Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forfare et ankertov
Nr et bradspil anvendes vil ankertovet efter nogle omgange have flyttet sig fra tromlens midte til dens side. For at tovet ikke skal beknibe stoppes indhalingen, og tovet afstoppes, hvorefter trnerne flyttes ind p tromlens midte, stopperne opgs, og indhalingen fortsttes.
fleet the cable.
[Rding]  Kilder