Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankerflig
(-en, -e): En bred, ofte trekantet flade på ankerarmenes yderste ende. På stokankre dækker fligen ca. halvdelen af armens længde og ender i næbbet. På stokløse ankre er ankerfligen oftest længere end 50% af armen og bøjet næsten vinkelret, parallelt med læggens længderetning.
fluke // wrist [1 kilde].
Den plane overflade af fligen: palm.
Den plane overflade af fligen danner sammen med sin bagside, blade.
Der skelnes ikke konsekvent mellem fluke, palm og blade.
Fligene kan være spade shaped dvs. næsten trekantede, herreshoff shaped, der er diamantformede, sandfluke shaped, der er smalle og spydspidslign. el. ship flukes, der er brede og næsten firkantede [ENK].
[MODEL] har tre typer flige: Rogers, Admiralty og Dutch palm, der ikke korresponderer med ovenstående. [KUSK] har flake, [HAR] har palm.
[Röding] har samme oversættelse for Sandborerne, Sandspaane og Fløjene med fluke. Defineret: "De næsten trekantede jernplader, der er smedet til armenes yderste ender
[DMO, FALC, HAR, IMK, KUSK, MODEL, SEJ, TMO, TUS]  Kilder