Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forfriskning
(-en, -er): Gammelt ord for forsyninger.
[XI, Stk. 1] "Dersom Skibet nogensteds anlber eller ankrer, enten for at erholde Forfriskning, eller i andre Maader sig opholder, da skal dets Aarsager i Journalen og Protocollen under Skibs-Raadets Hnder, ved Dag og Datum omstndigelig anfres, Aarsagen specificeres, og herudi meldes Tiden, hvorlnge samme Forfriskning haver vret, og hvad som bekommet er, og derover rigtig Regning ved Dag og Datum holdes, og des videre Forhold reguleres, efter det, som udi Skibs-Raadet til Reederiets Nytte og Folkenes Forfriskning for godt besindes." (1797)
refreshment.
[ART p.14f]
"Paa Forfrisknings-Pladserne, dvs. paa Rhed, hvor Skibet ankrer for at fylde Vand og tage frisk Proviant, havde Mandskabet Ret til Forfriskning med Grnt og nyslagtet Kd, og syge skulde dr fres i Land og plejes, indlogerede hos Beboerne."
[Lehmann:sen p.29]
 Kilder