Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender The Compass Magazine, USA Udstedt 1959-03-01
Afs. person -
Modtager - Sket land International
Modt. person - Sket sted -
Indhold Artikel om dødvægt, egenvægt, bruttotonnage nettoregistertonnage, deplacement etc. Let forståelig.
Kilde tryksag
Emneord tonnage, tonnagemåling, ton, rumfang og vægt.
Referencer -