Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fyldekammer
(-kammeret, -kamre): Rum, hvor der fyldes krudt i karduser.
"Fylde-Kammeret, et lidet Rom over Karduus Kisterne i et Skib, hvor Karduuserne bliver tilberedte og fyldte med deres Qvantum Krudt, dette Rom oplyses med samme Lanterne der lyser i Karduus Kisterne, og fra Fylde Kammeret gaae toe smaae Huller med Skuder for ud til Prste-Hullet, hvorigiennem Karduserne stikkes ud for at bringes til Batterierne i Batallie."
filling room // light room.
[DMO, HAR, KOF]  Kilder