Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fyrskib
(-et, -e): Skib, der er udstyret med en fyrlampe og fast forankret. Det er udlagt for at vejlede skibsfarten i vanskelige el. trafikerede farvande om fx en grund i havet.
De danske fyrskibe er malet røde med et hvidt kors, i hvis horisontale stribe stationens navn er malet med sorte bogstaver. Fyrskibene har to master. Den ene er anbragt omtrent midt i skibet, den anden som papegøjemast agter. Fyrlyset vises fra den forreste mast, på hvis top er anbragt en rød ballon (bortset fra VYL, der havde et timeglas).
[Konow p.375]
lightvessel // lightship.
"Man taler ved Fyrskibe om Vindskibe eller Strømskibe, hvilket vil sige, at Fyrskibet lægger sig vindret eller strømret. Om man skal vælge det ene eller det andet, afhænger af Fyrskibets Station. ELBE 1 er et strømret Skib. Det opnaas ved, at Forholdet mellem Skibets Lateralplan, dvs. den Undervandsflade, som paavirkes af Strømmen, og Vindfladen har en passende Størrelse. I ELBE 1 er dette Forhold 1 : 0,84, hvilket kan anses som en passende Middelværdi."
[Vikingen16/1940 p.33]
"Model af flydende Fyr... saa meget mere som der i den gamle Fortegnelse (1806) ligeledes er benyttet Udtrykket - flydende Fyr - og ikke det nyere - Fyrskib.

"Galloper Fyrskib ligner en aftaklet Brig, med Udervandt og Stag paa, og ligger Sønden for Grunden. Paa hver Top er en Fyr Lanterne, der tændes ved Solens Nedgang, og brænder til dens Opgang; om Dagen vaier der et Flag fra en af Toppene". Citat: Archiv for Søvæsenet, 1827 p.213.

Det første fyrskib blev udlagt i The Nore, UK, i 1731. Det første danske fyrskib blev udlagt på Læsø Trindel i 1829. Det var bygget hos Jacob Holms Skibsbyggeri, Strandgade, København, og det var konstrueret af Holmens fabrikmester Andreas Schifter. Det var uden fremdrivningsudstyr og skulle altså bugseres på plads nordøst for Læsø.
Det sidste danske fyrskib blev inddraget i 1988. Danmark har i alt bygget ca. 25 fyrskibe og haft maksimalt ca. 20 stationer, flest efter og mellem WW1 og WW2 pga. minefaren.
Omkring 1930 var der på verdensplan ca. 1000 fyrskibe.
De danske fyrskibe var på nær et stålskib bygget af egetræ. En del af de seneste havde egen mindre fremdrivningsmaskine.
[ABC, DMO, FKT p.40, H&S 60 p.37, JORD p.75, NAV1 p.29, TUX, VestkFisk3/1989, NP5001]

reservefyrskib
"Owers fyrskib ombyttes midlertidigt med et reservefyrskib, der har samme fyrkarakter som det ordinære fyrskib, men med meget ringere lysstyrke. Tågesignal afgives fra reservefyrskibet med sirene: Tre-toner hvert 1 m."
[EfS nr.42 1950-10-19 *1691]
 Kilder