Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Arbejdsgiveren, København Udstedt 1969
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Fencker, Erik Sket sted København
Indhold Artikel med interview af forskellige søfolk om bord på AROSIA set i forhold til ældre skibe.
Kilde tryksag
Emneord fartøj, motorskib, fragtskib
Referencer -