Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kollision
(-en, -er): Sammenstød mellem to eller flere skibe eller andre genstande, bortset fra havbunden.
collision // the act of ships striking together.
"Opklaringsenhedens beregninger gav fiskeren på kutteren 30 minutter til at fastslå, om der ville opstå fare for kollision."
[SØF6-7/2005 p.11 sp.4]
"Kollision er defineret som sammenstød mellem to skibe, der begge er let."
(Danske fiskeskibe - kollisioner ... 1995-2004)

"Naar Skibe støder sammen, paahviler det enhver af Skibsførerne, saa vidt det kan ske uden særlig Fare for eget Skib, dets Besætning og Passagerer, at yde det andet Skib og dets Besætning og Passagerer al Hjælp, som er mulig og fornøden til Frelse fra den ved Sammenstødet opstaaede Fare, saa og for sammes Skibsfører at opgive sit eget Skibs Navn og Hjemsted saavel som Sted eller Havn, hvorfra det kommer, og hvortil det er bestemt".
[SOLOV p.71]

[SFS p.5, DNW, IMK, KAP p.52, MarS, NAV4ny p.142+146+196, RouteT]
E. Lat. collidere af con = sammen + laedere = støde sammen.  Kilder