Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
køl
(-en, -e): Skibets nederste langskibs "rygrad". I træskibe er kølen en tømmerkonstruktion, mens det i stålskibe er en sammensat konstruktion, der kan være en vandret plade med en lodret vinkel, men altid løbende gennem hele skibet længde.
keel // backbone of a ship.
[HAR, KOF, Röding, OleFeldbæk7741 p.230, SOT p.10]

"Det Rettømmer, i Jernskibe den Platjernsskinne eller Plade, anbragt midt under Skibets Bund, hvorpaa Indtømmerne, i Jernskibe Spanterne, ere befæstede, og som forener For- og Agterstævn med hinanden."
[1909-instr. p.65]
faste køl. main keel.
[HAR]
forparten af kølen.
head of the keel // fore-foot of the keel.
[Röding]
gå under kølen. [SML p.5]
kølens overkant. top of the keel.
[MÅL p.15]
på lige køl = uden kølbrydning. even keel.
[HAR]
på ret køl. to be upright.
[EL]

Stålskibe
rider plate. A continuous flat plate attached to the top of a center line vertical keel in a horizontal position. Its under side is attached to the floors, and when an inner bottom is fitted, it forms the center strake.
[SOT p.229]
Træskibe
"Til de store Skibe bestaaer Kjølen af flere Kjøltræer eller Rettømmer, der ere forenede med Enderne til hinanden ved Hjelp af Laske og Bolte. Kjølen kan betragtes som et Skibs Basis, den er det første Stykke til Skibet, som lægges paa Stabelblokkene, og den staaer i Forbindelse saavel med Spanterne som med Stevnene og Klædningen udenbords; Kjølplanken - Kjølrangen - ligger med den ene Kant i Spundingen, som er i Kjølen." [FUN]

Den antikke betegnelse på latin var carina, -ae, f. [net]
I overført betydning: "20 år på kølen" angivende skibets alder.
[SØF17/2004 p.6 sp.3]
Kølen i et træsib består fra oven af:
kølsvinspålæg.
hog keelson // rider keelson.
kølsvin.
keelson.

Mellem kølsvin og køl ligger bundstokkene, floors, tværs over kølen.
køl. keel.
underkøl (i nogle tilfælde). underkeel.
stråkøl. false keel.
[KUSK p.69, BV-datablad]
Lystbådes køle kan være meget forskellige: sænkekøl, vingekøl, ellipsekøl med torpedo, Scheel-køl, finnekøl.
[BÅD4/1989 p.51, BÅD3/1994 p.28, KUSK p.69, VerV2]

vand under kølen.
"under-keel clearances. - It is becoming increasingly evident that economic pressures are causing mariners to navigate through waters of barely adequate depth, with under-keel clearances being finely assessed from the charted depths, predicted tide levels, and depths recorded by echo sounders."
[USCG Pilot 5, 2002 p.1]
 Kilder