Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fyldningsspant
(-et, -er): Spanter, der i træskibe opsættes mellem hovedspanterne; de optegnes ikke på tegningerne, men deres form findes ved opsætning af langskibs lægter over de faste spanter. [Schn]
"Fyldings Træer eller løse Spanter, kaldes de Tømmere der indsættes i et Skib under Bygning imellem de faste Spanter og bestaaer ligesom disse af Bundstokke, Sitterser og Oplænger, men bliver ikke boltede tilsammen, de indsættes imellem de faste Spanter efter at Skibet er trokket i Cent."
[KOF]
filling timber.
[HAR, KOF, Saint]
"Fyldespanter ... have Plads imellem de faste Spanter. Fyldespanterne ere ikke afslaaede paa Spanteridserne, men Bestemmelserne for deres Figur erholdes ved at giøre Skabeloner i Bygningen, naar Centerne ere trukne." [FUN]  Kilder