Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København Udstedt 1920
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Artikel om dieselmotorens udvikling. Statistikker over produktion og skibe med oceangående motorer, flere lande, flere værfter, flere motorfabrikanter.
Kilde tryksag
Emneord maskineri, dieselmotor
Referencer -