Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
12 - Kort brev om foreningens stiftelsesdata. Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe 1946-03-15 SR-1946:0007
13 - Korte data for rederiet J. Lauritzens stiftelse, antal skibe, Søfartsskolen, Søfartsklubben og Søfartens Bibliotek, antal bøger. JL, København 1945-00-00 SR-1946:0008
32 CONCORDIA Kaptajn Sødring sejlede på hvalfangst med norsk hvalfanger. Forbindelse til norsk skibsreder Stephansen i Arendal. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1944-06-03 SR-1946:0186
63 KRONPRINCESSEN KRONPRINCESSEN H&S, Helsingør - SR-1946:0794
81 - Kronologi over Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon fra 1848 til 1884 Benzon, E.C., skibskonstruktør, Nykøbing F. - SR-1947:0745
90 - Karantænevæsenet i København Dansk Toldtidende, København 1943-09-00 SR-1948:0203
138 - Købmand von Pahlens skibe 1797. Pahlen, von, rederiets skibe, København - SR-1949:1837B
152 - Konsul A. Andersens Virke inden for Redningsvæsenet. - 1934-02-19 SR-1949:2248
171 - Kontreadmiral M.O. von Bille, Direktor preussische Seefahrtschule zu Danzig 1817- - 1934-00-00 SR-1949:2267
176 - Kort historie for Danmarks tekniske Museum. Danmarks tekniske Museum 1949-00-00 SR-1949:2272
185 - Kendingsbogstaver norske skibe ca. 1850. Norske skibe 1950-00-00 SR-1950:0058
203 KONGEN AF DANMARK Kronborg Museets Aarsberetning 1932-33 side 9. Bark KONGEN AF DANMARK maleri ubekendt - 1950-00-00 SR-1950:0079
214 - Kogehuset i Assens Havn Assens Havn 1950-06-27 SR-1950:0207
215 - Kogehuset i Assens Havn - 1950-04-20 SR-1950:0208
224 - Krogen - Kronborg. - 1942-00-00 SR-1950:0476
358 - Kofoed. Hans Peter, slægtsoplysninger - 1951 c. SR-1951:0674
362 - Kadrejerjolle fra Dragør - 1951 SR-1951:0678
437 - Kodenummererede produkter. Skema. Søfartsstyrelsen 1995 c. REF-01-0056
483 - Kaptajn Voss og drivankeret Sejlsport 1994 REF-01-0102
566 - Kaptajnerne Löffgren - 1952-03-24 SR-1952:0005
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
582 - Kolding Købstad - 1952 SR-1952:0021K
586 - Kolding Købstad, skippere - 1952 SR-1952:0025K
635 - Købmandstypen gennem tiderne. - 1948 SR-1952:0900
639 - Krogen - Kronborg. - 1952 SR-1952:0948K
640 - Karmeliterklosteret og St. Marie Kirke. - 1952 SR-1952:0949K
679 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1070K
680 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1071K
681 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1072K
682 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1073K
683 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1074K
684 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1075K
685 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1076K
686 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1077K
687 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1078K
688 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1079K
706 - Korrekturtryk af artikel: De norske museumsmenns utdannelse. Et overblik og noen kjetterske meninger. - 1953 c. SR-1953:1098
707 - Kopieret artikel af Nils Cleves om svenske museumsansattes uddannelse. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1099K
708 - Kopieret artikel af Gösta Selling om svenske museumskurser. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1100K
709 - Kopieret artikel af Axel Steensberg om konserveringsforhold i 1950. Ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1101K
710 - Kopieret resume af artikel af Bengt Bengtsson om metoder til at beskytte sølv mod svärtning. Forældet. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1102K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
711 - Kopieret resume af artikel af Erik Andren om Några synspunkter på museal byggnadsvård i Sverige. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1103K
712 - Kopieret resume af artikel af Halvor Vreim om Problemer ved flytning av gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1104K
713 - Kopieret resume af artikel af K. Uldall om Principper ved flytning og udstyrelse af gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1105K
714 - Kopieret resume af artikel af Jørn Rubow om Nyere synspunkter over for malerikonservering. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1106K
718 - Kortfattet omtale af Cortemündebogen, nærmest et lille referat uden vidensindhold. - - SR-1953:1139K
759 ST. GEORGE Kommandør Charles Dudley Pater - et historisk vidne - DEFENCE & ST. GEORGE. Hardsyssels Årbog 1987 REF-02-0213
811 KONGEN AF DANMARK KONGEN AF DANMARK - Bestik-Bog for Reisen til og fra Cina - 1955-03-03 SR-1955:0075
849 JOSEPHAT Kongens stolthed på havnens bund Politiken 1990-06-03 REF-02-0228
953 - Københavnske rederier i 1800'erne og deres skibe - 1955 c. SR-1955:0810
1032 - Kgl. dansk Fyrvæsen - 1966-05-01 REF-03-0352
1160 - Kreiselkompass und Selbsteuer in der Handelsmarine - 1955 REF-03-0376
1163 - Kiel - von Handels- und Industri Amt der Stadt Kiel - om gyrokompas - 1925 REF-03-0379
1182 - Kaptajn Lorentz Andersen Ditzels levnedsbeskrivelse, 1790-05-23 - 1865-02-02 - 1958-06-01 SR-1958:0831
1185 BAHAMA Kort Efterretning om hvorledes Kongens Fødselsfæst helligholdes sidst 28de Ianuvari 1810 af de Danske Krigsfanger paa Fangeskibet BAHAMA - 1958 c. SR-1958:0834
1203 - Kaperiet i Danmark - 1935-07-09 SR-1958:0853
1218 - Kendingsbogstaver for skibe i begyndelsen af det 19. århundrede H&S, Helsingør 1960-01-27 SR-1960:0017
1248 - Kirkeskibsskik i Finland, tekster fra film - 1960-09-07 SR-1964:0462
1333 - Kjærbøl contra det frieste danske erhverv JL, København 1956-12-13 REF-04-0470
1352 - Kabelschiffe Hansa-Schiffahrt 1962-04-01 REF-04-0489
1360 - Kanaler og Fyrtaarne - Fra Kejserkanalen til Panama, fra Faros til Eddystone Familie-Journal, København 1931-01-10 REF-04-0497
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1362 - Kielerkanalen Søens Verden 1961-1962 REF-04-0499K
1366 - Kiel dens havne og dens kanal Danmarks Handels- og Søfartstidende 1957-08-16 REF-04-0503
1368 - Kiel Canal's Sixty Years The Scandinavian Shipping Gazette 1955-06-29 REF-04-0505
1395 - Kanalen der løb ud i sandet Politiken 1969-11-18 REF-04-0532
1431 - Korrespondance om kartografen Jan Doeticum Gemeentelijke Archiefdienst van Deventer, Holland 1981-03-05 REF-05-0551
1451 - Kort, myter og fortællinger Diamanten, KB, København 2009 REF-05-0571
1492 - Korrespondancesager angående assurancegodtgørelse for de af fjenden tagne skibe og ladninger 1809-1811 - 1963-06-03 SR-1964:0509
1515 - Kæmpegloben fra Gottorp Astronomisk Tidsskrift 1998 REF-05-0607
1570 - Kirkeskibe - traditionen med at ophænge kirkeskibe lever i Danmark Politiken 1989-10-01 REF-05-0661
1823 FREDERIK VIII Kalenderbilleder af tidlig gyrokompas og autopilot, om bord på FREDERIK VIII Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 2000 c. REF-06-0712
1827 DEN GODE HENSIGT Kopi af tegning af nathus fra H&S, Helsingør 1779-11-20 REF-06-0716
1840 - Kompasretningernes benævnelse Norsk Sjøfarts Museum, Oslo, Norge 1987 REF-06-0729K
1847 - Kompasretning. Kortfatte artikel om fremgangsmåden. - 2010-04-23 REF-06-0736K
1851 - Koøjer - kortfattet information om ordet koøje. - 2008-05-05 REF-06-0740K
1855 - Kølelastskibe og kølelaster Tidsskrift for Maskinvæsen 1957-10-01 REF-06-0744
1906 NORSKE LØVE Kontrakt til bygning af orlogsskibet NORSKE LØVE - 1631-03-13 SR-1966:0435
1936 - Kvinder, præster og Jonas'er om bord. - 1964-04-14 SR-1968:0010
1958 MARGARETHA CATHRINA Kalundborg Bys Auktionsprotokol 1722-1757 No. 1. 270a. Auktion over MARGARETHA CATHARINA Landsarkivet, København 1967-01-31 SR-1968:0041
1966 - Kort Rids af Holmens Historie i ældre Tider Flådestationen, Holmen, København 1946 SR-1968:0049
2081 - København og Nordsjælland Museer 15. juni til 15. september 1950 - 1950 REF-07-0836
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2363 HVALFISKEN Kort over HVALFISKENS rejse til Grønland i 1859 - 1977-04-24 SR-1977:0865
2425 - Kongelige yachter og kongelige yachtsmænd Vikingen, København 1944-07-01 REF-07-0863
2459 - Kulde - rådgivningspjece fra Søfartens Hygiejnekomite Søfartens Hygiejnekomite, København 1959 REF-07-0897
2462 - Kort vejledning i førstehjælp HM, København 1974 REF-07-0900
2627 - Kronborgmuseets Aarbog 1947 - en anmeldelse Dansk Toldtidende, København 1948-03-01 REF-09-1065
2669 - Kronometrets oprindelse Danmarks Skibsfart, København 1982-12-01 REF-09-1107
2685 - Kommandør Peter Norden Sølling - et 200 års minde Vikingen, København 1958 REF-09-1123K
2689 - Katalog og prisliste over spil, stoppere, pumper, koøjer m.v. Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik, Fåborg 1948 REF-09-1127
2758 - Kopi i farver af maleri af Skipperlaugets gård i Lille Kongensgade 33 - 1881 REF-10-1196
2850 - Kort over Dragør Byeplan paa Amager. Opmaalt 1811 af N. Lyngbye - 1949 REF-13-1288
2878 - Kgl. agent Jørgen Bruhn - søfart og søfolk fra Aabenraa 1781-1858 Aabenraa Museum, Åbenrå 1981-09-27 REF-12-1316
2912 - Kosan Kontakt med flådeliste. Kosangas International, København 1971-12-01 REF-14-1348
2972 - KIL Posten - firmablad, 2 stk. Knud I. Larsen Shipping Company, København 1988-1990 REF-15-1408
2986 - Københavns Skibssalgs-Bureau Årbog Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-1967 KSB-01-0001
2990 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-04-0004
2991 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-05-0004
2992 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-06-0005
2993 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-07-0005
3003 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1944 til marts 1946. Otto Danielsen, København 1944-03-30 KSB-protokol-07
3004 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1946 til januar 1948. Otto Danielsen, København 1946-02-26 KSB-protokol-08
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3005 - Kassebog for Otto Danielsen fra september 1951 til december 1955. Otto Danielsen, København 1951-08-06 KSB-protokol-09
3006 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1952 til november 1952. Otto Danielsen, København 1952-04-21 KSB-protokol-10
3028 KIEL KIEL, hjulskib, et ark med detaljer og historie. Anonym 1970 c. REF-16-1433
3123 CLYTIA KSB-kartotekskort med flere oplysninger. KSB besigtelsesrapport for taksationsforretning, liste over manglende inventar. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-08-23 KSB-08-0098
3160 AFRICAN COAST KSB kapacitetsplan og foto af skib AFRICAN COAST. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1978 KSB-12-0004
3161 AGNES DANIA KSB Kapacitetsprospekt for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0005
3162 ROSA DANIA KSB Kapacitetsprospekt for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0006
3163 AGNETE KSB generaltegning for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911 KSB-12-0007
3166 ALBENNY Kapacitets- og generaltegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1973 KSB-12-0010
3168 ALICE STEEN Kapacitetsplan for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0012
3173 ANNE METTE Kapacitetstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972 KSB-12-0017
3174 ANNE VESTA Kapacitetstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1963 KSB-12-0018
3175 ASTRID BRES Kapacitetsplan og to versioner af generalplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1962 KSB-12-0019
3176 ARKTIS PIONEER Kapacitetsplan og certifikater Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1984 KSB-12-0020
3334 ANNETTE S Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949 KSB-13-0028
3340 BRESLING BRES Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969 KSB-13-0034
3342 BRITANNIA Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1976 KSB-13-0036
3347 CONSTEN Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-13-0041
3352 DANIX Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1974 KSB-14-0046
3353 DANIX Kapacitetsplan og generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1971 KSB-14-0047
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3359 DORTHE STAR Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972 KSB-14-0053
3363 EGIN Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1970 KSB-14-0057
3365 ELFY NORTH Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1961 KSB-14-0059
3366 ELIN S Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969 KSB-14-0060
3374 EVA VESTA Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1966 KSB-14-0068
3407 SUNDET I Kontrakt om levering af motor fra B&W til FRH til nybygning 193. B&W, København 1930-06-20 REF-16-1448
3408 SUNDET I Kontrakt om bygning af et motorskib til D/S Øresund A/S Frederikshavn Værft & Flydedok A/S, Frederikshavn 1930-08-21 REF-16-1449
3412 FANØ Konsul Lauritzens Skoleskib Fanø Ugeblad, Nordby 1932-12-24 REF-16-1453
3426 SKAGA SIF Kapacitetsplan for SKAGA SIF, nu LAGO IZABAL, nyb. 143 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-04-13 REF-16-1466
3429 LEENA DAN Kapacitetsplan og detaljer for LEENA DAN, Bahamas JL, København 1975 c. REF-17-1469
3499 - Krigen var forbi, og en sømand gik i land - forstander Iwan Leth, forstander Vendsyssel Tidende 1972-03-12 REF-17-1538
3527 FLORIDA Kapacitetsplan for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944 KSB-15-0074
3551 HAMLET Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 c. KSB-16-0098
3570 INGE FRANK Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1966 KSB-17-0117
3572 JENBO Kapacitetsplan og generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1962 KSB-17-0119
3573 JENCLIPPER Kapacitetsplan og generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-17-0120
3574 JENKA Klassecertifikater for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1982 KSB-17-0121
3578 JUELSGRUND Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1971 KSB-17-0125
3584 KARIN LINDHUS Kapacitetsplan, indretning af brodæk og shelterdæk. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1966 KSB-17-0131
3585 KARIN SKITS Kapacitetsplan. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1963 KSB-17-0132
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3587 KELD STÆRKE Kapacitetsplan efter forlængelse. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1968 KSB-17-0134
3590 KORSHOLM Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1950 KSB-17-0137
3598 LENE NIELSEN Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-18-0145
3600 LILLE KAREN Kapacitetsplan, specifikationsark. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-18-0147
3612 MAREN SKOU Kapacitetsplan og generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1961 KSB-18-0159
3614 MERCANDIAN PRINCE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-18-0161
3615 MERCANDIAN SKY Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1975 KSB-18-0162
3616 MERCANDIAN STAR Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-18-0163
3618 MERC CONTINENTAL Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1973 KSB-19-0165
3621 METTE PAN Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-19-0168
3631 NYHAVNS ROSE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1965 KSB-19-0178
3634 ONTARIO Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-19-0181
3636 PACIFIC TRADER Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1976 KSB-19-0183
3637 66-PAKETTEN Kapacitetsplan, stabilitetsoplysninger, klædningsplan, spanteplan, m.m. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1963 KSB-19-0184
3641 PEP ATLANTIC Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1976 KSB-20-0188
3642 PEP STAR Kopier på A4 af kapacitetsplan. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-20-0189
3644 PETUNIA Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1963 KSB-20-0191
3649 LOTTE SCHEEL Kapacitetsplan og minigeneralplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 KSB-20-0196
3654 SKANLITH Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 KSB-20-0201
3655 SONJA BEWA Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1972 KSB-20-0202
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3667 SUSANNE FLINDT Kapacitetsplan, specifikation og generalarrangement. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 KSB-21-0214
3670 SVENDBORG PEARL Kapacitetsplan og farvefoto. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1969 KSB-21-0217
3672 TALADI Kapacitetsplan, apteringstegning i stor målestok, foto, flere miniplaner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1950 KSB-21-0219
3678 THOR STÆRKE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-21-0225
3681 BRUNDLUND Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-21-0228
3682 TONNA Kapacitetsplan og kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1957 KSB-21-0229
3683 TORA LUPE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1969 KSB-21-0230
3685 TORM KRISTINA Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1972 KSB-22-0232
3690 UFFE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1970 KSB-22-0237
3693 VESTLOLLIK Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1968 KSB-22-0240
3703 VESTHOLM Kapacitetsplan, kurver, aptering og klædning tegninger samt dokliste / specifikation for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-22-0250
3767 - Kontrakt om køb og levering af efterladt tysk bugserbåd og motorbåd uden navn Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-11-01 KSB-10-0392
3994 GIDEON Kongens stolthed på havnens bund Politiken 1990-06-03 REF-02-0228
4072 - Kreiselkompass Standard VI Kompakt - Gyro Compass Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1969 REF-19-1578
4075 - Kirkeskibe i protestantiske Lande uden for Danmark. Præsteforeningens Blad 1947-01-10 REF-19-1581
4105 - Københavns Flydedok og Skibsværfts Søndre Værft, foredrag, sammendrag af direktør Ove Munk. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1920 REF-20-1607
4111 - Koøjer, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1991-05-05 REF-20-1613
4137 - Kent clear view screens, diverse materialer. George Kent Ltd., Luton, London, England 1953-1975 REF-22-1639
4142 - Kronometerdata for Hamilton Service. Hamilton Watch Co., Lancaster, Pennsylvania, USA 1962 REF-22-1644
4143 - Kronometerreservedelsliste. Ulysse Nardin, Le Locle, Schweiz 1960 c. REF-22-1645
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4152 - KH off course alarm datablad. Kelvin Hughes, New North Road, Hainault, Ilford, Essex, England 1981 REF-22-1654
4156 GRØNLAND Kockums tågehor og sirener, datablade iflg. ordre til byg. nr. 266. Kockums, Malmö, Sverige 1966 REF-22-1658
4182 - Kronekompasbrochure. Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1955 REF-23-1684
4202 - Kataloger for Dobbie-McInnes kompasser, loddemaskiner m.m. Dobbie-McInnes & Clyde Ltd., Glasgow, Skotland 1910-1930 REF-26-1702
4210 - Klinometer, lommekompas, andre små instrumenter. Meridian Ltd., Bienne, Schweiz 1957 REF-26-1710
4216 - Kompasudstyrsbrochure fra Lyth. Instrumentfabriks A.-B. Lyth, Stockholm, Sverige 1960 c. REF-26-1716
4217 - Kompasudstyrsbrochure fra Star - The Spirit Buoyancy Compass. Star Compass Company, Boston, Mass. USA 1910 c. REF-26-1717
4223 - Kaptain C. Clausens Deflektor for kompasretning. Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1960 c. REF-26-1723
4224 - Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 1. del Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1970 c. REF-26-1724
4225 - Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 2. del Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1970 c. REF-26-1725
4236 - K.S. Selvstyrer - autopilot til magnetkompas - datablad. Motorfabriken DAN A/S, Adgangsvejen, Esbjerg 1960 c. REF-27-1736
4239 - Kompasse für Handelsschiffe. Katalog for kompasser med nathuse og tilbehør. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1910 c. REF-27-1739
4284 - Kelvin Hughes Chronometer Type YC, elektronisk kronometer. Kelvin Hughes, London, England 1976 REF-28-1783
4297 - Katalog for Petromax petroleumslamper, primuslamper, dansk tekst. Uden afsender. Reservedele til lamper. Petromax, Tyskland 1930 REF-28-1796
4321 - Kataloger for hydrometre, salinometre, densimetre, termometre m.m. Heath & Co. Ltd. New Eltham, England 1920-1940 REF-29-1820
4326 - Kurskorektor for hurtig navigation. Lorentzen & Wettre, Oslo, Norge 1938 c. REF-29-1825
4327 - Kataloger for planimeter og integrator. Aristo - Dennert & Pape, Hamburg, Tyskland 1953 c. REF-29-1826
4328 - Katalog for engelske flag, vimpler, bannere for hele Imperiet. Ernest W. Perrett Ltd. East India Dock Road, London, England 1935 c. REF-29-1827
4347 - Katalog med ca. 50 fotos af brug af metalrør i skibsbygning. Mange skibsdetaljer vist. Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf, Tyskland 1930 c. REF-29-1846
4363 - Kataloger og datablade fra Thomas Walker & Son. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1929-1965 REF-30-1862
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4374 - Kikkertdatablade for Hartmann kikkerter til marinebrug. Hartmann, Wetzlar, Tyskland 1960 c. REF-30-1873
4375 - Kikkertdatablade for Zeiss DDR kikkerter til marinebrug. Carl Zeiss Jena, Tyskland 1966 REF-30-1874
4376 - Kikkertdatablade for Steiner kikkerter til marinebrug. Steiner, Bayreuth, Tyskland 1996 REF-30-1875
4377 - Kikkertdatablade for Carl Zeiss kikkerter til marinebrug. Carl Zeiss, Oberkochen, Tyskland 1969 REF-30-1876
4386 - Kato's GM-Meter. Ishihara MFG. Co. Ltd., Tokyo, Japan. 1979 REF-31-1885
4387 - Kelvin Hughes Stress Finder. Kelvin & Hughes Marine Ltd., London, England 1953 REF-31-1886
4417 - Koden Navigationssystemer: LORAN LR-770, Satellite-185, GPS KGP-900, Decca DR-702. Koden Electronics Co., Tokyo, Japan 1980-1990 REF-32-1916
4423 - Katalog for ankerhåndteringsudstyr, kæder, kroge, rundsling, båndstropper, surringer, tovværk, faldsikring, løfteværktøj, wirer. Industri Marine Offshore, Peter Harbo A/S, Esbjerg 2007 REF-32-1922
4475 - Kataloghæfter for Weilbach Viking kompasser, Sigurdsons loddeapparat og Viking reflektorkompas Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1940-1950 REF-33-1974
4489 - Kværner flue gas system og Kværner Inert gas system, datablade med tegninger af funktioner. Kværner Eureka A/S, Moss, Norge 1992 REF-33-1988
4504 - Konservator Christian Nielsens virke på Handels- og Søfartsmuseet med indlagte oversigter over tegninger og modeller udført. H&S, Helsingør 1983 REF-36-2003
4515 - Kvæsthusbroen i København før og nu. Trafik & Teknik, Kampmannsgade 4, København V. 1939 REF-36-2010
4615 - Københavns Havn 1890-1946. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4683 - Kjøbenhavns Skipperforening tager sit nye Hus i Brug. Børsen, København 1943-02-14 REF-40-2113
4705 - Københavns ældste Skibsprovianteringsforretning, H.S. Hansens Eftf. Børsen, København 1941-05-23 REF-40-2135
4723 SCANDINAVIAN STAR Katastrofe i Skagerrak: 150 frygtes omkommet. Berlingske Tidende, København 1990-04-08 REF-41-2153
4732 - Kort over krigsforliste danske skibe i årene 1939-1949 i Kattegat, Nordsøen og Verdenshavene. Geodætisk Institut, København 1950 REF-42-2162
4743 - Københavns Maskinmesterskoles årsfest lørdag den 15. januar 1949. Københavns Maskinmesterskole, København 1949-01-15 REF-42-2173
4776 - Klagebreve 1719-1720 fra Styrmand Friderich Helt i Fangenskab hos algierske Sørøvere. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1928 REF-43-2206
5471 GARONNE (I) Kapacitetsplan for GARONNE (I). DFDS, København 1900 c. FEN-04-0656
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5847 FOX III Kort artikel om FOX II, der oplevede en orkan i 1926. Aviser diverse 1926 FEN-07-0986
6088 PEHR UGLAND Kaptajn R.P.H. Hansens beretning om sin færd som fører af barkskibet PEHR UGLAND af københavn Sejlskibsselskabet Hippalos A/S, København 1960 c. GRU-01-0013
6089 - Kaptajn Thomas Jepsen Sødring. Optegnelser om hans livsbane og hans rederi. Sødrings Rederi, København 1960 c. GRU-01-0014
6369 BERTHA Kapacitetsplan for BERTHA Marius Nielsen & Søn, København 1915 REF-52-2316
6503 ESTRID Kapacitetsplan for ESTRID fra 1924. Torm D/S A/S, København 1924 REF-52-2341
6855 - Kammanditanparter for bygning af et skib på B&W 1992. Budgetter og tegningskontrakt samt reklamefremstødstekster. Difko LXXIX K/S, København 1991 REF-52-2355
6893 HANS BOYE Kapacitetsplan for HANS / HANS BOYE Erik B. Kromann, Marstal 1950 REF-52-2363
7337 - Kaperdøgn og Kongedage i Helsingør i sommeren 1808. - 1956 c. MANUS-04
7344 - Kutterfiskeri i Nordsøen. - 1955 MANUS-05
7360 - Kajaksejler 1905 - 1980. - 1986 MANUS-05
7371 - Københavns Handelsflåde 1814 - 1832. - 1972 MANUS-10
7455 - Kuvert med små noter om Johannes Anholms skibe. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0064
7548 NO. 1 Kopi af skibsregisterbladet for skibet No. 1 uddybningsfartøj. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0001
7549 66-PAKETTEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet 66-PAKETTEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0002
7550 PETROBULK JUPITER Kopi af skibsregisterbladet for skibet PETROBULK JUPITER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0003
7551 AAGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AAGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0004
7552 AALBORGHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AALBORGHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0005
7553 AALBORGHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AALBORGHUS (III) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0006
7554 AASE HØJ Kopi af skibsregisterbladet for skibet AASE HØJ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0007
7555 AASE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AASE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0008
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7556 AASENIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet AASE NIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0009
7557 ABELONE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ABELONE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0010
7558 ABELONE VENDILA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ABELONE VENDILA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0011
7559 ABSALON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ABSALON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0012
7560 ADDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0013
7561 ADI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0014
7562 ADI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0015
7563 ADI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0016
7564 ADM COURBET Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADM. COURBET. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0017
7565 ADMIRAL MOST Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADMIRAL MOST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0018
7566 ADOLF JENSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADOLF JENSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0019
7567 ADOLPH Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADOLPH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0020
7568 ADRIAN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADRIAN MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0021
7569 ADRIAN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADRIAN MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0022
7570 A.E.S. Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.E.S. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0023
7571 A.E.S. Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.E.S. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0024
7572 AFRICAN COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRICAN COAST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0025
7573 AFRICAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRICAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0026
7574 AFRICAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRICAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0027
7575 AFRIKA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRIKA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0028
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7576 AFRIKA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRIKA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0029
7577 AGDLEQ Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGDLEQ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0030
7578 AGERSØFÆRGEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGERSØFÆRGEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0031
7579 AGGERSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGGERSBORG (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0032
7580 AGGERSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGGERSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0033
7581 AGNES DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNES DANIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0034
7582 AGNETE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0035
7583 AGNETE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0036
7584 AGNETE DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE DANIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0037
7585 AGNETE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0038
7586 AGNETE TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE TORM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0039
7587 AGNETHE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETHE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0040
7588 AGO Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0041
7589 AGSSARTUT Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGSSARTUT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0042
7590 AHMOS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AHMOS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0043
7591 AIDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AIDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0044
7592 AJAX Kopi af skibsregisterbladet for skibet AJAX. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0045
7593 AKERSHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AKERSHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0046
7594 ALABAMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALABAMA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0047
7595 ALAMEDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALAMEDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0048
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7596 A.L.B. Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.L.B. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0049
7597 ALBATROS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBATROS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0050
7598 ALBENNY Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBENNY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0051
7599 ALBERT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0052
7600 ALBERTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0053
7601 ALBERTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0054
7602 ALBERT MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERT MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0055
7603 ALBERT MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERT MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0056
7604 ALERT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALERT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0057
7605 ALEXANDER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALEXANDER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0058
7606 ALEXANDER MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALEXANDER MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0059
7607 ALEXANDRA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALEXANDRA (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0060
7608 ALFA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALFA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0061
7609 ALFA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALFA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0062
7610 ALFRED TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALFRED TRIGON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0063
7611 ALICE BEWA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE BEWA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0064
7612 ALICE LANGLI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE LANGLI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0065
7613 ALICE RIIS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE RIIS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0066
7614 ALICE STEEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE STEEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0067
7615 ALICE TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE TORM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0068
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7616 ALICE TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE TRIGON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0069
7617 ALLAN C. Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALLAN C. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0070
7618 ALLAN MADSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALLAN MADSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0071
7619 ALLEGRO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALLEGRO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0072
7620 ALSSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALSSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0073
7621 ALSSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALSSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0074
7622 ALTHEA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALTHEA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0075
7623 ALVA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALVA MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0076
7624 ALVA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALVA MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0077
7625 AMALIENBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMALIENBORG (III) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0078
7626 AMALIENBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMALIENBORG (IV) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0079
7627 AMBER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMBER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0080
7628 AMELY Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMELY Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0081
7629 AMETHYST Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMETHYST Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0082
7630 AMIGO Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0083
7631 AMIGO DEFENDER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO DEFENDER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0084
7632 AMIGO EXPRESS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO EXPRESS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0085
7633 AMIGO EXPRESS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO EXPRESS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0086
7634 AMIGO FORTUNA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO FORTUNA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0087
7635 AMOS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMOS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0088
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7636 AMULET Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMULET Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0089
7637 ANCONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANCONA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0090
7638 ANDERS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0091
7639 ANDERS MARTIN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS MARTIN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0092
7640 ANDERS MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0093
7641 ANDERS MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0094
7642 ANDERS OLSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS OLSEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0095
7643 ANDORRA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDORRA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0096
7644 ANDREA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0097
7645 ANDREAS BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREAS BOYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0098
7646 ANDREAS BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREAS BOYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0099
7647 ANDREAS BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREAS BOYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0100
7648 ANDROS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDROS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0101
7649 ANE MARIE GRENIUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANE MARIE GRENIUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0102
7650 ANETT BENTSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANETT BENTSEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0103
7651 ANETTE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANETTE MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0104
7652 ANGAJU ITTUK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGAJU ITTUK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0105
7653 ANGANTYR Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGANTYR Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0106
7654 ANGLO MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGLO MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0107
7655 ANGLO MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGLO MÆRSK (III) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0108
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7656 ANGOLA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGOLA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0109
7657 ANGUTEQ ITTUK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGUTEK ITTUK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0110
7658 ANHOLT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANHOLT Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0111
7659 ANHOLT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANHOLT Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0112
7660 ANHOLT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANHOLT Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0113
7661 ANITA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANITA DAN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0114
7662 ANKA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANKA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0115
7663 ANN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0116
7664 ANNA E. RØRBYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA E. RØRBYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0117
7665 ANNA FREM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA FREM Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0118
7666 ANNAM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNAM Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0119
7667 ANNA MARIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MARIE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0120
7668 ANNA MARIE BECH Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MARIE BECH Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0121
7669 ANNA MATTHIESEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MATTHIESEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0122
7670 ANNA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MÆRSK (IV). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0123
7671 ANNA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MÆRSK (V). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0124
7672 ANNA MØLLER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MØLLER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0125
7673 ANNA-RIGEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA-RIGEL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0126
7674 ANNA STEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA STEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0127
7675 ANNA THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA THOLSTRUP Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0128
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7676 ANNA WONSILD Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA WONSILD Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0129
7677 ANN COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN COAST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0130
7678 ANNE BEWA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BEWA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0131
7679 ANNE BEWA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BEWA (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0132
7680 ANNE BIRTHE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BIRTHE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0133
7681 ANNE BIRTHE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BIRTHE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0134
7682 ANNE BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BOYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0135
7683 ANNE BRAVO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BRAVO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0136
7684 ANNE BØGELUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BØGELUND Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0137
7685 ANNE-GRETHE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE-GRETHE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0138
7686 ANNE LEA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE LEA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0139
7687 ANNE MAC Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE MAC Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0140
7688 ANNE MARINA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE MARINA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0141
7689 ANNE METTE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE METTE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0142
7690 ANNE NOVA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE NOVA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0143
7691 ANNE SOFIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE SOFIE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0144
7692 ANNE SØBYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE SØBYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0145
7693 ANNETTE DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE DANIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0146
7694 ANNETTE DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE DANIELSEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0147
7695 ANNETTE S Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE S Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0148
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7696 ANNETTE S Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE S Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0149
7697 ANNETTE THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE THOLSTRUP Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0150
7698 ANNE VESTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE VESTA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0151
7699 ANNI KLINT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNI KLINT Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0152
7700 ANN LISE THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN LISE THOLSTRUP Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0153
7701 ANN SANDVED Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN SANDVED Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0154
7702 A.N.P. Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.N.P. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0155
7703 ANØ Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANØ Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0156
7704 A.P. MØLLER Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.P. MØLLER (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0157
7705 A.P. MØLLER Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.P. MØLLER (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0158
7706 AQIPI ITTUK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AQIPI ITTUK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0159
7707 AQUAMARINE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AQUAMARINE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0160
7708 AQQULUK ITTUK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AQQALUK ITTUK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0161
7709 ARABIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARABIAN REEFE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0162
7710 ARANYA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARANYA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0163
7711 ARCTIC SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARCTIC SKOU Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0164
7712 ARDAL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDAL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0165
7713 ARDAL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDAL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0166
7714 AMELIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMELIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0167
7715 ARDUA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDUA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0168
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7716 ARDUA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDUA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0169
7717 ARGENTINA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGENTINA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0170
7718 ARGENTINEAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGENTINEAN REEFER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0171
7719 ARGUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0172
7720 ARGONAUT R Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGONAUT R Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0173
7721 ARGUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0174
7722 ARGUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0175
7723 ARIEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIEL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0176
7724 ARIES TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIES TRIGON Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0177
7725 ARILD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARILD MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0178
7726 ARILD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARILD MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0179
7727 ARIZONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIZONA (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0180
7728 ARIZONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIZONA (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0181
7729 ARKANSAS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKANSAS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0182
7730 ARKEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0183
7731 ARKTIS BAY Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS BAY Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0184
7732 ARKTIS BREEZE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS BREEZE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0185
7733 ARKTIS VARRIER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS CARRIER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0186
7734 ARKTIS GRACE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS GRACE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0187
7735 ARKTIS MOON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS MOON Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0188
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7736 AKTIS OCEAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS OCEAN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0189
7737 ARKTIS PEARL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS PEARL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0190
7738 ARKTIS PRINCESS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS PRINCESS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0191
7739 ARKTIS RIVER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS RIVER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0192
7740 ARKTIS SEA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SEA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0193
7741 ARKTIS SIRIUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SIRIUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0194
7742 ARKTIS SKY Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SKY Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0195
7743 ARKTIS STAR Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS STAR Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0196
7744 ARKTIS SUN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SUN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0197
7745 ARKTIS TRADER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS TRADER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0198
7746 ARLIL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARLIL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0199
7747 ARLIL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARLIL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0200
7748 ARNGRIM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARNGRIM Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0201
7749 ARNOLD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARNOLD MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0202
7750 ARNOLD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARNOLD MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0203
7751 ARON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARON Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0204
7752 AROS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AROS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0205
7753 AROSIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AROSIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0206
7754 AROS TO Kopi af skibsregisterbladet for skibet AROS TO Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0207
7755 ARREBO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARREBO Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0208
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7756 ARROI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARROI Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0209
7757 ARTEMIS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTEMIS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0210
7758 ARTEMIS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTEMIS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0211
7759 ARTHUR MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTHUR MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0212
7760 ARTHUR MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTHUR MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0213
7761 ARUSA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARUSA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0214
7762 ARVEPRINS KNUD Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARVEPRINS KNUD Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0215
7763 ARVI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARVI Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0216
7764 ARVI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARVI Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0217
7765 ASA-THOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASA-THOR Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0218
7766 ASCO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASCO Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0219
7767 ASIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0220
7768 ASIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASIAN REEFER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0221
7769 ASKØ Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASKØ Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0222
7770 ASLAUG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASLAUG Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0223
7771 ASLAUG TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASLAUG TORM Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0224
7772 ASMARA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASMARA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0225
7773 ASSER RIG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASSER RIG Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0226
7774 ASTA WONSILD Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTA WONSILD Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0227
7775 ASTRID BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTRID BRES Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0228
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7776 ASTRID BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTRID BRES Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0229
7777 ASTRID RARBERG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTRID RARBERG Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0230
7778 ATENA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATENA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0231
7779 ATHOS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATHOS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0232
7780 ATLANTIC COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLANTIC COAST Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0233
7781 ATLANTIC SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLANTIC SKOU Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0234
7782 ATLAS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLAS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0235
7783 ATLAS SCAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLAS SCAN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0236
7784 ATREVIDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATREVIDA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0237
7785 AUSA JUNCKER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AUSA JUNCKER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0238
7786 AUSTRALIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AUSTRALIAN REEFER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0239
7787 AVANCE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVANCE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0240
7788 AVANCE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVANCE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0241
7789 AVANCE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVANCE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0242
7790 AVEIRO STAR Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVEIRO STAR Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0243
7791 AVOQ Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVOQ Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0244
7792 AXELHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXELHUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0245
7793 AXEL MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXEL MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0246
7794 AXEL MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXEL MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0247
7795 AXEL SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXEL SIF Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0248
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7796 AYA TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet AYA TRIGON Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0249
7797 AYUTHIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AYUTHIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0250
7798 AZUMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AZUMA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0251
7850 BAAGØ-FÆRGEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAAGØ-FÆRGEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0252
7851 BACCARAT Kopi af skibsregisterbladet for skibet BACCARAT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0253
7852 BAKKEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet Bakken. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0254
7853 BAJOS TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAJOS TRIGON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0255
7854 BALCO Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALCO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0256
7855 BALDER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0257
7856 BALDER BUUR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDER BUUR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0258
7857 BALDOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0259
7858 BALDUR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDUR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0260
7859 BALKA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALKA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0261
7860 BALKAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALKAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0262
7861 BALLEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALLEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0263
7862 BALTIC Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0264
7863 BALTIC Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0265
7864 BALTIC PROCTOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC PROCTOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0266
7865 BALTIC SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC SKOU Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0267
7866 BALTIC STEVNS Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC STEVNS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0268
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7867 BALTON Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0269
7868 BALTON Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0270