Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fyrpenge
(-, -ne): "Fyr-Penge, en Afgift der maae betales af de Handlende Skibe til Fyrernes vedligeholdelse, i de Farevand, hvor de til Skibsfartens Sikkerhed ere andlagte, see Anker-Penge."
light dues.
[KOF, DaSS p.571, SKT81 p.74]  Kilder