Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
satellitnavigation
(-en, -er): Det første satellitesystem var TRANSIT, der blev åbnet for handelstrafik i 1967. Det udgjordes af polære satellitter samt nogle jordstationer. Dette første system blev nedlagt 1996.
De to nuværende systemer kaldes for NAVSTAR GPS og GLONASS. Det førstnævnte er USA's, og det sidstnævnte er Ruslands system. De fungerer stort set ens.
NAVSTAR har omkring 24 aktive satellitter i omløb i baner ca. 20.000 km over jordoverfladen. Nøjagtigheden afhænger af, hvilket reguleringsssystem man anvender, men kan blive så god som nogle centimeter.
For at opnå en sådan nøjagtighed er det også nødvendigt, at systemerne har præcist kendskab til jordklodens form, at rettelsesradiostationerne sender korrekte informationer til modtager, samt at det valgte gradnet på jorden er nøjagtigt placeret på ens kort.
Hver satellit er udstyret med et atomur, der sørger for koordineret tid mellem anlæggets dele. Signalet indeholder også en position på satellitten. Modtagerne måler tidsforløbet fra udsendelsen til modtagelsen og med kendskab til bølgernes udbredelseshastighed kan en afstand beregnes. Det er ikke reelle tier, der anvendes, men pseudotider, der udelukker urværkernes forskellige stand.
For et skib på havets overflade skal man mindst have afstanden til tre satellitter for at kunne beregen sin plads. For modtagere, der ikke befinder sig i højde 0 skal der bruges fire satellitter for beregningen af bredde, længde, højde og tid.
Datum for det anvendte gradnet på jorden kaldes for WGS84, der er forkortelse for World Geodetic Survey 1984. Søkort og modtagerberegning skal arbejde i samme datum.
satellite navigation.
[JM m.fl. Denne artikel er skrevet 2003] + [BÅD4/1992 p.31, TekNav p.113]  Kilder