Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fragtfarer
(-en, -e): Dss. som et fragtskib.
"Jeg havde paa Generalforsamlingen foreslaaet, at de tre Skibe skulde udgjre et Actieselskab og kaldes Skjold paa Grund af, at vore Skibe vare opkaldte efter Skjoldungerne, men der blev derimod foreslaaet at kalde Selskabet Carl til re for mig, som havde begyndt paa Dampskibe som Fragtfarere. [Note] L.H. Carl mener, hvad vi nu kalder Trampskibe, nemlig Skibe udenfor fast Rute."
freighter.
[CARL p.93]  Kilder