Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt -
Afs. person M.K.J.
Modtager MfS, Helsingør Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Oplysninger om forsøg og vurdering ud fra helleristninger og afbildninger af broncealderens skibe. Medvirkende optegnelser af Kusk Jensen og litteratur om Oseberg og Gokstadfundene. Teksten har hørt til en artikel med tilhørende illustrationer, der nu mangler.
Kilde manuskript
Emneord fartøj, skibsoplysning
Referencer -