Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S Udstedt 1950-1960 c
Afs. person Klem, Knud
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Samlemappe med manuskripter om CALEDONIA, MERCURIUS og andre færger og postruter. Artikel fra Vikingen 1934 nr. 13 om trafik i de danske farvande.
Kilde original
Emneord fartøj, skibsbygning, rederi, fart, rute, hjulskib
Referencer -