Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København Udstedt 1935-10-09
Afs. person Rasmussen, Skibsfører Hans, Guldborg
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Rasmussen, Købmand H.L., Søby Ærø Sket sted Guldborg
Indhold Se titel.
Kilde tryksag
Emneord skibssalg, salgsdokument / skøde
Referencer H&S 1996:1227, KSB-09-0233;