Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
førlighed
(-en, -er): 1.
Omkreds, gerne i engelske tommer, el. diameter, gerne i mm, på tovværk og wire. En 24 mm trosse er ca. lig med en 3-tommers trosse. Førlighed måles med et trossemål eller en skydelære.
Udtrykket benyttes også om formaterne på et rundholt.
thickness.
[ABC, KUSK p.3, ORL p.414, SKT70 p.26, TUX, MOS1 p.115]
"Ved Førligheden forstaas Rundmaalet af Omkredsen i mm., (ikke Diameteren). Tidligere angaves Omkredsen i hele, halve og kvart Tommer ..." [KONOW p.19]
"For almindeligt Tovværk tilstaas der en Tolerance af 3 % i Førligheden, da det er vanskeligt at fremstille fuldstændig ensartede Garnaf Plantefibre; men der fordres altid et bestemt Antal Garn til en bestemt Førlighed.
Alt mindre Tovværk benævnes ikke efter Førlighed, men hver Slags er givet sit særlige Navn, saasom Stikline, Hyssing, Merling, Skibmandsgarn, Kabelgarn, Loginer og Lodliner." [KONOW p.19]

2.
Førlighed, eller førlighed ind og ud, bruges om tømmers tykkelse og især om spanternes tykkelse til forskel fra deres bredde.
[DMO, FUN]  Kilder