Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fortøjning
(-en, -er): Metoden, processen eller materialerne benyttet ved fastholdelse af skib til land eller skib på plads ved hjælp af ankre.
mooring // overall mooring pattern; orientation - elasticities - tending of the mooring.
[SAMO p.3 + 9-10]

fast fortøjning. "Ere to Ankere, almindelig kun med een Flig, nedsatte og befæstede med Pæle, tværs over Strømløbet, i passende Afstand fra hverandre. Imellem dem gaaer en stærk Kjæde, i hvis Midte er anbragt en Ring med Hvirvel, hvori Tømmer ere befæstede. Disse Tømmer tage Skibet ombord og til bedings, enten fra Forskibet alene, eller og een fra Forskibet og een fra Agterskibet."
[DMO]
Fortøjninger får navn "Efter det Sted i Skibet, hvorfra en Trosse, et Varp, kommer, Angrebspunktet, og efter den Retning Trossen herfra har i Forhold til en Linie vinkelret paa Diametralplanet, i daglig Tale under eet kaldt: dens Visning, skælner man mellem:
Fortrosse, Forvarp, og Agtertrosse, Agtervarp, der henholdsvis betegner en foranfor tværs fra Forenden og en agtenfor tværs fra Agterenden vist Trosse, samt
Forspring og Agterspring, der henholdsvis betegner en agtenfor tværs fra Forenden og en foranfor tværs fra Agterenden vist Trosse."
[KONOW p.252]
Fortøjninger med liner fra skib til kaj:
fortøjning fra forenden visende forefter.
bowline // head fast // head line.
fortøjning fra agterste del visende agterefter.
quarterline // stern-fast // stern line.
fortøjning fra agterstævnen visende agterefter.
sternline.
fortøjning fra forenden visende mere tværs ind på kajen.
forward breastline.
fortøjning fra midten eller enderne visende tværs ind.
breast fast.
[Saint]
fortøjning fra skibet midte visende forefter.
breastline.
fortøjning fra forenden visende agterefter.
bow springline.
fortøjning fra agterste del visende forefter.
stern springline.
[E-Spain-Pilot p.14, Saint]
fortøjning fra agterenden visende mere tværs ind på kajen.
after breastline.
kaste fortøjningerne = frigøre skibet fra at være landfast.
unmoor.
[HAR, Saint]
breasting off - mooring a vessel some distance from the wharf or quay by means of hauling the vessel against long heavy timbers or braces e.g. breasting off spar, to permit lighters etc. to work between the ship and the quay.
[SOT p.43]
 Kilder