Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Toldetaten Udstedt 1975-06-01
Afs. person Rasmussen, Otto F., fuldmægtig KGH, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Se titel.
Kilde tryksag
Emneord havn, KGH, København
Referencer REF-17-1539;