Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Træskibsejernes sammenslutning Udstedt 1977
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Se titel.
Kilde tryksag
Emneord fartøj, skonnert, skibsdetaljer
Referencer REF-17-1505;