Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
galease
(-n, -r): 1.
Tomastet sejlskib, barkbygget skrog med flad hæk, fladt spejl, stærkt spring og fyldig bov. Den forreste mast og stang er stormasten, og agtermasten med stang noget mindre. Galeaser var ofte jagtriggede og førte jager, klyver, stagfok, storsejl på gaffel, storegaffeltopsejl og mesan samt eventuelt mesan gaffeltopsejl.
Der er variationer i rigningens sammensætning. Fx også rigget med stormast med stang og taklet som en topsejlsskonnert med råsejl, bredfok, og gaffelsejl. På stangen førtes overtopsejl og undertopsejl og evt. bramsejl. Typen kunne også være rigget til læsejl. Agtermasten har kun et gaffelsejl.

"Skroget er bygget ligesom en jagt, men skibet har to pælemaster, der benævnes stormasten og mesanmasten. Galeasen sejlføring er jager, klyver, fok, storsejl, topsejl, mesansejl og mesantopsejl. Stormasten stager (hælder) fremover, mens mesanmasten 'hænger' agterover.I størrelse lå galeaserne almindeligvis på mellem 40 og 80 BRT... Til manøvrering af sejlene og andet forekommende arbejde om bord var en besætning på 2 eller 3 mandnok."
[Erikd p.16]

Jf. [Röding] er galeaser spejlgattede. Skibstype meget anvendt i Norden.

"Dette Slags Fartøier have et Ruf paa Dækket, men Skipperen har ofte en lille Kahyt under Dækket."
[FUN]
Drægtighed på 20 - 150 tons. "Galeaser ere almindelige fra 30 til 60 Commercelæster."
[DMO]

En én-mastet galease kaldes jagt-galease. Den kunne også være tomastet - kendetegnet var master uden stang. En tomastet galease med skonnertrig og råsejl kaldes for en skonnertgalease.
Er skibet rundgattet med en agterlig stormast, kaldes det en hukkertgalease.
Danske galeaser havde konkav forstævn og hjerteformet el. spidst agterspejl.
Marstallerne foretrak jagtskrog, mens det øvrige Danmark hovedsageligt byggede med klipperpræget skrog.
galeas // galeass // Dutch galeasse.
Oversættelsen hermaphrodite schooner ses, men frarådes.
[Benzon]

"Hun var rigget som de fleste galeaser med et forsejl på klyverbommen, stagfok, storsejl og mesan. Hun havde tidligere ført topsejl, men det blev aldrig rigget til i min tid om bord."
[SØF30-31/2006 p.4 sp.3]

galease.
ketch.
[HAR]
galeaserigget.
rigged as galeass.
[MHT1/1983 p.24, SØF36/2003 p.5 sp.4]
[DSF p.116 + 163 + 183, DSH, EST, FMK p.133, HIS1 p.3412, KUSK p.120, MarK12 p.93, StD, SøFolk, SØK p.28, TUX, VerV1 p.158]
E. it. galeazza = en stor galej.

2.
Skibstype i Middelhavet, hvor det omkring 1500 var den største type handelsskib med en længde omkring 170 fod, og med nogen ændringer fra ca. 1570 også tjente som krigsskib, der som type havde tre master og var rigget som galej. Forude på hoveddækket havde typen bak, og dn havde skanse, der kunne bære artilleri. Besætning 800-1200 mand.
galeasse // great galley (1790).
[Röding]
 Kilder