reference : Forskellige tegninger for skibet, der har haft mange navne og redere.
Reference : Generalarrangementstegning for skibet:
Reference : Kapacitetstegning for skibet:
Reference : Kapacitetstegning for skibet:
Reference : Kapacitetsplan og to versioner af generalplan
Reference : Kapacitetsplan og certifikater
Reference : Certifikater for
Reference : Dokumentkopier fra Bureau Veritas klasse og kopi på A4-blade af generalarrangement for skibet:
Reference : Generalarrangementstegning for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skibsskøde for skibet:
Reference : Skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Nationalitetserklæring fra ejer.
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Befragtningskontrakt for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Befragtningskontrakt og forsikringspolice for skibet
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet: Bill of Sale
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet samt Panteobligation:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Udskrift af Skibsregistret fra 1948-02-04
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument: slutseddel for ophugning for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet INDIA af Kivik med annullering.
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Generalarrangementstegning med flere tegninger for skibet:
Reference : Salg af BACAT 1-systemet, kataloger og omtale.
Reference : Specifikationer for skibets bygning på værftet.
Reference : Generalarrangementstegning for skibet
Reference : Kapacitetsplan for skibet
Reference : Tegninger for skibet
Reference : Tegninger for skibet
Reference : Tegninger for skibet
Reference : Rapport og tegning for ultralydsscanning af skrogplader.
Reference : Salgsdokument og tegning for skibet:
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Generalarrangement
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Generalarrangement
Reference : Generalarrangement
Reference : Generalarrangement - kapacitetsplan
Reference : Generalarrangement - kapacitetsplan
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Ventilationstegning
Reference : Generalarrangement
Reference : Generalarrangement
Reference : Generalarrangement
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Kapacitetsplan og generalarrangement
Reference : Generalarrangement
Reference : Generalarrangement
Reference : Generalarrangement uden data vedlagt.
Reference : Generalarrangement
Reference : Generalarrangement
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Forskellige tegninger i kopi samt proof fot.
Reference : Generalarrangement, midtskibssektion, klædningsplan, profiler og plan.
Reference : Generalarrangement for bevaringsværdigt skib
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Generalarrangement
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Detaljer, bremseprøve, brandplan for skibet
Reference : Brandplan, foto og detaljeark
Reference : generalarrangement for skibet
Reference : generalarrangement med flere , i alt 7 stk. , tegninger for skibet
Reference : Lille generalarrangementskopi, rapport om skibets tilstand fra Jens Kristensen, Marstal.
Reference : Generalplan og detaljeark fra 1972, hvor skibet var til salg, men det er i 2002 stadig i gang på ruten.
Reference : Generalplan.
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skadesløshedsbrev for skibet:
Reference : Skadesløshedsbrev for skibet:
Reference : Skadesløshedsbrev for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skibspanteobligation for
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Udskrift af Skibsregistret m.fl.
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Træk af navigatøruddannelsens historie
Reference : Menu for perioden 31/3 til 3/6 på FRIJSENBORG
Reference : Årsberetning og regnskab for 1971
Reference : Apparatus for launching life-boats from ships.
Reference : North Eastern Reheater Triple - High economy with mechanical simplicity.
Reference : Cunard Cargo Liner ASSYRIA
Reference : HI-Pres News - From Pole to Pole with MAGGA DAN
Reference : Kontrakt om levering af motor fra B&W til FRH til nybygning 193.
Reference : Kontrakt om bygning af et motorskib til D/S Øresund A/S
Reference : Prøvetursdeltagerliste
Reference : Beskrivelse af to nybygninger fra Helsingør Værft til DFDS
Reference : Rejsebeskrivelse af en periode i barkens liv
Reference : Konsul Lauritzens Skoleskib
Reference : Artikel og oplysninger om skibet
Reference : Mappe med fotos og kort oplysning om værftets nybygninger ca. 1947 til 1960
Reference : Omslag med fotos, proof-fotos af forskellige af rederiets skibe
Reference : Gangesfloden - et Besøg i den tidligere danske Koloni i Bengalen
Reference : Greenland served by KGH since 1774
Reference : Hvalkogeriet M/S THORSHÖVDI afleveret far B&W
Reference : Lidt historie om ophalerbeddingen på Helsingør Skibsværft
Reference : Færgeoverfarten på Østersøen
Reference : 3.500.000 Staal løb i Gaar af Stabelen
Reference : Broström Shipping Company - Sweden largest shipping group is united under one flag
Reference : The History of the Company NORDEN 1871-1999
Reference : Vedtægter for Danmarks Skibskreditfond
Reference : Handelsministeriets Kontaktudvalg vedr. skibsværftsindustrien - Udviklingen inden for skibsbygningsindustrien
Reference : Kapacitetsplan for SKAGA SIF, nu LAGO IZABAL, nyb. 143
Reference : Danish Shipbuilding 1975 - Annual report
Reference : Afleveringsmeddelelse:
Reference : Kapacitetsplan og detaljer for LEENA DAN, Bahamas
Reference : Afleveringsmeddelelse for boreskib
Reference : Afleveringsmeddelelse for AFRIKA.
Reference : Søsætningsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse:
Reference : Afleveringsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse: Afleveringsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse:. Afleveringsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse:
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Søsætningsmeddelelse
Reference : Afleveringsmeddelelse, tegninger og detaljer.
Reference : Tekniske beskrivelse af
Reference : Tekniske beskrivelse og tegninger af
Reference : Afleveringsmeddelelse:
Reference : Prøvetur tjekskema, forudberegnet aktivitet i dage før afgang.
Reference : Tegning af skanseklædning på JOSEPH CONRAD
Reference : Oplysninger om skib fra Dk. nu charterbåd og filmanvendt i UK.
Reference : Oplysninger om sejlskibet SVANEN
Reference : Oplysninger om sejlskibet SKIBET
Reference : Skibsoplysninger på postkort
Reference : Skibladner II - kort skibshistorie fra bygning til øvelsesskib
Reference : Charterfartbrochure med skibsoplysninger.
Reference : Brochure for museumseverten JOHANNE DAN
Reference : Generalforsamlingsindkaldelse med rejseplan og skibsbrochure
Reference : Træskibsejernes sammenslutning blad samt brochure for skonnerten ARON
Reference : Om renovering af TALATA ved Mercandia Rederierne
Reference : Generalarrangementstegning og kopi med billede
Reference : Dæksplan og snit fra Anker Modeller samt billede af skib.
Reference : Dæksplan og snit fra Anker Modeller samt billede af skib.
Reference : Dæksplan og snit fra Anker Modeller samt billede af skib.
Reference : Generalarrangement og skibsoplysninger
Reference : Generalarrangement og skibsoplysninger
Reference : Generalarrangement og skibsoplysninger
Reference : Generalarrangement og skibsoplysninger
Reference : Plan og snit for en sundbus.
Reference : Plan og snit af bugserbåden GRANE
Reference : Generalarrangement
Reference : Skibsoplysninger og tegning af BLAAHEJREN
Reference : Skibsoplysninger og tegning af CUTTY SARK
Reference : Skibsoplysninger og tegning til brug for platte
Reference : Skibsoplysninger og tegning af FLYING CLOUD
Reference : Skibsoplysninger og tegning af NORSKE LØVE
Reference : Skibsoplysninger og tegninger til model af Vitus Berings skib
Reference : Skibsoplysninger, tegninger og artikler om TJALFE, motiv til skibsplatte.
Reference : Generalarrangement af
Reference : Firmahistorie for Otto Danielsen i anledning af rederens 87-års fødselsdag
Reference : Diverse oplysninger om tidlige hydrofoil og hoover craft fartøjer
Reference : Bådebygning og bådudstilling.
Reference : Brochurer med billeder og data for SOLO motorer
Reference : Brochure med billeder og data for BUKH motorer
Reference : Brochure med billeder og data for HEIN motorer
Reference : Eksempler på fragtbrevs-postkort
Reference : Forslag om bygning af isbåde til bælttrafik. Avisartikel og Forordninger.
Reference : Der Spion des Kapitäns - Vom Zauber alter Kronenkompasse.
Reference : Dansborg og porttårnmønterne + Danske minder i Sydindien - to artikler
Reference : The Wreck of the GERTRUD RASK, artikel om forlis i 1942
Reference : Det store forlis på Nordsjællandskysten, Ostindiefareren CRONBORGs dramatiske stranding 1797-06-16
Reference : HJORTHOLM strandede på Skagen Rev juleaften 1923
Reference : Krigen var forbi, og en sømand gik i land - forstander Iwan Leth, forstander
Reference : Den Kongelige grønlandske Handels plads - to artikler
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Udskrift af Skibsregistret, salgsdokument
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet, indflaget som LINDIN
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplaner, målebrev m.v. for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Midtskibssektion for
Reference : Kapacitetsplan for
Reference : Generalplan for skibene:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibene:
Reference : Deplacementskala og kapacitetsplan fra Helsingør Værft
Reference : Breve i oplægget til salg fra DSB, specifikationer
Reference : Generalarrangement og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalarrangement og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan, fotopostkort og fakturaer for rep.: for skibet
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan, brev og foto for skibet:
Reference : Generalplan for skibet, specifikation og artikel om skibet fra nybygning.
Reference : Generalplan og foto for skibet:
Reference : Generalplan og fotos af skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for en lodsbåd bygget i træ
Reference : Plan for en motorfærge til Sallingsund Færgefart A/S.
Reference : Generalarrangement og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan og brandplan og sikkerhedsplan for skibet:
Reference : Generalarrangement, beregningskurver, stabilitetskurver, opstalt, snit og planer på i alt fem ark.
Reference : Generalplan i miniformat og klædningsplan for yderhud for skibet:
Reference : Generalarrangement, specifikationsark.
Reference : Tegning af bådkran til udsætning af mindre båd fra et båddæk.
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Planer for ombygning, tegning for sandkasse og middelspant, stabilitetstabeller, specifikation for ombygning til sandsuger i 1965
Reference : Generalplan og pladetegning for skibet:
Reference : Tegning af ror og agterskib
Reference : Tegninger for omb. til køleskib med installation af ekstra dæk og temperaturfølere m.v.
Reference : Generalarrangement og stabilitetstoplysninger (fra søsterskib nr. 1163)
Reference : Kapacitetsplan
Reference : Generalplan og apteringsplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan og generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan og generalplan for skibet:
Reference : Klassecertifikater for skibet
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet ved ombygning til skoleskib
Reference : Generalplan og fotos af skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan m.fl. tegninger for skibet i forb. med omb. 1983
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan og specifikationer for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan, indretning af brodæk og shelterdæk.
Reference : Kapacitetsplan.
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan efter forlængelse.
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan m.fl. tegninger for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Omtale fra Conoship, 2 fotos, miniplan for skibet m.m.
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan og postkort for skibet:
Reference : Generalplan og specifikationshæfte for skibet:
Reference : Generalplan, foto og miniplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan, foto, specifikationer m.m. for skibet:
Reference : Kapacitetsplan, specifikationsark.
Reference : Generalplan m.fl. for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Ombygningsplaner for dampskib til motorskib
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan og specifikationer for typen.
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Primitiv ladeplan og tankplan for skibet:
Reference : Specifikationsark for skibet:
Reference : Kapacitetsplan og generalplan for skibet:
Reference : Primitiv plan fra Hadsund Bedding i 1972 for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Artikel om nybygning og miniplan.
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Miniplan og fotos af HERMIONE (byggenavnet)
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Mini generalplan og foto
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan og specifikationer, klassedokumenter for skibet:
Reference : To kapacitetsplaner, specifikationer for rep. og rørdiagrammer.
Reference : Generalplan og specifikationsark for skibet:
Reference : Generalplan og specifikationsark for skibet:
Reference : Generalplan, klædning, middelspant m.fl. + foto for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Mini kapacitetsplan for skibet:
Reference : Tre planerover poopdæk.
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan, stabilitetsoplysninger, klædningsplan, spanteplan, m.m.
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Datablad med specifikationer, klassedokumenter og fotokopi af nybygning.
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Kopier på A4 af kapacitetsplan.
Reference : Generalarrangement og maskinarrangement for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan samt fotos for skibet:
Reference : Generalplan og fotos m.m. for skibet:
Reference : Specifikationshæfte for skibet
Reference : Kapacitetsplan og minigeneralplan for skibet:
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalarrangement, specifikationsark og to postkort.
Reference : Brochurer, generalplan og beskrivelse af skib of rutefart på Roskilde Fjord.
Reference : Generalarrangement, skibsspecifikationer og maskinspecifikationer fra værftet, nogle certifikater i kopi og foto for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan 2 og 3 for skibet:
Reference : Minikapacitetsplaner i brochurer for skibene:
Reference : Generalplan samt certifikatkopier for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Indretning af hoveddæk for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan m.m. for skibet:
Reference : Generalplan og foto af skibet:
Reference : Kapacitetsplan, specifikation og generalarrangement.
Reference : Spildevandsafløbssystem
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan og farvefoto.
Reference : Opmålt tegning fra 1963, fire fotos.
Reference : Kapacitetsplan, apteringstegning i stor målestok, foto, flere miniplaner.
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet samt billede:
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan og stabilitetsoplysninger for skibet:
Reference : Tegning med planer for vigtigste dæk samt opstalt fra 1948
Reference : Foto, salgsopstillinger og dårlige tegningskopier
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kapacitetsplan for skibet
Reference : Generalplan og apteringstegning for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Opstalt for skibet
Reference : Generalplan og dæksplaner for skibet:
Reference : Foto, generalplan og kapacitetsplan for skibet:
Reference : Stævnprofil, dæksplan, klædning og midtskibssektion for søsterskibe mellem nr. 38 til 57
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Opstalt og plan for skibet
Reference : Kapacitetsplan, kurver, aptering og klædning tegninger samt dokliste / specifikation for skibet
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet, svensk flag:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for to lægtere 1 + 2:
Reference : Salgsdokument for to lægtere 14656 + 14079:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument og panteobligation for skibet:
Reference : Panteobligation for skibet:
Reference : Salgsdokument og skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument, skibsskøde, breve for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for motor og spil fra skibet:
Reference : Salgsdokument for motor:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Kontrakt om køb og levering af efterladt tysk bugserbåd og motorbåd uden navn
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument og Skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for lægteren:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Certeparti for rejse med ekspedition til Østgrønland
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument og skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument, remburser, breve m.m. for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument og skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument og skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet SAMSØ (pt. uidentificeret)
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Pantebrevskaution / forpligtelse for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Certeparti for en lægter i 6 måneder
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument og skøde for lægteren:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument og skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skibsskøde for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skibspantebrev og salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument, tilladelse fra Styrelsen, for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Skibsskøde, der annulleredes for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Søsikkerhedsbedømmelse for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Certeparti for rejse mellem København og Nordøstgrønland, Kong Oscarsfjord og Sabine Ø.
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument og panteobligation for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument m.m. for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skib til ophugning
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for tre lægtere
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Salgsdokument for nybygninger uden navn.
Reference : TORM's Marina Class - Panamax Bulk Carriers
Reference : TORM's Marina Class - Panamax Bulk Carriers
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Minikapacitetsplaner i brochurer for skibene:
Reference : Minikapacitetsplaner i brochurer for skibene:
Reference : Søsætning af M/S RIBERHUS og AXELHUS
Reference : Beskrivelse af to nybygninger fra Helsingør Værft til DFDS
Reference : Skibsoplysninger i brev på side to af tre, men side et mangler.
Reference : Afleveringsmeddelelse for NELLY DANIELSEN + KETTY DANIELSEN
Reference : Salgsdokument for skibene:
Reference : Salgsdokument for skibene:
Reference : Salgsdokument for skibene:
Reference : Salgsdokument for skibene:
Reference : Søsætning af MÆRSK SERVER og MÆRSK SUPPORTER
Reference : Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne
Reference : Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne
Reference : Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne
Reference : Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne
Reference : Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne
Reference : Fregatten MERIDIAN og fregatten ANTOINETTE
Reference : Nyt fra rederiet BEWA LINE, aflevering af nybygninger
Reference : Oplysninger om skonnert MARIE af Ribe
Reference : Salgsdokument for to lægtere 14656 + 14079:
Reference : Salgsdokument for to lægtere 1 + 2:
Reference : Rederiet Dannebrog
Reference : Rederiet Dannebrog
Reference : Generalplan for skibet:
Reference : Kongens stolthed på havnens bund
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet.
Reference : Generalplan og kapacitetsplan for skibene:
Reference : Generalplan for skibene:
Reference : Generalplan for skibene:
Reference : Hovedbog for Otto Danielsen fra januar 1953 til december 1959.
Reference : Hovedbog for Otto Danielsen fra januar 1953 til december 1959.
Reference : Hovedbog for Otto Danielsen fra januar 1953 til december 1959.
Reference : Hovedbog for Otto Danielsen fra april 1944 til december 1953.
Reference : Nybygning bestilt
Reference : Nybygningsmeddelelser for EDITH NIELSEN, LENE NIELSEN, LOTTE NIELSEN og BETTY NIELSEN
Reference : Nybygningsmeddelelser for EDITH NIELSEN, LENE NIELSEN, LOTTE NIELSEN og BETTY NIELSEN
Reference : Nybygningsmeddelelser for EDITH NIELSEN, LENE NIELSEN, LOTTE NIELSEN og BETTY NIELSEN
Reference : Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935
Reference : Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935
Reference : Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935
Reference : Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935
Reference : Salgsdokument for skibet:
Reference : Blade af det ældste helsingørske Dampskibsselskabs Historie
Reference : Generalarrangement og skibsoplysninger
Reference : Generalarrangement og skibsoplysninger
Reference : Generalarrangement og skibsoplysninger
Reference : Generalarrangement og skibsoplysninger
Reference : En sørgelig Stranding ud for Krage i 1859. Af en Øjenvidnes Beretning.
Reference : Beretning om S/S ALEXANDER KAMBUROFF m.fl. i Odessa havn i 1919
Reference : Beretning om S/S ALEXANDER KAMBUROFF m.fl. i Odessa havn i 1919
Reference : Isbryderen DANBJØRN og ISBJØRN.
Reference : Afleveringsmeddelelse og søsætningsmeddelelse for AFRIKA.
Reference : Standing Orders and Instructions for Wallsend-Howden Pressure System of Burning Liquid Fuel.
Reference : Four-stroke medium-speed turbocharged in-line and v-engines for marine propulsion - S50HU + U50HU.
Reference : Decca Marine Radar for the 1970's Group 12 - 12 in. Anti-Collision, True Motion and Relative Motion Displays 3 cm and 10 cm wavelenghts.
Reference : Sailor SSB marine radio receivers and transmitters etc.
Reference : Elektromekano 1250-series marine radio station m.v.
Reference : Anschütz Combipilot 7 brochure.
Reference : Betænkning om forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område.
Reference : B&W Alpha Marine Diesel Engine Type 490, 340-20 og 400-23 og 400-24 m.fl. typer.
Reference : H.M.F. Low-compressiom semi-diesel engines with reversible propeller.
Reference : Water Cooled Diesel Engines BAM 816 fra Deutz.
Reference : Furuno High Performance, Transistorized 70 mile Marine Radar brochure.
Reference : Decca solid-state river radars brochure.
Reference : Decca 10 cm marine radars.
Reference : Tilbud på Terma Radar til nybygning på Helsingør Skibsværft.
Reference : Maritime Communications via Satellite.
Reference : Container system service - container technik service - container transfracht service - oversigtshæfte.
Reference : Frauenhauf France and containerisation. Oversigtshæfte.
Reference : Brochure for Antwerpens stevedorefirma Noord Natie.
Reference : Interpool Container Catalogue.
Reference : Polska Zegluga Morska, - Polish Steamship Company, Szczecin, Polen. Rederipræsentation.
Reference : Pipe All Hands . Boatswain's pipe tunes.
Reference : How much is a ton? - Tonnage measuremetns.
Reference : 12 Knots by the log, Sir. Fartmåling med traditionel log.
Reference : Mayflower II
Reference : Nathaniel Bowditch - Mathematical Wizard.
Reference : Service through the ice - JL ishavssejlads
Reference : PRINSESSE MARGRETHE
Reference : Who was first? the steamboaters; Fitch, Ramsey, Fulton, d'Abbans, Taylor and Symington.
Reference : Eight Bells and the Glass is Turned.
Reference : There'll always be a Launching - om afløbning - søsætning.
Reference : Instruction booklet for Enclosed Gear for Steam Winches.
Reference : Die Handelsschiffsstationen Telefunken Type A.B.C. Radiotelegrafistation.
Reference : Whaling Museum New Bedford Guide.
Reference : Travellers by Sea.
Reference : Fejø Skibs- og Bådeværft 100 år 13/1 1889 til 13/1 1989.
Reference : Samling fotos og tekster om forskellige danske bådværfter.
Reference : Annoncer med visning af forskellige motorer.
Reference : Annoncer fra forskellige danske værfter.
Reference : Decca solid state Marine Radar for the 1970's Group 12.
Reference : Terma Radar Pilot 7-T-12 brochure.
Reference : Kreiselkompass Standard VI Kompakt - Gyro Compass
Reference : Rederiets Instruktioner vedr. CO2 Brandslukningsanlæg
Reference : Tegninger af lærebogstype for stabilitet, krængninger, trimforandringer, hydrostatiske kurver etc.
Reference : Kirkeskibe i protestantiske Lande uden for Danmark.
Reference : Vedtægter for den danske nationalkomite for ICHCA - International Cargo Handling Co-Ordination Association.
Reference : Danske søkort, kortindeks 2003. Indeks grønlandske og færøske søkort og publikationer 2001.
Reference : Der Nord-Ostsee-Kanal, Streckenplan, Verkehrsregelung, Verkehrsvorschriften.
Reference : Chart No. 1 Nautical Chart Symbols Abbreviations and Terms.
Reference : Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts - English Chart 1
Reference : Notes on the Chart Correction for Admiralty Chart Agents, H.86.
Reference : Waypoints i danske farvande.
Reference : Fortegnelse over Det kongelige Søkort-Arkivs Forhandlingsartikler, 1948.
Reference : Skonnerten FULTON af Marstal, organisationsplan 1977-1978 samt årsberetning 1974.
Reference : Årsberetning 1989.
Reference : An Honest Apology to Mr. Per Henriksen and Mr. Asger Lindinger.
Reference : Laste- og lossemateriel - katalog fra Vojens Tovværk.
Reference : General Instructions for Installation, Operation and Care of Pneumercator Tank Gauge and Draught Gauge Outfits.
Reference : The State of Containerization - A study promoted by and on behalf of Flexi-Van.
Reference : B&W Alpha Marine Diesel Motorer, brochure fra 1952.
Reference : Instructions for Frydenbö steering gear.
Reference : Instruction Manual for Marine Main Receiver Elektromekano M1250, radioanlæg.
Reference : Instruction Manual for Ancillaries Ship's Radio Station, radioanlæg.
Reference : Instruction Manual for Reserve Radio Telegraph Transmitter Elektromekano S125, radioanlæg.
Reference : Instruction Manual for Reserve Radio Telegraph Receiver Elektromekano M125, radioanlæg.
Reference : Installation & Mounting Instructions for VHF SP Sailor RT141/142, radioanlæg.
Reference : Functional Description of Crew Call System Type HA 6600.
Reference : Olieoplysninger, skemaer, oversigter om brændolie, smøreolie og andre produkter i hæfter a til g.
Reference : Brochurer, tegninger og oplysninger om VELLE kraner installeret på GRØNLAND.
Reference : Hay Trimindicator, brochure.
Reference : SEA-DOG drivanker brochure.
Reference : Lastelinien, artikel af skibsingeniør Allan Olsen.
Reference : Amerikas Handelsskibsbygning, artikel af J.A. Kørbing, underdirektør ved Orlogsværftet.
Reference : Akustisk Signalering, artikel af ingeniør Helge Rydberg, Malmö.
Reference : Københavns Flydedok og Skibsværfts Søndre Værft, foredrag, sammendrag af direktør Ove Munk.
Reference : Dieselmotorer, artikel af direktør H.H. Blache.
Reference : Artikel om maritime ord: myre et lækt skib.
Reference : Skibet i folketroen, artikel af Henning Henningsen
Reference : Fatter Jahns Sølov, artikel af Henning Henningsen
Reference : Vagtordning, tidsmåling og andre uafklarede problemer inden for middelalderens navigation, artikel af Henning Henningsen
Reference : Koøjer, artikel af Henning Henningsen
Reference : Sømandens våde grav, artikel af Henning Henningsen
Reference : Bundsmørelse, artikel af Henning Henningsen
Reference : Skipperens sølvtøj, artikel af Henning Henningsen og Christian Waagepetersen
Reference : En mønt under masten, artikel af Henning Henningsen.
Reference : Helsingør-boller, puncheboller, artikel af Henning Henningsen.
Reference : The Ship of Fools - Stultifera Navis or Ignis Fatuus - Das Narrenschiff.
Reference : Skibsnavne, Hvornår begyndte man at male dem på skibene? artikel af Henning Henningsen.
Reference : Vejledning i brug af rulledæmpningstank HyA 7107.
Reference : Speich Clear View Screen - All round view rotating wiper - Technical notes.
Reference : Thrige Autopilot Instruktionsbog.
Reference : Robertson Panorama Rudder-Indicator - rorindkikator for broen.
Reference : Beskrivelse og diagrammer for Svendborg elektrohydrauliske styremaskine.
Reference : Operation and maintenance Instructions for Navire lifeboatdavits
Reference : Instruktionsbog for Ginge CO2-anlæg for brandslukning.
Reference : Instruksjonshefter for Brannalarmsentral Type SBS-R/71
Reference : Nirex-Ferskvandsanlæg instruktionsbog.
Reference : Atlas Freshwater Generators Manual.
Reference : Sabroe Marine-køleanlæg - Instruktion for montage og betjening.
Reference : Operation and service instructions for pneuline gauge equipment, Pub. KH 598 R2.
Reference : UG8 Governor Lever Control 03005C manual.
Reference : Centrifugal Filters manual.
Reference : Instruction Book for Running and Maintenance for Exhaust-Gas Turbochargers VTR 200.
Reference : Scanpilot autopiloter, brochure med data.
Reference : Scanpilot autopiloter, beskrivelse og virkemåde af SCANPILOT Type AP 101.
Reference : Atlas clear view screens, datablade, reservedelsliste, tegning.
Reference : Kent clear view screens, diverse materialer.
Reference : VDO Marineinstruments, log, vind, motor m.v. mest for fritidsfartøjer.
Reference : Aristo General Catalogue for regnestokke, kalkulatorer, skabeloner, linealmateriale.
Reference : Aristo - tre brochurer inkl. planimetertyper.
Reference : Thomas Mercer. Materiale om kronometre.
Reference : Kronometerdata for Hamilton Service.
Reference : Kronometerreservedelsliste.
Reference : Furuno Operator's Manual for Doppler Speed Log Model DS-70
Reference : Anschütz Gyro Compass Standard VI Kompakt brochure.
Reference : Neco Marine NM69/2 Automatic Pilot Instalation Instructions.
Reference : Neco Marine Brochurer for autopilot, kompasser, ankerspil.
Reference : Neco Marine Brochurer for rorviser, fartviser og omdrejninger.
Reference : Dan Servo selvstyrer med styrestand.
Reference : Cassens & Plath General catalogue 1994.
Reference : Cetrek autopiloter datablade.
Reference : KH off course alarm datablad.
Reference : Decca Pilot 150, autopilot.
Reference : El-Trade autopilot, offcourse alarm, gyrokompas
Reference : Beha Seksjonskomfyr m.v.datablade.
Reference : Kockums tågehor og sirener, datablade iflg. ordre til byg. nr. 266.
Reference : Smoke Detector type 47R - røgdetektor manual.
Reference : Instruktionsbog med reservedelsliste for Superjectorer CNS66 og CNS69.
Reference : Manual for Level Luffing Slewing Deck Crane - manual for dækskraner med grab.
Reference : Vingehjulet: M/F FYNSHAV, artikel om nybygning.
Reference : Bevaringsplan for M/F KORSØR.
Reference : Forsøg med ishavsskibs fremdrivning for rederiet J. Lauritzen, København. Rapport nr. 1 og 2.
Reference : Beskrivning och skötselföreskrifter for KAMEWA-Propeller.
Reference : Sestreline Compass Equipment datasheets.
Reference : Compass equipment - kompasudstyr.
Reference : Compass equipment - kompasudstyr.
Reference : General Catalogue - kompasudstyr og navigationsinstrumenter.
Reference : General Catalogue navigation equipment.
Reference : Compass equipment - kompasudstyr.
Reference : Compass equipment - kompasudstyr.
Reference : Compass equipment - kompasudstyr, især for mindre fartøjer.
Reference : Compass equipment - kompasudstyr.
Reference : Compass equipment - kompasudstyr, især for mindre fartøjer.
Reference : Compass equipment - kompasudstyr, især for mindre fartøjer.
Reference : Compass equipment - kompasudstyr.
Reference : Compass equipment - kompas håndholdt Glauser Mk. 4.
Reference : Unit Trim Indicator datablad.
Reference : Sestrel - John Lilley & Gillie - TMC udstyr, kompasudstyr.
Reference : Sestrel - John Lilley & Gillie - Klinometre.
Reference : Sestrel - John Lilley & Gillie - Lanterner, horn og flag, signalfigurer.
Reference : Sestrel - John Lilley & Gillie - TMC udstyr, kompasudstyr.
Reference : Kronekompasbrochure.
Reference : Observator Transmitting Compass Equipment, TMC, kompasudstyr.
Reference : Observator lanternekontrolpanel for manøvrelys.
Reference : Observator Automatic Yaw, rudder overshoot control, counterrudder control, off-course-P.F.-alarm.
Reference : Nybygningsleverance, kort og bøger. Mappe til kontrol af leverance.
Reference : Admiralty List of Radio Signals - Diagram relating to Radiobeacons 1978, NP275(2a).
Reference : Weilbach kortkatalog.
Reference : Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners 2001 Edition, NP247.
Reference : Cumulative List of Admiralty Notices to Mariners July 2001, NP234/01B.
Reference : Admiralty Notices to Mariners Weekly Edition 1 to 4.
Reference : Meddelelser fra Søfartsstyrelsen.
Reference : Compass equipment data sheets
Reference : Compass equipment data sheets
Reference : Instructions for the adjustment of the Kelvite Standard Compass, Lord Kelvin's Patent Compass.
Reference : Datablad for Decca Pilot 5050 gyro or combined gyro / magnetic autopilot.
Reference : Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments.
Reference : Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments.
Reference : Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. Cat. No. 53.
Reference : Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. Cat. No. 54.
Reference : Samling af kataloger fra Husun med kompasser og andre instrumenter.
Reference : Kataloger for Dobbie-McInnes kompasser, loddemaskiner m.m.
Reference : Hallgrens Kompasser. Brochure.
Reference : The Neptun Magnetic Compass for any ship. ISO approved.
Reference : Type NM5 Repeater Compass Manual.
Reference : Oversigt over magnettyper produceret hos Shaw og anvendt i kompasser og til kompasretning.
Reference : Standard Transmitting Compass, Electronic Compass Systems, Gyro Repeaters.
Reference : Oversigt over småkompasser, lommekompasser, orienteringskompasser.
Reference : Bendix Magnesynkompas. Data.
Reference : Klinometer, lommekompas, andre små instrumenter.
Reference : Hezzanith Standard & Steering Compasses Catalogue
Reference : Bådkompasser og små kompasser.
Reference : Lommekompas datablad.
Reference : Bådkompasser datablad.
Reference : Solkompasdatablad med nogen instruktion.
Reference : Kompasudstyrsbrochure fra Lyth.
Reference : Kompasudstyrsbrochure fra Star - The Spirit Buoyancy Compass.
Reference : The SAW right-on Pelorus datablade.
Reference : Universal instrument, instruktion i brug om beskrivelse.
Reference : A brief description of the Holmes Tele-compass System for Aircraft.
Reference : Drakes' Dial - The Toy that Worked, artikel i bladet af Jean Merrill du Cane.
Reference : Hay Deflektor for kompasretning.
Reference : Kaptain C. Clausens Deflektor for kompasretning.
Reference : Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 1. del
Reference : Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 2. del
Reference : Universalinstrument til undersøgelse af magnetiske kompassers teknisk-mekaniske konstruktion og præcision, artikel af marineing. L. Lyttov.
Reference : Instruksjonsbok for Brown gyrokompass og styreautomat, artikel af A. Berg-Hansen.
Reference : The Brown Steering gyro compass - instruction and maintenance.
Reference : The Sperry Gyro-Compass and Navigation Equipment Comprising History of the Art, with Latest Developments...
Reference : The Sperry Gyro Compass Theory, natural errors, description, operation and maintenance
Reference : Sperry SRP-2000 Ship Control System, datablade.
Reference : Manualer samlet i hæfte for gyrokompas, logge med videre.
Reference : Gyrostar, Gyro Compass Standard 1 og Autopilot datablade.
Reference : Autopilot C3, Autopilot C4, Off-Course Alarm CA2, Autopilot D2, Autopilot Yachtsman 1 - datablade.
Reference : Selvstyreapparatet ARGUS - autopilot - beskrivelse.
Reference : K.S. Selvstyrer - autopilot til magnetkompas - datablad.
Reference : Thrige Autopilot references
Reference : Thrige Autopilot Type B2, artikel af P. Sundien og Frank Madsen om autopilotens muligheder billeder m.m.
Reference : Kompasse für Handelsschiffe. Katalog for kompasser med nathuse og tilbehør.
Reference : Boots- und Yacht-Kompasse. Katalog for kompasser med nathuse og tilbehør.
Reference : C. Plath Projektionskompass HANSA, datablad.
Reference : C. Plath Magnetic Compasses, datablad.
Reference : Fiber Glass for the Shipbuilding Industry - nathus i glasfiber.
Reference : CP Nautische Instrumente - Katalog for kompasser, nathuse, sekstanter m.v.
Reference : Datablad for Reflexionskompass mit Kontroleinsicht. Datablad.
Reference : Datablade for kompasser, nathuse og tilbehør.
Reference : Samling af kataloger fra C. Plath med magnetkompas og tilbehør.
Reference : Efterretninger for Søfarende, EfS 47-2003 med Recommendation on navigation through the entrance to the Baltic Sea, IMO Resolution MSC.138(76).
Reference : Lodspåsætningssteder i danske farvande. Liste over lodsningsdestinationer.
Reference : Efterretninger for Søfarende nr. 1-2003 med bilag.
Reference : Admiralty List of Lights and Fog Signals, Mediterranean and Black and Red Seas, NP78, vol E.
Reference : Seahealth Nr. 4 2012 med artikel om brand på CHARLOTTE MÆRSK, 2010-07-07. Kaptajn Dick Simon Danielsen.
Reference : Samling datablade for ekkolod af FURUNO mærke.
Reference : Sounding Outfits - loddemaskiner datablade.
Reference : Datablade for forskellige hydrografiske instrumenter som temperaturmålinger, salinitetsmålere, tidevandsmålere, bølgemålere, bundprøvehentere m.v.
Reference : Pneumatic Depth Indicator, hjælpeinstrument til dybdemåling.
Reference : Braystoke Directional Reading Flow Meter, datablad for strømningsmåler.
Reference : Selfrecording Currernt Meter Model DNC-2B - datablad for strømningsmåler.
Reference : Direct Reading Current Meter - datablad for strømningsmåler.
Reference : The Binkley Silt Sampler - datablad for partikelprøvehenter i vand.
Reference : Electro-Magnetic Log and Current Meter - datablad.
Reference : Elac ekkograf - datablade for flere modeller af ELAC ekkolod.
Reference : Temperaturmåler og logningsinstrumenter.
Reference : Datablade for instrumenter til saltholdighedsmåling, temperaturmåling og dybdemåling.
Reference : Ferrograph ekkolod, datablade for forskellige modeller.
Reference : A Two-component electromagnetic ship's log.
Reference : Instructions for Kelvite Sounding Machine
Reference : Datablad for loddemaskinen Viking.
Reference : Langevin-Florrisson Ultra-Sonic Sounder . The Langevin-Chilowsky Method of Utilising the Ultra-Sonic Waves.
Reference : Vandprøvehentere, planktonhentere, blokke med udløbsmeter og udstyr til havundersøgelser, datablade.
Reference : A Magnetostriction Echo Depth Recorder - artikel med avisbilag fra ekkoloddets udvikling.
Reference : Ekkolod i frithængende torpedoform. Instruktion.
Reference : Chernikeeff electromagnetic speed log. Datablad.
Reference : The Improved Submerged Log. Instruktion og forklaring på en impellerlog i under-bunden-rør.
Reference : Datablad for Askania patentlog med fjernaflæsning.
Reference : Silent Magneto-Striction Echo Sounder with Recorder, British Admiralty Pattern, manual.
Reference : Technical Bulletin: The Prevention of Mist and Ice on Windows, artikel om varmeruder.
Reference : Therglas - Heizscheiben - Forklaring om varmeruder.
Reference : Therglas varmeruder. Datablad med billeder og referencer.
Reference : Datablade for skibsvinduer, koøjer, støbegods, skibsskruer.
Reference : Datablade og manualer for straight line vinduesviskere Wynstrument.
Reference : Golay elektronisk kronometer Golay Chronostat IV kronometer. Datablade og referencer.
Reference : Patek Philippe kronometer brochure.
Reference : Kelvin Hughes Chronometer Type YC, elektronisk kronometer.
Reference : Glashütter Marinechronometer datablad.
Reference : Sewills Chronometer - article from Horological Journal about the mechanical Sewill Marinechronometer.
Reference : Ulysse Nardin kronometer brochure.
Reference : Patek Philippe kronometer brochure for quarzkronometer, digitalt kronometer.
Reference : Datablad for Wempe kronometer.
Reference : Thomas Mercer Marine chronometer, datablade for mekaniske og elektroniske kronometre.
Reference : EES quarz chronometer, Mercer chronometers, Observator chronometer, Lilley & Reynolds clock, Simplex Marie Master Clock System - data for alle i nogle brochurer.
Reference : Aldis Mark X Longrange Daylight Signalling Lamp, datablad.
Reference : Daylight Signalling Lamp type SIG 57-5 NIFE, Jungnerbolaget, datablad.
Reference : Daylight Signalling Lamp type SIG 57-5 NIFE, Jungnerbolaget, datablad.
Reference : Lanternelampe - lanternpære med datablad for lysevne og forbrug. SM-lampen.
Reference : Vandtætte lamper, skotlamper, mekaniske tågehorn, datablade.
Reference : Katalog for Petromax petroleumslamper, primuslamper, dansk tekst. Uden afsender. Reservedele til lamper.
Reference : Brochurer for Sewill sekstant og kronometer.
Reference : Datablade for alle B&T / B.T. lanterner, metalkasser, vandtanke, brødkasser for redningsbåde, råber, signalfigurer, oilespreder, bølgedæmper m.v.
Reference : Zöllner tågehorn, sirener, elektriske horn, bremsestande m.v. - omfattende forklaringer i mappe.
Reference : Radiotelegram- og radiotelegraftakst for danske skibsstationer.
Reference : Drikkevand i Skibe.
Reference : Passagerskibes stabilitetsforhold, artikel af professor C.W. Prohaska.
Reference : Residuary Stability, artikel af Prohaska - reststabilitet, lækstabilitet.
Reference : Handelsskibsfarten under krig eller ved truende krigsfare.
Reference : Paulin barometeret, dets funktion, hjælpetabeller og flere oplysninger om emnet.
Reference : Meteorologische Instrumente für den Gebrauch auf Schiffen. Katalog for barometre og barografer til søbrug.
Reference : Barometerkatalog fra tysk firma Stäcker & Olms.
Reference : Meteorological Recording Instruments, katalog for barografer, barometre, hygrografer og aspirationspsykrometer.
Reference : Stormglas, brochure x 2.
Reference : Barometerbrochure med forskellige oplysninger og spøjse tegninger.
Reference : Barographs - datablade for barografer, barometre og lidt andet.
Reference : Datablade for blok med tælleværk, prøvehentere i havet, spil og mindre hjælpematerialer.
Reference : Datablad for polymeter - fugtighedsmåler, hygrometer + brochure med tegninger og omtale af hårhygrometer.
Reference : Datablade for termometre.
Reference : Datablade for Aspirationspsykrometer
Reference : Schreibende Messgeräte für Temperatur und relative Luftfeuchte - termograf og hygrograf.
Reference : Datablade for præcisionshygrometer
Reference : Datablade for Aspirationspsykrometer
Reference : Load-Line Hydrometers, Salinometers & Brinometers - datablad med skalaer.
Reference : Kataloger for hydrometre, salinometre, densimetre, termometre m.m.
Reference : Samling brochurer og data for vindmålingsudstyr fra flere firmaer.
Reference : Samling brochurer og data forregnestokke af forskellig slags.
Reference : Illustrated Catalogue of Drawing Instruments.
Reference : datablad for tegnerekvisitter for bestiklukafet.
Reference : Kurskorektor for hurtig navigation.
Reference : Kataloger for planimeter og integrator.
Reference : Katalog for engelske flag, vimpler, bannere for hele Imperiet.
Reference : Ship telegraphs, maskintelegrafer og udstyr til samme, mundstykker, talerør, telegrafkæder og blokke m.v.
Reference : Maskintelegraf datablad.
Reference : The Aquoil Oil-Water Interface Detector. Datablade.
Reference : Maihak Indikator datablad med tegninger og tabeller.
Reference : Blokke og rat, katalog med størrelser og priser.
Reference : Nautical instruments, clock works Catalogue.
Reference : Meteorological and other Scientific Instruments, Catalogue + price list
Reference : Catalogue of compasses binoculars, drawing instruments, sextants etc.
Reference : Nautiska Instrument, lanterner, belysning, lamper, log, kompas m.v.
Reference : Optiske instrumenter for nivellering, theodoliter, , måleinstrumenter, målebånd, kikkerter, anemometre m.m.
Reference : Catalogue of nautical instruments.
Reference : Catalogue of nautical instruments. Modelnavne ofte White.
Reference : Scientific, Nautical, and Engineering Instrument Manufacturers Catalogue.
Reference : Weilbachs katalog som indgik i almanakkerne.
Reference : Viking Reflector Compass Coaster, installation manual.
Reference : Seaview - Dead Beat Kompas - Katalog over firmaets produkter.
Reference : Progress of the Oertz-Rudder, referencelister og data for rortypen.
Reference : Tysk søfart - temanummer om tysk søfart med værfter og handelsruter, havne etc.
Reference : Katalog med ca. 50 fotos af brug af metalrør i skibsbygning. Mange skibsdetaljer vist.
Reference : Nautical Instruments & Accessories. Katalog for kompasser, log, kronometre etc.
Reference : General Catalogue - navigationsudstyr, kompasser, sekstanter, kronometre, log.
Reference : Zeevaartkundige Instrumenten - General Catalogue nautical instruments.
Reference : General Catalogue for nautical instruments.
Reference : General Catalogue for nautical instruments.
Reference : General Catalogue for nautical instruments.
Reference : General Catalogue for nautical instruments.
Reference : General Catalogue for nautical instruments.
Reference : General Catalogue for nautical instruments.
Reference : General Catalogue for nautical instruments.
Reference : General Catalogue for nautical instruments.
Reference : General Catalogue - navigationsudstyr, kompasser, sekstanter, kronometre, log.
Reference : Generelt katalog for navigationsinstrumenter.
Reference : Generelt katalog for navigationsinstrumenter.
Reference : Generelt katalog for navigationsinstrumenter.
Reference : Kataloger og datablade fra Thomas Walker & Son.
Reference : Aquaprobe submerged log.
Reference : Sternfinder - Stjerneglobus.
Reference : Submarine Signal Receiving Outfit for ships of the mercantile marine.
Reference : Heliograph datablad - signalspejl.
Reference : Dansk Linekastningsapparat fremstillet af Søartilleriet Holmen.
Reference : Line Throwing Gun Model 52 Instructions for use. Brugsanvisning for linekastningsgeværet M52.
Reference : Samling af datablade og brochurer om nødsignaler, linekastningsapparater m.v.
Reference : Samling af datablade og brochurer om nødsignaler, linekastningsapparater m.v.
Reference : Report on Verkade's Emergency Rations for Lifeboats
Reference : Seven Oceans Emergency Rations for Lifeboats and Liferafts
Reference : Kikkertdatablade for Hartmann kikkerter til marinebrug.
Reference : Kikkertdatablade for Zeiss DDR kikkerter til marinebrug.
Reference : Kikkertdatablade for Steiner kikkerter til marinebrug.
Reference : Kikkertdatablade for Carl Zeiss kikkerter til marinebrug.
Reference : Noise! The Problem of Industry.
Reference : ACME Whistles, Reed Horns, Birds & Game Calss Etc. - Bådsmandspiber.
Reference : Tannoy Hey-loh loudhailers - megafoner.
Reference : Bell and Gong Unit - skibsklokke og gongong.
Reference : Secomak electric pistonhorn whistle - tågehorn.
Reference : Safe Load Computer - Lasteberegner, trimaflæsning, stressberegning på skrog.
Reference : Optical Trim Loader - Trimaflæsning med kikkert og fysiske målepunkter.
Reference : Load- and Draughtindicator - hydraulisk - pneumatisk trim og dybgangsberegner.
Reference : Kato's GM-Meter.
Reference : Kelvin Hughes Stress Finder.
Reference : Optical Trim Loader - Trimaflæsning med kikkert og fysiske målepunkter via sekstant.
Reference : Ralston Indicator for determining the stability and trim for any type or quantity of cargo.
Reference : The Trimometer - Trimviser med libelle.
Reference : Ralston Indicator for determining the stability and trim for any type or quantity of cargo.
Reference : Naviclin clinometer - beregner af trim stabilitet og hældninger.
Reference : SAL-Navigator Automatic Omega og Satellite Navigator Datablad.
Reference : Nauto Control - Autopilot - broautomation.
Reference : Operator's Manual for Litcom Omega Receiver ORN-10.
Reference : Data sheets with map for Litcom Omega Receiver ORN-10.
Reference : Overview brochure for Litcom Omega Receiver ORN-10.
Reference : Vagtalarm - dødmandsalarm. Data og beskrivelser.
Reference : The Hezzanith Rapid-Reader Micrometer Tangent screw sextant.
Reference : Freiberger sekstanter - brochurer.
Reference : Simex sextant brochure.
Reference : Plath sekstanter brochurer.
Reference : Sekstantprøvebord.
Reference : Miniinstrumenter kompas og sekstant.
Reference : Afstandsmålere brochurer og data.
Reference : Pejlediopter med kikkert.
Reference : Generelt katalog som optrykt i Nautisk Almanak for årene 1949, 1951, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964.
Reference : Der Anschütz-Kreiselkompass, Selbsteuer und Kursschreiber. Bog om emnet.
Reference : Anschütz gyroskopkompas, dansk beskrivelse i detaljer med diagrammer. Samt flere tyske instruktioner og manualer.
Reference : Anschütz gyrokompas - Deltatabeller og andre korrektionstabeller.
Reference : Anschütz Nautomat integreret navigationssystem med gyrokompas, autopilot og kursskriver. Datablade og forklaringer.
Reference : Wheelhouse Arrangement DNV Class Notation W1-o/C - broindretning B&W type.
Reference : C. Plath gyrokompas og tilhørende udstyr. Integreret navigationssystem.
Reference : Sperry gyrokompas, autopilot og styrestand. Datablade.
Reference : Global Navigation with Shipmate Satellite-Navigator RS 5000 DS.
Reference : Racal-Decca Marine Navigation System 2000.
Reference : Koden Navigationssystemer: LORAN LR-770, Satellite-185, GPS KGP-900, Decca DR-702.
Reference : Racal-Decca Marine Navigation Systems: Decca, MNS-2000, -2490MT, - 2690BT, Radar 360/500 Series, RM 1290 Radar.
Reference : The AP Navigators.
Reference : Navtex Receiver CI 8501 A - keeps you informed - Navtex receiver datablad.
Reference : Fully Automatic PLL Synthesized Facsimile Receiver FX-758S / 759S
Reference : Shipping Rope - Oversigt for trosser og wirer.
Reference : Katalog for ankerhåndteringsudstyr, kæder, kroge, rundsling, båndstropper, surringer, tovværk, faldsikring, løfteværktøj, wirer.
Reference : The Knotmaster Log - datablade.
Reference : Mini Trident Hull Log - datablade.
Reference : Trident Hull Log Mk. II Model T.100 and T.300 - datablade.
Reference : Walker's Commodore Log and Speed Equipment instruktioner, tegninger og data.
Reference : Walker's Trident Electric Ship-Log, manual med spare parts.
Reference : Walker's Excelsior Electric Log, manual med spare parts. x 2.
Reference : Walker's Neptune Log + brev til Odense Staalskibsværft.
Reference : Patent Ship-Logs. General Catalogue for Walker Logs.
Reference : Patent Ship-Logs. General Catalogue for Walker Logs.
Reference : The Modern Towing Log. Viking Ship Log.
Reference : Spare Parts for Walker's Patent Ship-Logs.
Reference : Cherub III Register, Rotator, Spare Parts - tegning m.v.
Reference : The Decca E4 Electromagnetic Log. Datablad.
Reference : Sperry 2-axis Doppler Speed Log SRD421. Datablade.
Reference : Naviknot II Electromagnetic Log. Datablad.
Reference : Walker's Wind Speed and Direction Indicators - Vindmålerudstyr. Tekniske beskrivelser.
Reference : Generelt katalog som optrykt i Nautisk Almanak for årene 1956 og 1957
Reference : A direct-reading wireless direction finder. Beskrivelse af anlæg.
Reference : Radio til søs - et spørgsmål om sikkerhed.
Reference : Sailor Radiotelex System. Datablad.
Reference : Operating / Maintenance Instruction Manual for Portable Emergency Radio Set RCU-100A and RCU-150A.
Reference : Maritime Communications by Satellite. Information magazine.
Reference : Lodestar IID Automatic Direction Finder Type 2464D Instruction Manual.
Reference : Marine Super Integrating Bubble Sextant, Manual.
Reference : Firmahistorie for Henry Hughes & Co. i lille hæfte.
Reference : The Cooke Plath Precision Collimator - Sekstantprøvestand. Datablad.
Reference : Care and Maintenance of the Sextant. Håndbog i sekstantpleje.
Reference : Small Craft Precision Sextant. Datablad.
Reference : Sekstant datablad for Tamaya sekstanter.
Reference : Sekstant datablad for C. Plath sekstanter.
Reference : General Catalogue for sextants and a few other instruments for navigation.
Reference : Scanjet tankcleaning systems. Datablade og beskrivelse.
Reference : Jotron Tron Sart 9 GHz Radar Transponder og Tron 30S MkII GMDSS Float-free satellite-operating emergency beacon EPIRB datablade.
Reference : Datablade for Doppler Speed Log Model DS-50 og Doppler Sonar Model DS-30.
Reference : Farlige stoffer og materialer om bord i skibe. 2001-1. Folder med advarsler og råd.
Reference : Sikkerhedsarbejde om bord i skibe. 1995-1. Folder med advarsler og råd.
Reference : Arbejdets udførelse om bord i skibe. 1995-2. Folder med advarsler og råd.
Reference : Arbejde med stoffer og materialer om bord i skibe. 1995-4. Folder med advarsler og råd.
Reference : Sikkerhed og sundhed på handelsskibe - risikovurdering. 1996-1. Folder med advarsler og råd.
Reference : Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe. 1997-2. Folder med advarsler og råd.
Reference : Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe. 1997-3. Folder med advarsler og råd.
Reference : Brug af personlige værnemidler om bord i skibe. 1998-1. Folder med advarsler og råd.
Reference : Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i handelsskibe. 1999-8. Folder med advarsler og råd.
Reference : Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. Transport af kræftfremkaldende stoffer og materialer som last om bord i skibe. 1999-9. Folder med advarsler og råd.
Reference : Sikkerhedsarbejde i skibe udgave 1987 og udgave 1988 samt Safety Work in Ships 1988.
Reference : IMO What it is. Informationshæfte på engelsk, fransk og spansk om International Maritime Organization. 2 udgaver.
Reference : Informationshæfte om APMs aktiviteter. Samt Informationshæfte om Maersk Supply Service med flådeliste 2003.
Reference : Ships and their Cargoes. Introduktionsbog, mini, om ladninger, lastning, stuvning og separering etc.
Reference : Titan Separator Automatik type CAM10/1-CA12. Manual.
Reference : Datablade med containergrej, beslag, surringer og lignende grej.
Reference : Informationshæfte om ankre og ankerteknik for havanlæg og større skibsankringsopgaver.
Reference : Kataloghæfter for Weilbach Viking kompasser, Sigurdsons loddeapparat og Viking reflektorkompas
Reference : The Deflector of the Observator Ltd. Instruktion i brug af deflektoren.
Reference : Brugen af deflektoren - Clausens System.
Reference : Lord Kelvin's Patent Compass. Informationshæfte for Kelvin nathus og kompas i styrehus og hovedkompasform.
Reference : Flere datablade og informationstekster om diverse Sestrelkompasser.
Reference : UNIT Trim Indicator Datablad.
Reference : Zethorn, Zetfon, Makrofon - Informationer om Zöllners forskellige horn.
Reference : Weatherrouteing - Vejrutning med hjælp fra Meteorologisk Institut.
Reference : Værd at vide om vejr og klima.
Reference : Paulins barometer, særtryk fra Skibsførerforeningens blad.
Reference : Catalogue - Clinical and Chemical Thermometers - Meteorological and Scientific Instruments.
Reference : Meteorological and other scientific instruments - katalog med beskrivelser af funktioner af instrumenter.
Reference : Chartpilot - informationsfolder for elektroniske søkortsystemer fra Atlas og et fra GECDIS fra Sodena, Frankrig.
Reference : Non folding fin anti-roll stabilsers, datablad.
Reference : Kværner flue gas system og Kværner Inert gas system, datablade med tegninger af funktioner.
Reference : Informationsblad med firmaets produkter vist i små fotos med kort tekst. 1992-program.
Reference : Forskelligt brochuremateriale med overlevelsesdragter fra flere fabrikanter.
Reference : The Brown Gyro Compass and Marine Instruments + Static Gyro Compass for Gun Control, 2 hæfter. Bogmanual for gyrokompas og indsat information om radiopejler.
Reference : The Sperry Gyro Compass and Gyro Pilot. Their Operating Principles, Construction and Uses. 2 hæfter.
Reference : Manuals for MacGregor Hatch covers, sidedoors etc.
Reference : General Catalogue for C. Plath Instruments, gyro compass, autopilot, sextants etc.
Reference : Anchors and Anchoring, artikel af Robert Danforth Ogg.
Reference : Generelt katalog for navigationsinstrumenter. 2 stk. Det ene med forside med SELANDIA.
Reference : Generelt katalog for tov og wirer med styrker og dimensioner.
Reference : Tovværkskatalog med dimensioner og brudstyrker, øjer og beslag.
Reference : Decca Navigator - General Information, Chain Data Sheets.
Reference : Survivaliferafts - Training Manual.
Reference : Mappe med tekniske beskrivelser af kraner type U-Gantry 40 LT.
Reference : Brown Brothers Steering Gear Wilson-Pirrie Type. Description and Instructions
Reference : Konservator Christian Nielsens virke på Handels- og Søfartsmuseet med indlagte oversigter over tegninger og modeller udført.
Reference : Instruction Manual for Robinson Electric Telegraphs.
Reference : Maritimhistorisk arkivalier - Tegninger og halvmodeller fra Chr. Madsens bådebyggeri, Lynæs på H&S.
Reference : Framo Heeling System - tegninger og instruktioner.
Reference : Nautisk Katalog - generelt katalog over navigationsinstrumenter m.v.
Reference : Dansk Skibsbygning - Magazine for Danish Shipbuilding 3. Årg. No.1, Juni 1923.
Reference : Dansk Skibsbygning - Magazine for Danish Shipbuilding 3. Årg. No.1, Juni 1923.
Reference : Dansk Skibsbygning - Magazine for Danish Shipbuilding 3. Årg. No.1, Juni 1923.
Reference : Dansk Skibsbygning - Magazine for Danish Shipbuilding 3. Årg. No.2, Juli 1923.
Reference : Dansk Skibsbygning - Magazine for Danish Shipbuilding 3. Årg. No.2, Juli 1923.
Reference : Dansk Skibsbygning - Magazine for Danish Shipbuilding 3. Årg. No.2, Juli 1923.
Reference : Kvæsthusbroen i København før og nu.
Reference : The River Tyne Handbook 1932. Containing Considerable Information about Wharves, Docks, Shipping Facilities...
Reference : Normer for Prøver med Dampkedler, Dampmaskiner og Forbrændingsmotorer, vedtagne af Dansk Ingeniørforening.
Reference : Anleitung für die Behandlung von Schiffskessel-Anlagen mit Rauchröhren-Überhitzern, Patent Wilhelm Schmidt.
Reference : Betjeningsbeskrivelse for Bukh Diesel Motorer type EH 100 - EV 100 - 2 EV 100 - 3 EV 100. Standardudførelse.
Reference : Søfarendes Teateraftener's beretning for sæsonerne 1959-1960 + 1960-1961 + 1961-1962.
Reference : Underholdningsaftener for Søfolk - Bereting om sæsonens underholdningsaftener 1945-1946 + 1946-1947 + 1947-1948 + 1948-1949 + 1949-1950.
Reference : Turbine Power for Hydrofoil Vessels.
Reference : Current Status of Hydrofoil Craft.
Reference : The Brown Gyro Compass - The only British Gyro Compass.
Reference : The Sperry Gyro-Compass and Gyro-Pilot.
Reference : The Sperry Gyro-Compass and Gyro-Pilot.
Reference : The Sperry Register 1938.
Reference : Cossor P.P.I. Radar Marine Navigation Aid.
Reference : Decca-Navigationssystemet.
Reference : Decca-Radar.
Reference : Decca Navigations Systemet - Meddelelser - Vejledning vedrørende Brug af Decca Navigator Skibs-Modtagere.
Reference : Radar til Handelsskibe - Dobbie McInnes Ltd. - British Thomson-Houston.
Reference : Imago Mvndi - A Review of early cartography, volume IV - XIII.
Reference : On the Real and the Pseudo-Pilestrina Maps and other early Portuguese Maps in Munich.
Reference : The History of an Atlas - Mercator - Hondius (1585-1590)
Reference : A Dutch Chart that survived the Ages - Chart of Europe by Willem, Pieter and Ioan Blaeu, 1677.
Reference : The True Position of Hermann Wagner in the Controversy of the Compass Chart.
Reference : A Brief Cartographic-Iconographic View of the Eastern Baltic Coast up to the 16th Century.
Reference : Jodocus Hondius Jr.
Reference : First Maps of Delaware, a Swedish Colony in North America.
Reference : Zeno and the Cartography of Greenland (1380 / 1558)
Reference : The Gottorp Globe in Russia.
Reference : An Unknown Nautical Chart of Grazio Benincasa, 1468.
Reference : A Late Portolan Chart at Madrid and Late Portolan Charts in General.
Reference : Cornelis Anthonisz.
Reference : The South-Pointing Needle.
Reference : The carta Marina of Olaus Magnus.
Reference : The Representation of the North of Europe in the Worldmap of Petrus Plancius of 1592.
Reference : Petrus Roselli.
Reference : A Description of the Gottorp Globe in a Japanese manuscript book.
Reference : The North Atlantic nautical chart of 1424.
Reference : The map drawings of Aegidius Tschudi, 1505-1572.
Reference : Aegidius Tschudi's hand-drawn map of Northern Europe.
Reference : Traces of lost North European sea charts of the 15th century.
Reference : Cabot Explorations in North America.
Reference : The Origin of the Sea Chart.
Reference : Main Features of the Production.
Reference : The Latest B&W Double-Acting two-stroke Engine. U.a.
Reference : The Latest B&W Crosshead Engine.
Reference : B&W Marine Diesel Engine 22-VF-37 Two-Stroke Cycle.
Reference : B&W VF Type for marine Propulsion
Reference : B&W Alpha. Produktoversigt og informationsmateriale.
Reference : B&W Alpha Marine Diesel Engines, typeoversigt.
Reference : Produktoversigt for stoppere, spil, styregrej, kraner, koøjer m.m. plus prisliste for 1948.
Reference : Skibsmodstand og Skibsform - Kort Oversigt over de sidste Aars videnskabelige Resultater.
Reference : Om skibes hjælpemaskineri.
Reference : Havets største Mysterium - MARY CELESTE.
Reference : We're Coming Over on the MAYFLOWER.
Reference : How we sailed the MAYFLOWER II to America.
Reference : Polarskibet FRAM, kort beskrivelse.
Reference : Skonertskeppet SIGYN - Finlands enda museifartyg. Kort beskrivelse.
Reference : Last Days of the Sea Queens, Part One, forskellige sejlskibe beskrevet.
Reference : N/S SAVANNAH - Pioneer in Commercial Nuclear Propulsion.
Reference : Special Vessels for Ice-Filled Waters. Oversigt over polarskibene i JL.
Reference : Arctic Cargo and Passengership. Informationsmateriale for ikke-fagfolk.
Reference : The Post Office Steam Packets, 1821-1836, and the Development of Shipping on the Irish Sea.
Reference : Ship Registry - to 1707.
Reference : The Steamship BEDLINGTON, 1851-1854.
Reference : Samuel Plimsoll and the Shipping Interest.
Reference : The Steamship GREAT BRITAIN - Homecoming and Approach to Restoration.
Reference : The Port of Stockton-on-Tees and its Creeks, 1825-1861: A Problem in Port History.
Reference : Shipping in the Anglo-Russian Grain Trade, to 1870, Part 1.
Reference : Customs Bills of Entry.
Reference : The Shipping Collection of the City of Liverpool Museums.
Reference : Reflections on the Rochdale Inquiry into Shipping: A Review Article.
Reference : Sea Transport in Australia: The Rise and Fall of the Intrastate Shipping Industry of New South Wales.
Reference : Shipping in the Anglo-Russian Grain Trade, to 1870, Part 2.
Reference : Investors in London Shipping, 1820-1850.
Reference : The Tyne Steam Shipping Co. a late nineteenth-century shipping line.
Reference : The Evolution of International Whaling Controls'
Reference : Marine Insurance and the Trade of Rotterdam, 1755-1763.
Reference : Ship Registry - 1707-1786.
Reference : The Records of the Registrar-General of Shipping and Seamen.
Reference : Bibliographie de L'Histoire des Grandes Routes Maritimes.
Reference : A Cunard Guidebook of a Century Ago.
Reference : Bergen - A Norwegian Seafaring Town.
Reference : Community and Organisation - Early Seamen's Trade Unionism on the North-East Coast, 1768-1844.
Reference : The Royal Mail Steam Packet Company and the Development of Steamship Links with Latin America, 1875-1900.
Reference : Ree's Clocks Watches Chronometers and Naval Architecture: A Note.
Reference : Selling Dutch Ships in the Sixteenth Century.
Reference : The Port Books of England and Wales.
Reference : The Maritime Museum of Barcelona.
Reference : Sea and Land Mail Services to the Former Netherlands East-Indies.
Reference : Round the Worlld in 258 Days: the Voyage of the Bristol Ship TRY.
Reference : The British Trans-Atlantic Slave Trade after 1807.
Reference : Ship Registry - 1786.
Reference : Captain Thomas Chidgey and the Port of Watchet.
Reference : The Port of Teignmouth and the Teignmouth Harbour Commission 1836-1932.
Reference : Barter, Chance and Profit in Eighteenth Century Trade.
Reference : The Supply of Ships at Sydney, New South Wales, 1845-1899.
Reference : The Indian and Far Eastern Lines of the Austrian Lloyd.
Reference : Der ligger et kæmpearbejde bag sikkerheds-konventionens tilblivelse.
Reference : Vi dikterer ikke, men forhandler.
Reference : Dansk Skibsfart i dette Aarhundrede.
Reference : Københavns Havn 1890-1946.
Reference : Det Store Nordiske Telegraf-Selskab.
Reference : Det Østasiatiske Kompagni.
Reference : Det Forenede Dampskibs-Selskab - DFDS.
Reference : Trampfart, Rutefart og Specialfart.
Reference : Den danske Sømand.
Reference : Redegørelse over Lux Ildsluknings-System med flydende Kulsyre ombord i Skibe.
Reference : Instructions for the use of Sir William Thomson's Improved Patent Sounding Machine.
Reference : Lyle Shipping Co. Ltd. 1827-1966. The Firm and the Fleet.
Reference : Økonomisk Fremdrivning af Skibe, foredrag.
Reference : Fra Burmeister & Wain's Skibsbyggeri.
Reference : Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri.
Reference : Den tyske Priseordning af 3. September 1939 (I) + (II).
Reference : Bevisregelen i den tyske Priseordning.
Reference : Priseret og Prisedomstole i de krigsførende Lande (I) + (II) + (III).
Reference : Bekjendtgørelse angaaende Aabningen af Signalstationen paa Hanstholm.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Fyrskibet på Schultz Grund inddrages ikke for vinteren.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Nyt Fyranlæg på Bovbjerg.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Fyrskib ved Gedser Rev.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Nyt fyranlæg ved Egense Klosterpynt.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Fyrskib ved Horns Rev.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Nyt fyranlæg ved Stevns.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Tågesignalapparat og signaler for indgående i Kattegat på Hirtshals.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Forandring af Christiansø Fyr.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Tågesignal ændret på Kronborg og Trekroner.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Nye fyr i Østersøen og Kattegat.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Ændring af fyrskibe i Kattegat.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende - Afmærkning af vrag i Køge Bugt.
Reference : Historiske Skipper-Fortællinger - LUTINE klokken hos Lloyd's i London.
Reference : Gammel Grønlandsbrig endte som Øvelsesskib i Svendborg.
Reference : Bekendtgørelse om Indretning, Autorisation og Førelse af den i Lov Nr. 115 om Tilsyn med Sejlskibe m.m. af 14de Maj 1909 § 19 ommeldte Tilsynsbog.
Reference : Lov om Sønæring m.m.
Reference : Love, BEK og Anordninger om Søvejsregler og signaler - diverse fra 1887 til 1965.
Reference : Love, BEK og Anordninger om sejladsen i indre danske farvande, bropassage, ankring m.v. fra 1928 til 1941.
Reference : Dannebrog and Weco News May 1997.
Reference : Bekendtgørelse angaaende Mørklægningsforanstaltninger i Skibe og Fartøjer.
Reference : Bekendtgørelse om Hemmeligholdelse af Oplysninger om Skibes Positioner, Bevægelser og Ladninger.
Reference : Bekendtgørelse om ekstraordinært Radiomateriel i Skibe.
Reference : Anordning om Skibes nationalitetsmærker.
Reference : Bekendtgørelse angaaende Skibes Nationalitetsmærker.
Reference : Bekendtgørelse angaaende Forbud mod Ankring m.v. i Beskyttelsesomraader for undersøiske Kabler og Ledninger + Tillæg 1 + 2 + 3.
Reference : Bekendtgørelse indeholdende Forskrifter og regler for Skibes Forsyning med Lægemidler.
Reference : Reglement i Henhold til Sølovens § 45 for Skibsmandskabets Forplejning og Opholdsrum om Bord.
Reference : Strandingsloven af 10. April 1895 med senere Ændringer og Tilføjelser samt Anordning af 1. Juli 1895 angaaende Politiets Pligter i Strandingstilfælde.
Reference : Lov om danske skibes Registrering m.m.
Reference : Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m.v.
Reference : Det engelske Tvillingskib CASTALIA under Afseiling fra Dover til Calais (Stik på forsiden)
Reference : Lejdebaadstrafikens Betydning for Sverige.
Reference : Billedet for Skibsfarten bliver mørkere.
Reference : Handelsflaadens Genopbygning er Fremtidens store Problem!
Reference : I Samarbejde kan Nordens Skibsfart øve en væsentlig Indflydelse.
Reference : Dansk Skibsfart under Krigen.
Reference : Danmarks Skibsfart som valutaskabende Erhverv. (Temanummer om skibsfart)
Reference : Smaaskibsfartens Udvikling i Mands Minde.
Reference : Smaaskibsfartens Kaar.
Reference : Dansk Skibsfart i 1950.
Reference : Dansk Skibsfart i 1951.
Reference : Dansk Skibsfart i 1952.
Reference : Dansk Skibsfart i 1953.
Reference : Dansk Skibsfart i 1954.
Reference : Dansk Skibsfart i 1955.
Reference : Nortraship - det norske Stats-Rederi.
Reference : Vi har mistet 187 af vore Handelsskibe.
Reference : Udklip: Sømandsuddannelsen - diverse indlæg om emnet.
Reference : Bliv skibsofficer - Rederiet J. Lauritzen.
Reference : Navigationsskolen i Kjøbenhavn.
Reference : Sømandshjemmet paa Christianshavn.
Reference : 5 unge Sømænd og deres Lærer tog Solhøjden paa tag i Gerritsgade, dermed havde Svendborg Navigationsskole begyndt sin Virksomhed.
Reference : Kjøbenhavns Skipperforening tager sit nye Hus i Brug.
Reference : Søfartsklubben udvider sit Virkefelt - En Institution af stigende betydning for vor Sømandsstand.
Reference : Foreningen til Søfartens Fremme og propaganda for tilgangen og interessen for dansk søfart.
Reference : Rederne indrømmer Amerika-Linjens nationale Betydning.
Reference : Eksplosionen og Branden i Ø.K.'s Hovedsæde - Stort set alt er ødelagt - Forsikringssummen andrager 6 Mill. Kr.
Reference : Det forenede Bugserselskab gennem 75 Aar - Et Foretagende med Aner tilbage til 1785.
Reference : Dampskibsselskabet Jutlandia - 25 Aars Jubilæum i Morgen.
Reference : Dampskibsselskabet Heimdal - 50 Aars jubilæum paa Tirsdag [1945-01-16]
Reference : Brev om avisartikel med vedhæftet kopi af brev til Nationaltidende med oplysninger om rederiet historie og familiens rolle deri.
Reference : Bramsejlsskonnert paa 69 Kommercelæster sejlede paa Mexicokysten - og forsvandt.
Reference : 3-mastet Skonnert CASPERs dramatiske Forlis paa Lille Dimon.
Reference : GALATHEA af Thurø, der nu ender sine Dage i København.
Reference : Bramsejlskonnert GEFION af Thurø - Skonnerten som i sin Tid blev nævnt i Diskussionen om Sejl kontra Damp i danske Shippingkredse.
Reference : PSYCHE, der sejlede Havet tyndt under Sydkorset i 70'erne - En gammel Sejlers Historie: Sejlede godt en halv Snes Aar paa Sydamerika, kom i 1880 over i Nord- og Østersøfarten og forliste 1911 ved Shetlandsøerne.
Reference : THETIS af Troense, der mødte sin Skæbne en Januarmorgen 1904.
Reference : Petroleumsfarten paa Aarhus ved Aarhundredeskiftet - En af Raanokkens Riddere fortæller.
Reference : Fra Skudehandelens Tid - Gennem Aarhundreder blev Nordjyllands Handel formidlet gennem Skudehandelen fra den aabne Vestkyst.
Reference : Matroserne filerer Lyseduge - de spiller ikke Kort.
Reference : Grosserer-Societetet under Udviklingens Lov - Gennembruddets Mænd.
Reference : Seks artikler om dansk søhandel omkring den florissante periode og 1800.
Reference : Artiklerne Amerikansk Skibsfartspolitik 1-3. Fremtidens Skibsfart. Nordisk og international (Skibsfart). Forskelsbehandling i Skibsfarten.
Reference : Lloyd's danske Regler under Krigen stemte med de engelske.
Reference : Københavns ældste Skibsprovianteringsforretning, H.S. Hansens Eftf.
Reference : Hilsen til Søens Folk - i forbindelse med radioens juleudsendelse til søens folk.
Reference : Firmaet Peter F. Heering fejrer 125 Aars Jubilæum.
Reference : Helsingør og Toldvæsenet af Munchaus Petersen. Christian IV og Helsingør af Poul Korse. Øresunds Toldkammer af Lars Bjørn Madsen. Det moderne toldvæsen af Peter Søndergaard.
Reference : En GEORG STAGE-dreng af første Aargang har Ordet - Direktør H.P. Berg.
Reference : GEORG STAGE tages op.
Reference : GEORG STAGEs sidste Ankerplads. Det gamle danske Skib lagt op i en amerikansk Hvalfangerhavn.
Reference : VIKING bliver atter Skoleskib, men svensk. Det tidligere danske Barkskib, der blev solgt til Finland.
Reference : Some Considerations regarding International Loadline Regulations.
Reference : Freeboard and Strength of Ships.
Reference : Gunner Henning Henningsen - En gringo i Sydamerika 1-2
Reference : Avisen, udgivet i anledning af første Lillebæltsbros indvielse.
Reference : 2-mastet Motorskib sejlet ned i Sundet af C.F. TIETGEN inat.
Reference : Søfarts-Tidende - avisens søfartsside med annoncer for skibsfart, bl.a. DFDS' store annonce med alle ruter.
Reference : Dansk Damper vædres af Luksus-Damper ved Amerika og synker.
Reference : Storebælts-Isens hidtil værste Overraskelse.
Reference : Mommark-Færgen er allerede for lille.
Reference : Massedød på Oslo-færge. Branden om bord på SCANDINAVIAN STAR.
Reference : Katastrofe i Skagerrak: 150 frygtes omkommet.
Reference : Marine Super Integrating Bubble Sextant, Manual.
Reference : Bubble Sextant MK. IXBM - Maintenance Handbook.
Reference : Care and Maintenance of the Sextant. Håndbog i sekstantpleje.
Reference : Husun Sextants with Circular Mirrors.
Reference : Gothic Sextants with detachable bubble horizon and electric lighting.
Reference : My Modern Sextant - Notes on how to know and how to handle it.
Reference : Gothic Sextant with detachable bubble horizon and electric lighting.
Reference : Special-Preisliste über Sextanten, Octanten, Quadranten etc.
Reference : Kort over krigsforliste danske skibe i årene 1939-1949 i Kattegat, Nordsøen og Verdenshavene.
Reference : Instructions for the Adjustment of Lord Kelvin's Patent Compass.
Reference : Oplysninger om skibets DE FIRE BRØDRE fra bygning i 1794 til ophugning i 1944.
Reference : Beretning om GEORG STAGEs forlis 1905.
Reference : Historien bag historien om et frimærke. S/S DORCHESTERs forlis 1943-02-23 ved Grønland.
Reference : Brev fra engelsk firma til Sophus Rasmussen om S/S ANNA, der kolliderede med franske S/S BAOULE 1928-05-27.
Reference : Dansk Dampskibsrederiforenings 40 Aars Jubilæum.
Reference : Dansk Dampskibsrederiforening gennem 40 Aar.
Reference : Jubilæet i Dansk Dampskibsrederiforening.
Reference : Danish Shipping Today.
Reference : Christian Harhoff, skibsreder, udklip om hans virke fra årene 1946-1956.
Reference : Københavns Maskinmesterskoles årsfest lørdag den 15. januar 1949.
Reference : Om radar og radarovermod - kollisionen mellem ANDREA DORIA og STOCKHOLM
Reference : DFDS overgår måske til Knud Lauritzen.
Reference : Diverse udklip om A.P. Møller fra 1951 til hans død i 1965.
Reference : Lad os samles om det erhvervende og forenkle det administrative, foredrag.
Reference : Skibsfarten må have bedre udgangsposition.
Reference : Udklip om dannelsen af Alfragt under ØK.
Reference : Der Wallfisch und der Wallfischfang - Hvalfangst.
Reference : Schleswig-Holsteins Kriegsmarine - Slesvig-Holstens orlogsflåde 1848-1850.
Reference : Skibsklokker, artikel af Henning Henningsen.
Reference : Oplysninger om sejlskibsruter rundt Kap Horn i slutningen af sejlskibstiden oplevet af brevskriveren.
Reference : Observationsnotat om Udstyr til navigation & kommunikation om bord på M/F KRONBORG.
Reference : Foto af Henningsen og fru Elisabeth passerende slotsgården med hvert et maleri og fruen med slotsnøglerne.
Reference : Erindringer af Jørgen Dyrhauge udvalgt af Jørgen Nielsen, Korsør, 1999.
Reference : Bidrag til Carolinernes historie indsamlet i forbindelse med udgivelsen af bogen om Carolinerne.
Reference : DIS eller DAS - Fremmed Flag - Søforklaring 2004.
Reference : Om at passere linjen og hønse for Kullen - udklip fra aviser m.fl.
Reference : St. Lawrence Klyds. Artikel om St. Lawrencekanalen fra Helsingør Skibsværfts blad HSM.
Reference : Den syge sømand i gamle dage. artikel skrevet til festskrift til overlægens 60 års fødselsdag. Vedlagt Henningsens tale til fødselaren.
Reference : Mænd på Atlanten. Professor Franz From fortæller om skib og mandskab og vekselvirkningen mellem dem, som han har oplevet det på rejse over Atlanten med BELGIAN REEFER. Kronik.
Reference : Lossegrej. 24 ts lifting yoke, derrick no. 5 & 6. Teknisk tegning med benævnelse for alle dele til et sværvægtsåg for skib med traditionelle bomsystem.
Reference : Præsten, der vidste alt om danske træskibe. Artikel ved Kures død 1981-09-24. Bragt i Træskibssammenslutningens tidsskrift nr. 2 (11. årg. 1982)
Reference : Tolkning af ordet bagbord. Flere breve om oprindelsen til ordet bagbord.
Reference : Afstandsmål på kort. Afstande i forskellige enheder på især søkort gennem tiden og i flere lande.
Reference : Samlemappe med materiale samlet og delvis skrevet af Knud Klem om CALEDONIA og tidlig dansk færgefart.
Reference : Samlemappe med materiale samlet og delvis skrevet af Knud Klem om CALEDONIA og tidlig dansk færgefart.
Reference : ROAR-notat B-10 Skrogets færdiggørelse, Bind II, tegninger med forklaring på udtryk i forbindelse med bygningen af vikingeskibskopi.
Reference : Samlemappe med artikel om tonnage, samlet og skrevet af Jørgen Marcussen. Også offentliggjort på hans hjemmeside.
Reference : Skibsgraffiti på mursten - fra Karmeliterklostret i Helsingør. Artikel om murstenene med skibstegninger på som befinder sig på H&S.
Reference : Alexander Hamilton og hans Mødrene Slægt. Tidsbilleder fra Dansk Vestindiens Barndom. Artikel.
Reference : De britiske Menigheder i Helsingør. Artikel.
Reference : Briterne i Helsingør omkring 1801. Artikel.
Reference : Periodiske Annotationer på Serampore i Bengalen. Artikel.
Reference : Klagebreve 1719-1720 fra Styrmand Friderich Helt i Fangenskab hos algierske Sørøvere. Artikel.
Reference : Radiopejlapparatet i S/S TJALDUR (Færøsk) installeret af Iver C. Weilbach.
Reference : Radiokatalog - skibs- og landstationer - fra Aktieselskapet Norsk Skibsradio. Katalog med gengivelser af alle apparater.
Reference : Artikel om det nystartede museum på H&S.
Reference : Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Artikel om det ny museum.
Reference : Elsams Fuel Department. Folder om bl.a. transportopgaverne til kraftværkerne.
Reference : Udsigt over Amalienborg Slot til Yderrheden.
Reference : Juleskibet til Færøerne staar ud af Københavns Havn.
Reference : Storsejlernes saga.
Reference : Brev med spørgsmål om CUTTY SARK.
Reference : Brev om Gruelunds arbejde som styrmand i USA og ANNA MÆRSK.
Reference : Ækvatordåbdattest i kopi for Pelourius-Jack.
Reference : Havnen, med indhold om sømandskirkernes opbygning i Europa efter WW2.
Reference : Havnen, med indhold om sømandskirken i Rotterdam.
Reference : Havnen, med indhold om nybyggeriet på sømandskirken i Rotterdam.
Reference : Manuskript om rejser og oplysninger for fregatskibet HAVFRUEN 1880.
Reference : Manuskript om rejse og oplysninger for fregatskibet HAVFRUEN 1876 til Java - af styrmand Otto Søtoft (født ca. 1853).
Reference : Manuskript med skibsportrætmalere og marinemalere, der har værker på H&S.
Reference : Fortegnelse over danske marinemalere, hvis værker har kunstnerisk værdi.
Reference : Danske arbejdssange og søviser - Opsang og shanty-sang på danske sejlskibe. Med tillæg af norske viser.
Reference : Instruks med fortælling for rundvisere i museet på Kronborg.
Reference : Foto af AASE MÆRSK.
Reference : Foto af A.P. MØLLER.
Reference : Foto af AGNETE MÆRSK.
Reference : Foto af ALBERT MÆRSK (I).
Reference : Foto af ALEXANDER MÆRSK (I).
Reference : Foto af ANDERS MÆRSK (I)
Reference : Foto af ANGELICA MÆRSK.
Reference : Foto af ANGLO MÆRSK (I)
Reference : Foto af ANGLO MÆRSK (II)
Reference : Foto af ANGLO MÆRSK (III)
Reference : Foto af ANNA MÆRSK (I)
Reference : Foto af ANNA MÆRSK (II)
Reference : Foto af ANNA MÆRSK (III)
Reference : Foto af ANNA MÆRSK (IV)
Reference : Foto af ARNOLD MÆRSK (I)
Reference : Foto af ARNOLD MÆRSK (III)
Reference : Foto af ARNOLD MÆRSK (IV)
Reference : Foto af ARTHUR MÆRSK (I)
Reference : Foto af AXEL MÆRSK (I)
Reference : Foto af BETTY MÆRSK (I)
Reference : Foto af BETTY MÆRSK (II)
Reference : Foto af BRIGIT MÆRSK (I)
Reference : Foto af BRIGIT MÆRSK (II)
Reference : Månedens skib ADRIAN MÆRSK artikel.
Reference : Artikel om ANGLO MÆRSK (III)
Reference : Artikel om ANNA MØLLER, galease.
Reference : Generalarrangement for befragtning med foto.
Reference : Generalarrangement for befragtning med foto.
Reference : Skibe sluppet fri af Suezkanalen efter krigen.
Reference : Foto af CORNELIUS MÆRSK (I)
Reference : Foto af CAROLINE MÆRSK (I)
Reference : Foto af CAROLINE MÆRSK (II)
Reference : Foto af CAROLINE MÆRSK (III)
Reference : Foto af CECILIE MÆRSK (I)
Reference : Foto af CHARLOTTE MÆRSK (II)
Reference : Foto af CHASTINE MÆRSK (I)
Reference : Foto af CHASTINE MÆRSK (II)
Reference : Foto af CHASTINE MÆRSK (III)
Reference : Foto af CHASTINE MÆRSK (IV)
Reference : Foto af CHRISTIAN MÆRSK (I)
Reference : Foto af CLIFFORD MÆRSK.
Reference : Udklip med billede af CAROLINE MÆRSK (III) efter afløb.
Reference : Generalarrangement for befragtning for CHASTINE MÆRSK (I).
Reference : Notat om første direkte containerservice mellem USA og Mellemøsten med CHARLOTTE MÆRSK (II).
Reference : Foto af CHASTINE MÆRSK (III) på prøvetur, luftfoto.
Reference : Foto i Fairplay af CLARA MÆRSK (I), andet foto langs kaj og notat fra Danmarks Skibsfart om redningsaktion af bådflygtninge ved Vietnam.
Reference : Foto af CLIFFORD MÆRSK.
Reference : Foto af DAGMAR MÆRSK (I)
Reference : Foto af DANGULF MÆRSK
Reference : Foto af DIRCH MÆRSK
Reference : Foto af DORTHE MÆRSK (I)
Reference : Foto af EFFIE MÆRSK (I)
Reference : Foto af ELEONORA MÆRSK (I)
Reference : Foto af ELI MÆRSK (II)
Reference : Foto af ELISABETH MÆRSK (II)
Reference : Foto af ELISABETH MÆRSK (III)
Reference : Foto af ELISABETH MÆRSK (IV)
Reference : Foto af ELLEN MÆRSK (I)
Reference : Foto af ELLEN MÆRSK (II)
Reference : Foto af ELSE MÆRSK (I)
Reference : Foto af EMILIE MÆRSK (I)
Reference : Udklip om DIRCH MÆRSK.
Reference : Udklip om DORTHE MÆRSK (III)
Reference : Artikel i Billedbladet om EBBA MÆRSK.
Reference : Generalarrangement for befragtning for EFFIE MÆRSK (I)
Reference : Artikel om hævningen af ELEONORA MÆRSK i 1948.
Reference : Generalarrangement for befragtning for ELISABETH MÆRSK (III)
Reference : Billede fra søsætningen af ELISABETH MÆRSK (IV)
Reference : Billede fra søsætningen af EMILIE MÆRSK (I)
Reference : Udklip om salg af EMMA MÆRSK (I)
Reference : Udklip om skibstypen med EMILIE MÆRSK (III)
Reference : Udklip om skibstypen med EMMA MÆRSK (V)
Reference : Foto af FRANCINE MÆRSK
Reference : Foto af FRANCINE, senere EGYPTIAN REEFER.
Reference : Foto af GERTRUDE MÆRSK.
Reference : Foto af GJERTRUD MÆRSK.
Reference : Foto af GRETE MÆRSK
Reference : Foto af GUDRUN MÆRSK (I)
Reference : Foto af GUDRUN MÆRSK (II)
Reference : Foto af GUDRUN MÆRSK (III)
Reference : Foto af GUNVOR MÆRSK (I)
Reference : Foto af HANS MÆRSK (I)
Reference : Foto af HANS MÆRSK (II)
Reference : Foto af HANS MÆRSK (III)
Reference : Foto af HARTVIG MÆRSK (I)
Reference : Foto af HENNING MÆRSK (I)
Reference : Foto af HENNING MÆRSK (III)
Reference : Foto af HENRIETTE MÆRSK
Reference : Foto af HERTHA MÆRSK
Reference : Foto af HERTA MÆRSK
Reference : Foto af HERTA MÆRSK
Reference : Foto af HERTA MÆRSK
Reference : Foto af HULDA MÆRSK (I)
Reference : Foto af HULDA MÆRSK (II)
Reference : Foto af HULDA MÆRSK (III)
Reference : Foto af INGE MÆRSK (I)
Reference : Foto af INGE MÆRSK (II)
Reference : Omtale af GERD MÆRSK fra Kockums nr. 461 60.650 DWT største danske fartøj.
Reference : Billede af GUNVOR MÆRSK fra Odense Staalskibsværft
Reference : Omtale af HARTVIG MÆRSK nr. 749
Reference : Foto af HENRIETTE MÆRSK (I) fra HSM.
Reference : Omtale af HERTHA MÆRSK (II) forlist og sunket i Skovfjorden Grønland.
Reference : Generalarrangement for befragtning for S/S INGE MÆRSK (I)
Reference : Foto af INGE MÆRSK (III) gastankskib
Reference : Foto af JAKOB MÆRSK (I)
Reference : Foto af JAKOB MÆRSK (II)
Reference : Foto af JANE MÆRSK (I)
Reference : Foto af JANE MÆRSK (IV)
Reference : Foto af JEPPESEN MÆRSK (I)
Reference : Foto af JESSIE MÆRSK (I)
Reference : Foto af JESSIE MÆRSK (II)
Reference : Foto af JOHANNES MÆRSK (I)
Reference : Foto af JOHANNES MÆRSK (II)
Reference : Foto af JOHANNES MÆRSK (III)
Reference : Foto af KAREN MÆRSK (II)
Reference : Foto af KATE MÆRSK (I)
Reference : Foto af KATE MÆRSK (II)
Reference : Foto af KATRINE MÆRSK (II)
Reference : Foto af KATRINE MÆRSK (III)
Reference : Foto af KIRSTEN MÆRSK (I)
Reference : Foto af KNUD MÆRSK (I)
Reference : Foto af LARS MÆRSK
Reference : Foto af LAURA
Reference : Foto af LAURA MÆRSK (I)
Reference : Foto af LAURA MÆRSK (II)
Reference : Foto af LAURA MÆRSK (III)
Reference : Foto af LAURA MÆRSK (IV)
Reference : Foto af LAUST MÆRSK (II)
Reference : Foto af LEISE MÆRSK (II)
Reference : Foto af LEXA MÆRSK (III)
Reference : Foto af LEXA MÆRSK (IV)
Reference : Foto af LEXA MÆRSK (V)
Reference : Foto af LICA MÆRSK (I)
Reference : Foto af LUNA MÆRSK
Reference : Foto af MAGLEBY MÆRSK
Reference : Foto af MARCHEN MÆRSK (I)
Reference : Foto af MAREN MÆRSK (I)
Reference : Foto af MARIE MÆRSK (I)
Reference : Foto af MARIT MÆRSK (I)
Reference : Foto af MARIT MÆRSK (II)
Reference : Foto af MATHILDE MÆRSK (I)
Reference : Foto af METTE MÆRSK
Reference : Foto af NELLY MÆRSK (II)
Reference : Foto af NICOLINE MÆRSK (I)
Reference : Foto af NICOLINE MÆRSK (II)
Reference : Foto af NIEL MÆRSK
Reference : Foto af NYKJØBING
Reference : Foto af OLGA MÆRSK (I)
Reference : Foto af OLGA MÆRSK (II)
Reference : Foto af OLIVIA MÆRSK (II)
Reference : Foto af OLUF MÆRSK (I)
Reference : Foto af OLUF MÆRSK (II)
Reference : Foto af OLUF MÆRSK (III)
Reference : Foto af GUDRUN MÆRSK (II)
Reference : Foto af PETER MÆRSK (I)
Reference : Foto af PETER MÆRSK (II)
Reference : Foto af PETER MÆRSK (III)
Reference : Foto af PETER MÆRSK (IV)
Reference : Foto af PRIMA MÆRSK (II)
Reference : Foto af RAS MÆRSK (I)
Reference : Foto af RITA MÆRSK (I)
Reference : Foto af RITA MÆRSK (II) KENNETH - PEGASUS - LAWRIN
Reference : Foto af GERTRUDE MÆRSK - URSULA RICKMERS
Reference : Foto af RITA MÆRSK (III)
Reference : Foto af ROBERT MÆRSK (I)
Reference : Foto af ROBERT MÆRSK (II)
Reference : Foto af ROBERT MÆRSK (III)
Reference : Foto af SALLY MÆRSK (I)
Reference : Foto af SALLY MÆRSK (II)
Reference : Foto af SALLY MÆRSK (III)?
Reference : Foto af SALLY MÆRSK (V)
Reference : Foto af FRATERNITAS
Reference : Foto af MAHRONDA - SIR JAMES CLARK ROSS
Reference : Foto af SONJA MÆRSK
Reference : Foto af SUSAN MÆRSK (I)
Reference : Foto af SVEND MÆRSK
Reference : Foto af SVENGULF MÆRSK
Reference : Foto af TORBEN MÆRSK
Reference : Foto af TREIN MÆRSK (I)
Reference : Foto af VIBEKE MÆRSK (I)
Reference : Foto af VIBEKE MÆRSK (II)
Reference : Fotos eller billeder fra tryk for TOBIAS MÆRSK, TREIN MÆRSK og TORBEN MÆRSK.
Reference : Generalarrangement for befragtning for JAKOB MÆRSK (I).
Reference : Artikler om branden på JAKOB MÆRSK (III) efter grundstødning.
Reference : Generalarrangement for befragtning for JESSIE MÆRSK (I).
Reference : Generalarrangement for befragtning for JOHANNES MÆRSK (II).
Reference : Billede fra Skibsfartsberetningen 1978 med KARAMA MÆRSK ved oliepier.
Reference : Noter om afløbet fra Odense af KAREN MÆRSK (II)
Reference : Generalarrangement for befragtning for KIRSTEN MÆRSK (I).
Reference : Billede fra Skibsfartsberetningen 1965 med LAUST MÆRSK.
Reference : Billede fra Skibsfartsberetningen 1981 med LEDA MÆRSK (II).
Reference : Note om afløb 1921-02-12 af LEISE MÆRSK (I) i Odense.
Reference : Generalarrangement for befragtning for LEXA MÆRSK (I).
Reference : Note og foto (tryk) af brand i Singapore på LEXA MÆRSK (IV).
Reference : Avisartikel om åbent hus om bord på A.P. MØLLER, containerskib fra Odense.
Reference : Billede og data for salgsbrochure fra Københavns Skibsalgs-Bureau for MAREN MÆRSK.
Reference : Artikel om MARIE MÆRSK' forlis under WW2.
Reference : Bygningsdata i brochure for class 3 supply vessels bl.a. MÆRSK TACKLER.
Reference : Artikel om Mærskskib nummer 300, MÆRSK BLAZER.
Reference : Generalarrangement for befragtning for NICOLINE MÆRSK (I).
Reference : Generalarrangement for befragtning for OLUF MÆRSK (I).
Reference : Billeder fra nybygning og dåb med dronningen af PETER MÆRSK (VI).
Reference : Generalarrangement for befragtning for MATHILDE MÆRSK (I) og AGNETE MÆRSK (I).
Reference : NS-Bladets omtale af afløb af RITA MÆRSK (III).
Reference : Fototryk af afløb af ROBERT MÆRSK (I) fra Odense, byg.nr. 2.
Reference : Generalarrangement for befragtning for ROBERT MÆRSK (II).
Reference : Generalarrangement for befragtning for SALLY MÆRSK.
Reference : Generalarrangement for befragtning for SUSAN MÆRSK (I).
Reference : Billede af SVENDBORG MÆRSK (II).
Reference : Billede af THURØ MÆRSK.
Reference : Artikel om 50 års jubilæet i D/S af 1912 A/S, APM.
Reference : Et antal artikler om det nye Lindøværft i Odense.
Reference : Eftersøgningen af m/skon. SÆLEN afsluttet uden resultat.
Reference : Fototryk af PRINS VALDEMAR som turiststed i Miami. Skal ophugges
Reference : Briggen CONSTANCEs rejse til Julianehaab 1885.
Reference : Brochure om SKJELSKØRs turisttrafik Sakskøbing-Bandholm.
Reference : Artikel om de træskonnerter med motor og med delvis skandinavisk besætning fragtede tømmer langs Californias kyster til 1920'erne.
Reference : Omtale og billeder af PARKESTON, CIMBRIA og VISTULA, der havde været overtaget af Værnemagten i WW2. Genfindlsen efter krigen.
Reference : Meddelelser fra Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, love, vedtægter, udflugter etc.
Reference : Meddelelser fra Dansk Skibsklub, senere Søfartshistorisk Forening for perioden 1952-1957.
Reference : Personlige korrespondancer til Fencker fra diverse for perioden 1959 til 1972.
Reference : Uddrag fra Signalposten med omtale af tidlige og nyere færger og færgelejer i Danmark.
Reference : Isbådstur over Storebælt i 1892-1893. Artikel.
Reference : Oplysninger om B&W bygning nr. 1 fra 1854 HERMOD
Reference : Meddelelser om BRITTAs forlis 1940-03-25 og navne på de omkomne.
Reference : Meddelelser om BRITA DANs forlis 1964-11-07 og navne på de omkomne. Billeder fra takkereception for hjælp til redningen fra finske hjælpere.
Reference : Akvarel i tryk af BELGIAN REEFER, byg.nr. 108 fra Aalborg Værft. Billedet viser losning af bananer med elevatorskakter.
Reference : Akvarel i tryk af ANITA DAN, byg.nr. 1080 i 1956 fra Krögerwerft, Rendsburg. Visende skibet med is og pingviner.
Reference : To mindetekster for Knud Lauritzen fra hhv. Jørgen Clausen og fra Ole Lauritzen.
Reference : Jeg var vidne da CIBRIA gik ned, noter om forliset i juli 1933.
Reference : Håndtegning af barken GRETHE af Fencker personlig. Farvelagt
Reference : Indvielsen af mindesmærket over de søfolk, som om bord i danske handelsskibe omkom under Verdenskrigen - 9. maj 1928.
Reference : Om gamle skibes bevaring - om GREAT BRITAIN, der lægges op i Bristol.
Reference : Artikel af Knud Klem i anledningen af 40 år på Handels- og Søfartsmuseet.
Reference : Brochure med data for Schottel propellen.
Reference : Artikel om J. Lauritzen i anledningen af 80 års jubilæum.
Reference : Artikel om KISTA DAN, prøvetur m.v.
Reference : Avisartikel om det Blodige Dampskibsguld - Rederiet har 17 krigsforlis på 2 år under WW1.
Reference : Foto af AFRICAN REEFER ex YRSA ex PACIFIC REEFER
Reference : Foto af ALFA ex AJAX ex LUDWIG POSSEHL
Reference : Foto af AMERICAN REEFER, fotos af både ydre og indre.
Reference : Foto af ANITA DAN
Reference : Foto af ANNA (I)
Reference : Foto af ANNA (II)
Reference : Foto af ARABIAN REEFER
Reference : Foto af ARGENTINEAN REEFER (I)
Reference : Foto af AUSTRALIAN REEFER
Reference : Foto af BELLA DAN (I)
Reference : Foto af BERTHA
Reference : Foto af BETTA ex BETTY
Reference : Foto af BODIL ex MATHILDA
Reference : Foto af BRAZILIAN REEFER, senere RIO MENDOZA
Reference : Foto af BRITTA
Reference : Foto af CANADIAN REEFER (I)
Reference : Foto af CHILEAN REEFER (II)
Reference : Foto af CITO
Reference : Foto af DAGMAR (I)
Reference : Foto af DAGMAR (II)
Reference : Foto af DORA
Reference : Foto af DORRIT
Reference : Foto af DORTHEA
Reference : Foto af EBBA
Reference : Foto af EGYPTIAN REEFER ex ARABIAN REEFER ex FRANCINE
Reference : Foto af ELLEN (I)
Reference : Foto af ELLEN (II)
Reference : Foto af ELSE (I)
Reference : Foto af DORA
Reference : Foto af ERIKA næ. til DALBEK for JL, Hamburg
Reference : Foto af ERIKA DAN
Reference : Foto af ERNA
Reference : Foto af ESTER (I)
Reference : Foto af ESTER (II)
Reference : Foto af FANØ skoleskib skonnert 3-m.
Reference : Foto af FENJA DAN
Reference : Foto af FRIDA (II)
Reference : Foto af FRIDA DAN nu DIMI L.
Reference : Foto af FYLLA
Reference : Foto af GERDA (III)
Reference : Foto af GERDA DAN ex CAPE GASPE og senere VIKSFJORD
Reference : Foto af GUNVER
Reference : Foto af HANNA DAN
Reference : Foto af HARRIET
Reference : Foto af HEBE
Reference : Foto af HEDDA LAU
Reference : Foto af HELGA (I)
Reference : Foto af HELGA (II)
Reference : Foto af HELGA (III)
Reference : Foto af HELGA (IV)
Reference : Foto af HELGA DAN (II)
Reference : Foto af IBERIAN REEFER (I)
Reference : Foto af INDIAN REEFER (I)
Reference : Foto af INGER (II)
Reference : Foto af INGGA DAN
Reference : Foto af KISTA DAN
Reference : Foto af JONNA
Reference : Foto af JUTTA, senere JUTTA DAN
Reference : Foto af JOHANNE / JELVA / JELVA LAU / JELVA DAN
Reference : Foto af KAISA DAN
Reference : Foto af KAREN
Reference : Foto af KARLA (II)
Reference : Foto af KARLA DAN ex NORDLYS
Reference : Foto af KARNA DAN
Reference : Foto af KINNA DAN
Reference : Foto af LAILA / LAILA DAN / LILIAN CORD
Reference : Foto af LAURA (I)
Reference : Foto af LAURA (IV)
Reference : Foto af LILIAN DAN ex LILIAN LAU ex LILIAN ex BRYSSEL
Reference : Foto af LILLA DAN
Reference : Foto af LINDA / LINDA DAN
Reference : Foto af LOTTA
Reference : Foto af LOTTA LAU / LOTTA DAN
Reference : Foto af LYDIA DAN
Reference : Foto af MAGGA DAN
Reference : Foto af MAJA
Reference : Foto af MANJA DAN
Reference : Foto af MARGRETE
Reference : Foto af MARIA / MARIA DAN
Reference : Foto af MARIE (I)
Reference : Foto af MARIE (II)
Reference : Foto af MARNA
Reference : Foto af MARNA DAN
Reference : Foto af MEXICAN REEFER
Reference : Foto af NAJADEN
Reference : Foto af NANCY (I)
Reference : Foto af NANCY (II)
Reference : Foto af NANCY (III)
Reference : Foto af NAPOLI
Reference : Foto af NAUTIK (I)
Reference : Foto af NAUTIK (II)
Reference : Foto af NELLA DAN
Reference : Foto af NELLY (II)
Reference : Foto af NEPTUN (I)
Reference : Foto af NEPTUN (II)
Reference : Foto af NERMA (I)
Reference : Foto af NERMA (II)
Reference : Foto af NEXOS
Reference : Foto af NIOBE (I)
Reference : Foto af NIOBE (II)
Reference : Foto af NORDSØEN (II)
Reference : Foto af NORDSØEN (III)
Reference : Foto af NORA (II)
Reference : Foto af NORA (III)
Reference : Foto af OLGA
Reference : Foto af YRSA (III) / PACIFIC REEFER
Reference : Foto af PAULA (II)
Reference : Foto af PERLA DAN
Reference : Foto af PERUVIAN REEFER
Reference : Foto af POLLY
Reference : Foto af RANDA DAN
Reference : Foto af RANDI
Reference : Foto af RIGMOR
Reference : Foto af RITVA DAN
Reference : Foto af ROMAN REEFER
Reference : Foto af RUTHA DAN
Reference : Foto af SAIMA DAN
Reference : Foto af SAMOAN REEFER
Reference : Foto af SELMA / SELMA DAN
Reference : Foto af SELMA DAN (II)
Reference : Foto af SESSA
Reference : Foto af SEVILLAN REEFER
Reference : Foto af SIRPA DAN
Reference : Foto af STELLA (I)
Reference : Foto af STELLA (II)
Reference : Foto af STELLA (III)
Reference : Foto af STINA DAN
Reference : Foto af TANJA
Reference : Foto af TENNA DAN
Reference : Foto af THALA DAN
Reference : Foto af THORA DAN
Reference : Foto af TUNISIAN REEFER
Reference : Foto af ULLA (I)
Reference : Foto af ULLA (II) / ULLA DAN
Reference : Foto af VILMA DAN
Reference : Foto af YRSA (I)
Reference : Foto af YRSA (II)
Reference : Foto af AMERICAN REEFER
Reference : Foto af ARABIAN REEFER
Reference : Foto af ARGENTINEAN REEFER (I)
Reference : Foto af ASTA
Reference : Foto af AUSTRALIAN REEFER
Reference : Foto af BELGIAN REEFER
Reference : Foto af BRAZILIAN REEFER, senere RIO MENDOZA
Reference : Foto af FENJA DAN
Reference : Foto af HELGA (IV)
Reference : Foto af INDIAN REEFER (I)
Reference : Foto af NORA (III)
Reference : Foto af NORDKYN (No.)
Reference : Foto af PAULA (II)
Reference : Foto af RANDA DAN
Reference : Artikel om Erik Fencker og hans samling af søfartsoplysninger om skibe.
Reference : Akvarel af FENJA DAN.
Reference : Akvarel af THORA DAN.
Reference : Akvarel af TILDA DAN.
Reference : Generalarrangement og kapacitetsplan for befragtningsformål for S/S ULLA (II)
Reference : Trykt foto af S/S HELENE
Reference : Artikel om VÆDDEREN, der har været oplagt i Frihavnen, men nu hugges op (1971).
Reference : Foto af
Reference : Tier III Two-Stroke Technology. Booklet.
Reference : ME-LGI Engines - Liquid Gas Injection - Methanol and LPG. Booklet.
Reference : Propulsion Trends in Container Vessels. Two-Stroke Engines.
Reference : Propulsion of 8,000-10,000 teu Container Vessel.
Reference : MAN B&W G-Engines - Green ultra long stroke engines.
Reference : MAN B&W ME-GI, Dual-fuel, low speed engine.
Reference : Guidelines for Operation on Fuels with less than 0,1 % Sulphur.
Reference : MAN B&W Dual Fuel Engines - Starting a New Era in Shipping. With Project Examples.
Reference : Quantum 9000 Two-stroke LNG. By DNV annd MAN Diesel & Turbo.
Reference : Two-stroke Low Speed Diesel Engines for Indpendent Power Producers and Captive Power Plants.
Reference : Fuel Flexibility Done Right. MAN B&W ME-GI-S and MAN B&W ME-LGI-S for stationary applications.
Reference : Using Methanol Fuel in the MAN B&W ME-LGI Series.
Reference : Waste Heat Recovery - Marine Sydtems.
Reference : Waste Heat Recovery System (WHRS) for Reduction of Fuel Consumption, Emissions and EEDI.
Reference : Emission Project Guide - MAN B&W Two-stroke Marine Engines.
Reference : Slow Steaming Practices in the Global Shipping Industry. Results of a survey conducted by MAN PrimeServ in late 2011 among representatives of the global container, bulk and tanker shipping industry.
Reference : Service Experience. MAN B&W Two-stroke Engines.
Reference : Foto af A.P. BERNSTORFF
Reference : Foto af AALBORGHUS (I), senere næ. til FREDERIKSHAVN
Reference : Foto af AALBORGHUS (II)
Reference : Foto af AALBORGHUS (III), senere DANA SIRENA
Reference : Foto af AARHUUS (I)
Reference : Foto af AARHUS (II)
Reference : Foto af AKERSHUS
Reference : Foto af ALABAMA (II)
Reference : Foto af ALABAMA (III)
Reference : Foto af ALBERTA
Reference : Foto af ALEXANDRA (I)
Reference : Foto af ALGARVE (II)
Reference : Foto af ANDROS
Reference : Foto af ANHOLT bugserbåd
Reference : Foto af ARGENTINA
Reference : Foto af ARIZON (I)
Reference : Foto af ARKANSAS (I)
Reference : Foto af ARKANSAS (II), her som FRATERNITY
Reference : Foto af ASKØ samt som REDDEN
Reference : Foto af AURORA (I)
Reference : Foto af AVANTI (I)
Reference : Foto af AVANTI (III)
Reference : Foto af BALDUR
Reference : Foto af BASTHOLM
Reference : Foto af BELLONA (I)
Reference : Foto af BENEDIKT
Reference : Foto af BERGENHUUS
Reference : Foto af BERGENHUS (II)
Reference : Foto af BERGENHUS (III)
Reference : Foto af BIEN
Reference : Foto af BLENDA (II)
Reference : Foto af BOTNIA (I)
Reference : Foto af BROAGER
Reference : Foto af BRYDEREN
Reference : Foto af BRYNHILD
Reference : Foto af C.F. TIETGEN (I)
Reference : Foto af C.F. TIETGEN (II)
Reference : Foto af C.P.A. KOCH
Reference : Foto af CASTOR
Reference : Foto af CHARKOW
Reference : Foto af CHRISTIAN IX
Reference : Foto af CHRISTIANIA
Reference : Foto af CHRISTIANSSUND (II)
Reference : Foto af CIMBRIA
Reference : Foto af COLOMBIA
Reference : Foto af COLORADO
Reference : Foto af CONSTANTIN (I)
Reference : Foto af CONSTANTIN (II)
Reference : Foto af DAGMAR (III)
Reference : Foto af DAGMAR (I)
Reference : Foto af DANA FUTURA
Reference : Foto af DANA MINERVA
Reference : Foto af DELAWARE
Reference : Foto af DIANA
Reference : Foto af DRONNING ALEXANDRINE
Reference : Foto af DRONNING MAUD
Reference : Foto af DRONNINGEN
Reference : Foto af EBRO
Reference : Foto af EDDA
Reference : Foto af EGHOLM (I)
Reference : Foto af ELBA
Reference : Foto af ENGLAND (II)
Reference : Foto af ESBERN SNARE (I)
Reference : Foto af ESBERN SNARE (II)
Reference : Foto af ESBJERG (I)
Reference : Foto af FALKEN (II)
Reference : Foto af FENRIS
Reference : Foto af FICARIA (I)
Reference : Foto af FICARIA (II)
Reference : Foto af FIONA
Reference : Foto af FIRLINGEN
Reference : Foto af FLORA (II)
Reference : Foto af FLORIDA (I)
Reference : Foto af FREDERIK VIII
Reference : Foto af FREDERIKSHAVN (I)
Reference : Foto af ATREUS ex FREDERIKSHAVN
Reference : Foto af FRIGGA
Reference : Foto af FRODE (II)
Reference : Foto af GARONNE (I)
Reference : Foto af GEFION
Reference : Foto af GEORGIA
Reference : Foto af H.P. PRIOR (I)
Reference : Foto af HALFDAN (II)
Reference : Foto af HANS BROGE (III)
Reference : Foto af HEBE (II)
Reference : Foto af HELLIG OLAV
Reference : Foto af HELSINGBORG
Reference : Foto af HENGEST
Reference : Foto af HINDSHOLM
Reference : Foto af HJORTHOLM (I)
Reference : Foto af HJORTHOLM (II)
Reference : Foto af HJÆLPEREN, bugserbåd
Reference : Foto af HORSENS
Reference : Foto af HROAR
Reference : Foto af HVEEN
Reference : Foto af ISLAND (II)
Reference : Foto af IVAR (II)
Reference : Foto af JENS BANG (II)
Reference : Foto af JOLANTHA
Reference : Foto af JYLLAND
Reference : Foto af PRINS HAMLET
Reference : Foto af KASTOR, stenfisker
Reference : Foto af KATHOLM (II)
Reference : Foto af KENTUCKY
Reference : Foto af KJØBENHAVN / KØBENHAVN (I)
Reference : Foto af KJØBENHAVN / KØBENHAVN (II)
Reference : Foto af KNUD.
Reference : Foto af BIRTHE SCAN
Reference : Foto af KOLDINGHUS / KOLDINGHUUS (I)
Reference : Foto af KOLDINGHUS (II)
Reference : Foto af KOLDINGHUS (III)
Reference : Foto af KONG HAAKON
Reference : Foto af KONG OLAV V (I)
Reference : Foto af KONG OLAV V (II)
Reference : Foto af KORSHOLM
Reference : Foto af KRETA
Reference : Foto af KRONHOLM
Reference : Foto af KRONPRINS FREDERIK
Reference : Foto af KRONPRINS OLAV
Reference : Foto af KRONPRINSESSE INGRID
Reference : Foto af KYHOLM
Reference : Foto af L.N. HVIDT
Reference : Foto af LABRADOR
Reference : Foto af LEMNOS
Reference : Foto af LIBAU
Reference : Foto af LIMFJORDEN (I)
Reference : Foto af MALTA
Reference : Foto af M.G. MELCHIOR
Reference : Foto af MAGNUS
Reference : Foto af MAINE (I)
Reference : Foto af MAINE (II)
Reference : Foto af MAJA
Reference : Foto af MALLORCA
Reference : Foto af MALMØ
Reference : Foto af MAROCCO
Reference : Foto af MARYLAND (II)
Reference : Foto af MELOS
Reference : Foto af MINNESOTA
Reference : Foto af MINSK (I)
Reference : Foto af MISSOURI
Reference : Foto af MARGRETHE
Reference : Foto af MØEN
Reference : Foto af N.J. FJORD
Reference : Foto af NAXOS
Reference : Foto af NEVADA (I)
Reference : Foto af NEWA, nu DELAWARE (Sv.)
Reference : Foto af O.B. SUHR
Reference : Foto af OCTA
Reference : Foto af ODIN (I)
Reference : Foto af ODIN (II)
Reference : Foto af OKLAHOMA
Reference : Foto af OLAF (II)
Reference : Foto af OLGA
Reference : Foto af OMSK
Reference : Foto af ONTARIO
Reference : Foto af OREGON, nu SAFE PHILIPINE ANCHORAGE
Reference : Foto af OSCAR II
Reference : Foto af PARAGUAY, nu TRITON TRADER
Reference : Foto af RHODOS
Reference : Foto af RIBERHUS
Reference : Foto af ROTA
Reference : Foto af PARKESTON
Reference : Foto af PENNSYLVANIA (II)
Reference : Foto af PERM
Reference : Foto af PETUNIA
Reference : Foto af PHOENIX = PHØNIX
Reference : Foto af PRIMULA (I)
Reference : Foto af PRINSESSE MARGRETHE (I)
Reference : Foto af PRINSESSE MARGRETHE (II)
Reference : Foto af SAGA (II)
Reference : Foto af SALTHOLM
Reference : Foto af SAMOS
Reference : Foto af ST. KNUD
Reference : Foto af SAXO (II)
Reference : Foto af SEINE
Reference : Foto af SEJRØ (I)
Reference : Foto af SEJRØ (II)
Reference : Foto af SKIPPER CLEMENT
Reference : Foto af SKJOLD (II)
Reference : Foto af SKYROS
Reference : Foto af SPROGØ
Reference : Foto af SUFFOLK
Reference : Foto af SURREY
Reference : Foto af SUSSEX
Reference : Foto af SVANHOLM
Reference : Foto af SVANHILD
Reference : Foto af SVEND II
Reference : Foto af SØNDERJYLLAND (I)
Reference : Foto af SØNDERJYLLAND (II)
Reference : Foto af TAARNHOLM
Reference : Foto af TAASINGE
Reference : Foto af TEJO
Reference : Foto af THYRA (II)
Reference : Foto af TOMSK (II)
Reference : Foto af TREKRONER
Reference : Foto af TRONDHJEM (I)
Reference : Foto af TRONDHJEM (II)
Reference : Foto af TULA (II)
Reference : Foto af TUNIS
Reference : Foto af TUNØ (I)
Reference : Foto af TUNØ (II)
Reference : Foto af TYR
Reference : Foto af UFFE
Reference : Foto af THOR ex ULVSUND
Reference : Foto af UNITED STATES
Reference : Foto af URUGUAY
Reference : Foto af SKALHOLT
Reference : Foto af VESTA (I)
Reference : Foto af VIDAR (II)
Reference : Foto af VIKING
Reference : Foto af VIRGINIA (II)
Reference : Foto af VISTULA
Reference : Foto af VENEZUELA
Reference : Foto af VEST (II)
Reference : Foto af YDUN (I)
Reference : Foto af ZAMPA (II)
Reference : Foto af ØST (I)
Reference : Foto af A.P. BERNSTORFF
Reference : Foto af ANHOLT
Reference : Foto af ARGENTINA (I)
Reference : Foto af AVANTI (II)
Reference : Foto af BERGENHUS (II)
Reference : Foto af BROAGER
Reference : Foto af C.F. TIETGEN (II)
Reference : Foto af CALIFORNIA
Reference : Foto af CIMBRIA
Reference : Foto af DRONNING MAUD
Reference : Foto af KONG OLAV V
Reference : Foto af FLORA (II)
Reference : Foto af FREDERIK VIII
Reference : Foto af HANS BROGE (III)
Reference : Foto af KATHOLM
Reference : Foto af KONG HAAKON
Reference : Foto af OREGON (I)
Reference : Foto af PRINSESSE MARGRETHE (I)
Reference : Foto af RIBERHUS (II)
Reference : Foto af STOREBELT
Reference : Foto af SVANHOLM
Reference : Foto af SØNDERJYLLAND (II)
Reference : Foto af TEXAS
Reference : Foto af TRONDHJEM
Reference : Foto af TULA (II)
Reference : Foto af TYR
Reference : Foto af VIKING
Reference : Graveret tegning af Kvæsthusbroen i København med dampskibe langs kajen.
Reference : Gravering med gengivelse af Odense Kanal og kongeskibet DANNEBROG (I).
Reference : Brochure Allez en Scandinavie + Paa Prøvetur med A.P. BERNSTORFF.
Reference : S/S ARIZONAs grundstødning på klipper ud for Kotka, Finland, 1955.
Reference : Brochure for BOTNIA (I) for rute til Island.
Reference : Tegning af BRYDEREN i is af Fr. Winther.
Reference : Billede af søsætningen, afløbet, af CALIFORNIA.
Reference : Artikel og udklip om forliset af S/S MARYLAND og CHR. BROBERG.
Reference : Artikel og udklip om forliset af S/S MARYLAND og CHR. BROBERG.
Reference : Gengivelse af CONSTANTIN (II) ved ankomsten til København.
Reference : Beskrivelse, omfattende, af DANA FUTURA fra værftet.
Reference : Fem gengivelser af strandingen på Husby Strand, Vedersø 1891-12-03.
Reference : Notitser om FIONA, der skal hugges op og om grundstødning i Storebælt.
Reference : Omtale i aviser af FREDERIK VIIIs sidste rejse til ophugning.
Reference : Artikel om chancerne for at hæve FRIGGA efter forliset.
Reference : Kapacitetsplan for GARONNE (I).
Reference : Gengivelse, gravering, af H.P. PRIOR (I).
Reference : Gengivelse i avis af JOLANTHA sunket.
Reference : Artikel om JYLLANDs forlis og manglen på hjælp efter tab af skruen.
Reference : Gengivelse af branden i KIEV / KIEW
Reference : Udklip og artikler om KJØBENHAVN / KØBENHAVN (II) minesprængning.
Reference : Gravering i avis af KJØBENHAVN / KØBENHAVN (I) ved ankomst Kvæsthusbroen
Reference : Beskrivelse af S/S MØEN (II)
Reference : Artikel om N.J. FJORD imellem stridende krigsskibe i 1916-05-31 i Nordsøen - Jyllandsslaget.
Reference : Artikler om S/S NORGEs forlis 1904-06-28 ved påsejling af klippen Rockall.
Reference : Beskrivelse af S/S ODENSE, dataoplysninger.
Reference : Beskrivelse af OSCAR II og dets grundstødninger m.v. Artikel om ophugning.
Reference : Beskrivelse og artikel om PARKESTON.
Reference : Artikel i avis om STOREBELTs havari ved Hirtshals.
Reference : Udklip om UNITED STATES om ophugning, og andre hændelser.
Reference : Udklip og oplysninger om skoleskibet, barken VIKING.
Reference : Aktie, aktiebrev, for kr. 500 i Thurø Dampskibsselskab A/S, Thurø.
Reference : Søforklaring med vidneforklaringer over havari, lækage i lastrum på H.A. HANSEN (I)
Reference : Diverse korrespondance for skibet H.A. HANSEN (I) for kul, havneafgifter m.v.
Reference : Nybygningskontrakt for værftets bygning nr. 35. Vedlagt også bog med specifikationer for samme.
Reference : Søforhør for kollision i Kielerkanalen. Dagbogsudskrift om læk i forpeak. Søforhør om isskaden i forpeak. Korrespondance.
Reference : Anmodning om optagelse i Danske Officerers gensidige Krigsforsikring af Løsøre.
Reference : Besigtelsesrapport over bundskader, assurandørkorrespondance, faktura for omkostninger ved dokophold til assurandører.
Reference : Foto af færgen ALEXANDRA
Reference : Foto af ARVEPRINS KNUD
Reference : Foto af ASA-THOR
Reference : Foto af BROEN
Reference : Foto af CHRISTIAN IX
Reference : Foto af DAGMAR
Reference : Foto af DAN b. 1921.
Reference : Foto af DANMARK (I)
Reference : Foto af DANMARK (II)
Reference : Foto af DRONNING INGRID (I)
Reference : Foto af DRONNING INGRID (II)
Reference : Foto af DRONNING MARGRETHE II
Reference : Foto af FREYA
Reference : Foto af FREJA
Reference : Foto af FREIA
Reference : Foto af FYN (II)
Reference : Foto af FYN (III)
Reference : Foto af GLYNGØRE
Reference : Foto af HALSSKOV
Reference : Foto af HEIMDAL (I)
Reference : Foto af HELSINGBORG (I)
Reference : Foto af HELSINGØR
Reference : Foto af HOLGER DANSKE (I)
Reference : Foto af HOLGER DANSKE (II)
Reference : Foto af INGEBORG
Reference : Foto af JYLLAND (I)
Reference : Foto af JYLLAND (II)
Reference : Foto af JYLLAND (III)
Reference : Foto af KALUNDBORG
Reference : Foto af KJØBENHAVN
Reference : Foto af KNUDSHOVED
Reference : Foto af KONG FREDERIK IX
Reference : Foto af KORSØR
Reference : Foto af KRONBORG
Reference : Foto af KRONPRINS FREDERIK
Reference : Foto af KRONPRINSESSE LOUISE
Reference : Foto af LILLEBELT
Reference : Foto af MARIE
Reference : Foto af MASNEDSUND
Reference : Foto af MJØLNER
Reference : Foto af MORSØ
Reference : Foto af NAJADEN
Reference : Foto af NIELS HOLST
Reference : Foto af NYBORG (II)
Reference : Foto af NYBORG (I)
Reference : Foto af ODIN
Reference : Foto af OREHOVED
Reference : Foredrag med lysbilleder om bygningen af distriktsfartøjet ANDERS OLSEN holdt af Børge Nic. Lind.
Reference : Foto af PRINS CHRISTIAN
Reference : Foto af PRINS HENRIK
Reference : Foto af PRINSESSE ALEXANDRINE
Reference : Foto af PRINSESSE ANNE-MARIE
Reference : Foto af PRINSESSE ELISABETH
Reference : Foto af ROMSØ
Reference : Foto af SJÆLLAND (I)
Reference : Foto af SJÆLLAND (II)
Reference : Foto af SOPHUS DANNESKJOLD SAMSØE
Reference : Foto af SPROGØ
Reference : Foto af STOREBÆLT / STORE-BÆLT
Reference : Foto af STOREBÆLT
Reference : Foto af STRIB
Reference : Foto af STÆRKODDER
Reference : Foto af SVEA
Reference : Foto af THOR
Reference : Foto af THYRA
Reference : Foto af VALDEMAR
Reference : Foto af ÆGIR
Reference : Foto af CHRISTIAN IX
Reference : Foto af DRONNING INGRID (II)
Reference : Foto af FREJA
Reference : Foto af JYLLAND (III)
Reference : Foto af OREHOVED
Reference : Foto af ROMSØ
Reference : Stik fra Ill. Tidende af SOPHUS DANNESKJOLD SAMSØE
Reference : Foto af STOREBÆLT
Reference : Menukort for voksne og børn fra Storebæltsoverfartens Restauranter.
Reference : Teknisk beskrivelse af DSB's første 3-dækker færge ARVEPRINS KNUD.
Reference : Teknisk beskrivelse af nybygningen ASA-THOR fra Nakskov.
Reference : Beskrivelse af nybygningen DANMARK (II)
Reference : Farvel til DANMARK (I) DSBs sidste dampfærge taget ud af drift.
Reference : Nyt færgesystem Korsør - Nyborg med DRONNING INGRID (II)
Reference : Radar on the FYN (III)
Reference : Et besøg på Europas største bilfærge M/F HALSSKOV.
Reference : Beskrivelse af nybygningen M/S HEIMDAL (I).
Reference : Beskrivelse af nybygningen, isbryderen og færgen HOLGER DANSKE (I)
Reference : Gengivelse og notits om isbrydning JYLLAND (II), desuden ses STOREBJØRN og en motorfærge.
Reference : Stik af hjulskibet KORSØR (I) i færgeleje, dæksbillede, i søen.
Reference : Avisnotits med gengivelse for ønsket om at bevare skibet som museumsskib. M/F KORSØR (II).
Reference : Artikel om maskineriets fjernstyring på M/F KÄRNAN (II)
Reference : Stik af isbryderen i isen. MJØLNER
Reference : Tegningsblade med snit og planer for S/S ODIN.
Reference : Planer og snit for S/S OREHOVED
Reference : Planer og snit for S/S PRINS CHRISTIAN
Reference : Gengivelse i stik og omtale af rute for PRINSESSE ALEXANDRINE
Reference : Foto og beskrivelse af færgen M/F PRINSESSE BENEDIKTE.
Reference : Artikel og beskrivelse af PRINSESSE ELISABETH
Reference : Planer og snit for STRIB
Reference : Planer og snit for THOR
Reference : Foto af AFRIKA.
Reference : Foto af ALSIA (I).
Reference : Foto af AMERIKA.
Reference : Foto af ANAMBA.
Reference : Foto af ANCONA.
Reference : Foto af ANDORRA.
Reference : Foto af ANHOLT.
Reference : Foto af ANNAM (I).
Reference : Foto af ANNAM (II).
Reference : Foto af ARABIEN.
Reference : Foto af ARANYA.
Reference : Foto af ASIA.
Reference : Foto af ATREVIDA.
Reference : Foto af AYUTHIA.
Reference : Foto af AZUMA.
Reference : Foto af BALTARA
Reference : Foto af BALTROVER
Reference : Foto af BALTRADER
Reference : Foto af BANDON
Reference : Foto af BASRA
Reference : Foto af BEIRA
Reference : Foto af BINTANG (III)
Reference : Foto af BINTANG (IV)
Reference : Foto af BIRMA
Reference : Foto af BOGOTA
Reference : Foto af BOMA
Reference : Foto af BORIBANA
Reference : Foto af BORINGIA
Reference : Foto af BUSUANGA
Reference : Foto af CHRISTIANSTED
Reference : Foto af CHUMPON
Reference : Foto af DANMARK
Reference : Foto af ERRIA
Reference : Foto af ESTONIA.
Reference : Foto af EUROPA
Reference : Foto af FALSTRIA (I)
Reference : Foto af FALSTRIA (II)
Reference : Foto af FALSTRIA (III)
Reference : Foto af FIONIA (II)
Reference : Foto af FIONIA (III)
Reference : Foto af INDIEN (I)
Reference : Foto af INDIA
Reference : Foto af JAVA (I)
Reference : Foto af JAVA (II)
Reference : Foto af JUTLANDIA (I)
Reference : Foto af JUTLANDIA (II)
Reference : Foto af KAMBODIA
Reference : Foto af KINA (IV)
Reference : Foto af KOREA
Reference : Foto af KURSK og næ. til POLONIA
Reference : Foto af KANGAROO ex LALANDIA
Reference : Foto af LALANDIA (II)
Reference : Foto af MAGDALA (II)
Reference : Foto af MALACCA (I)
Reference : Foto af MALAYA (I)
Reference : Foto af MALAYA (II)
Reference : Foto af MANCHURIA
Reference : Foto af MARTINIQUE
Reference : Foto af MEONIA (I)
Reference : Foto af MEONIA (II)
Reference : Foto af MEXICO
Reference : Foto af MOMBASA
Reference : Foto af MONGOLIA
Reference : Foto af MORELIA (I)
Reference : Foto af NIKOBAR (II)
Reference : Foto af NORDIC HERON
Reference : Foto af PANAMA (II)
Reference : Foto af PASADENA (I)
Reference : Foto af PASADENA (II)
Reference : Foto af PATAGONIA (I)
Reference : Foto af PERU
Reference : Foto af POLONIA
Reference : Foto af POONA
Reference : Foto af PRETORIA
Reference : Foto af REVAL
Reference : Foto af SAMUI
Reference : Foto af ST. JAN (I)
Reference : Foto af ST. JAN (II)
Reference : Foto af ST. JAN (III)
Reference : Foto af ST. THOMAS
Reference : Foto af SARGODHA
Reference : Foto af SELANDIA (II)
Reference : Foto af SIAM (II)
Reference : Foto af SIBONGA
Reference : Foto af SIENA (I)
Reference : Foto af SIMBA (I)
Reference : Foto af SINALOA
Reference : Foto af SONGKHLA
Reference : Foto af SUMBAWA (I)
Reference : Foto af SUMBAWA (II)
Reference : Foto af TONGKING
Reference : Foto af ANCONA
Reference : Foto af ANNAM (I).
Reference : Foto af AUSTRALIEN
Reference : Foto af BORIBANA
Reference : Foto af ESTONIA.
Reference : Foto af FALSTRIA (I)
Reference : Foto af FIONIA (I)
Reference : Foto af JAVA (I)
Reference : Foto af JAVA (II)
Reference : Foto af JUTLANDIA (II)
Reference : Foto af KORA
Reference : Foto af S/S WILLIAM BLUMER, norsk, der var sidste skib, der modtog melding fra ØKs skoleskib KØBENHAVN.
Reference : Foto af MALAKKA
Reference : Foto af MALAYA (I)
Reference : Foto af MALAYA (II)
Reference : Foto af MALINI
Reference : Foto af NIKOBAR
Reference : Foto af PANAMA
Reference : Foto af PEKING (Sv.)
Reference : Foto af PERU
Reference : Foto af SAMOA
Reference : Foto af TRANQUEBAR
Reference : Oversigt over skibsofficerer i ØK, per skib eller hjemme. 2 udgaver: 1977 og 1980.
Reference : Gengivelse på tryksag af NICOLINE, H.N. Andersens første rejse til Østen.
Reference : Artikel om indvielsen af nyt pakhus på Orientkajen, Københavns Frihavn.
Reference : Prøvetursartikel for nybygning 179 fra Nakskov
Reference : Oplysninger ved afleveringen 1929-09-05 af M/S ALSIA og avisartikler fra 1939-05-10 om brand om bord ud for Colombo på Ceylon.
Reference : Oplysninger om afløb, aflevering, tekniske data, KaMeWa-propeller, avisomtale af nybygning nr. 163 ANDORRA fra Nakskov.
Reference : Artikel om afløb af nybygning ANNAM fra B&W 1899-05-06.
Reference : Artikler om afløb m.v. for ANNAM (III) i 1958 på Nakskov Skibsværft.
Reference : Artikel om livet om bord på et nyt ØK skib, M/S AROSIA.
Reference : Avisartikel om første ØK skib fra hjemmeflåden gik af sted igen efter WW2.
Reference : Artikler og skibet ASMARAs afløb og færdiggørelse 1961.
Reference : Artikel om søsætning og teknik på ATREVIDA.
Reference : Notits og gengivelse af afløb af AUSTRALIEN 1915, artikel om skibets overlevelse af WW2.
Reference : Note om afløb af AYUTHIA 1960-01-14.
Reference : Artikler om afløb af og motor i BASRA 1959.
Reference : Artikler om afløbet og prøveturen med M/S BOMA i 1957.
Reference : Artikler og fotos fra BORIBANAs aflevering fra Nakskov.
Reference : Artikler om nyudviklet forpude til brug ved stabelafløbning med BUSUANGA. Samt oplysninger fra prøvetur.
Reference : Oplysninger om afløb og aflevering af M/S CANADA fra Nakskov samt fotoserie i reklametryksag med interiører fra skibet.
Reference : Foto i tryksag af skibet på vej i havn i København 1899.
Reference : Fotoserie fra tryksag i rederiets reklamemateriale samt omtale i Motor Ship fra 1926 om motoren.
Reference : Fotoserie i Billedbladet fra ERRIAs brand1951-12-20. Avisfoto fra første ØK skibs anløb af København efter krigen 1945-09-12.
Reference : Avisoplysninger om redningsdåd i storm på Nordatlanten af besætningen på ESTONIA 1928-11-22.
Reference : Oplysninger om prøvetur og nye tekniske løsninger på containerskibet FALSTRIA (III) fra flere kilder.
Reference : Fotoserie af interiører i EACs reklametryksag.
Reference : Pressemeddelelser fra EAC og reklamebrochure for skibet FIONIA (III) 1977.
Reference : Artikel om tekniske forhold på nybygning JAVA (II).
Reference : Fotoserie af interiører og anden omtale af JUTLANDIA (II) som hospitalsskib.
Reference : Artikel om KAMBODIAs ombygning til kreaturtransport hos rederiet C. Clausen.
Reference : Fotoserie af interiører på KINA (III) samt artikel fra NS-bladet om skibets historie under WW2.
Reference : Fotoserie af Henning Johansen fra Frihavnen om bord på MAGDALA ukendt år efter 1951.
Reference : Note om rejse i 1902 med brand i kobra på MANCHURIA (I)
Reference : B&W præsentationshæfte med artikel og planer for nybygning MANCHURIA (II)
Reference : Foto i tryksag af nyligt afløbne M/S MEXICO fra Nakskov.
Reference : Avisnotitser og fotos af branden i POONA i Göteborg 1971-07-15.
Reference : Notits med billede af PRINSESSE MARIE, der blev sænket af russisk krydser TEREK i Kinesiske Hav 1902.
Reference : Artikler om ØKs første skib RAGNHILD, der overgik 1897 til ØK fra H.N. Andersens firma.
Reference : Notits med gengivelse af ST. CROIX som nybygget.
Reference : Noter om SELANDIA (I) endeligt i 1942.
Reference : Fotoserie af interiører i ØK reklametryksag fra 1938 for SELANDIA (II)
Reference : Materiale om SELANDIA (III) fra ØK og B&W.
Reference : Artikler om afløb og aflevering af M/S SIENA 1954.
Reference : Artikler om leveringen af SIMBA 1978.
Reference : Artikler og avisnoter om leveringen af SONGKHLA (I) og om nyheden med turboladede motorer.
Reference : Artikler om nybygningen SUMBAWAs afløb og levering 1954.
Reference : Artikel om aflevering og rejse til Japan med skibet og dets efterfølgende salg.
Reference : Artikel om prøvetur med TONGKING 1914.
Reference : Artikel om nybygningen VIRGINIA fr Nakskov til ØK 1921.
Reference : Foto af COLUMBIA
Reference : Foto af INDIEN (II)
Reference : Foto af KINA
Reference : Foto af NATAL
Reference : Foto af OLYMPIA
Reference : Foto af PARANA
Reference : Foto af RHODESIA
Reference : Foto af TACOMA
Reference : Foto af TASMANIA (I)
Reference : Foto af TASMANIA (II)
Reference : Foto af TRANSVAAL
Reference : Foto af VICTORIA
Reference : Foto af WESTRALIA
Reference : Artikel om ASTORIA som nybygning.
Reference : Artikler fra flere aviser om TASMANIAs afløb 1935, prøvetur, erindring fortalt af H.C. Røder 1957, erindring om Japans bomber over Kina 1937.
Reference : Artikler om WESTRALIAs afløb 1937 og prøvetur.
Reference : Foto af AGDLEQ.
Reference : Foto af AVOQ
Reference : Foto af CARL RYDBERG, motorbåd til Holsteinsborg.
Reference : Foto af CERES
Reference : Foto af CONSTANCE
Reference : Foto af DISKO (I)
Reference : Foto af DISKO (II)
Reference : Foto af EJNAR MIKKELSEN (I)
Reference : Foto af ERIKA DAN
Reference : Foto af FOX
Reference : Foto af G.C. AMDRUP
Reference : Foto af GERTRUD RASK
Reference : Foto af GODTHAAB
Reference : Foto af HANS EGEDE
Reference : Foto af HANS HEDTOFT
Reference : Foto af HVALFISKEN
Reference : Foto af HVIDBJØRNEN
Reference : Foto af IVIGTUT
Reference : Foto af JULIUS THOMSEN
Reference : Foto af KASKELOT
Reference : Foto af KLAPMYDSEN
Reference : Foto af KUNUNGUAK
Reference : Foto af LUCINDE
Reference : Foto af MAGNUS JENSEN
Reference : Foto af MANITSOK
Reference : Foto af MISIGSSUT
Reference : Foto af NORDLYSET
Reference : Foto af NUK
Reference : Grundmaterialet til Danske Bådtyper med opmålinger, noter og kladder mærket nr.1 til 85 (ikke komplet)
Reference : Grundmateriale og manuskripter fra Christian Nielsens arkiv. Mange opmålinger i kladdeform.
Reference : Liste over Christian Nielsens opmålinger fra 1939 og fremefter foretaget for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
Reference : Tegninger til brug for en artikel om skonnertens historie af Christian Nielsen.
Reference : Brev om H&S' ønske om at erhverve et kirkeskib af ældre dato, oprindeligt fra Fejø Kirke.
Reference : Brev om deltagelse i ophængning af nyt kirkeskib bygget af Christian Nielsen fra 1956 til 1961.
Reference : Materiale om skibsfarten på Grønland.
Reference : Artikel om Grønlands Handel - Det ældste rederi. og artikel af samme: Den private Skibsfart for Grønlands Handel.
Reference : Artikel om Grønlands Handel: Den Grønlandske Handels 130 Aars Jubilæum.
Reference : Artikel om udflytningen af trafikken på Grønland fra København til Ålborg i 1970'erne.
Reference : Havneforholdene i Grønland, artikel.
Reference : Artikel Lægebådene i Grønland.
Reference : Forordning om Coffardie-Skibes og Commiss-Fahrernes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, Flag og Giøss, samt Vimpeler og Fløye.
Reference : Artikel om S/S AGGERSUND 1932-02-25
Reference : Artikel i flere afdelinger: Grønland under Krigen 1807-1814.
Reference : Brochure for redningsbåde af glasfiberforstærket polyester.
Reference : Brochure for redningsbåde af glasfiberforstærket polyester.
Reference : Brochure for skibsværftet i Sydhavnen i København.
Reference : Brochure for Nylonforhudning af ståltovværk.
Reference : Bestillingsliste for proviant og stores med afkrydsningsfelter og varetyper.
Reference : Brochure for uddannelsen til skibsofficer via Søfartsskolen og elevtid i rederierne.
Reference : Brochure for ruten Fåborg-Gelting.
Reference : Folder med børnemenu og gengivelser af færger for Storebæltsoverfarten.
Reference : Program for biograffilmen Barken Margrethe af Danmark, 1934.
Reference : Forskellige brochurer fra DFDS reklameafdeling for ruter og rejser.
Reference : Maalebrev for dansk Skonnert kaldet HJALM drægtig 62½ danske Commercelæster.
Reference : Tillæg til Nationaltidende: Artikel om Fribord - Freeboard.
Reference : Liste over skader på modeller, som har været udlånt gennem Landbrugets Afsætningsudvalg til New York World's Fair 1964-65.
Reference : Forskellige manuskripter vedrørende Rasmus møllers træskibsværft i Fåborg og erindringer fra personer med kendskab til det samt vedrørende museets model bygget over værftet.
Reference : Ved kirkeskibsophængningen i Bregninge Kirke 1968-05-05.
Reference : Etnologiske undersøgelser august 1965 med besøg ved forskellige havne og værfter i Danmark.
Reference : 12 artikler fra Vikingen om et skibs bygning med bidrag fra hovedparten af de danske værfter.
Reference : Artikel om en rejse med M/S DANSTAR: Danstar Mennesker jeg mødte og den norske kyst.
Reference : Oplysninger om skonnerten HOTHER.
Reference : Opmåling og besigtelse af fregatten JYLLAND. 1 tegning.
Reference : Oplysninger om skonnerten KAREN.
Reference : Oplysninger om skonnerten NIELS.
Reference : Sag om besigtelse og restaurering af SKIBSLADNER II for FDFs Søkorps.
Reference : Foto af PERU
Reference : Foto af SONJA
Reference : Foto af SVÆRDFISKEN
Reference : Foto af TATERAK
Reference : Foto af THORVALDSEN
Reference : Foto af TJALFE
Reference : Foto af UMANAK
Reference : CARL EGEDE ombygget 1967, artikel.
Reference : Artikel om De to sidste gamle Grønlandssejlere gaar deres Undergang i Møde. CERES og CONSTANCE.
Reference : Til ro i den stille kanal - CONSTANCE er blevet osteskib.
Reference : Gengivelser og noter for skibet, samt artikel af Ivar Weinschenk fra 1906-ekspeditionen til Østgrønland.
Reference : Gengivelse og noter om DISKO.
Reference : Artikel om DISKO (II) om afløb, søsætning og navngivning.
Reference : Kort artikel om FOX II, der oplevede en orkan i 1926.
Reference : Artikel om FYLLA i forbindelse med købet til KGH 1933.
Reference : Artikler om branden og forliset af G.C. AMDRUP 1951.
Reference : Materiale om GERTRUD RASK og forliset 1942.
Reference : Materiale om GODTHÅB.
Reference : Materiale og gengivelse af GRØNLAND.
Reference : Materiale og gengivelse af GUSTAV HOLM.
Reference : Materiale og gengivelser af HANS EGEDE, der forliste 1942.
Reference : Materiale om HANS HEDTOFT og forliset.
Reference : Materiale om KUNUNGUAK.
Reference : Om forliset 1940 af LOUISE, togtefartøj.
Reference : Materiale om nybygningen MAGNUS JENSEN + artikel i Søfart 1979.
Reference : Artikel om lægebåden MISIGSSUT leveret 1955.
Reference : Artikel om nybygningen NUKA ITTUK.
Reference : Materiale om SONJA og det sidste togt.
Reference : Artikler om SONJA KALIGTOK ombygning 1962.
Reference : Materiale om SÆLEN og dens forlis i 1931.
Reference : Materiale om salget af TJALFE fra KAS 1915.
Reference : Materiale om TIKERAK og branden 1966.
Reference : Note om sidste træskib til Grønland, TUGDLIK.
Reference : Om køb af klokken fra DAC på auktion stammende fra KRONPRINSEN AF DANMARK 1745.
Reference : Artikel om fjorddampere, provinsbyernes overgang til damskibsforbindelser lokalt.
Reference : Arbejdsulykker i skibe. Statusmeddelelse om ulykker 1958 og om nedsættelse af udvalget Søfartens Arbejdsbeskyttelsesudvalg.
Reference : Trængslen på Øresund. Artikel om skibsruterne på Øresund.
Reference : Artikler om tankskibsudvikling især størrelsesmæssigt.
Reference : Artikel om Øresundstolden set fra norsk synspunkt. Samt andre artikler om samme emne
Reference : Grønlandskommissionen og dens afgivne betænkning.
Reference : Artikel Lys langs Norges kyst gennem 300 år. Historien om det norske fyrvæsen.
Reference : Beretning om Fyr- og Vagervæsenets virksomhed i 1954, 1956-1965 i 8 hæfter.
Reference : Meddelelse om kontrahering, afløb, prøvetur og aflevering af færgen HELSINGØR fra HSM 1955.
Reference : Meddelelse om afløb af KNUDSHOVED.
Reference : Meddelelser om bygningen af færgen HALSSKOV fra forskellige kilder.
Reference : Note om forliset af HANNE S og liste over omkomne.
Reference : Note om tidspunkterne for forliset af HANS HEDTOFT og navne på omkomne fra Maskinmesterforeningen.
Reference : Meddelelser om aflevering af DJURSLAND og trykt generalarrangement for skibet.
Reference : Forskellige udklip, artikler, navne og om konferencer vedrørende BIMCO.
Reference : Meddelelse fra Danmarks Rederiforening i anledningen af 75-års jubilæet 1959.
Reference : Foto af BAAGØ-FÆRGEN ex Måløy Ferja.
Reference : Foto af DJURSLAND (I)
Reference : Foto af DJURSLAND (II)
Reference : Foto af GRENAA
Reference : Foto af HALS-EGENSE
Reference : Foto af HAVMAAGEN
Reference : Foto af HAVØRNEN som BENDY
Reference : Foto af HUNDESTED
Reference : Foto af ISBJØRN
Reference : Foto af J.S. FLEISCHER
Reference : Foto af JULLE (II)
Reference : Foto af KALLE III
Reference : Foto af KATTEGAT (I)
Reference : Foto af KATTEGAT (II)
Reference : Foto af KNØSEN ex BIOLOGEN
Reference : Foto af KORSHAGE
Reference : Foto af LANGELAND
Reference : Foto af LEIF STÆRKE
Reference : Foto af LILLEBJØRN
Reference : Foto af MARSK STIG
Reference : Foto af MOLS ex FALKEN
Reference : Foto af NORDJYLLAND
Reference : Foto af SALLINGSUND
Reference : Foto af SKANSEHAGE
Reference : Foto af STOREBJØRN
Reference : Foto af SØNDERJYLLAND
Reference : Foto af TAURUS
Reference : Foto af VALDEMAR
Reference : Foto af VESTKYSTEN
Reference : Foto af VESTERHAVET
Reference : Isbryderen DANBJØRN. Thrige-leverancer til dend anske isbryder...
Reference : Samtale med maskinchef K.E. Andersen om hans tid i færgerne på Juelsminde-Kalundborgoverfarten.
Reference : Fartplan for DJURSLAND (III)
Reference : Foto af 66 PAKETTEN
Reference : Foto af BORNHOLM, (foto som BORGHOLM)
Reference : Foto af BORNHOLM (foto som NORDLAND)
Reference : Foto af BORNHOLM
Reference : Foto af BORNHOLMERPILEN
Reference : Foto af ERNA
Reference : Foto af ERTHOLM
Reference : Foto af FREM (og 2 af DANIA (Ty.)
Reference : Foto af HAMMERSHUS (I)
Reference : Foto af HAMMERSHUS (II)
Reference : Foto af HAMMERSHUS (III)
Reference : Foto af HEIMDAL
Reference : Foto af HEIMDAL (foto som BRYNHILD (Sv.)
Reference : Foto af JENS KOFOED
Reference : Foto af ROTNA
Reference : Foto af ROTNA
Reference : Foto af KONGEDYBET
Reference : Foto af M. DAVIDSEN
Reference : Foto af NORDBORNHOLM (I)
Reference : Foto af NORDBORNHOLM (III)
Reference : Foto af SKANDIA
Reference : Foto af THOR
Reference : Foto af ØRNEN
Reference : Foto af ØSTBORNHOLM
Reference : Foto af ØSTBORNHOLM
Reference : Foto af ØSTERSØEN
Reference : Foto af ØSTERSØEN
Reference : Den skotske general faldt i krigen, men CHIMERA sejler stadig
Reference : Et farvel til Østbornholmske
Reference : Søsætning af ØSTBORNHOLM.
Reference : Prøvetur med NORDBORNHOLM (II)
Reference : Tegning af S/S JARL i bladet fra sommeren 1890 - samme år, som skibet forliste i foråret.
Reference : Artikler fra Bornholmeren, Søfart m.fl. om POVL ANKERs indsættelse i trafikken, rederiet er nu Bornholmstrafikken under DSB.
Reference : JENS KOFOED fik lykkeskilling fra 1658 under masten.
Reference : Fartplan og menu place-mat.
Reference : Artikler om skibet ØSTERSØEN til 1866-selskabet.
Reference : Billeder og data fra KONGEDYBET
Reference : Billeder og data fra BORNHOLM (III)
Reference : Foto af AGNETE
Reference : Foto af A.L.B. (I)
Reference : Foto af A.L.B. (II)
Reference : Foto af BROCKENHUUS SCHACK
Reference : Foto af EGESKOV
Reference : Foto af ELLEN
Reference : Foto af FAABORG, senere FREJA
Reference : Foto af FAABORG
Reference : Foto af HROAR
Reference : Foto af LANGELAND
Reference : Foto af LANGELANDSBÆLT
Reference : Foto af LOHALS
Reference : Foto af LOLLAND
Reference : Foto af MARSTAL
Reference : Foto af MJØLNER
Reference : Foto af ROLF
Reference : Foto af RUT
Reference : Foto af SUNDET
Reference : Foto af SVENDBORGSUND
Reference : Foto af TAARS
Reference : Foto af THORSENG (I)
Reference : Foto af THORSENG (II)
Reference : Foto af TRANKJÆR (I)
Reference : Foto af TRANKJÆR (II)
Reference : To fartplaner med gengivelser af færger. Turistudgaver, en fra 1950 ca. og en fra 1979-1980.
Reference : Fartplan for S/S AGNETE fra 1956 for ruten Helsingør til Landskrona, samt avisbillede af AGNETE med en kæntret LUNDEBORG ved siden af samt artikel om AGNETEs bygning.
Reference : To gengivelser af Svendborgs nye flydedok, den første i provinsen
Reference : Tegning af EIDEREN.
Reference : Tegning af AGGERSUND
Reference : Foto af VILDSUND senere næ. til MORS
Reference : Foto af HERMOD (II)
Reference : Tegning af FREYER
Reference : Tegning af FREYA
Reference : Tegning af FYEN
Reference : Foto af NORDBY, og 1 foto er af det senere navn RINDBY
Reference : Foto af NORDBY (III)
Reference : Foto af tryksag med gengivelse af NORDBY (I)
Reference : Foto af ESBJERG
Reference : Foto af FANØ
Reference : Foto af PETER FABER
Reference : Foto af MALMÖHUS
Reference : Foto af SCHWERIN
Reference : Foto af DEUTSCHLAND
Reference : Note og gengivelse af VILDSUND med færgeleje og den gamle båd vist.
Reference : Tryksag med gengivelse af prøvetursdeltagere på dækket af FANØ
Reference : Beskrivelse af PETER FABER fra 1982 i hel artikel i Søfart.
Reference : Foto af BETULA (I)
Reference : Foto af BETULA (II)
Reference : Foto af HOLGER DANSKE
Reference : Foto af ILMATAR
Reference : Foto af LILLI SCARLETT
Reference : Foto af ORANGE SUN
Reference : Foto af PRIMULA (Sv.)
Reference : Foto af SCANIA (Sv.)
Reference : Foto af SUNDPILEN og et foto af skibet som BÜRGERMEISTER ROSS
Reference : Foto af ABELONE VENDILA
Reference : Foto af CHR. J. KAMPMANN
Reference : Foto af E.M. DALGAS (I)
Reference : Foto af E.M. DALGAS (II)
Reference : Foto af ERIK BOYE
Reference : Foto af H. PONTOPPIDAN
Reference : Foto af HANS TAVSEN
Reference : Foto af I.D.S. ADOLPH / J.D.S. ADOLPH
Reference : Foto af LARS KRUSE (I)
Reference : Foto af LARS KRUSE (II)
Reference : Foto af N.F. HÖFFDING / N.F. HØFFDING
Reference : Foto af N.G. PETERSEN
Reference : Foto af P. MADSEN
Reference : Foto af P.N. DAMM (I)
Reference : Foto af ST. ST. BLICHER
Reference : Foto af ALF ex BREMERSVOLD ex ALF
Reference : Foto af BELGIEN
Reference : Foto af BELGIEN
Reference : Foto af EKLIPTIKA
Reference : Foto af ENGLAND
Reference : Foto af ENGLAND
Reference : Foto af KRONPRINS FREDERIK
Reference : Foto af POLARSTJERNEN som EUROS
Reference : Manuskripttekst om Handelshuset Hans Puggaard, København.
Reference : Manuskripttekst om ankomsten, hjemkomsten af en af fregatterne fra rederiet Hans Puggaard, København.
Reference : Oplysninger om fregatten og fregatskibet TORDENSKJOLD.
Reference : Oplysninger om fregatten og fregatskibet FREJA.
Reference : Oplysninger om fregatten og fregatskibet NAJADEN (P1)
Reference : Oplysninger om briggen BOLETTE PUGGAARD
Reference : Oplysninger om fregatskibet SIGNE ex NAJADAN (P2)
Reference : Oplysninger om fregatskibet ROTA
Reference : Oplysninger om briggen CHARLOTTE HAGE
Reference : Oplysninger om barken senere briggen SAGA
Reference : Oplysninger om fregatskibet senere barken BURY ST. EDMUNDS.
Reference : Oplysninger om barken JOHANNES HAGE.
Reference : Oplysninger om skonnerten HOTHER.
Reference : Beretning af kaptajn J. Hansen om en rejse med fregatskibet HAVFRUEN til Vladivostok i 1871.
Reference : Beretning om fregatskibet HAVFRUENs rejser.
Reference : Beretning af kaptajn Søtoft om en rejse med fregatskibet HAVFRUEN i 1876.
Reference : Oplysninger om fregatskibet FREJA.
Reference : Manuskript til artikel i Årbog 2006 om Rejse med briggen J.H. MIDDELHEUS af Esbjerg 1889 skrevet af fru kaptajn Lene Bruhn.
Reference : Frederichsen datablad for barken HEINRICH SØRENSEN
Reference : Foto af QUEEN ALEXANDRA.
Reference : Foto af SATURN
Reference : Foto af VENUS som S/S SANTOS.
Reference : Foto af EMANUEL
Reference : Foto af ENERGI
Reference : Foto af ERINDRING.
Reference : Foto af H.H. PETERSEN.
Reference : Foto af DORTHEA
Reference : Foto af BROSUND
Reference : Foto af BROSUND
Reference : Foto af FURSUND
Reference : Foto af GRØNSUND
Reference : Foto af HADSUND
Reference : Foto af VILSUND
Reference : Foto af VILSUND
Reference : Foto af LION
Reference : Signalflagenes størrelse.
Reference : Life-saving signals template. Redningssignaler, engelsk opslag i plast. SOLAS No. 2
Reference : Foto af AARØ
Reference : Foto af AXEL CARL, foto som TORMO og ELIAS P.
Reference : Foto af HANS P. CARL, 2 fotos og 1 som KIONI.
Reference : Foto af KALØ samt A4-lasteplan.
Reference : Foto af L.H. CARL
Reference : Foto af MARTIN CARL (I)
Reference : Foto af MARTIN CARL (II)
Reference : Foto af ROMØ
Reference : Foto af SAMSØ samt avisnote 1941-08-09 om krigsforliset.
Reference : Foto af SEJRØ
Reference : Foto af THERESE / THÈRÉSE samt simpel lasteplan.
Reference : Foto af VERA
Reference : Ladningsplan for S/S BETTY
Reference : Ladningsplan for S/S DAISY
Reference : Ladningsplan for S/S HELGA
Reference : Ladningsplan for S/S KAMMA
Reference : Ladningsplan for S/S SIMONE
Reference : Kaptajn R.P.H. Hansens beretning om sin færd som fører af barkskibet PEHR UGLAND af københavn
Reference : Kaptajn Thomas Jepsen Sødring. Optegnelser om hans livsbane og hans rederi.
Reference : Foto af SEPTIMUS
Reference : Foto af STENSBY og et som WERNER H.
Reference : Foto af TUREBY, et foto som SILVERFIR.
Reference : Foto af VEDBY
Reference : Foto af NAVITAS
Reference : Foto af ASTRID BRES
Reference : Foto af VINLAND SAGA
Reference : Foto af SVEDANIA (foto som GRO (No.
Reference : Foto af NORMAN ISLES.
Reference : Foto af ALLAN, og et foto som KUL (No.)
Reference : Foto af NORMAN
Reference : Foto af OLAV ASBJØRN.
Reference : Foto af OLAV DROT / OLAU DROT
Reference : Foto af OLAU EGE (1 stk., 2 stk. som BENEFACTOR, og 1 stk. som SCHWARZA)
Reference : Foto af OLAU GORM
Reference : Foto af OLAU LEIF
Reference : Foto af CAP COLVILLE
Reference : Foto af OLAU VIG
Reference : Datablad for skibet med gengivelse.
Reference : Artikel om P. Ph. Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri A/S bekendte 1950 DWt standardtype skib.
Reference : Artikel om Engelhardts Decked Life-Boat.
Reference : Nekrologer for C.A. Broberg i Illustreret Tidende og Nationaltidende 1886. Oplysninger om firmaet, portræt m.v.
Reference : Oplysninger om skibe tilhørt Chr. Broberg & Søn, København.
Reference : Oplysninger om DANNEVIRKE tilhørt Chr. Broberg & Søn, København.
Reference : Oplysninger om JOHANNES WEILBACH tilhørt Chr. Broberg & Søn, København.
Reference : Oplysninger om VALKYRIEN tilhørt Chr. Broberg & Søn, København.
Reference : Conditioner for overførelse af tropper til Vestindien år 1848.
Reference : Et gammelt instruktionsbrev til en skibsfører.
Reference : Vore skippere før og nu. Af en skibsfører 1897.
Reference : Interessentskabskontrakt for et anonymt handelsinteressentskab under Firma Det Københavnske Skibsrederi, juni 1866.
Reference : Indledningsmanus til Gruelunds: Vore dybvandssejlskibes historie 1864-1930.
Reference : Skibsrederiforeningen af 1865 - Oversigt over nogle skibe.
Reference : Foto af ASTRA (I)
Reference : Foto af ERIK
Reference : Foto af ORION (I)
Reference : Foto af ORION (II)
Reference : Foto af VEGA
Reference : Foto af VENUS
Reference : Foto af ATLANTIC
Reference : Foto af COPENHAGEN
Reference : Foto af KRONPRINS FREDERIK
Reference : Foto af LONDON
Reference : Foto af OSLO
Reference : Foto af OSLO
Reference : Foto af PARIS
Reference : Foto af WIEN ex LAVONIA
Reference : Foto af PEDER MOST
Reference : Foto af AARØ
Reference : Foto af DANIX (foto som senere M/S JAN)
Reference : Foto af PHØNIX (foto som tidligere TOREADOR)
Reference : Oplysninger om skibsreder F.W. Kiørboe og Det danske Søfartsselskab A/S, Sejl- & Dampskibsselskabet af 1873, København.
Reference : Foto af CANADA
Reference : Interiørfotos fra ØK-skibe, hvis navne ikke kendes.
Reference : Foto af SELANDIA (II) interiørfotos
Reference : Foto af FALSTRIA (II) interiørfotos
Reference : Foto af POLONIA interiørfotos
Reference : Foto af LITUANIA interiørfotos
Reference : 7209 - 72109 Bangkok skibene interiør 4 stk. foto.
Reference : Fotos i postkort delvis farve 25 stk. for ca. 20 skibe.
Reference : Åbningen af turistudstillingen 1938-04-07 i København. Foto med 7 navngivne personer.
Reference : 7210 - 72088. Foto af Prins Axels grav, † 1964-07-14, med blomster.
Reference : 72106 + 72107. Foto af ERRIA, interiør og skibet.
Reference : 72113. Foto af KOSCIUSZKO
Reference : 72163. Foto af stammelægter på Vancouver Island, GREAT WESTERN NO. 3.
Reference : 7209 - 72164. Foto af JUTLANDIA, kontorinteriør.
Reference : 7210 - 72210. Foto af skibet ELSAM JYLLAND.
Reference : 72242 + 72243. Fotos af skib og interiør M/S PILSUDSKI
Reference : 72244. Fotos af M/S PILSUDSKI med passagerer og forskellige danske personer, der rejste til USA.
Reference : 72244. Fotos af M/S BATORY med passager i København.
Reference : 72276. Fotos fra regionalt shippingmøde i AEC i Singapore 1966-10-10
Reference : 72290. Foto, portræt af Ebbe Jæchel, Scandutch. Veteranbiler med rederiets SELANDIA, Scandutch 5 års jubilæumskage med 4 navngivne personer deltagende.
Reference : 72291. Foto, Scanservice, 2 fotos fra udstilling. Gruppefoto med direktør Rathje.
Reference : 72291. Foto, Scanservice, 6 fotos med personer fra de deltagende rederier: ØK, Wilhelmsen, Svensk ØK.
Reference : 72416. Fotos med personer fra Handelsflådens Velfærdstjeneste ekspederende Dansk Søfarts-TV om bord.
Reference : 72430. Fotos fra Hong Kong, Denmark House. Lastning. Bangkok lastning. Ny havn i Freemantle. i alt 4 fotos.
Reference : 72430. Fotos om Brostrøm, rederikoncern. Fotos af grundlægger, indehavere og flere generationer. I alt 3 fotos
Reference : 72430. Fotos og artikel fra ØK blad fra officerskursus i Helsingør. I alt 4 fotos.
Reference : 72430. Foto, hvor ØK kontorchef O. Jacobsen overrækker erindring til Dansk Brodersamfund / Dansk-Amerikansk Brodersamfund til minde om Danmarksfærden 1938.
Reference : 72430. Foto, hvor ØKs H.H. Sparsø, Erik Petersen og Chresten Bjerrum besøger Freemantle.
Reference : 72430. Fotos, 2 stk., hvor maskineri lastes i SIBONGA.
Reference : 72430. Fotos, 4 stk., hvor fornem bil lastes til Maylaysisk statsminister i BASRA i Rotterdam.
Reference : 72430. Fotos, 4 stk., hvor besætning fra SELANDIA er på kursus.
Reference : 72475. Fotos, 13 stk., hvor bygningen på beddingen af skibet ses. ALSIA (I).
Reference : 72475. Fotos, 23 stk., af exteriør og interiør af M/S AMERIKA.
Reference : 72537. Fotos, 29 stk. af bygning, afløb og fest, exteriør, af M/T NORDIC HERON.
Reference : 72538. Fotos, 21 stk. af bygning, afløb og fest, exteriør, af M/S SARGODHA.
Reference : 72573. Foto af ST. JAN.
Reference : 72573. Foto af ST. CROIX.
Reference : 72573. Foto af ST. THOMAS
Reference : Foto af SORTE SARA som passagerskib i 1950'erne.
Reference : Foto af ABSALON.
Reference : Foto af DEN LILLE HAVFRUE
Reference : Foto af DRAGØR
Reference : Foto af GEFION, hjulskib
Reference : Foto af GRIPEN
Reference : Foto af GYLFE, hjulskib
Reference : Foto af HELSINGBORG
Reference : Foto af KIRSTEN PIIL
Reference : Foto af MALMØ
Reference : Foto af MALMÖ
Reference : Foto af SANKT IBB
Reference : Foto af SVERIGE
Reference : Foto af SVERIGE
Reference : Foto af ÖRESUND
Reference : Foto af ÖRNEN
Reference : Foto af ØRNEN
Reference : Foto af DRAGØR
Reference : Foto af KNUT VIKING
Reference : Foto af SVAN, norsk.
Reference : Brochure for flyvebådene fra Havnegade til malmö fra 1965. Og en for Øresundsbådene.
Reference : Artikel om kollisionen mellem GEFION og HVEEN.
Reference : Artikler om kollisionen mellem MALMØ og norske S/S ALIX af Oslo 1933-09-17.
Reference : Tegning farvelagt senere af S/S SVERIGE. Samt artiklen om skibets kæntring i dok 1960-04-21.
Reference : Foto af ALEXY
Reference : Foto af BIRGIT
Reference : Foto af BONITA
Reference : Foto af CYRIL
Reference : Foto af DAGNY
Reference : Foto af DAN
Reference : Foto af DANA
Reference : Foto af DANFJORD (I)
Reference : Foto af DANFJORD (II)
Reference : Foto af DANHOLM (I)
Reference : Foto af DANHOLM (II)
Reference : Foto af DANVIG
Reference : Foto af ELIE
Reference : Foto af ESTHER MARIA
Reference : Foto af IRENE MARIA
Reference : Foto af LILLY
Reference : Foto af MARY
Reference : Foto af TOVELIL
Reference : Artikel om Dania D/S A/S' stiftelse for 50 år siden.
Reference : Artikel om forliset af BONITA efter kollision i Øresund.
Reference : Foto af THORVALDSEN
Reference : Oplysninger om skibsreder Mathæus Friederich Ludvig Hagemann, København, og hans skibe.
Reference : Foto af HAMLET.
Reference : Foto af ROLF (II)
Reference : Foto af SVAVA
Reference : Foto af DAN (II)
Reference : Foto af DANMARK
Reference : Foto af HARALD (III)
Reference : Foto af IVAR (I)
Reference : Foto af KNUD II
Reference : Foto af BRYNHILD
Reference : Foto af MAGNUS
Reference : Foto af OLAF (II)
Reference : Foto af SVEND II
Reference : Foto af SIGRUN
Reference : Foto af GREGORY MØRCH (Rus.)
Reference : Foto af GENERALKONSUL PALLISEN
Reference : Foto af HELMER MØRCH
Reference : Foto af MICHAEL ONTCHOUKOFF
Reference : Foto af NEWA
Reference : Foto af ROTA
Reference : Foto af WLADIMIR SAWIN
Reference : Første danske dampskib på Sydamerikas vestkyst 1873. THORVALDSEN.
Reference : Tegning, farvelagt af Fencker på kopi fra ukendt bog af HROAR
Reference : Tegning, farvelagt af Fencker på kopi fra ukendt bog af FRODE
Reference : Tegning, farvelagt af Fencker på kopi fra ukendt bog af HARALD (I)
Reference : Oplysninger om skibsreder E.E. Albertsen, København, og hans skibe.
Reference : Oplysninger om skibsreder R.J. Walløe, København, og hans skibe.
Reference : Oplysninger om skibsreder H.J. Rønne, København, og hans skibe.
Reference : Oplysninger om skibsreder H.E. Hansen, København, og hans skibe.
Reference : Oplysninger om enkelte skibe på forskellige notepapirer.
Reference : Oplysninger om skibsreder J.L. Schouboe, København, og hans skibe.
Reference : Oplysninger om skibsreder Th. Sonne, København, og hans skibe.
Reference : Oplysninger om skibsreder H.S. Hansen, København, og hans skibe.
Reference : Oplysninger om skibsreder J.S. Christensen, København, og hans skibe.
Reference : Oplysninger om skibsreder Marcus Nissen, København, og hans skibe.
Reference : Foto af IRLAND (II)
Reference : Foto af IRLAND (III)
Reference : Foto af KINSHASA
Reference : Foto af LIFLAND (II)
Reference : Foto af MAYUMBE
Reference : Foto af NORMANDIET (V)
Reference : Foto af NORMANDIET (VI)
Reference : Foto af RØSNÆS
Reference : Foto af SHETLAND (I)
Reference : Foto af SKAANE
Reference : Foto af SKOTLAND (II)
Reference : Foto af SLESVIG (II)
Reference : Foto af SLESVIG (III)
Reference : Foto af RØDFAXE
Reference : Foto af AFRIKA (I).
Reference : Foto af ANGOLA (I)
Reference : Foto af BANANA
Reference : Foto af VOSNÆS
Reference : Foto af BORNHOLM (IIDF)
Reference : Foto af BRETAGNE (I)
Reference : Foto af BRETAGNE (II)
Reference : Foto af BRETAGNE (III)
Reference : Foto af BRETAGNE (IV)
Reference : Foto af ESTLAND
Reference : Foto af FRANKRIG
Reference : Foto af GRØNLAND (II)
Reference : Foto af GRØNLAND (III)
Reference : Foto af GRØNLAND (IV)
Reference : Foto af GRØNLAND (V)
Reference : Foto af HALLAND (I)
Reference : Foto af HALLAND (II)
Reference : Foto af HIMMERLAND (I)
Reference : Foto af HOLLAND
Reference : Foto af SKOTLAND (I) og som IRANIA
Reference : Newsletter from the public department of B&W: Oplysninger om forlængelsen af VINLAND.
Reference : Foto af AVANCE.
Reference : Foto af BISCAYA
Reference : Foto af BRETLAND (I)
Reference : Foto af BRETLAND (II)
Reference : Foto af BOTHAL
Reference : Foto af DANA
Reference : Foto af I.P. SUHR
Reference : Foto af IVAN KONDRUP
Reference : Foto af JULIUS HOLMBLAD
Reference : Foto af JULIUS MADSEN
Reference : Foto af N.C. MONBERG
Reference : Foto af TH. ADLER SVANHOLM
Reference : Foto af WM. TH. MALLING
Reference : Foto af CIMBRIA (I)
Reference : Foto af CIMBRIA (II)
Reference : Foto af CONCORDIA (I)
Reference : Foto af CONCORDIA (II)
Reference : Foto af DANIA (I)
Reference : Foto af DANIA (II)
Reference : Foto af ENGLAND
Reference : Foto af HAFNIA
Reference : Foto af SCANDIA (II)
Reference : Foto af SCOTIA
Reference : Foto af VICTORIA
Reference : Foto af ALADDIN
Reference : Foto af BJARKE (I)
Reference : Foto af BJARKE (II)
Reference : Foto af FRISIA
Reference : Foto af HAMLET (II)
Reference : Foto af HAMLET (III)
Reference : Foto af MARGRETHE ROBBERT
Reference : Foto af NIELS R. FINSEN
Reference : Samling af filatelistiske blade: Maritime Motiver
Reference : Samling af filatelistiske blade: Maritime Motiver
Reference : Samling af filatelistiske blade: Maritime Motiver
Reference : Samling af filatelistiske blade: Ships on Stamps
Reference : Samling af filatelistiske blade: Watercraft Philatery
Reference : Foto af ELSE NIELSEN
Reference : Foto af FYLLA
Reference : Foto af GRETE NIELSEN
Reference : Foto af HENRY TEGNER
Reference : Foto af HUGO NIELSEN
Reference : Foto af KAREN
Reference : Foto af KEJSERINDE DAGMAR
Reference : Foto af LILY
Reference : Foto af LILY NIELSEN
Reference : Foto af MAJ
Reference : Foto af MARGRETE
Reference : Foto af MARIUS NIELSEN
Reference : Foto af MARTIN GOLDSCHMIDT
Reference : Foto af MARX
Reference : Foto af POLLY
Reference : Foto af RIGMOR NIELSEN
Reference : Foto af SOPHIE
Reference : Foto af VALBORG NIELSEN
Reference : Foto af WILH. COLDING
Reference : Foto af ANNA samt udklip om tidligere redningsoperation.
Reference : Foto af ARNGRIM
Reference : Foto af ASBJØRN
Reference : Foto af BOGATYR
Reference : Foto af CHRISTIAN
Reference : Foto af CLARA
Reference : Foto af DANMARK
Reference : Foto af GAUTATYR
Reference : Foto af INGA
Reference : Foto af KAI
Reference : Foto af VERATYR
Reference : Foto af AASE NIELSEN
Reference : Foto af ABSALON.
Reference : Foto af ANNA NIELSEN
Reference : Foto af BERTHA
Reference : Foto af CITO
Reference : Foto af EDITH NIELSEN
Reference : Udklip fra 1938-06-28 avis: S/S JAN opbragt i Gibraltarstrædet ført til Ceuta og prisedømt af Francostyret i Spanien.
Reference : om Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København, M/S MARGIT brændende i Stillehavet.
Reference : Kapacitetsplan for BERTHA
Reference : Foto af AALBORG
Reference : Foto af AGGERSBORG (II)
Reference : Foto af AGGERSBORG (III)
Reference : Foto af AMALIENBORG (III)
Reference : Foto af AMALIENBORG (IV)
Reference : Foto af BILLESBORG
Reference : Foto af BRATTINGSBORG (I)
Reference : Foto af BRATTINGSBORG (II)
Reference : Foto af BUCCANEER
Reference : Foto af CHRISTIANSBORG (II)
Reference : Foto af CHRISTIANSBORG (III)
Reference : Foto af DANSBORG (I)
Reference : Foto af DANSBORG (II)
Reference : Foto af DANSBORG (III)
Reference : Foto af DANSBORG (IV)
Reference : Foto af DANSBORG (V)
Reference : Signaltabel for signalering under isbrydning.
Reference : Bekendtgørelse om Ophævelse af de for Tiden anordnede Foranstaltninger mod Indføresle af smitsomme Sygdomme fra Middlesborough.
Reference : Bekendtgørelse af lov om lodsvæsenet.
Reference : Direktiv for behandling af lodsninger, der udføres af hjælpelods.
Reference : Love for dansk lodsforening.
Reference : Love for dansk lodsforening.
Reference : Love for dansk lodsforening.
Reference : Reglement for Ordens Overholdelse m.m. i Kjøbenhavns Havn af 1. juli 1910 med Ændringer indtil 29. Marts 1919.
Reference : Reglement for Ordens Overholdelse m.m. i Kjøbenhavns Havn.
Reference : Reglement for ordens overholdelse m.m. i Københavns havn.
Reference : Bekendtgørelse om Lodsning fra og til Kjøbenhavns Frihavn med tilstødende Bassiner m.m.
Reference : Instruks for lodser om deres pligter med hensyn til sundhedslovgivningen.
Reference : Instruks for lodser om deres pligter med hensyn til sundhedslovgivningen.
Reference : Instruks for lodser om deres pligter med hensyn til sundhedslovgivningen.
Reference : Lov af 31. marts 1953 og Bekendtgørelse af 1. april 1953 om Karantæneforanstaltninger mod smitsomme sygdomme.
Reference : Havne- og Brotakst for Helsingør Havn, 1910-1915.
Reference : Bekendtgørelse om isbrydningstjenesten.
Reference : Lov nr. 145, 1920 om Tilsyn med Skibe.
Reference : Bekjendtgørelse for Søfarende om fyrforandring -Fyrfortegnelseændring.
Reference : Noticce to Mariners - Om redningsvæsenets stationer og udstyr langs den vestjyske kyst.
Reference : Farvandsvæsenets virksomhed 1. april 1973 til 31. december 1974.
Reference : Ni sprang over bord da dansk tanker blev vædret. CHARLOTTENBORGS kollision med russisk UNZHA.
Reference : Foto af ELLENSBORG
Reference : Foto af FLYNDERBORG (III)
Reference : Foto af FLYNDERBORG (IV)
Reference : Foto af FLYNDERBORG (V)
Reference : Foto af FREDENSBORG (II)
Reference : Foto af FREDERIKSBORG (II)
Reference : Foto af SIRIUS
Reference : Foto af FREDERIKSBORG (III)
Reference : Foto af FREDERIKSBORG (IV)
Reference : Foto af FREDERIKSBORG (V)
Reference : Foto af GULDBORG (III)
Reference : Foto af HAMMERSHUS
Reference : Foto af HARRILDSBORG (I)
Reference : Foto af HARRILDSBORG (II)
Reference : Foto af HERBRAND
Reference : Foto af JELLING (II)
Reference : Foto af JOMSBORG
Reference : Foto af JUNGSHOVED
Reference : Foto af KALØ
Reference : Foto af KRONBORG
Reference : Foto af LILLEBORG som MARKUS
Reference : Foto af NORDBORG
Reference : Foto af ROSENBORG (I)
Reference : Foto af ROSBORG (II)
Reference : Foto af SILKEBORG (II)
Reference : Foto af SKANDERBORG (I) som RIDAL
Reference : Foto af SKANDERBORG (II)
Reference : Foto af SKODSBORG (II)
Reference : Foto af SKODSBORG (III)
Reference : Foto af SPIGERBORG (I)
Reference : Foto af SPIGERBORG (II)
Reference : Foto af STJERNEBORG (III)
Reference : Foto af SØBORG (I)
Reference : Foto af SØBORG (II) som RUGARD.
Reference : Foto af SØNDERBORG
Reference : Foto af TAARNBORG (II) - se bemærkninger.
Reference : Foto af TUBORG (III)
Reference : Foto af ULFSBORG (I)
Reference : Foto af URANIENBORG (I)
Reference : Foto af URANIENBORG (II)
Reference : Foto af VISBORG
Reference : Foto af ØRNEBORG
Reference : Foto af KOTONIA.
Reference : Foto af M.C. HOLM
Reference : Foto af NIELS R. FINSEN
Reference : Foto af NORDAMERIKA
Reference : Foto af NORDEN (II)
Reference : Foto af NORDEN (III)
Reference : Foto af NORDEN (V)
Reference : Foto af NORDFARER (I)
Reference : Foto af NORDFARER (II)
Reference : Foto af NORDFARER (III)
Reference : Foto af NORDGLIMT
Reference : Foto af NORDHVAL (II)
Reference : Foto af NORDKAP (III)
Reference : Foto af NORDKAP (IV)
Reference : Foto af NORDLYS
Reference : Foto af NORDPOL (II)
Reference : Foto af NORDPOL (IV)
Reference : Foto af NORDSTJERNEN (I)
Reference : Foto af NORDSTJERNEN (II)
Reference : Foto af NORDSTJERNEN (III)
Reference : Foto af ROLF (III) her som GRETA af Finland.
Reference : Foto af SARMATIA
Reference : Foto af AASE
Reference : Foto af AGNETE TORM
Reference : Foto af AGNETE (II)
Reference : Foto af ALICE
Reference : Foto af ANNE
Reference : Foto af ASLAUG
Reference : Foto af BIRGITTE
Reference : Foto af ESTRID TORM
Reference : Foto af ESTRID
Reference : Foto af FREYA TORM
Reference : Foto af FREYA
Reference : Foto af GERD
Reference : Foto af GERD
Reference : Foto af GUDRUN
Reference : Foto af GUNHILD TORM
Reference : Foto af GERTRUD
Reference : Foto af GYDA
Reference : Foto af GYDA senere TORM GYDA
Reference : Foto af HELVIG
Reference : Foto af HILDE
Reference : Foto af INGEBORG S
Reference : Foto af OLGA S
Reference : Foto af RAGNHILD
Reference : Foto af RAGNHILD
Reference : Foto af 9 mand fra SARAs besætning.
Reference : Foto af SIGNE
Reference : Foto af TEKLA
Reference : Foto af TEKLA
Reference : Foto af THYRA S
Reference : Artikel om S/S BOJAN ex ESTRIDs kollision med BONITA
Reference : Foto og note om ALICEs grundstødning ud for Vang 1948-01-11
Reference : Kapacitetsplan for ESTRID fra 1924.
Reference : Artikel om kollision med vrag , forliset og bjærgningen af HELENE 1911.
Reference : Artikel om rotorskibet BARBARA, der blev til BIRKENAU og fra 1947 til ELSE SKOU (I)
Reference : Artikel om forliset i Nordsøen af RIKKE SKOU (I)
Reference : Foto af BENNY SKOU (I)
Reference : Foto af BENNY SKOU (II)
Reference : Foto af DITTE SKOU
Reference : Foto af DORIT SKOU
Reference : Foto af DORTE SKOU
Reference : Foto af ELSE SKOU (her som BARBARA med rotorer på dækket).
Reference : Foto af GRETE SKOU
Reference : Foto af HANNE SKOU (I)
Reference : Foto af HANNE SKOU (II)
Reference : Foto af HELLE SKOU (I)
Reference : Foto af HELLE SKOU (II)
Reference : Foto af INGER SKOU (II)
Reference : Foto af INGER SKOU (III)
Reference : Foto af JYTTE SKOU (I)
Reference : Foto af JYTTE SKOU (II)
Reference : Foto af KIRSTEN SKOU (II)
Reference : Foto af KIRSTEN SKOU (IV)
Reference : Foto af LOTTE / LOTTE SKOU
Reference : Foto af LOTTE SKOU (III)
Reference : Foto af LOTTE SKOU (IV)
Reference : Foto af MAREN SKOU
Reference : Foto af MADS SKOU
Reference : Foto af MARIE SKOU (I)
Reference : Foto af METTE SKOU (I)
Reference : Foto af PACIFIC SKOU
Reference : Foto af RIKKE SKOU (II)
Reference : Foto af PETRA SKOU
Reference : Foto af SUSANNE SKOU (I)
Reference : Foto af SUSANNE SKOU (II)
Reference : Foto af turbineskibet NYBO
Reference : Foto af SAGA
Reference : Foto af SKELLEFTEÅ
Reference : Foto af FRUTERA
Reference : Foto af HIPPOLYTE DUMOIS
Reference : Foto af VERA
Reference : Foto af VERONA
Reference : Foto af BREWSTER
Reference : Foto af BOUND BROOK
Reference : Foto af BAKER
Reference : Foto af BRADFORD
Reference : Foto af KRONPRINSESSAN VICTORIA
Reference : Foto af PRINSESSAN INGEBORG
Reference : Foto af WEGADESK
Reference : Foto af HERAKLES
Reference : Foto af MANCHIONEAL
Reference : Foto af KRONPRINS GUSTAF ADOLF
Reference : Foto af KRONPRINSESSAN MARGARETA
Reference : Foto af PACIFIC
Reference : Foto af BONHEUR
Reference : Foto af VALPARAISO
Reference : Foto af LIMA
Reference : Foto af KEDOE
Reference : Foto af RIGEL
Reference : Foto af Marketenderipram for B&W.
Reference : Foto af MELINGA
Reference : Foto af SANDAR
Reference : Foto af REFRIGERATOR NO. 10
Reference : Foto af HØEGH SILVERSTAR
Reference : Artikel i foreningens blad vedrørende FALSTERs historie, bygget af E.C. Benzon.
Reference : Artikel om den tekniske side af slæbebåden ASA til Københavns havn.
Reference : Materiale om godkendelser af pyrotekiske nødsignaler til brug i danske skibe.
Reference : Materiale om godkendelser af forskellige redskaber og instrumenter til brug i danske skibe.
Reference : Godkendelser for en del tågehorn af fabrikat Zöllner til brug i danske skibe.
Reference : Foto af RUTH JUSTESEN
Reference : Foto af A.N.P.
Reference : Foto af CHRESTEN RASK.
Reference : Foto af SØREN RASK.
Reference : Foto af FALSTER
Reference : Foto af PETER
Reference : Foto af SHELL I
Reference : Foto af PETROLEA
Reference : Foto af ESSO NYBORG
Reference : Foto af ESSO KØBENHAVN
Reference : Foto af DANIA
Reference : Foto af BIRTHE THOLSTRUP
Reference : Foto af B.P. NETTE
Reference : Foto af ESTRED
Reference : Foto af GERDA SKAGBO
Reference : Foto af WI-TO LION
Reference : Foto af VINLAND SAGA
Reference : Foto af TORØSAND
Reference : Foto af TINA CHRISTENSEN
Reference : Foto af SUSAN
Reference : Foto af PEP ICE
Reference : Foto af MARIE TH.
Reference : Foto af LORELEI
Reference : Foto af LEHNSKOV
Reference : Artikel om S/S SWARLANDs forlis.
Reference : Beretning om forliset af S/S SPRIGHTLY på Jyllands Vestkyst 1934 ved Lyngby i Thy.
Reference : Foto af JENKA (I)
Reference : Foto af HENRIETTE ISA
Reference : Foto af GIMLE
Reference : Foto af ETOR
Reference : Foto af EATSHOLM
Reference : Foto af BIBE
Reference : Foto af ASKØ
Reference : Foto af ASK
Reference : Foto af ANNE-GRETHE
Reference : Foto af ALTHEA
Reference : Foto af AGO
Reference : Foto af ADDA.
Reference : Foto af DORRIT HØYER
Reference : Foto af DORCA
Reference : Foto af DEJRØ
Reference : Foto af ELSE
Reference : Foto af MARGRETHE
Reference : Foto af KNUD
Reference : Foto af JENS BANG
Reference : Foto af HAVET
Reference : Foto af ARGO
Reference : Foto af AVANCE
Reference : Foto af THORVALDSEN
Reference : Foto af ELSE L.
Reference : Foto af ACTIV
Reference : Foto af ALFA
Reference : Foto af ASK
Reference : Foto af LISE (II)
Reference : Foto af LISE (III)
Reference : Foto af LISE (IV)
Reference : Foto af ULLA
Reference : Foto af SORTEKLINT
Reference : Foto af SWARLAND
Reference : Foto af VERA
Reference : Foto af H.V. FISKER
Reference : Foto af I.P. JUSTESEN
Reference : Foto af SIERRA LEONE
Reference : Foto af SIERRA NEVADA
Reference : Foto af ATALANTA
Reference : Foto af POLARHAVET
Reference : Foto af SYDHAVET
Reference : Foto af DAGØ
Reference : Foto af FANØ
Reference : Foto af DJURSLAND
Reference : Foto af KALØ (I)
Reference : Foto af RUNØ
Reference : Foto af FORTUNA BAY
Reference : Foto af KAREN BRAVO
Reference : Foto af LEILA BECH
Reference : Foto af MARINA DANIA
Reference : Foto af ATLAS, tegning af snit.
Reference : Foto af ANNA JOHANNE
Reference : Foto af MERCUR
Reference : Foto af VERNA CLAUSEN
Reference : Foto af SVEN CLAUSEN
Reference : Foto af MARIE CLAUSEN
Reference : Foto af JESPER CLAUSEN
Reference : Foto af IDA CLAUSEN (II)
Reference : Foto af HELEN CLAUSEN
Reference : Foto af DORRIT CLAUSEN
Reference : Foto af DAGMAR CLAUSEN
Reference : Foto af CLARA CLAUSEN
Reference : Foto af CARL
Reference : Foto af ANN HELEN CLAUSEN
Reference : Foto af MARGRETE
Reference : Foto af ESTER
Reference : Foto af MILLE HEERING
Reference : Foto af HEERING ROSE
Reference : Foto af HEERING KIRSE
Reference : Foto af HEERING ELSIE
Reference : Foto af HEERING CHRISTEL
Reference : Foto af CHRISTEL HEERING
Reference : Foto af CERESIO
Reference : Foto af PIA
Reference : Foto af BES
Reference : Foto af SAMSON SCAN
Reference : Foto af COOLER SCAN
Reference : Foto af SYDHAVET
Reference : Foto af ERIK BOYE
Reference : Foto af JULIE LYNN
Reference : Foto af CATHRINE
Reference : Foto af CEMENTPILEN
Reference : Foto af KONGSDAL
Reference : Foto af MØEN
Reference : Foto af PORTLAND
Reference : Foto af RAPID
Reference : Foto af RØRDAL
Reference : Foto af VEILE
Reference : En samling udklip om Otto Danielsen skibe.
Reference : Foto af OPHELIA
Reference : Foto af DANA
Reference : Foto af FREDERIKSVÆRK
Reference : Foto af VESTJYDEN
Reference : Foto af BLUMENAU
Reference : Foto af KRONPRINS FREDERIK
Reference : Foto af HERLÈVE
Reference : Foto af GALLIA
Reference : Foto af FRISIA
Reference : Foto af FINLANDIA
Reference : Foto af JACOB KJELLERUP
Reference : Foto af SYDFYN
Reference : Foto af STENØRE
Reference : Foto af STRIB
Reference : Foto af SONJA FRYDENDAHL
Reference : Foto af GRANITA
Reference : Foto af ATENA
Reference : Foto af MILLA
Reference : Foto af FREJA
Reference : Foto af SECALIA
Reference : Foto af SCOTIA
Reference : Foto af KOTONIA
Reference : Foto af GRANARIA
Reference : Foto af GALLIA
Reference : Foto af FRUMENTIA
Reference : Foto af FLANDRIA
Reference : Foto af DANIA
Reference : Foto af NAJADEN
Reference : Foto af ESBJERG
Reference : Foto af LILIAN DROST
Reference : Foto af FLINDT
Reference : Foto af STRIB
Reference : Foto af STRIB
Reference : Foto af STEVNS
Reference : Foto af SALLING
Reference : Foto af RIGA
Reference : Foto af TOTO
Reference : Foto af HENRIETTE
Reference : Foto af GUSTAV
Reference : Foto af ERIK
Reference : Foto af CARL
Reference : Foto af BYLGIA ex CARBO II
Reference : Foto af THORVALDSEN
Reference : Foto af ADVANCE ex BENITO
Reference : Foto af SPODSBJERG
Reference : Artikler, udklip, om HJEILEN
Reference : Fartplan for ruten Hundested-Rørvig 1979.
Reference : Artikel om Sejerørutens drift og skibe.
Reference : Artikel om skibet WASHINGTONs krigshistorie.
Reference : Foto af ARNAA
Reference : Foto af EGAA som WINNIE LATTMANN
Reference : Foto af ELSE BASSE som KAARINA
Reference : Foto af GRENAA
Reference : Foto af GUDENAA som WHEELSMAN
Reference : Foto af KRUSAA. Foto som KRUCIA.
Reference : Foto af LILLEAA
Reference : Foto af LYNGAA
Reference : Foto af MINNI BASSE
Reference : Foto af STAINLESS TANKER
Reference : Foto af STORAA
Reference : Foto af HEJREN
Reference : Foto af HJEILEN
Reference : Foto af MAAGEN
Reference : Foto af ACTIV.
Reference : Foto af FREYA
Reference : Foto af HØRBY og som LE GRAND PETIT
Reference : Foto af KORSHAGE som SJÖHÄSTEN
Reference : Foto af CLARA JEBSEN
Reference : Foto af KAUPO.
Reference : Foto af HAAKON (No.)
Reference : Tekniske specifikationer og gengivelse af ENY HØJSGAARD
Reference : Foto af GOTLAND
Reference : Foto af CLEVELAND
Reference : Foto af JULIUS
Reference : Foto af LOLY JENSEN
Reference : Foto af METTE JENSEN (I)
Reference : Foto af METTE JENSEN (II)
Reference : Foto af VINLAND
Reference : Foto af ANNEBERG
Reference : Foto af EINAR FREM
Reference : Foto af JENS EMIL
Reference : Foto af JOHAN
Reference : Foto af BIRGITTE TOFT
Reference : Foto af GERDA TOFT (I)
Reference : Foto af GERDA TOFT (II)
Reference : Foto af HANS TAVSEN
Reference : Foto af INGE TOFT
Reference : Foto af INGER TOFT (II)
Reference : Foto af JENS TOFT
Reference : Foto af KAREN TOFT
Reference : Foto af MARIA TOFT (II) som J.E.M. NÆSS
Reference : Foto af VILLEMOES
Reference : Foto af FREJR
Reference : Foto af ROVENA
Reference : Foto af SVANEN
Reference : Foto af CARL
Reference : Foto af NIELS
Reference : Foto af POLYXENE
Reference : Foto af STANTON
Reference : Foto af LILLEBORG (I). Foto som MARKUS.
Reference : Foto af RASK
Reference : Foto af ROBERT
Reference : Foto af SMUT
Reference : Foto af GRENEN
Reference : Foto af FREIA
Reference : Foto af FRIGGA
Reference : Foto af P. HANSEN
Reference : Foto af FREIA
Reference : Foto af LØDVER
Reference : Foto af HENRIK
Reference : Foto af KONGSDAL
Reference : Foto af EGHOLM
Reference : Foto af LINDINGER EMERALD
Reference : Foto af LINDINGER GOLD
Reference : Foto af ELIDA
Reference : Foto af JYDEN
Reference : Foto af LÆSØ
Reference : Foto af LÆSØ
Reference : Foto af VESTERØ
Reference : Foto af ALNOR
Reference : Foto af MARSTRAND
Reference : Foto af RAGNA
Reference : Foto af MERCANDIAN CLIPPER
Reference : Foto af MERCANDIAN EXPORTER
Reference : Foto af INGER
Reference : Foto af MAREN MOLS
Reference : Foto af METTE MOLS
Reference : Foto af GEDSER (II)
Reference : Foto af GEDSER (I)
Reference : Foto af SUNDBUSS JEPPE
Reference : Foto af TRAVEMÜNDE
Reference : Foto af JACOB NORD-ALS
Reference : Foto af OURØ
Reference : Foto af MARGRETHE
Reference : Foto af JYDEN
Reference : Foto af TYR
Reference : Foto af GENERALKONSUL ELISSEJEFF
Reference : Foto af BREMERSVOLD
Reference : Foto af NORDBY
Reference : Foto af GULFAXE (II)
Reference : Foto af GULFAXE (I)
Reference : Foto af RØDFAXE (II)
Reference : Foto af RØDFAXE (III)
Reference : Foto af SKINFAXE (II)
Reference : Foto af SKINFAXE (III)
Reference : Foto af OMØSUND
Reference : Foto af SKJELSKØR
Reference : Foto af KONG CHRISTIAN
Reference : Foto af STRYNØ
Reference : Foto af FEMØSUND (II)
Reference : Foto af KATHOLM
Reference : Foto af HELLE STEEn
Reference : Foto af HANNE STEVNS
Reference : Foto af LONE STEVNS
Reference : Foto af THOMAS STEVNS
Reference : Foto af EDOUARD SUENSON
Reference : Foto af KARLA
Reference : Foto af PACIFIC
Reference : Foto af STORE NORDISKE
Reference : Foto af KLINTEKONGEN
Reference : Foto af STUBBEKØBING
Reference : Foto af STUBBEKØBING
Reference : Foto af BRATEN
Reference : Foto af FRITZ JUEL (I)
Reference : Foto af FRITZ JUEL (II)
Reference : Foto af SVENDBORGSUND
Reference : Foto af H.C. ØRSTED
Reference : En Nakskov-bygget kabeldamper under Østens sol.
Reference : En særlig last - erindring om rejse med S/S LYNÆS 1944-1945.
Reference : Sytten Mand bjærget gennem Brændingen fra den strandede Damper LYNÆS.
Reference : Kammanditanparter for bygning af et skib på B&W 1992. Budgetter og tegningskontrakt samt reklamefremstødstekster.
Reference : M/S SIBOEVA - Det fleksible kombinationsskib, informationsfolder for anpartstegning
Reference : Markedsføringsmateriale. We seek to create new opportunities in the maritime market.
Reference : Marine Diesel Engines - informationsbrochure.
Reference : Informationsark for B&W dieselmotorer.
Reference : Burmeister & Wain Shipyard - a pioneer of modern shipbuilding.
Reference : Medlemsblad D-Nyt for Investeringsgruppen Danmark A/S, nr.3, 1993.
Reference : En samling formularer for skissalg, certepartier, byggekontrakter, bjærgningskontrakter for forskellige nationer.
Reference : Foto af DANEBROG (II)
Reference : Foto af DANEFELT
Reference : Foto af DANERY
Reference : Foto af SVENDBORG GRACE
Reference : Foto af DELTA
Reference : Foto af TEDDY
Reference : Foto af ALBATROS (Ty.)
Reference : Foto af ERNST GÜNTHER (Ty.)
Reference : Foto af BALDER
Reference : Foto af FYLLA
Reference : Foto af HEIMDAL
Reference : Foto af ØEN
Reference : Foto af MARTIN S
Reference : Foto af MOGENS S.
Reference : Foto af NANOK S.
Reference : Foto af NORCO
Reference : Foto af PATRICIA S.
Reference : Foto af RENATE S.
Reference : Foto af AMERIKA
Reference : Stik af DANMARK
Reference : Foto af GEISER
Reference : Foto af HEKLA (II)
Reference : Stik af THINGVALLA efter kollisionen med GEISER.
Reference : Foto af NORGE
Reference : Foto af SCOTLAND
Reference : Foto af STERLING
Reference : Foto af HEKLA (II)
Reference : Foto af GEYSIR
Reference : Foto af H.A. HANSEN (I)
Reference : Foto af SKANSEODDE
Reference : Kapacitetsplan for HANS / HANS BOYE
Reference : Foto af PARIS
Reference : Foto af VESTERSKOV
Reference : Foto af TRANSPORTER
Reference : Foto af KNUD
Reference : Foto af TRITON
Reference : Foto af TURISTEN
Reference : Foto af TURISTEN
Reference : Foto af TURISTEN
Reference : Foto af TURISTEN
Reference : Foto af TURISTEN II
Reference : Foto af HOLGER DANSKE
Reference : Foto af PRINS HAMLET
Reference : Foto af MOMMARK
Reference : Foto af VORDINGBORG
Reference : Foto af KONGSAA
Reference : Aktiebrev og kuponark for 500 kr. i Thurø D/S A/S - prøvetryk af aktiebrev uden nummer og underskrift.
Reference : Collage af kopieringer om KRONPRINS OLAV bygget 1937
Reference : Tal fremtid med DFDS - bliv maskinmester.
Reference : En samling på 20 rejsebrochurer for DFDS-ruter fra Danmark til Norge.
Reference : En samling på 11 rejsebrochurer for DFDS-ruter til England.
Reference : En samling på 6 rejsebrochurer for DFDS-ruter på Middelhavet og Vestindien, krydstogter.
Reference : En samling på 7 rejsebrochurer for ruterne Sjælland til Jylland og inkl. Mols-Linien.
Reference : Diverse julekort, gæstelister, teknisk blad for diverse skibe.
Reference : Diverse sejlplaner for perioden, ukomplet.
Reference : The Panama Canal - Map and information for the extension of the Canal.
Reference : Foto af havnescene ved Kvæsthusbroen med flere skibe vist.
Reference : Foto af ERIK B. som senere ASKÖ (Sv.)
Reference : Foto af CARL HANSEN
Reference : Foto af SAMSØ som SEILØ (No.)
Reference : Foto af HVIDBJERG
Reference : Foto af MUNKEBJERG
Reference : Foto af VEJLE
Reference : Foto af JULIANE
Reference : Foto af EVA WINTHER
Reference : Foto af NIELS WINTHER
Reference : Foto af HORSIA
Reference : Foto af LONE WONSILD
Reference : Foto af ÆRØ
Reference : Foto af ÆRØBOEN
Reference : Foto af ÆRØSKØBING
Reference : Foto af ÆRØSUND
Reference : Foto af ELLEN
Reference : Foto af ELLEN-SØBY
Reference : Foto af ÆRØ-PILEN
Reference : Foto af HVALPSUND
Reference : Foto af LEIF
Reference : Foto af I.P. PETERSEN
Reference : Foto af LANGELAND
Reference : Caroliner-sejlads i starten af 70-erne.
Reference : Bespisningsreglement for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient.
Reference : Folder med plus 100 sider diverse udklip og tekster omskoleskibet KØBENHAVNS forlis og eftersøgningen.
Reference : Foto af bugserbåden BIEN
Reference : Foto af bugserbåden BJARKE
Reference : Foto af bugserbåden BJØRN
Reference : Foto af bugserbåden CLIO ex HAVKATTEN
Reference : Foto af bugserbåden URANUS ex DAN
Reference : Foto af bugserbåden DANMARK (I)
Reference : Foto af bugserbåden DANMARK (II)
Reference : Foto af bugserbåden EM. Z. SVITZER (I)
Reference : Foto af bugserbåden EM. Z. SVITZER (II)
Reference : Foto af bugserbåden EXPRES.
Reference : Foto af bugserbåden FRIGGA
Reference : Foto af bugserbåden GARM
Reference : Foto af bugserbåden GARM
Reference : Foto af bugserbåden GEIR
Reference : Foto af bugserbåden HELSINGØR
Reference : Foto af bugserbåden HERTHA
Reference : Foto af bugserbåden M/S JASON
Reference : Foto af JUNO
Reference : Foto af bjergningsdampskib KATTEGAT
Reference : Foto af bugserbåden MIMER
Reference : Foto af bugserbåden MUNIN (I)
Reference : Foto af bugserbåden MUNIN (II)
Reference : Foto af bugserbåden PAN
Reference : Foto af bugserbåden PLUTO (I)
Reference : Foto af bugserbåden PLUTO (II)
Reference : Foto af bugserbåden PROTECTOR
Reference : Foto af bugserbåden SCT. KNUD.
Reference : Foto af bugserbåden SIGYN (I)
Reference : Foto af bugserbåden SIGYN (II)
Reference : Foto af bugserbåden SKULD (I)
Reference : Foto af bugserbåden SKULD (II)
Reference : Foto af bugserbåden VALKYRIEN (II)
Reference : Foto af bugserbåden STORE OLE
Reference : Foto af bjærgningsskib SVAVA (I)
Reference : Foto af bugserbåden SVAVA (II)
Reference : Foto af bugserbåden VULCAN.
Reference : Foto af bugserbåden SVITZER JARL.
Reference : Foto af bugserbåden TELLUS.
Reference : Foto af bugserbåden URD (II)
Reference : Foto af bugserbåden VALKYRIEN (I)
Reference : Foto af bjærgningsskib VIKING.
Reference : Foto af bjærgningsskib ÆGIR.
Reference : Foto af bjærgningsskib ØRESUND
Reference : Foto af bugserbåd og forsyningsskib SVITZER GARM.
Reference : Foto af bjærgningsskib VIKING
Reference : Foto af bugserbåden MESTER.
Reference : Foto af bugserbåden SCT. KNUD
Reference : Foto af bugserbåden BJØRN
Reference : Foto af bugserbåden KORSØR.
Reference : Foto af bugserbåden SVEASUND.
Reference : Foto af bugserbåden CORDELIA.
Reference : Foto af bugserbåden HERO.
Reference : Foto af bugserbåden ENØ.
Reference : Foto af bugserbåden SVANEN.
Reference : Foto af sandpumper BORE II.
Reference : Foto af ELLY-ANN.
Reference : Foto af GRETHE PETER
Reference : Foto af LISCA.
Reference : Foto af CARL FRIGAST
Reference : Foto af MARSELIS.
Reference : Foto af BONNIE.
Reference : Foto af ORMEN
Reference : Foto af PETER MADSEN
Reference : Foto af SIGRIDUR
Reference : Foto af SKANDIA.
Reference : Foto af SØRAL
Reference : Foto af GRETHE WITTING
Reference : Foto af GOLIATH III.
Reference : Foto af GOLIATH V.
Reference : Foto af GOLIATH THY
Reference : Foto af FREDERIKSHOLM.
Reference : Foto af SANSU
Reference : Foto af SAN JUAN
Reference : Foto af bugserbåden HANS.
Reference : Foto af DISKEN.
Reference : Foto af KAY
Reference : Foto af OSVALD
Reference : Foto af ROLF
Reference : Foto af sandpumperen UFFE
Reference : Foto af sandpumperen SALLY
Reference : Foto af sandpumperen STENA ex SANNA
Reference : Foto af sandpumper AROS
Reference : Foto af sandpumper AVANCE
Reference : Foto af sandpumper BALDOR
Reference : Foto af CARL NIELSEN.
Reference : Foto af HAMMEREN
Reference : Foto af HESSELØ
Reference : Foto af LYSEGRUND
Reference : Foto af NORDHAVN
Reference : Foto af ROTA.
Reference : Foto af STOREBJØRN
Reference : Foto af SYDHAVN
Reference : Foto af TRAFIK
Reference : Foto af THRYM
Reference : Foto af ØRESUND
Reference : Foto af VÆDEREN
Reference : Foto af ARCHIMEDES
Reference : Foto af GRANE
Reference : Foto af SLEIPNER
Reference : Foto af JOHANNE
Reference : Foto af FRAM
Reference : Foto af HALS
Reference : Foto af HERMES
Reference : Foto af AROS
Reference : Foto af POLLUX
Reference : Foto af SIRIUS
Reference : Foto af CASTOR
Reference : Foto af ACTIV.
Reference : Foto af BRAGE
Reference : Foto af BRAGE
Reference : Foto af CAPDUEN
Reference : Foto af CASTOR
Reference : Foto af DAN
Reference : Foto af DRAGØR
Reference : Foto af FRODE
Reference : Foto af GORM
Reference : Foto af GORM
Reference : Foto af GORM
Reference : Foto af HOLGER
Reference : Foto af HUGIN
Reference : Foto af JARL
Reference : Foto af NEPTUN
Reference : Foto af ODIN
Reference : Foto af SLEIPNER
Reference : Foto af STÆRKODDER
Reference : Foto af THOR
Reference : Foto af TYR
Reference : Foto af VALDEMAR
Reference : Foto af YMER
Reference : Brochure med kort oversigt over rederiets udvikling.
Reference : Brochure om nybygning TORM THYRA fra Lindøværftet
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S MOTALA af Stockholm.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken GITANA af Liverpool.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S GUSTAF TILLBERG af Trelleborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S WILHELM af Kiel.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ASTA af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ASTA af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S DÜSTERNBROOK af Kiel.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S DÜSTERNBROOK af Kiel.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ALBERT-EHRENSVÄRD af Göteborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ALBERT-EHRENSVÄRD af Göteborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S UNION af Flensborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af FERNSIDE af Sunderland.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af FERNSIDE af Sunderland.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af FERNSIDE af Sunderland.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af MOUNT-PARK af Greenock.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af MOUNT-PARK af Greenock.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CARL O. KJELBERG af Göteborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af MIOWERA af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ST. ERIK af Marstrand.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten VIDFARNE af Brevig Norge.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S STOCKHOLM af Stockholm.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S STOCKHOLM af Stockholm.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S GUTRUNE af Hamburg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S INTERNATIONAL af Newcastle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S UFFO af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S STRATHMORE af Sunderland.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S BERLIN af Leith.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken BENGAL af Drammen.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ALFRED af Assens.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af brig HEDVIG SOPHIE af Skillinge.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken PATRIA af Stockholm.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af briggen VICTOR af Warsingfehn, Hannover.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S DAWDON af Sunderland.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S DAWDON af Sunderland.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten CITO af Stralsund.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S LECONFIELD af Hull.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S BERGENHUUS.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af galeasen AXEL af Ebeltoft
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af galeasen CAROLINE af Marstal.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S GOTTORP af Flensborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S SVERRE af Bergen.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af everten HEINRICH af Cuxhaven.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S GEVALIA af Gefle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S GEVALIA af Gefle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S GEVALIA af Gefle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S GÖTEBORG af Göteborg
Reference : Foto af løftepontonerne OSTSEE og NORDSEE
Reference : Foto af løftepontonerne OSTSEE og NORDSEE
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CREST af Newcastle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CREST af Newcastle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CREST af Newcastle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af DORUNDA af Glasgow.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S BEDFORD af North Shields.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S BEDFORD af North Shields.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S YARROWDALE af Glasgow.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KABYLE af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATLANTIQUE af La Rochelle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATLANTIQUE af La Rochelle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S OROYA af Liverpool.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af DIONEE af Bordeaux.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S NORSE KING af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S MITIR ARGYRI
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ANNIE af Tönning.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ANNIE af Tönning.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S MAIA af Flensborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ROMANUS af Århus.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten AFINA af Veendam.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten DA-CAPO af Sandefjord.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ORION af Stavanger.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ULRIKKEN af Bergen.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken SAPPHO af Arendal.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten HERMINE af Båstadhusene.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S VOLO af Hull.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KOTKA af Hull.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S JENNY af Danzig.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S LIBAU af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S LIBAU af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S LIBAU af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af CLONCURRY af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S EPTANISOS af Syra.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KYMI af Piræus.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S TRITOS af Flensborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARABIAN PRINCE af Newcastle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S EUBEA / EUBÖA af Piræus.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S PETER af Odessa.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S GENOESE af Liverpool.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CEYLON af Bergen.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S NORSE KING af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HARDEN af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S TYNEMOUTH CASTLE af North Shields.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S JULES COUDERT af La Rochelle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S DAWDON af Sunderland.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af brig EVANGELISTRA af Grækenland.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af galeasen ANNA OLINE af Köpstadsö Sverige.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARIEL af Amsterdam.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten SOLID af Malmö.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S RIVAL af Kiel
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken MARIA af Riga.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten VIGILANT af Dundee.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af Sunderland.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S COLUMBA af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken ADELGUNDE af Tønsberg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ELLA SAYER af Newcastle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten JOHAN-AUGUST af Nyhamn.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CITO af Göteborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken HAVILA af Nordby.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S LITTUANIA af Memel.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten DÜSSELDORF af Düsseldorf.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S WELHAVEN af Bergen.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten CHRISTIAN af Rønne.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S NANTES LE HAVRE af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten HERMAN OLSEN af Rønne.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken LINTRATHEN af Dundee.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken ARVIO af Raumo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ANNA & MATHILDA af Riga.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S BEDALE af Fredriksværn Norge.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten DA-CAPO af Sandefjord.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ZWEI-CARLS af Riga.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af briggen ALLIANZ af Nexø.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S DUNSTANBOROUGH
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten FAIRFIELD af Turks Island.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken GERDA af Helsingborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af kvasen DAGMAR-ELISABETH af Thisted.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S OLIVIA af Hamburg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARDRISHAIG af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATTILA af Middlesborough.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KAISER WILHELM DER GROSSE.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KAISER WILHELM DER GROSSE.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S SANDAL af Tønsberg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af galeasen WANDRINGSMAN af Ljungskile.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CHARLOW af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S SANDAL af Tønsberg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S EBERSTEIN af Bremen.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARDRISHAIG af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATTILA af Middlesborough.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CHRISTIANSBORG af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CALIFORNIA af Swinemünde.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S RISHANGLYS af Whitby.
Reference : Slæbningsopgave. Foto af 5-m. bark POTOSI af Hamburg.
Reference : Foto. Redningsbåden går ud til norske bark HASSEL.
Reference : Foto af bjærgningsdampskibet DANMARK af København, Svitzer
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S M. DAVIDSEN af Hasle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S M. DAVIDSEN af Hasle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S M. DAVIDSEN af Hasle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S M. DAVIDSEN af Hasle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af panserskibet PERESWIET af St. Petersburg.
Reference : Foto af bjærgningsdampskibet DANMARK af København, med en grundstødt damper bag sig.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S TREVEAN af St. Ives.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S TREVEAN af St. Ives.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S TREVEAN af St. Ives.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ABERTAWE af Swansea.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S RUSSIE af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S RUSSIE af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S RUSSIE af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S JUPITER af La Rochelle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ROBERT ADAMSON af Newcastle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYDRA af West Hartlepool.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYDRA af West Hartlepool.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYDRA af West Hartlepool.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af løftepontonerne THOR og ODIN af Købenahvn.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af løftepontonerne THOR og ODIN af Købenahvn.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af firmastede bark ANDROMEDA af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af firmastede bark ANDROMEDA af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af firmastede bark ANDROMEDA af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S TEMPUS af Cardiff.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S TEMPUS af Cardiff.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CEREA af Genoa.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CEREA af Genoa.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten CARL-OLUF af Blidø.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S MORSØ af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S SVEND af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S SCOTIA af Hamburg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S STADT LEER af Stolpemünde.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ELISE-MARIE af Marstal.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S KRONPRINSESSE VICTORIA af Stavanger.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S RUSSLAND af Bremen.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten SUOMI af Wispuri.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken ANSIO af Raumo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af briggen FREDERIQUE af Horten.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken ORIENT af Flækkefjord.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af barken LOUIS F. af Marseille.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S MASCOT af Frederiksværn.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATTILA af Middlesborough.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ODIN af Bergen.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af briggen CARL af Ålborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S BARON GLAMIS af Glasgow.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ANNA af Stavanger.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S PENELOPE af Leith.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S RISHANGLYS af Whitby.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CALIFORNIA af Swinemünde.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CHRISTIANSBORG af København.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S BRITTANY af Whitby.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S FORSTECK af Kiel.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ELISABETH af Helsingborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ELISABETH af Helsingborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HERMES af Gefle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HERMES af Gefle.
Reference : An Account of the Arctic Regoins with a History of the Northern Whale Fishery. I dansk oversættelse.
Reference : Afhandling om Bjærgningsarbejde.
Reference : Skibsfartens hjælpetropper (om Svitzer).
Reference : (Renskrift af) breve fra Vestindien 1862 – 1821. Med noter og indledning af en grandnevø Bie.
Reference : Forskellige manus.
Reference : Dok. vedr. Skibsbruddets Saga.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnertbriggen MANHORON af Carnarvon.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S PENELOPE af Leith.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S AUGUST af Bremen.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S YSTAD af Ystad.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S BRITTANY af Whitby.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S LA FRANCE af Hernösand.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S HELEN OTTO af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S OKAHANDJA af Stettin.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S OLIVIA af Hamburg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S WHICKHAM af Newcastle.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARDRISHAIG af London.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten LEDA af Grossefehn.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S ALBIS af Oslo.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ELISE DYREBORG af Fåborg.
Reference : Bjærgningsoperation. Foto af S/S SKAKKEBORG af København.
Reference : Materiale og breve ang. Arbejde vedr. Søkortets stednavne.
Reference : Afskrifter af dokumenter vedr. overdragelsen af diverse forter på Guinea kysten fra gouverneur Kipnasse til Gouverneur Bjørn.
Reference : Afskrift af dokumenter vedr. Guinea.
Reference : Diverse Ekstrakter og Forarbejder til ”Nogle Oplysninger om tidligere Danske Asiatiske Compagnie”.
Reference : Materiale til belysning af forholdet mellem St. Clemens, St. Nikolaj og St. Gertrud.
Reference : Sydpolarforskningen.
Reference : Oldenborgs rejse til Bantam 1672-75. Afskrift og oversættelse.
Reference : Originalmanuskript til Dagbog fra en Ostindiefart samt Indledning og kommentarer til Cortemündes Dagbog.
Reference : Fastelavnsbåd og bådeoptog. Materiale til Henningsens bog om emnet.
Reference : Der Zee-Vaert Lof.
Reference : Slavedoktoren, artikel til udgivelse i fx. Vikingen.
Reference : Sorte Madam Mally. Et tidsbillede fra St. Croix 1790.
Reference : Danskerne på Sundaøerne på Kong Christian den Fjerdes Tid.
Reference : Landet Atschnin og Danmark, Vor gamle Skibsfart på Sumatra.
Reference : I tyrkisk Slaveri.
Reference : Færøfarten.
Reference : Kaperdøgn og Kongedage i Helsingør i sommeren 1808.
Reference : Danmarks Kapervæsen indtil 1807.
Reference : Røstværket Løst !
Reference : Med den sorte danske Arme.
Reference : Træk af Storebælts-overfartens historie.
Reference : Erindringer, Skonrogger.
Reference : Visebog af sømand Hans Lassen Åbenrå.
Reference : Kutterfiskeri i Nordsøen.
Reference : Den sparkende styrmand.
Reference : En kærlighedserklæring
Reference : 1) Rejsedagbog fra St. Thomas til København. 2) Rejsejournal på rejse til Europa.
Reference : 3 stk. manus ang. Kapervæsen.
Reference : Diverse udlæg af Foredrag vedr. D/S HETTLAND.
Reference : Af Hornbæks Oldermands journal.
Reference : ”Slooperne” mellem øerne (Dansk Vestindien)
Reference : Optegnelsesbog vedr. syning af sejl og flag.
Reference : Briggen Thorwaldsens forlis ved Java 1852.
Reference : Sejladsen til Grønland med barkskibe NORDLYSET året 1926.
Reference : En dunk Riga balsam.
Reference : Jens Munks Sandfærdige Rejse.
Reference : En afskrift af kaptajn N.P. Holbechs slægtshistorie.
Reference : Navigationshåndbog
Reference : Sejlkajakker.
Reference : Kajaksejler 1905 - 1980.
Reference : Lidt orientering om sejlkajakker.
Reference : Beretning om isbryderne HOLGER DANSKE og MJØLNERS flugt til Sverige.
Reference : Sejlads under krigen 1939 – 1945 ude og hjemme i D/S TORM i S/S VIOLA, S/S ALICE og S/S GUDRUN.
Reference : Sømanden og Tobakken.
Reference : Styrmand Jørgen Greves forunderlige redning.
Reference : Vedr. H/S FULTON.
Reference : 56 år til søs.
Reference : Rømø Kaptajner.
Reference : Øresundstold 1784 - 1795.
Reference : Øresundstold 1784 - 1795.
Reference : Københavns Handelsflåde 1814 - 1832.
Reference : Skibsreder S.P. Christensens Erindringer.
Reference : MARIE SKOU, beskydning i Kina .
Reference : Erindringer fra J.A. Aakjær.
Reference : Erindringer af søn af Albert Andersen Albertsen, skipper fra Ærø.
Reference : Story of a Danish Seaman. Erindringer.
Reference : Nommesen, E. K. Erindringer.
Reference : Ægyptens Skibe, materiale til bogen om.
Reference : Napoleon Bonapartes Felttog til Ægypten, materiale til artiklen.
Reference : M/S ASNÆS, skib og besætning reddet under en orkan i Irske Hav i 1937. Historien nedskrevet i 1979.
Reference : Galathea Ekspeditionen 1845-1847.
Reference : Arbejdsbeskrivelse for M/S ODENSE (Model).
Reference : 56 år til søs.
Reference : ØKs flåde: S-skibene.
Reference : S/S RACELAND og konvoj PQ13.
Reference : Tre generationers skibsfart: Skonnerten ST.THOMAS + Bark VALKYRIEN + S/S LAURA.
Reference : Fortælling om den Tyske Damper S/S SCT JÜRGENs Forlis 1944.
Reference : Holbæk Skibs- & Baadebyggeri 1938 - 1980.
Reference : Den vestlige søfartshistorie på dansk.
Reference : Slægten Lauritzen (J.L.) med diverse tillæg og rettelser. Fra tømmerhandler i Ribe Jørgen Lauritzens efterkommere til slægten Hartvig-Møller.
Reference : Søfolks velfærd om bord og i havn.
Reference : Uddrag af C.J. Kjærsgaards erindringer herunder om skibsværftet i Nyborg og familien i Australien.
Reference : Sejlskibe. Historiske strejflys i der nittende århundrede.
Reference : Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S jubilæumstekst?
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heering fra grundlæggelsen til 1870'erne.
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib ARNOLD.
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib CASTOR.
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib FLINK.
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib FYLLA.
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib FRODE
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib GORDIUS
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib ROBERT
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib SKJOLD
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib SVANEN
Reference : Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib THORVALD
Reference : Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe A-C.
Reference : Sælfangst ved Jan Mayen og i Danmarksstrædet.
Reference : Brochure og datablade for Arkas autopilot.
Reference : Artikel om kaptajn Sødring og CONCORDIAs rejser for hvalfangst.
Reference : Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe D-I.
Reference : Oplysninger om barken JACOB, bygget af Jacob Holm & Sønner.
Reference : Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe Jo-Na.
Reference : Oplysninger om handelshuset Jacob Holm & Sønner fregatskib NEPTUN
Reference : Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe Od-Svalen.
Reference : Oplysninger om handelshuset Jacob Holm & Sønner hukkerten SVANEN.
Reference : Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe Sø-.
Reference : Oplysninger om handelshuset og rederiet Moses og søn G. Melchior, København, (1761-) samt få noter om Det Danske Fiskeriselskab.
Reference : Få oplysninger om fregatskibet ALEXANDER MAGNUS
Reference : Få oplysninger om fregatskibet BIRGITTE MELCHIOR (II)
Reference : Oplysninger om fregatskibet BIRGITTE MELCHIOR (III)
Reference : Få oplysninger om skonnertbriggen eller briggen CARL.
Reference : Få oplysninger om skonnertbriggen eller briggen CLARA.
Reference : Oplysninger om fuldskibet DOROTHEA MELCHIOR.
Reference : Randers Skipperlaug 1780-1930 jubilæum - 2 stk. sange.
Reference : Oplysninger om ELSE, kutter, der forsvandt 1873.
Reference : Oplysninger om EMILIE, fuldskib
Reference : Oplysninger om EUREKA, fuldskib
Reference : Oplysninger om skonnertbriggen FREYA.
Reference : Oplysninger om barken GALILEI.
Reference : Oplysninger om barken GERSON
Reference : Oplysninger om briggen MELCHIOR.
Reference : Oplysninger om briggen HIRAM.
Reference : Oplysninger om briggen HROAR.
Reference : Oplysninger om barken JOHANNE MARIE.
Reference : Oplysninger om barken MALVINE
Reference : Oplysninger om barken MARECHAL PELISIER.
Reference : Oplysninger om briggen NIORD.
Reference : Oplysninger om fregatskibet PRINDS FREDERIK CARL CHRISTIAN AF DANMARK.
Reference : Oplysninger om briggen TABASCO.
Reference : Oplysninger om briggen THEA.
Reference : Oplysninger om barken TRITON.
Reference : Tre poser med notitser af Gruelund for Melchiorskibe.
Reference : Oplysninger om fregatskibet HAVFRUEN.
Reference : Oplysninger om fregatskibet ROTA.
Reference : En pose med notitser af Gruelund for Puggards skibe.
Reference : Folder med oplysninger om Anholms slægt og foretagender.
Reference : Oplysninger om J. Anholms skib DELPHINEN.
Reference : Oplysninger om J. Anholms skib ELFRIEDA
Reference : Oplysninger om J. Anholms skib IDA.
Reference : Oplysninger om J. Anholms skib GEORG.
Reference : Oplysninger om J. Anholms skib PRINSESSE CAROLINE.
Reference : Oplysninger om J. Anholms skib PRØVEN.
Reference : Oplysninger om J. Anholms skib ROBERT.
Reference : Oplysninger om J. Anholms skonnert WILLIAM.
Reference : Kuvert med små noter om Johannes Anholms skibe.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet VITUS BERING
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet BRAEMAR.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet FAVEUR.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet BAY.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet GREV AUGUST RANTZAU.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet GREV FRIJS
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet GREVINDE FRIJS.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet DANA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet ENDELAVE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet ALWINE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet SVANEN
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet COMMERCE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ALMA CATHERINA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ADELAIDE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet CATHARINE MARIE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet BARSØ.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ANNINE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet POSEIDON.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet OTTO.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ANNA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet HERTHA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ANNA CECILIA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet VESTA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet CARL WILHELM.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ATALANTA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet CIMBRIA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet DAN.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet MARIE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet SONIA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet KOLDINGHUS.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet THYRA
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet THORA
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet KOLDING
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet VEGA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet VIDAR
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet VILLY.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet ACTIV.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet ACTIV.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet ASK.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet AURORITA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet JYDEN.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet MARSCHALL.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet MARTELLO.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet NIORD.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet RANDERS.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet TYR.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet YDUN.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ACTIV.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet EDEN.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet THYRA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ANNA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ANNA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet CHRISTINE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ANNINE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet VEILE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ELLEN.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Assensskibet FRODE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet HANS CHRISTIAN ØRSTED.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet TYCHO BRAHE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet KAREN.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet GORM.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet LIVINGSTONE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet LOVISA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet LYDIA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet WEDLE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet OLGA.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet TAIKUN.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet VEDELE.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet DAGMAR.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet GYLDING.
Reference : Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ANDREAS LINNEMANN.
Reference : Note med oplysninger om skibet FREDERIK.
Reference : Note med oplysninger om skibet EMILY.
Reference : Note med oplysninger om skibet SLEIPNER.
Reference : Note med oplysninger om skibet JOHN.
Reference : Note med oplysninger om skibet ABSALON.
Reference : Note med oplysninger om skibet ESBERN SNARE.
Reference : Note med oplysninger om skibet FLENSBORG.
Reference : Note med oplysninger om skibet RENNER.
Reference : Oplysninger om Ludvig Hagemanns Rederi, København.
Reference : Afskrift fra dagbogen på fuldskibet AMY af København efter forliset 1894.
Reference : Afskrift fra dansk avis i USA om skibets besøg i Portland 1893.
Reference : Afskrift fra beretning om skibet JUPITERS sidste rejse 1908.
Reference : Service at the Gate to the Baltic.
Reference : Lyngsø Marine One Supplier Concept.
Reference : Danish Centre for Maritime Technology, Info nr. 1 November 2009.
Reference : Danish Centre for Maritime Technology, Info nr. 2 November 2010.
Reference : Maritim sikkerhed - sundhed og miljø. Konference Hotel Nyborg Strand 2011, 2012, 2014 og 2015.
Reference : ABB Marine Service, Danmark - del af et globalt netværk.
Reference : Bliv maskinmester, uddannelsesblad.
Reference : Danish Centre for Maritime Technology, Info nr. 3 October 2012.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet No. 1 uddybningsfartøj.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet 66-PAKETTEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet PETROBULK JUPITER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AAGE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AALBORGHUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AALBORGHUS (III)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AASE HØJ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AASE MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AASE NIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ABELONE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ABELONE VENDILA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ABSALON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADDA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADM. COURBET.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADMIRAL MOST.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADOLF JENSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADOLPH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADRIAN MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADRIAN MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.E.S.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.E.S.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRICAN COAST.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRICAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRICAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRIKA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRIKA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGDLEQ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGERSØFÆRGEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGGERSBORG (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGGERSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNES DANIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE DANIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE TORM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETHE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGSSARTUT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AHMOS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AIDA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AJAX.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AKERSHUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALABAMA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALAMEDA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.L.B.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBATROS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBENNY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERT MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERT MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALERT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALEXANDER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALEXANDER MÆRSK (I)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALEXANDRA (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALFA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALFA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALFRED TRIGON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE BEWA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE LANGLI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE RIIS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE STEEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE TORM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE TRIGON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALLAN C.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALLAN MADSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALLEGRO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALSSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALSSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALTHEA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALVA MÆRSK (I)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALVA MÆRSK (II)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMALIENBORG (III)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMALIENBORG (IV)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMBER
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMELY
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMETHYST
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO DEFENDER
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO EXPRESS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO EXPRESS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO FORTUNA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMOS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMULET
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANCONA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS MARTIN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS MÆRSK (I)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS MÆRSK (II)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS OLSEN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDORRA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREAS BOYE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREAS BOYE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREAS BOYE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDROS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANE MARIE GRENIUS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANETT BENTSEN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANETTE MÆRSK
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGAJU ITTUK
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGANTYR
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGLO MÆRSK (II)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGLO MÆRSK (III)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGOLA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGUTEK ITTUK
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANHOLT
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANHOLT
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANHOLT
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANITA DAN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANKA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA E. RØRBYE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA FREM
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNAM
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MARIE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MARIE BECH
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MATTHIESEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MÆRSK (IV).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MÆRSK (V).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MØLLER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA-RIGEL
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA STEN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA THOLSTRUP
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA WONSILD
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN COAST.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BEWA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BEWA (II)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BIRTHE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BIRTHE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BOYE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BRAVO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BØGELUND
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE-GRETHE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE LEA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE MAC
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE MARINA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE METTE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE NOVA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE SOFIE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE SØBYE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE DANIA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE DANIELSEN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE S
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE S
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE THOLSTRUP
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE VESTA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNI KLINT
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN LISE THOLSTRUP
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN SANDVED
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.N.P.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANØ
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.P. MØLLER (I)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.P. MØLLER (II)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AQIPI ITTUK
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AQUAMARINE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AQQALUK ITTUK
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARABIAN REEFE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARANYA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARCTIC SKOU
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDAL
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDAL
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMELIA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDUA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDUA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGENTINA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGENTINEAN REEFER
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGUS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGONAUT R
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGUS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGUS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIEL
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIES TRIGON
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARILD MÆRSK
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARILD MÆRSK
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIZONA (I)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIZONA (II)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKANSAS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKEN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS BAY
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS BREEZE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS CARRIER
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS GRACE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS MOON
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS OCEAN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS PEARL
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS PRINCESS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS RIVER
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SEA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SIRIUS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SKY
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS STAR
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SUN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS TRADER
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARLIL
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARLIL
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARNGRIM
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARNOLD MÆRSK
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARNOLD MÆRSK
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARON
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AROS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AROSIA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AROS TO
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARREBO
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARROI
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTEMIS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTEMIS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTHUR MÆRSK (I)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTHUR MÆRSK (II)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARUSA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARVEPRINS KNUD
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARVI
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARVI
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASA-THOR
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASCO
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASIA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASIAN REEFER
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASKØ
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASLAUG
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASLAUG TORM
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASMARA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASSER RIG
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTA WONSILD
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTRID BRES
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTRID BRES
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTRID RARBERG
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATENA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATHOS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLANTIC COAST
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLANTIC SKOU
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLAS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLAS SCAN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATREVIDA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AUSA JUNCKER
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AUSTRALIAN REEFER
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVANCE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVANCE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVANCE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVEIRO STAR
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVOQ
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXELHUS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXEL MÆRSK (I)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXEL MÆRSK (II)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXEL SIF
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AYA TRIGON
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AYUTHIA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet AZUMA
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her om kanakkefart - transport af lokale arbejdere i Stillehavet.
Reference : Oplysninger om skibsreder William Lund, London.
Reference : Beretning om styrmand Gøtsches oplevelser blandt kanibaler
Reference : Oplysninger om Fanøs skibsbyggeri i 1800-tallet.
Reference : Oplysninger om forskellige havne og områder, som sejlskibene frekventerede.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet AALBORG, der forliste 1904.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet AGUR, der forliste i orkan på Samoa.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet AMELIA, der forliste , borteblev.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet AMETE af Nordby.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANNA CATHARINA af Fanø, der blev skruet ned af isen.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANE CATRINE, en brig fra 1878.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANE CATHRINE, en skonnert fra 1853.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANE CATHRINE, en skonnert fra 1869.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet VESTERVIG, en skonnert fra 1869.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANE KJERSTINE, der forliste i Kanalen 1878.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANITA, bark.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANNA MARIE SCHWALBE, bark.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for brigskibet CECILIE.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skonnerten CITO.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skonnertbrig CLARA.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet barken CLARA.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet briggen CLAUS.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for fuldskibet COPLEY.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet barken DANMARK.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet barken DORA.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet DORTHEA.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibene DORTHEA af Fanø.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ELLEN.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ELLEN.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ELLEN.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet EMANUEL.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet EMBLA.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet EMILIE.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ERNA.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet FEIGA.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet GLADSTONE.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet HALNAKER
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet barken HANS.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet HAVILAH.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet JOHANNE.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet LENITA.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet METTE JOHANNE.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet NANCY.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet PEDER & NIELS.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet PRINSESSE MARIE.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet PROFESSOR.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet PUCK.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet SERAPIS.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet SIXTUS.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet WILHELMINE.
Reference : Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet TERCERA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAAGØ-FÆRGEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BACCARAT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAKKEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAJOS TRIGON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALCO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDER BUUR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDOR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDUR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALKA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALKAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALLEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC PROCTOR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC SKOU
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC STEVNS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAMSA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BANANA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BANGSBO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BARBARA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BASRA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BASTHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAUGE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAUMARE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAZARUTO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BEEP COAST.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BEIRA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELGIAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELGIEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELINDA JO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELLA DAN (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELLA MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELLATRIX.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELLONA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENEFACTOR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENNY SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENNY SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENT BARSØE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE DANCOAST / BENTE SCANCOAST.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE DANIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE FREM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE MARINA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE STEEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BERGENHUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BERGENHUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BERTA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BESTLA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETINA THOLSTRUP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTANN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTINA BORK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTY BAAGØ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTY NIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTY NORDGAS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTY MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIBE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BILLESBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGIT DANIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGIT HØYER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTE BASSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTE CORD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTE FRELLSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTE HOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRITTE SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTETORM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRKHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRNES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTE STEEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE ANDREASEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE BOYE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE JUNIOR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet IRTHE MARIE
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE RIISE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE THOLSTRUP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BISAYA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BISCAYA STAR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BITUMA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BJARKE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BJØRN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BJØRN CLAUSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BJØRNSHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BLENDA (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BLÅSIDE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BODIL DAMMANN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BODIL SCAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOGOTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOGATYR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet B&W FÆRGEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOKUL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOLIVIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOMA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BONAVISTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BONAVISTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORIBANA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORINGIA (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet MEONIA (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORNHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORNHOM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORNHOLMERPILEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORREBY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOTNIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOTNIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOTNIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOTANY BAY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet B.P. DIANA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet B.P. NETTE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAGE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAGE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAGE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRASILIEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRATEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRATTINGSBORG (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRATTINGSBORG (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAVO SIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAZILIAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BREDGRUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BREMER ANWALT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BREMER BANKEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRESLING BRES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRETAGNE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRETLAND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRIGIT MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRIGIT MÆRSK (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITANNIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITANNIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITT-ANN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITTA STEENSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROAGER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROTANK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRUNDLUND
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRUUS (oprindeligt SKIBLADNER II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUCCANEER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUKKEN-BRUSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BULBIDER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUNGSBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BURE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BURGUNDIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUSSARD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUSUANGA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BYGHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet BYMOS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CABERIA TRADER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CALIFORNIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CALORIUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAMARA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CANADIAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CANADIAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAP COLVILLE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAPCOS LUPE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAPDUEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet METTE BEWA (bygget som CAP MATAPAN (Ty.).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAP MELVILLE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAP STEVNS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAPTAIN T. BASSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARACAS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARIT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL CLAUSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL FRIDOLF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL FRIGAST
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL JACOB.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL NIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL OFFERSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAROLINE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAROLINE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAROLINE MÆRSK (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARSTEN SIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CASUARINA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CATO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CATRIN
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet C.B. CLAUDI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CECILIE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CECILIE MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CEDRELA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet C.E. KRARUP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CEMENTPILEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CEREAL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CERESIO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet C.F. TIETGEN (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLIE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE DREYER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTENBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE PRIVA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE S.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE S.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHASTINE MÆRSK (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHASTINE MÆRSK (IV).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHEMITRADER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet C. HERUP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHILEAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHIMERA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHOKY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRESTEN RASK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRIS LION.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTEL HEERING.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIAN IX.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet LILLE BJØRN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIAN MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIANSBORG (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIANSBORG (IV).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTINA ØSTBIRK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTINA C.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHR. SASS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CIMBRIA (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CIMBRIA (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CIMBRIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CINCHONA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CITO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CITO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA CLAUSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA CLAUSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA CLAUSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA JEBSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLAUS MICH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLEMENS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLIFFORD MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLIPPEREN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLOVER BRES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLYTIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet COLOMBIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet COLORADO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet COLUMBUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONCORDIA (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONCORDIA (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONGO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONMAR TANKER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONNY BEWA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet COOLER SCAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CORNELIA MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CORONA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet COSTAS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CRUSADER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARCTIC SCAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet CYNTHIA BRES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DACIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DA COSTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGMAR MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGMAR MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGMAR SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGMAR STENHØJ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGNY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGNY SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA (III)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA (IV)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA ANGLIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA ATLAS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA CIMBRIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA FUTURA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA GLORIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA GLORIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANALITH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA MAXIMA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA OPTIMA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA REGINA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA MINERVA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAN BARON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANBJØRN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANBOAT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANBOX.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANEBOG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANELOCK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANGULF LUBE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANGULF MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANISH ARROW.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIOGENES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA BLACK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA BLUE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA BROWN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA FOUR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA GREEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA RAINBOW.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA RED.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA SUNBEAM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA SUNRISE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA VIOLET.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA WHITE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANISH DART.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANIX.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANIX.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANMARK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANMARK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANMARK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSBORG (IV).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSBORG (V).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSHIP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSTAR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAN VIKING.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANWWOD ICE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAPA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DECIMUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DELFIA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DELTA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DENIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANE CHRIS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA CLAUSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA CLAUSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA WONSILD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DINA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DINNA SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIRCH MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIRCH MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DISKEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DISKO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DISKO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DITTE HOLMØ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DITTE SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DJURSLAND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DJURSLAND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DJURSLAND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DOLLY SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DONA CLAUSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DONA CLAUSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORA DANIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORCA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORIANA
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORI BRES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORI BRES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORIT SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DOROTHEA BASSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORRIT LEA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORRIT HØYER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTE SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTE STAR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTE STEEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE DANIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE LEA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE TY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DOURO STAR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DOVNSKLINT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRAGEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRAGØR MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRONNING ALEXANDRINE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRONNING INGRID.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRONNING INGRID.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRONNING MARGRETHE II.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DROT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DUEL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DUMOS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DUNJA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DUO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DYBBØL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DYRNÆS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EASTHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EASTSEA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EAST STAR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA C.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA KLIT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA ROBBERT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA VICTOR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ECUADOR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ECUADORIAN REEFER (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ECUADORIAN REEFER (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDCA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDEL SCHEEL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDITH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDITH JØRG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDITH NIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDITH TERKOL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDNA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDOUARD SUENSON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EFFIE MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGENSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGESKOV.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGESUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGIN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGINHUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGYPTIAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ECUADORIAN REEFER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EINAR FREM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNNAR SEIDENFADEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EJNAR MIKKELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELAK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELBA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELBIMA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELBJØRN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELEO MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELEO MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELEO MÆRSK (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELFIE NORTH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELFIE NORTH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELI MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELI MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELIN S.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELIN S.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH BOYE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH CLIPPER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH HENTZER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH MÆRSK (IV).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH MÆRSK (V).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH MÆRSK (VI).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH NIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISE BRES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN HELLESKOV.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN NIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN PETER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN PETER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELEN SØBY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLIDA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLY FREM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLY JENSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLY LION.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSA BRIGITTE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSA JAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSAM FYN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSAM JYLLAND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSA THOLSTRUP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE A-P.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE DANIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE NIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE PRIESS
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE PRIVA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSEBETH VESTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE CAT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE CAT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE JUNIOR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE KILDE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE KILDE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSELIL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE LINDINGER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE MARIE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMBLA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMILE ROBIN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMILIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMILIE MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMILIE MÆRSK (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMINENT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA JEBSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA LIS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA MÆRSK (III)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA MÆRSK (IV).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA MÆRSK (V).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA MÆRSK (VI).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENDELAVE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENERGI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENERGI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENGLAND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENY HØJSGAARD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EOLUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIKA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK BOYE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK BOYE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK HELLESKOV.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK SIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK SIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK THOLSTRUP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERNA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERNA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERNA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERRIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERRIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERRIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERRIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERSUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERTHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESBERN SNARE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESBJERG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESKIMO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO AALBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO BALTICA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO CALLUNDA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSODAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO DANICA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO DANMARK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO ELSINORE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO GOTHENBURG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO HAFNIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO KØBENHAVN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO NYBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO ODIN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO STOCKHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO ÅRHUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTELLE MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTELLE MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTELLE MÆRSK (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTHER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTHER ANDREASEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTHER BECH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTRED.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTRID.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTRID TORM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESVAGT DELTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESVAGT ECHO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESVAGT OMEGA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet ETLY DANIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA BRES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA HØEG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVANNA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA SIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA SILVANA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA THOLSTRUP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA VESTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA WINTHER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVELYN MÆRSK (I).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVELYN MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVELYN MÆRSK (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVELYN MÆRSK (IV).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVITA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet EYVIND SIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FAABORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FALSTER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FALSTRIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FANNY SCARLETT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FANØ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FARONA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FAROS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FEGGE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FELLOW-SHIP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FEMØSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FENJA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FENJA BUUR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FENJA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FETISH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FETISH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FICARIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINLA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINLANDIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINNLITH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINLITH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINN SIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINNTRADER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FIONIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FIONIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FIRLINGEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLORA S.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLORIDA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLORRIE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLYNDERBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLYNDERBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLYVEFISKEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet SUFFOLK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FORTUNA BAY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRANKEKLINT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FORTUNA COAST.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRANCE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRANCINE MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRECO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDDY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREMAD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDENSBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDERICIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDERIKSBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDERIKSBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet LIVA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREESIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREEZER SCAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREJA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREJA BUUR
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRELLSEN ANNETTE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRELLSEN EVA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRELLSEN BIRGITTE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRENNENÆS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREYA TORM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIDA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANALITH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIGGA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIGGA BUUR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIGG SYDFYEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIGO SCAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIJSENBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIJSENBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRITHIOF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRITZ JUEL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRODE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FUENO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FULTON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FURBO.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FURSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FURSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FUSAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FUURØ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYLKE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYLLA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYNSHAV.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB I
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB II
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB III.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB IV.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB X.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XII.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XVIII.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XXI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XIII.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XIV.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XV.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XVI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XVII.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XIX.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XX.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet FÆRØ-SHELL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GAMMA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GAMMELØR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GARM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GAUTATYR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEDSER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEDSER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEDSER (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEFION CARIB.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEMALI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEORG STAGE (II)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA BECH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA BRES.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA BRØDSGAARD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA COAST.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA LÖNBORG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA PRIVA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA RARBERG.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA VESTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA VESTA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD TORM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERSØ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERT HANSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERT HANSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERTRUD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERTRUD KATHRINE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERT STÆRKE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GILA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GIMLE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTE DANIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTE GINGE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTELIL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTE PEDERSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTE STEEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GJERTRUD MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GJERTRUD MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GLACIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet KOMMANDOR MICHAEL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GLYNGØRE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GNIBEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLF TRIGON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH CARL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH GØL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH RØN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH THY.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOTHA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRAADYB.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRANE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRANITA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GREENLAND SAGA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GREIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GREIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRENAA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE DANIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE HØJ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE NIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE SIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE TERKOL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE THERESA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE COAST.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE DANIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE PETER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE STEEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE WIESE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE WITTING.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRIMALDI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRINDAL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GROLLEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRUSA.
Reference : Lodsvæsenet Danmark. Rejsepenge.
Reference : Handelsskibsfartens ledelse under krig eller ved truende krigsfare.
Reference : Bog med indsatte love og BEK for lodsvæsen fra 1860 til 1883.
Reference : Bog med indsatte love og BEK for lodsvæsen fra 1920 til 1947
Reference : Love og reglementer m.v. for lodserierne 1900 til 1948. 9 enheder.
Reference : Takster for forskellige lodserier fra 1832 til 1908 ca.
Reference : Royal authorized Pilot-Society at Elsinore.
Reference : Reglementer, takster og ordensregler for Helsingør Lodseri og havnen.
Reference : Love og bekendtgørelser om lodsvæsen, karantænevæse, skibstilsyn m.m. med relation til lodsning fra 1763 til 1973.
Reference : Bekendtgørelser for Søfarende om især fyrskibe og fyr 1855-1880
Reference : Midlertidige tillæg til lodstakster 1941-1969.
Reference : Kontrolberegninger for omregning af lodstakster for Sundlodserierne.
Reference : Forslag til ny takstbog for Sundlodserierne.
Reference : Sundlodseriernes gensidige Lodsningsrettigheder m.m.
Reference : Forslag til bestemmelser for gennemsejlingslodsninger.
Reference : Helsingbogrs Hamn, kajnumre, og agentadresser.
Reference : Fortegnelse over Det Kongelige Søkort-Arkivs Forhandlingsartikler, 1911-03-01.
Reference : Tavle over natsignaler for vanddybden i Drogden vist fra Dragør og Nordre Røse.
Reference : Germanischer Lloyd Besichtiger. Adresser på synsmænd under klassifikationsselskabet. Sep. 1965.
Reference : Artikel. Helsingør Lodseri 150 års jubilæum.
Reference : Artikel om lodsuniformering.
Reference : Et Hyldest-Kvad for det allernaadigst privilegerede Lots-Selskab udi Helsingøer.
Reference : Dansk Lodsforening Søndg den 27. April 1941 + sange til lejligheden.
Reference : Tavle over natsignaler for vanddybden i Drogden vist fra Nordre Røse.
Reference : Brochure for turistrejser til Norge med skibet GELRIA.
Reference : R.M.S.P. ARCADIAN Cruises-de-Luxe to Norway and the Baltic 1927.
Reference : Brochure for turistrejser til Norge med skibet GELRIA.
Reference : Passenger sailings + sailing list 1927 to USA and Canada.
Reference : P&O Cruises by the RANCHI 1926.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRÆSHOLM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRØNLAND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRØNLAND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDNÆS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN DANIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN DANIELSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN KANSAS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN MÆRSK (III)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN MÆRSK (IV)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN MÆRSK (V)
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNHILD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNHILD TORM.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNNAR THORSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNVOR FRELLSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNVOR MÆRSK (II).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNVOR MÆRSK (III).
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet GYDA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HALLING.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAABET.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HADSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HADSUND.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAFNIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAFNIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAGE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HALS-EGENSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HALSSKOV.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HALVOR.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMLET.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMLET.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMLET ARABIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMLET SAUDI.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMER BAKKE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMEREN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMEREN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMERSHUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMERSHUS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMERSLET.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNA DAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE HANSEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE LUPE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE MØLLER.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE R.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE SCAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE SCARLETT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE SKOU.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE THOLSTRUP.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE TRIGON.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE VENDILA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNIBAL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNÆS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANSA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANSALINE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS BOYE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS BOYE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS BROGE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS HEDTOFT.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANSIA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS JUUL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS P. CARL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS PRIESS.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS SIF.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HARALD.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet JACOB HARDESHØJ.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HARTVIG MÆRSK.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HASLACH BEWA.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAVFRUEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAVMAAGEN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEAVY SCAN.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEBE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEBE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEDDA DAN.
Reference : Om en kirkeklokke fra St. Croix hjembragt 1950-1960 ca.
Reference : Anmeldelse af Vestindienudstillingen 2017.
Reference : Artikel Fra Gamle Vestindiske Hjem - udstilling på kunstindustrimuseet.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEDVIG SONNE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING CHRISTEL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING CHRISTEL.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING ELSIE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING KIRSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING LOTTE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING MILLE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING MILLE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING ROSE.
Reference : Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING SUSAN.

Historik for skibets omdøbning

År Skibsnavn Kendings-
bogstaver
Rederi
1925 - 1966 ACTIV NFWC / OXCX B. til Activ Rederi-A/S ved ølhandler Jørgen Klausen Jørgensen, Marstal.
1976 - 1980 MARSTAL ACTIV OUVY Ejer 1976-1980 C. Jacobsen, København (Flg.) 1976 + 1981. Næ. 1979 til ACTIV.
1980 - 1983 OUVY Næ. 1979 eller 1980 til ACTIV. Solgt 1981 Tvindskolerne, Nyborg Søfartsskole ved rederiet Thomas Brocklebank AmbA., Tvind, Ulfborg.