Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Anonym Udstedt 1950 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Fanø
Indhold Udklipsartikler, maskinskrevet artikel, logbogskopier m.v.
Kilde tryksag
Emneord fartøj, beskrivelse og rejseplan
Referencer REF-16-1454;