Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Norwegian Shipping News Udstedt 1963-10-25
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Fencker, Erik Sket sted København
Indhold Se titel. Endvidere note fra Svensk Sjöfarts Tidning 1963-09-19 om samme.
Kilde tryksag
Emneord fartøj, dampskib, tankskib
Referencer -