Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
løjert
(-en, -er): Ringe, der anvendes til at sy med liget ind i sejlets hjørner eller andre steder, hvor der skal føres et tov gennem eller sættes en ende fast. Løjerter kan også være af tovværk, der er splejset ind i fx et sejls ligtov, så der ved fx et hjørne dannes et øje, hvorigennem fx bugliner og gårdinger kan føres.
cringle // cringle in the boltrope of a sail.
[HAR, KOF, Röding]
løjert i stagsejl til lejder. Harpeformet og med øjer på hvert ben, hvortil sejlets forlig blev lidset. Løjerterne var anbragt på staget, inden dette sattes an og derfor mest anvendt på erhvervsfartøjer.
hank.
[HAR, BENZON nr.18]
løjert til stagsejl, "Løyerter til Stag Seylene af Iern, en Slags Iern-Ringe der seer ud som en Kous med toe smaae Øyne, hvormed den neyes til Liget af Seylet, igiennem Kousen selv farer Stag-Seyls Leyderen."
hanks or grommets of a stay-sail.
[KOF]
Øje eller strop på forsejls forlig fx, el. på andre sejl og hvorigennem tov føres. Bøjle hvori et stagsejl kan glide op langs et stag.
hank
[ABC, DSH, KUSK p.57, TUR, VerV2]
[DMO] skelner mellem bugløjert, buglineløjert, nokløjert, rebløjert og stagsejlsløjert.
cringle. "A ame often applied to a wire rope or oval thimble by members of the old school. This is poor usage, as a cringle is a rope eye worked into a sail."
[SOT p.79]
 Kilder