Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
højvande
(-t, -): Den maksimale højde, som vandoverfladen i et tidevandsfarvand kan nå, eller som vandoverfladen kan få som følge af påvirkning af vejr og vind. Højvandet i et tidevandsfarvand veksler afhængig af månens alder, og som vertikalt datum for visning af vanddybde i søkort anvendes højvandet til et bestemt tidspunkt i denne cyklus.
high water // highest of the flood // flood tide.
[ATT, HAR, KOF, Röding]
HW = the highest level reached by the tide in one complete cycle. High tide as synonym to HW is discouraged.
højeste højvande, det højeste niveau, som vandoverfladen når pga. månen og solens effekt.
higher high water = HHW.
højt højvande.
higher high water.
lavt højvande.
lower high water.
middelhøjvande.
mean high water.
Middel-Vand Høi / Lav [STYR p.82]
ved højvande.
at high tide.
[KortA, NAV1 p.30, BOW2, NP100]  Kilder