Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bugsere
(vb): Trække, skubbe el. slæbe et fartøj ved hjælp af et andet fartøj. Forbindelsen mellem det slæbende og det slæbte kan være en trosse, kæde eller fast forbindelse.
tow // tug // tow by means of a tug.
Et slæb er et el. flere skibe, der slæbes:
a tow is a vessel or a number of vessels which are being towed.
Tow kan sj. være anv. om det slæbende fartøj.
Under bugsering skal både slæbende og slæbte fartøjer vise særlige signaler iht. søvejsreglerne.
Kilde: BUGS7: def. og baggrund [HAR, IMK, MOL, OSD, SAL, TuxSOS]
"At buxere. Er naar et Skib i stille Veir bliver roet frem ved Hjelp af Fartøier. Til den Ende giver man et Buxeertoug fra Bougsprydet ned i det eller de Fartøier der skal buxere, hvilket gjøres fast agter i Fartøiet." [SCHN]
 Kilder