Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kuf
(-fen, -fer): Sejlskibstype benyttet af nordiske og hollandske søfolk. Skibet har stormast og mesanmast, der begge fører sprydsejl med bonetter og et enkelt topsejl. Fladbundet, rundgattet, bæreevne 30-60 læster = 60-120 BRT.
Ældre typer med rig mindende om krejer /krejert og huggert / hukkert med mast i et stykke. Senere riggede som tjalke, galeaser eller skonnert. Har fyldig bov, sværd, ror agter for hækken.
"Paa Siden af Skroget findes Vinger, der kan fires ned under Sejlads ved Vinden for at formindske Afdriften." [Konow p.14]
a sort of Dutch vessel.
[Röding]
kufskib = "Koffskib".
koff.
[HAR, KOF uden eng. overs.]
"Et Handelsfartøi af hollandsk Bygningsmaade. Det har omtrent samme Figur agter som for, er fladbundet og har Sværd paa Siderne. En Kuf har en Stormast med Stang, og en Mesansmast, og fører paa enhver af disse Master et Gaffelseil, og paa Storreisningen et Bramseil og et Topseil, samt forud en Stagfok, Klyver og Jager." [FUN]
Generel oversættelse: kuff.
[DDV p.72 + 180, DSH, FMK p.129, FUN, KUSK p.121, MarK12 p.94, StilD, VerV2, Erikd p.16]
E. oldfr. coffe = trug (usikker).
 Kilder