Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
fortøje
(vb): 1.
Fastbinde skibet til en kaj ved hjælp af trosser og wirer.
moor.
fortøje skibet for.
mooring the ship forward.
[DMO, EST, FUN]

2.
Ankring for to ankre.
moor // make fast.
fortøje et skib. "Fortøye et Skib, kaldes at lægge det for toe Ankere, saaledes: at det ligger spændt midt imellem dem."
moor by the head.
[KOF]
"Herved forstaas at ankre med 2 Ankre og sætte disse med saa stor indbyrdes Afstand og med saaledes afpassede Kædelængder, at Skibets Stævn praktisk talt altid vil være paa Forbindelseslinien mellem Ankrene og saaledes være det Punkt, hvorom Skibet svajer. Et Skib, forankret paa denne Maade, vil saaledes tage ringe Plads op under Svajning, og Kæderne vil under denne ikke kunne blive uklare af Ankrene."
Metoden har dog nogle ulemper: Trækket på ankerkæderne kan blive stor ved opsvajning vinkelret på ankerkæderetningen, og kun et anker vil holde ved opsvajning på langs af kædernes forbindelsesretning. Ved omsvajninger over egen kæde vil der komme tørn i ankerkæden.
[KONOW p.127]

fortøje med agterskib til land
moorstern-fast.
[HAR]
fortøje med anker og landfast
moor a provico.
[HAR]
fortøje med skibets side til et bolværk. "Dette skeer med Landtouge fra For- og Agterskibet. Derved agtes, at tage Hensyn paa Vandets Stigen og Falden, og at der udhænges Hvilere fra den Side af Skibet, som vender mod Land." [DMO]
fortøje med to eller flere ankre, så det ikke svajer ved flod og ebbe
moor a ship.
[DMO, Röding]
Der sættes et anker mod floden og et anker mod ebben. [DMO]
fortøje med to ankre fra forskibet
moor by the head.
[Saint] har oversættelsen moor across, der betyder at fortøje med to ankre, et til hver side.
"Ankomsten forløb normalt, og kl 17.10 var X færdigfortøjet med et anker og med en agtertrosse til en pullert på land."
[SFS Opkl.rapport 16/1 2009 p.9]
[ABC, DAH p.117, LAB p.52, SØV p.45, TUX, EST]  Kilder