Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender W.K. Webster & Co., Leadenhall Street 149, London, England Udstedt 1929-05-18
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Rasmussen, Sophus, Helsingør Sket sted Helsingør
Indhold Breve og telegramtekst fra engelske firma til Helsingør om kollision, der skal behandles af ret og forsikring.
Kilde tryksag
Emneord fartøj, fragtskib, kollision
Referencer -