Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København Udstedt 1920-01-26
Afs. person Hansen, Skibsreder H.K., Rødvig
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Nordvall, Kaptajn J., Skærhamn, Sverige. Sket sted Rødvig
Indhold Se titel.
Kilde tryksag
Emneord skibssalg, salgsdokument / skøde
Referencer H&S 1996:1227, KSB-09-0205;