Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Lloyd's Register m.fl. Udstedt 1959
Afs. person Murray, J.M., Chief surveyor
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Flere artikler om tankskibe fra deres fremkomst, tankskibets historie, og om deres konstruktion med stigende størrelse.
Kilde tryksag
Emneord fartøj, tankskibe, skibsbygning, skibskonstruktion
Referencer -