Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Dansk Lodsforening, København Udstedt 1956
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Med ændringer, senest vedtaget på generalforsamlingen 1956-04-22.
Kilde tryksag
Emneord lodsvæsen, lodsforening
Referencer -