Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
12 - Kort brev om foreningens stiftelsesdata. Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe 1946-03-15 SR-1946:0007
13 - Korte data for rederiet J. Lauritzens stiftelse, antal skibe, Søfartsskolen, Søfartsklubben og Søfartens Bibliotek, antal bøger. JL, København 1945-00-00 SR-1946:0008
32 CONCORDIA Kaptajn Sødring sejlede på hvalfangst med norsk hvalfanger. Forbindelse til norsk skibsreder Stephansen i Arendal. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1944-06-03 SR-1946:0186
63 KRONPRINCESSEN KRONPRINCESSEN H&S, Helsingør - SR-1946:0794
81 - Kronologi over Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon fra 1848 til 1884 Benzon, E.C., skibskonstruktør, Nykøbing F. - SR-1947:0745
90 - Karantænevæsenet i København Dansk Toldtidende, København 1943-09-00 SR-1948:0203
138 - Købmand von Pahlens skibe 1797. Pahlen, von, rederiets skibe, København - SR-1949:1837B
152 - Konsul A. Andersens Virke inden for Redningsvæsenet. - 1934-02-19 SR-1949:2248
171 - Kontreadmiral M.O. von Bille, Direktor preussische Seefahrtschule zu Danzig 1817- - 1934-00-00 SR-1949:2267
176 - Kort historie for Danmarks tekniske Museum. Danmarks tekniske Museum 1949-00-00 SR-1949:2272
185 - Kendingsbogstaver norske skibe ca. 1850. Norske skibe 1950-00-00 SR-1950:0058
203 KONGEN AF DANMARK Kronborg Museets Aarsberetning 1932-33 side 9. Bark KONGEN AF DANMARK maleri ubekendt - 1950-00-00 SR-1950:0079
214 - Kogehuset i Assens Havn Assens Havn 1950-06-27 SR-1950:0207
215 - Kogehuset i Assens Havn - 1950-04-20 SR-1950:0208
224 - Krogen - Kronborg. - 1942-00-00 SR-1950:0476
358 - Kofoed. Hans Peter, slægtsoplysninger - 1951 c. SR-1951:0674
362 - Kadrejerjolle fra Dragør - 1951 SR-1951:0678
437 - Kodenummererede produkter. Skema. Søfartsstyrelsen 1995 c. REF-01-0056
483 - Kaptajn Voss og drivankeret Sejlsport 1994 REF-01-0102
566 - Kaptajnerne Löffgren - 1952-03-24 SR-1952:0005
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
582 - Kolding Købstad - 1952 SR-1952:0021K
586 - Kolding Købstad, skippere - 1952 SR-1952:0025K
635 - Købmandstypen gennem tiderne. - 1948 SR-1952:0900
639 - Krogen - Kronborg. - 1952 SR-1952:0948K
640 - Karmeliterklosteret og St. Marie Kirke. - 1952 SR-1952:0949K
679 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1070K
680 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1071K
681 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1072K
682 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1073K
683 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1074K
684 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1075K
685 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1076K
686 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1077K
687 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1078K
688 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1079K
706 - Korrekturtryk af artikel: De norske museumsmenns utdannelse. Et overblik og noen kjetterske meninger. - 1953 c. SR-1953:1098
707 - Kopieret artikel af Nils Cleves om svenske museumsansattes uddannelse. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1099K
708 - Kopieret artikel af Gösta Selling om svenske museumskurser. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1100K
709 - Kopieret artikel af Axel Steensberg om konserveringsforhold i 1950. Ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1101K
710 - Kopieret resume af artikel af Bengt Bengtsson om metoder til at beskytte sølv mod svärtning. Forældet. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1102K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
711 - Kopieret resume af artikel af Erik Andren om Några synspunkter på museal byggnadsvård i Sverige. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1103K
712 - Kopieret resume af artikel af Halvor Vreim om Problemer ved flytning av gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1104K
713 - Kopieret resume af artikel af K. Uldall om Principper ved flytning og udstyrelse af gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1105K
714 - Kopieret resume af artikel af Jørn Rubow om Nyere synspunkter over for malerikonservering. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1106K
718 - Kortfattet omtale af Cortemündebogen, nærmest et lille referat uden vidensindhold. - - SR-1953:1139K
759 ST. GEORGE Kommandør Charles Dudley Pater - et historisk vidne - DEFENCE & ST. GEORGE. Hardsyssels Årbog 1987 REF-02-0213
811 KONGEN AF DANMARK KONGEN AF DANMARK - Bestik-Bog for Reisen til og fra Cina - 1955-03-03 SR-1955:0075
849 JOSEPHAT Kongens stolthed på havnens bund Politiken 1990-06-03 REF-02-0228
953 - Københavnske rederier i 1800'erne og deres skibe - 1955 c. SR-1955:0810
1032 - Kgl. dansk Fyrvæsen - 1966-05-01 REF-03-0352
1160 - Kreiselkompass und Selbsteuer in der Handelsmarine - 1955 REF-03-0376
1163 - Kiel - von Handels- und Industri Amt der Stadt Kiel - om gyrokompas - 1925 REF-03-0379
1182 - Kaptajn Lorentz Andersen Ditzels levnedsbeskrivelse, 1790-05-23 - 1865-02-02 - 1958-06-01 SR-1958:0831
1185 BAHAMA Kort Efterretning om hvorledes Kongens Fødselsfæst helligholdes sidst 28de Ianuvari 1810 af de Danske Krigsfanger paa Fangeskibet BAHAMA - 1958 c. SR-1958:0834
1203 - Kaperiet i Danmark - 1935-07-09 SR-1958:0853
1218 - Kendingsbogstaver for skibe i begyndelsen af det 19. århundrede H&S, Helsingør 1960-01-27 SR-1960:0017
1248 - Kirkeskibsskik i Finland, tekster fra film - 1960-09-07 SR-1964:0462
1333 - Kjærbøl contra det frieste danske erhverv JL, København 1956-12-13 REF-04-0470
1352 - Kabelschiffe Hansa-Schiffahrt 1962-04-01 REF-04-0489
1360 - Kanaler og Fyrtaarne - Fra Kejserkanalen til Panama, fra Faros til Eddystone Familie-Journal, København 1931-01-10 REF-04-0497
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1362 - Kielerkanalen Søens Verden 1961-1962 REF-04-0499K
1366 - Kiel dens havne og dens kanal Danmarks Handels- og Søfartstidende 1957-08-16 REF-04-0503
1368 - Kiel Canal's Sixty Years The Scandinavian Shipping Gazette 1955-06-29 REF-04-0505
1395 - Kanalen der løb ud i sandet Politiken 1969-11-18 REF-04-0532
1431 - Korrespondance om kartografen Jan Doeticum Gemeentelijke Archiefdienst van Deventer, Holland 1981-03-05 REF-05-0551
1451 - Kort, myter og fortællinger Diamanten, KB, København 2009 REF-05-0571
1492 - Korrespondancesager angående assurancegodtgørelse for de af fjenden tagne skibe og ladninger 1809-1811 - 1963-06-03 SR-1964:0509
1515 - Kæmpegloben fra Gottorp Astronomisk Tidsskrift 1998 REF-05-0607
1570 - Kirkeskibe - traditionen med at ophænge kirkeskibe lever i Danmark Politiken 1989-10-01 REF-05-0661
1823 FREDERIK VIII Kalenderbilleder af tidlig gyrokompas og autopilot, om bord på FREDERIK VIII Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 2000 c. REF-06-0712
1827 DEN GODE HENSIGT Kopi af tegning af nathus fra H&S, Helsingør 1779-11-20 REF-06-0716
1840 - Kompasretningernes benævnelse Norsk Sjøfarts Museum, Oslo, Norge 1987 REF-06-0729K
1847 - Kompasretning. Kortfatte artikel om fremgangsmåden. - 2010-04-23 REF-06-0736K
1851 - Koøjer - kortfattet information om ordet koøje. - 2008-05-05 REF-06-0740K
1855 - Kølelastskibe og kølelaster Tidsskrift for Maskinvæsen 1957-10-01 REF-06-0744
1906 NORSKE LØVE Kontrakt til bygning af orlogsskibet NORSKE LØVE - 1631-03-13 SR-1966:0435
1936 - Kvinder, præster og Jonas'er om bord. - 1964-04-14 SR-1968:0010
1958 MARGARETHA CATHRINA Kalundborg Bys Auktionsprotokol 1722-1757 No. 1. 270a. Auktion over MARGARETHA CATHARINA Landsarkivet, København 1967-01-31 SR-1968:0041
1966 - Kort Rids af Holmens Historie i ældre Tider Flådestationen, Holmen, København 1946 SR-1968:0049
2081 - København og Nordsjælland Museer 15. juni til 15. september 1950 - 1950 REF-07-0836
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2363 HVALFISKEN Kort over HVALFISKENS rejse til Grønland i 1859 - 1977-04-24 SR-1977:0865
2425 - Kongelige yachter og kongelige yachtsmænd Vikingen, København 1944-07-01 REF-07-0863
2459 - Kulde - rådgivningspjece fra Søfartens Hygiejnekomite Søfartens Hygiejnekomite, København 1959 REF-07-0897
2462 - Kort vejledning i førstehjælp HM, København 1974 REF-07-0900
2627 - Kronborgmuseets Aarbog 1947 - en anmeldelse Dansk Toldtidende, København 1948-03-01 REF-09-1065
2669 - Kronometrets oprindelse Danmarks Skibsfart, København 1982-12-01 REF-09-1107
2685 - Kommandør Peter Norden Sølling - et 200 års minde Vikingen, København 1958 REF-09-1123K
2689 - Katalog og prisliste over spil, stoppere, pumper, koøjer m.v. Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik, Fåborg 1948 REF-09-1127
2758 - Kopi i farver af maleri af Skipperlaugets gård i Lille Kongensgade 33 - 1881 REF-10-1196
2850 - Kort over Dragør Byeplan paa Amager. Opmaalt 1811 af N. Lyngbye - 1949 REF-13-1288
2878 - Kgl. agent Jørgen Bruhn - søfart og søfolk fra Aabenraa 1781-1858 Aabenraa Museum, Åbenrå 1981-09-27 REF-12-1316
2912 - Kosan Kontakt med flådeliste. Kosangas International, København 1971-12-01 REF-14-1348
2972 - KIL Posten - firmablad, 2 stk. Knud I. Larsen Shipping Company, København 1988-1990 REF-15-1408
2986 - Københavns Skibssalgs-Bureau Årbog Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-1967 KSB-01-0001
2990 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-04-0004
2991 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-05-0004
2992 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-06-0005
2993 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-07-0005
3003 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1944 til marts 1946. Otto Danielsen, København 1944-03-30 KSB-protokol-07
3004 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1946 til januar 1948. Otto Danielsen, København 1946-02-26 KSB-protokol-08
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3005 - Kassebog for Otto Danielsen fra september 1951 til december 1955. Otto Danielsen, København 1951-08-06 KSB-protokol-09
3006 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1952 til november 1952. Otto Danielsen, København 1952-04-21 KSB-protokol-10
3028 KIEL KIEL, hjulskib, et ark med detaljer og historie. Anonym 1970 c. REF-16-1433
3123 CLYTIA KSB-kartotekskort med flere oplysninger. KSB besigtelsesrapport for taksationsforretning, liste over manglende inventar. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-08-23 KSB-08-0098
3160 AFRICAN COAST KSB kapacitetsplan og foto af skib Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1978 KSB-12-0004
3161 AGNES DANIA KSB Kapacitetsprospekt for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0005
3162 ROSA DANIA KSB Kapacitetsprospekt for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0006
3163 AGNETE KSB generaltegning for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911 KSB-12-0007
3166 ALBENNY Kapacitets- og generaltegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1973 KSB-12-0010
3168 ALICE STEEN Kapacitetsplan for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0012
3173 ANNE METTE Kapacitetstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972 KSB-12-0017
3174 ANNE VESTA Kapacitetstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1963 KSB-12-0018
3175 ASTRID BRES Kapacitetsplan og to versioner af generalplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1962 KSB-12-0019
3176 ARKTIS PIONEER Kapacitetsplan og certifikater Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1984 KSB-12-0020
3334 ANNETTE S Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949 KSB-13-0028
3340 BRESLING BRES Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969 KSB-13-0034
3342 BRITANNIA Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1976 KSB-13-0036
3347 CONSTEN Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-13-0041
3352 DANIX Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1974 KSB-14-0046
3353 DANIX Kapacitetsplan og generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1971 KSB-14-0047
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3359 DORTHE STAR Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972 KSB-14-0053
3363 EGIN Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1970 KSB-14-0057
3365 ELFY NORTH Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1961 KSB-14-0059
3366 ELIN S Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969 KSB-14-0060
3374 EVA VESTA Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1966 KSB-14-0068
3407 SUNDET I Kontrakt om levering af motor fra B&W til FRH til nybygning 193. B&W, København 1930-06-20 REF-16-1448
3408 SUNDET I Kontrakt om bygning af et motorskib til D/S Øresund A/S Frederikshavn Værft & Flydedok A/S, Frederikshavn 1930-08-21 REF-16-1449
3412 FANØ Konsul Lauritzens Skoleskib Fanø Ugeblad, Nordby 1932-12-24 REF-16-1453
3426 SKAGA SIF Kapacitetsplan for SKAGA SIF, nu LAGO IZABAL, nyb. 143 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-04-13 REF-16-1466
3429 LEENA DAN Kapacitetsplan og detaljer for LEENA DAN, Bahamas JL, København 1975 c. REF-17-1469
3499 - Krigen var forbi, og en sømand gik i land - forstander Iwan Leth, forstander Vendsyssel Tidende 1972-03-12 REF-17-1538
3527 FLORIDA Kapacitetsplan for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944 KSB-15-0074
3551 HAMLET Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 c. KSB-16-0098
3570 INGE FRANK Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1966 KSB-17-0117
3572 JENBO Kapacitetsplan og generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1962 KSB-17-0119
3573 JENCLIPPER Kapacitetsplan og generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-17-0120
3574 JENKA Klassecertifikater for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1982 KSB-17-0121
3578 JUELSGRUND Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1971 KSB-17-0125
3584 KARIN LINDHUS Kapacitetsplan, indretning af brodæk og shelterdæk. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1966 KSB-17-0131
3585 KARIN SKITS Kapacitetsplan. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1963 KSB-17-0132
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3587 KELD STÆRKE Kapacitetsplan efter forlængelse. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1968 KSB-17-0134
3590 KORSHOLM Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1950 KSB-17-0137
3598 LENE NIELSEN Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-18-0145
3600 LILLE KAREN Kapacitetsplan, specifikationsark. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-18-0147
3612 MAREN SKOU Kapacitetsplan og generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1961 KSB-18-0159
3614 MERCANDIAN PRINCE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-18-0161
3615 MERCANDIAN SKY Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1975 KSB-18-0162
3616 MERCANDIAN STAR Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-18-0163
3618 MERC CONTINENTAL Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1973 KSB-19-0165
3621 METTE PAN Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-19-0168
3631 NYHAVNS ROSE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1965 KSB-19-0178
3634 ONTARIO Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-19-0181
3636 PACIFIC TRADER Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1976 KSB-19-0183
3637 66-PAKETTEN Kapacitetsplan, stabilitetsoplysninger, klædningsplan, spanteplan, m.m. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1963 KSB-19-0184
3641 PEP ATLANTIC Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1976 KSB-20-0188
3642 PEP STAR Kopier på A4 af kapacitetsplan. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-20-0189
3644 PETUNIA Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1963 KSB-20-0191
3649 LOTTE SCHEEL Kapacitetsplan og minigeneralplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 KSB-20-0196
3654 SKANLITH Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 KSB-20-0201
3655 SONJA BEWA Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1972 KSB-20-0202
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3667 SUSANNE FLINDT Kapacitetsplan, specifikation og generalarrangement. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 KSB-21-0214
3670 SVENDBORG PEARL Kapacitetsplan og farvefoto. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1969 KSB-21-0217
3672 TALADI Kapacitetsplan, apteringstegning i stor målestok, foto, flere miniplaner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1950 KSB-21-0219
3678 THOR STÆRKE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-21-0225
3681 BRUNDLUND Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-21-0228
3682 TONNA Kapacitetsplan og kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1957 KSB-21-0229
3683 TORA LUPE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1969 KSB-21-0230
3685 TORM KRISTINA Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1972 KSB-22-0232
3690 UFFE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1970 KSB-22-0237
3693 VESTLOLLIK Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1968 KSB-22-0240
3703 VESTHOLM Kapacitetsplan, kurver, aptering og klædning tegninger samt dokliste / specifikation for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-22-0250
3767 - Kontrakt om køb og levering af efterladt tysk bugserbåd og motorbåd uden navn Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-11-01 KSB-10-0392
3994 GIDEON Kongens stolthed på havnens bund Politiken 1990-06-03 REF-02-0228
4072 - Kreiselkompass Standard VI Kompakt - Gyro Compass Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1969 REF-19-1578
4075 - Kirkeskibe i protestantiske Lande uden for Danmark. Præsteforeningens Blad 1947-01-10 REF-19-1581
4105 - Københavns Flydedok og Skibsværfts Søndre Værft, foredrag, sammendrag af direktør Ove Munk. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1920 REF-20-1607
4111 - Koøjer, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1991-05-05 REF-20-1613
4137 - Kent clear view screens, diverse materialer. George Kent Ltd., Luton, London, England 1953-1975 REF-22-1639
4142 - Kronometerdata for Hamilton Service. Hamilton Watch Co., Lancaster, Pennsylvania, USA 1962 REF-22-1644
4143 - Kronometerreservedelsliste. Ulysse Nardin, Le Locle, Schweiz 1960 c. REF-22-1645
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4152 - KH off course alarm datablad. Kelvin Hughes, New North Road, Hainault, Ilford, Essex, England 1981 REF-22-1654
4156 GRØNLAND Kockums tågehor og sirener, datablade iflg. ordre til byg. nr. 266. Kockums, Malmö, Sverige 1966 REF-22-1658
4182 - Kronekompasbrochure. Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1955 REF-23-1684
4202 - Kataloger for Dobbie-McInnes kompasser, loddemaskiner m.m. Dobbie-McInnes & Clyde Ltd., Glasgow, Skotland 1910-1930 REF-26-1702
4210 - Klinometer, lommekompas, andre små instrumenter. Meridian Ltd., Bienne, Schweiz 1957 REF-26-1710
4216 - Kompasudstyrsbrochure fra Lyth. Instrumentfabriks A.-B. Lyth, Stockholm, Sverige 1960 c. REF-26-1716
4217 - Kompasudstyrsbrochure fra Star - The Spirit Buoyancy Compass. Star Compass Company, Boston, Mass. USA 1910 c. REF-26-1717
4223 - Kaptain C. Clausens Deflektor for kompasretning. Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1960 c. REF-26-1723
4224 - Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 1. del Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1970 c. REF-26-1724
4225 - Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 2. del Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1970 c. REF-26-1725
4236 - K.S. Selvstyrer - autopilot til magnetkompas - datablad. Motorfabriken DAN A/S, Adgangsvejen, Esbjerg 1960 c. REF-27-1736
4239 - Kompasse für Handelsschiffe. Katalog for kompasser med nathuse og tilbehør. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1910 c. REF-27-1739
4284 - Kelvin Hughes Chronometer Type YC, elektronisk kronometer. Kelvin Hughes, London, England 1976 REF-28-1783
4297 - Katalog for Petromax petroleumslamper, primuslamper, dansk tekst. Uden afsender. Reservedele til lamper. Petromax, Tyskland 1930 REF-28-1796
4321 - Kataloger for hydrometre, salinometre, densimetre, termometre m.m. Heath & Co. Ltd. New Eltham, England 1920-1940 REF-29-1820
4326 - Kurskorektor for hurtig navigation. Lorentzen & Wettre, Oslo, Norge 1938 c. REF-29-1825
4327 - Kataloger for planimeter og integrator. Aristo - Dennert & Pape, Hamburg, Tyskland 1953 c. REF-29-1826
4328 - Katalog for engelske flag, vimpler, bannere for hele Imperiet. Ernest W. Perrett Ltd. East India Dock Road, London, England 1935 c. REF-29-1827
4347 - Katalog med ca. 50 fotos af brug af metalrør i skibsbygning. Mange skibsdetaljer vist. Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf, Tyskland 1930 c. REF-29-1846
4363 - Kataloger og datablade fra Thomas Walker & Son. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1929-1965 REF-30-1862
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4374 - Kikkertdatablade for Hartmann kikkerter til marinebrug. Hartmann, Wetzlar, Tyskland 1960 c. REF-30-1873
4375 - Kikkertdatablade for Zeiss DDR kikkerter til marinebrug. Carl Zeiss Jena, Tyskland 1966 REF-30-1874
4376 - Kikkertdatablade for Steiner kikkerter til marinebrug. Steiner, Bayreuth, Tyskland 1996 REF-30-1875
4377 - Kikkertdatablade for Carl Zeiss kikkerter til marinebrug. Carl Zeiss, Oberkochen, Tyskland 1969 REF-30-1876
4386 - Kato's GM-Meter. Ishihara MFG. Co. Ltd., Tokyo, Japan. 1979 REF-31-1885
4387 - Kelvin Hughes Stress Finder. Kelvin & Hughes Marine Ltd., London, England 1953 REF-31-1886
4417 - Koden Navigationssystemer: LORAN LR-770, Satellite-185, GPS KGP-900, Decca DR-702. Koden Electronics Co., Tokyo, Japan 1980-1990 REF-32-1916
4423 - Katalog for ankerhåndteringsudstyr, kæder, kroge, rundsling, båndstropper, surringer, tovværk, faldsikring, løfteværktøj, wirer. Industri Marine Offshore, Peter Harbo A/S, Esbjerg 2007 REF-32-1922
4475 - Kataloghæfter for Weilbach Viking kompasser, Sigurdsons loddeapparat og Viking reflektorkompas Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1940-1950 REF-33-1974
4489 - Kværner flue gas system og Kværner Inert gas system, datablade med tegninger af funktioner. Kværner Eureka A/S, Moss, Norge 1992 REF-33-1988
4504 - Konservator Christian Nielsens virke på Handels- og Søfartsmuseet med indlagte oversigter over tegninger og modeller udført. H&S, Helsingør 1983 REF-36-2003
4515 - Kvæsthusbroen i København før og nu. Trafik & Teknik, Kampmannsgade 4, København V. 1939 REF-36-2010
4615 - Københavns Havn 1890-1946. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4683 - Kjøbenhavns Skipperforening tager sit nye Hus i Brug. Børsen, København 1943-02-14 REF-40-2113
4705 - Københavns ældste Skibsprovianteringsforretning, H.S. Hansens Eftf. Børsen, København 1941-05-23 REF-40-2135
4723 SCANDINAVIAN STAR Katastrofe i Skagerrak: 150 frygtes omkommet. Berlingske Tidende, København 1990-04-08 REF-41-2153
4732 - Kort over krigsforliste danske skibe i årene 1939-1949 i Kattegat, Nordsøen og Verdenshavene. Geodætisk Institut, København 1950 REF-42-2162
4743 - Københavns Maskinmesterskoles årsfest lørdag den 15. januar 1949. Københavns Maskinmesterskole, København 1949-01-15 REF-42-2173
4776 - Klagebreve 1719-1720 fra Styrmand Friderich Helt i Fangenskab hos algierske Sørøvere. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1928 REF-43-2206
5471 GARONNE (I) Kapacitetsplan for GARONNE (I). DFDS, København 1900 c. FEN-04-0656
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5847 FOX III Kort artikel om FOX II, der oplevede en orkan i 1926. Aviser diverse 1926 FEN-07-0986
6088 PEHR UGLAND Kaptajn R.P.H. Hansens beretning om sin færd som fører af barkskibet PEHR UGLAND af københavn Sejlskibsselskabet Hippalos A/S, København 1960 c. GRU-01-0013
6089 - Kaptajn Thomas Jepsen Sødring. Optegnelser om hans livsbane og hans rederi. Sødrings Rederi, København 1960 c. GRU-01-0014
6369 BERTHA Kapacitetsplan for BERTHA Marius Nielsen & Søn, København 1915 REF-52-2316
6503 ESTRID Kapacitetsplan for ESTRID fra 1924. Torm D/S A/S, København 1924 REF-52-2341
6855 - Kammanditanparter for bygning af et skib på B&W 1992. Budgetter og tegningskontrakt samt reklamefremstødstekster. Difko LXXIX K/S, København 1991 REF-52-2355
6893 HANS BOYE Kapacitetsplan for HANS / HANS BOYE Erik B. Kromann, Marstal 1950 REF-52-2363
7337 - Kaperdøgn og Kongedage i Helsingør i sommeren 1808. - 1956 c. MANUS-04
7344 - Kutterfiskeri i Nordsøen. - 1955 MANUS-05
7360 - Kajaksejler 1905 - 1980. - 1986 MANUS-05
7371 - Københavns Handelsflåde 1814 - 1832. - 1972 MANUS-10
7455 - Kuvert med små noter om Johannes Anholms skibe. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0064