Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart
Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart blev konstitueret den 9/6 1897 i et møde, hvor følgende var repræsenteret:
Dansk Dampskibsrederi-Forening,
Dansk Sejlskibsrederi-Forening,
Den almindelige danske Skibsførerforening af 1874,
Foreningen til Søfartens Fremme,
Maskinmestrenes Forening,
Københavns Skipperforening og
Sømandsforeningen af 1856.
I 1904 blev yderligere De fire københavnske Søforsikringsselskaber optaget og i 1910 blev Dansk Styrmandsforening optaget i Fællesrepræsentationen.

Repræsentationens Vedtægter blev stadfæstet af Ministeriet for Handel og Søfart den 5/10 1909. I disse vedtægter er Dansk Navigatørforening også medlem, men denne forening udtrådte ved årsskiftet 1909/1910 og styrmandsforeningen indtrådte i stedet.

Repræsentationens formål er i bred forstand at virke for dansk skibsfart, og sammenslutningen fandt sted for med større vægt at kunne påvirke lovgivningen i Danmark. De endelige vedtægter fik mere karakter af en rådgivende forsamling, der kunne støtte ministeren og myndighedsarbejdet.
[Medlemsblad Skibsførerforeningen 1924, jubil.nr. p.23, DaSøSø p.723]  Kilder