Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fregat
(-en, -er): 1.
Sejlskibstype med tre fuldriggede master og et lukket og et åbent batteridæk brugt som krigsskib. Meget tidligt i fregattens udvikling fandtes der tomastede fregatter. Betegnelsen indførtes i flåden i 1640'erne, hvor det afløste betegnelsen snau. Typen fandtes i den danske flåde til 1907.
Tremastet med et lukket og et åbent batteridæk, 36-48 kanoner. Bet. indført i flåden ca. 1640 og afløste betegnelsen snau. F. udgik 1907, men blev genoptaget 1945.
[DMO] har lidt anden def.
Efter 1814 til 1848 fandtes fregatter med hhv. 36, 46 og 48 kanoner samt dobbletfregatter med sværere skyts.
[MHT 3/1985 p.3]
Tremastet sejlførende krigsskib, der ikke fører over 50 kanoner.
[Röding]
frigate.
[HAR, Röding, Saint]
"Fregat, et Orlogs Fartøy der fører Tre Master og et Batterie Kanoner, de største Fregatter ere paa 44 Kanoner, hvoraf de 26 ere paa Batteriet og Resten paa Skandsen og Bakken; til en god Fregat udfordres et meget seylbart Skib, da de bruges almindelig til at krydse og til at undersøge Fiendens Foretagender.

2.
Krigsskibstype i moderne tider, hvor de første indgik i den danske flåde efter 1945.
[ABC, ORL273]
fregatbygget skib. frigate built ship.
[HAR, Saint]

Også typer som kaldes:
letfregat.
dobbeltfregat.
Fregat kontra jagt i tidl. (1500-1600) skibstyper behandlet i [NA1997 p.24]
Størrelsesdiskussion om fregatter i [DHI-2 p.40].
[DSF p.140, FMK p.127, HIS1 p.3214, MHT3/1985 p.3, MHVT p.45, SØK p.29 + 68, TRÆ1 p.5, TUX]

3.
Rigningstype for fuldrigget skib med råsejl.
[SøFolk]  Kilder