Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
JMC
Engelsk forkortelse for Joint Maritime Committee.
"Til varetagelse af skibsfartens forhold har ILO nedsat en kommission, Joint Maritime Commission (JMC), hvis medlemmer består af rederrepræsentanter, søfarende og repræsentanter for de søfarendes organisationer." [ADM p.30]
"The Governing Body of the International Labour Office, at its 303rd Session (November 2008), decided to convene a meeting of the Subcommittee on Wages of Seafarers of the Joint Maritime Commission from 12 to 13 February 2009 to update the ILO minimum basic wage of able seafarers."
[ADM p.30, netversion af SJMC/2009/1]  Kilder