Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København Udstedt 1919
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Se titel. Artikel om krigsårene 1917-1918 skibsbygningen i USA, især om opbygningen af nye værfter.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, USA, WW1
Referencer -