Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Chr. Boldsens Eftf. A/S, Helsingør Udstedt 1953-03-09
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Prisesag om skibet, der i 1808 blev taget af svensk kaper, men tilbageerobret af dansk besætning og bragt til Risør, prisedømt i Kristiansand. Afskrift fra norsk bog af (Christian?) Constantius Flood, udgivet 1890 (JM) Titlen formodentlig For otti Aar siden. Historiske og biografiske Optegnelser. Kristiania. Formodningen om bogens titel og ophav skyldes undersøgelser af korespondent til mine baser 2020-12-24.
Kilde afskrift
Emneord fartøj, galease, prise, kaper
Referencer -