Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fritfaldsredningsbåd
(-en, -e): Hel lukket redningsbåd, der er konstrueret, så den kan modstå kraftpåvirkningerne ved med fuld besætning inden i at blive udløst mange meter over vandet og derefter falde frit ned i vandet. Fordelen ved typen er, at det undgås at sende mandskab ned ad lejdere på skibssiden i dårligt vejr. I stedet kan alle anbringe sig tørre i båden, der lukkes til og derefter forlader skibet.
free fall lifeboat.
[Survival Craft Inspectorate Ltd. 2007, SØF50/1990 p.1 sp.2]

"2. styrmanden gik ud for at se om skibets fritfaldsredningsbåd agter kunne udsættes. Det kunne den ikke på grund af den knækkede skorsten og styrehuset, som var i vejen."
The 2nd officer then went to check the ships lifeboat, which was a stern launched, free fall arrangement to see if it could be launched, this was not possible due to the damaged funnel and wheelhouse being in the way.
[Søulykkesrapporten af 17/8 2005 Sagsnummer 200502332 = The casualty report issued on 17 August 2005, DMA case: 200502332 - BMA case: 8000614/2005/5127]

Fritfaldsbåd. "Under test med fritfaldsbåde fra stor højde har det vist sig, at SOLAS standard ikke er tilstrækkelig... Under service test med 10% overlast fra 32 meters højde ... blev en del af overbygningen deformeret og en luge beskadiget."
[SØF40/2005 p.11 sp.1]

Vanskelighederne ved at søsætte redningsbåde i dårligt vejr er blevet drøftet i flere hundrede år, og en af mulighederne, der fremkom allerede i 1800-tallets slutning, var fritfaldsbåden, men teknik og materialer var ikke den gang tilstrækkeligt udviklet, og i mange år fortsatte man med åbne robåde som eneste mulige redningsbådstype.
I SOLAS udgaven, der blev vedtaget i 1983, blev bestemmelser om fritfaldsbåde indsat samtidig med et krav om, at fra 1986 skulle redningsbåde i større skibe være overdækkede.
Fritfaldsbådene var da blevet tilstrækkeligt udviklede til havplatforme, og firmaet Harding / Schat-Harding havde allerede i 1974 søsat den første fritfaldsbåd, der gled ud over skibssiden på en bevægelig skinnevogn.
I 1981 søsatte samme firma en ægte fritfaldsbåd, der faldt direkte og frit fra skibet. Forsøg havde især i Norge fra før 1980 gjort denne nyskabelse mulig. Forsøgene havde blandt andet været nødvendige for at finde ud af de kræfter, som en sømands legeme blev udsat for ved afslutningen af det frie fald, når båden ramte vandet.
[JM]  Kilder