Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fragtaftale
(-n, -r): "Angaar Fragtaftalen et helt Skib eller en fuldstndig Ladning, kan Bortfragteren ikke medtage Gods for andre end Befragteren".
[SOLOV p.24]
freight contract // contract of affreightment.
[BEF p.7, LAB p12, EL]  Kilder