Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fødekasse
(-n, -r): Til kornlaster. En slags tragt bygget eller indsat øverst i et lastrum og fungerende som et reservoir, hvorfra korn ført som massegods under rejsen kan synke ned i lastrummet, efterhånden som kornladningen ryster sammen og på den måde sørge for, at lastrummet forbliver fuldt og uden fri overflade, der kan afstedkomme kornladningens forskydning.
feeder.
[B-VI-13, LAB p.29]
"All grain, whether wet or dry, will settle during the voyage, often to the extent of 5 to 6 % or more. This means that it will settle 1 foot or more, or to well below the deck beams in the lower holds of a fair-sized ship. Good trimming is required to minimize settling as much as possible, and also necessary is the erection of shifting boards and feeders, as described in the various regulations, to prevent the settled grain from shifting to one side or the other of the vessel and causing a dangerous list."
[5986 p.248]  Kilder