Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1970
Afs. person Bretow, Poul + Dorothy Michaelsen
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Kort historie om Johannitterordenen i Danmark. Fotokopi efter original fra ing. Poul Bretow, januar 1970. Samt to sider om The Danish and the Maltese Flag.
Kilde kopi
Emneord flag, ordensvæsen, Johannitterordenen, malteserflaget
Referencer -