Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fyrvinkel
(-kelen / klen, -kler): Den vinkel, som et fyr udsender lys i udtrykt i grader fra 0 til 360°. Indtil 1913 blev fyrvinklerne i Danmark og mange andre lande udtrykt som retninger fra fyret mod havet, men samtidig med, at landende gik over til at udtrykke kompasretninger efter 0-360-systemet, ndredes standarden, s vinklerne nu blev angivet fra sen, og sledes letter navigatren arbejdet med at sammenligne dennes pejling med fyrlistens eller skortets opgivelser.
light sector.
[TfSv1916 p.268]  Kilder