Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift Udstedt 1920
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Annoncesider fra Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift 1917-1918, 1918-1919 og 1919-1920:P.Ph. Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri, Ålborg + Frederikshavns Værft & Flydedok foto af havn + Øresundsvarvet Landskrona + Nordhavnsværftet København 1 illus. + Nakskov Skibsværft 1 illus. af flydedokken med skib i+ Svendborg Skibsværft & Maskinbyggeri.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, skibsværfter
Referencer -