Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1926-09-15
Afs. person Sano, T., greve
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Petsersen, generalkonsul for Japan Sket sted København
Indhold Breve fra grev Sano om hans besøg ved spejderkonferencen i Kandersly. Foræring af sværd, og adresseret til Lund. Intet SR-nummer men genstandsnummer.
Kilde kopi
Emneord fartøj, passagerskib
Referencer H&S 1956:0324