Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
galej
(-en, -er) Gallei: Rofartj eller kombineret ro- og sejlfartj.
Mest kendt fra Middelhavet, men nordiske typer var almindelige i 1700- og 1800-tallet i bl.a. skrgrdene i Norge og Sverige og ogs som orlogsskibe.
Fra 1300-tallet inddeltes galejer i Middelhavet i tre klasser. Den strste kaldtes for galere grosse, den mellemste klasse for galere bastarde og den mindste for galere sottili.
Den letteste klasse kaldtes i stersen for halvgalejer og i Italien ogs for mezze galere, der kunne have 16 til 20 par rer, mens de egentlige galejer havde 20 til 30 par rer, en lngde p 130 til 140 fod og en bredde p 26 til 30 fod.
P begge sider af fartjet var der 20-30 rorbnke og i midten en kobrygge, der kaldtes for coursier. I forenden af kobryggen var en platform til galejens svreste skyts, ofte en 24-pundig kanon, der kunne vre suppleret af en mindre kanon p hver side af hovedstykket.
P agterenden var et par faldereb, der blev benyttet til adgang til skibet.
Riggen var p en kort fokkemast og en kort stormast, og ingen af dem havde stnger, og den var rigget med latinersejl. Masterne var ustagede og havde kun vanter, der blev spndt med taljer i stedet for jomfruer.
[Rding]
"Galley, et Slags Orlogs Farty baade til at roe og seyle med, man betiener sig af dem imellem Landene og paa Steder hvor der ingen Se gaaer, de ere nsten afskaffede hos alle Nationer, undtagen hos os i Norden, hvor de dog endnu kan bruges langs de Kyster der ere skiulte af er;
Galleyerne frer Tre Kanoner ret for ud til Attaque og paa Siderne Falkenetter til eget Forsvar."
[KOF]
"Et smalt og langt Skib, der er indrettet til at roe og seile. Den har almindelig 3 korte Master med svre Ruseil. I begge Enderne af Galleien fres svrt Skyts og paa Siderne mindre Skyts. Kanonbaade have meest fortrngt Galleier og disse bruges nu kun i Middelhavet."
[DMO]
galley // row galley.
[HAR, KOF, Rding, Saint]

Galley. A low flat-built vessel with one deck, propelled by sails and oars. The larger ones, called galleasses, were formerly used by the Venetianean II Also a rowboat, larger than a gig, for the use of the captain of a British man-of-war.
[SOT p.122]
halvgalej.

half-galley.
[Rding, Saint]
[DSF p.102, MarK12 p.103, MHVT p.30 + 32, SK p.27, TUX]  Kilder